Особливості розслідування проституції (30399)

Посмотреть архив целиком

ЗМІСТ


Вступ.………………………………………………………………………………3

Розділ 1. Кримінально-правова характеристика..........................................13

    1. Обєктивні ознаки злочину...................................................................13

    2. Субєктивні ознаки злочину..................................................................20

    3. Кваліфікація злочину.............................................................................29

Розділ 2. Киміналістична характеристика проституції...............................35

2.1. Особа злочинця...............................................................................................35

2.2. Способи готування до злочину.....................................................................37

2.3. Предмет посягання.........................................................................................39

2.4. Обстановка вчинення злочину......................................................................44

2.5. Наслідки у вигляді будь яких змін................................................................46

Розділ 3. Особливості розслідування проституції, або примушування чи втяг­нення до заняття проституцією…………………………………………48

3.1. Порушення кримінальної справи.................................................................48

3.2. Особливості розслідування проституції на першочерговому етапі розслідування.........................................................................................................55

а) Оперативно-розшукові заходи.........................................................................55

б) Допит..................................................................................................................56

3.3. Особливості розслідування проституції на послідуючому етапі розслідування.........................................................................................................62

а) Особисті обшуки...............................................................................................62

б) Огляд, вилучення зразків порівняльного дослідження, призначення судово-медичної і біологічної експертизи........................................................................65

в) Проведення очних ставок.................................................................................66

г) Відтворення обстановки або інших обставин визначеної події шляхом слідчого експерименту та перевірки показань на місці.....................................71

д) Проведення обшуків і виїмок...........................................................................87

ж) Проведення впізнання......................................................................................91

з) Криміналістичні експертизи...........................................................................102

3.4. Примушування чи втяг­нення до заняття проституцією...........................104

Висновки……………………………………………………………………….111

Список літератури…………………………………………………………….116
Вступ


Американський соціолог Руфус Кінг колись сказав: "Суспільство ніколи не зможе ввести ефективні санкції для захисту людей від їх власних слабкостей та захоплень.” Важко з цим не погодитися. Саме тому не варто сподіватись на те, що людство колись відмовиться від торгівлі “живим товаром”. Але це не означає, що з пороками не потрібно боротись.

В нашій країні боротися з цим явищем буде ще складніше, ніж в інших країнах, і не тому що Україна переживає економічну кризу, і не тому що органи державної влади корумповані – цих проблем вистачає і в інших країнах, а тому що ми не вміємо поважати самі себе, ми не вміємо поважати одне одного, ми не сприймаємо проблему сусіда як власну проблему. Те, що українців вивозять як худобу, як речі нас не ображає, нажаль, а лякає. А якби ми це сприймали за образу, то не втягували б своїх знайомих в цей бізнес, не допомагали б їх вивозити за межі країни, не прикривали б злочинців. Ось чому вислів “Людина людині – вовк” ще довго буде залишатись актуальним.

Безперечно, вирішувати проблеми економічного характеру необхідно, оскільки багатьох наших співвітчизників штовхає на незважені вчинки стосовно роботи за кордоном саме скрутне матеріальне становище. Також необхідно вирішувати проблеми законодавства з цього приводу, допомагати працівникам правоохоронних органів з фінансуванням перевірок інформації про торгівлю українцями за кордоном. Вкрай необхідно вжити заходів по боротьбі з корупцією, оскільки вона дуже заважає вирішенню проблеми вивозу та експлуатації українських громадян.

Лише кілька відсотків повій — мешканки місць, реш­та — приїжджі з менших, а отже, бідніших населених пунктів, де, аби знайти роботу, слід, принаймні, бути фахівцями досить високого класу, а їх фах, як правило, обме­жується „так-сяк” опанованою середньою чи незакінченою середньою освітою. Тому й не дивно, що ті гроші, які вони мають тут, стоячи при дорозі, не можна навіть порів­няти із заробітками на «малій батьківщи­ні».

Але чи виправдовує моральну дегра­дацію будь-яка скрута? Адже хтось, аби випростатися, терпить і нестатки, і пере­вантаження, і береться за найтяжчу, але все ж гідну поваги працю, яка згодом обо­в'язково приведе хай не до заможного, та доволі пристойного існування. А хтось стає «метеликом», котрий літає над небезпеч­ним вогником, доки не обсмалить крила, перетворившись на крихітку попелу. Бо за все в житті потрібно платити, і навіть при­вабливе шелестіння «зелених» не завжди приносить радість. За статистикою, 70 від­сотків «жриць кохання» мають різні вене­ричні захворювання, деякі — невиліков­ні. І майже щоденно кожна з них, в буква­льному розумінні цього слова, ризикує життям, виходячи на нічну трасу. Адже клієнтів як таких ніхто не знає, і навряд чи серед них трапляються порядні, інтелі­гентні люди. Дуже часто дівчата зустріча­ють збоченців, та й просто, як вони кажуть, «нахаб», які, вдовольнивши свої потре­би, не те, що не платять «за послуги», а й відбирають все, що було зароблено рані­ше. Нерідко повій б'ють та ґвалтують (як­що можна так сказати). Однак жадоба на­живи занадто велика, щоб покинути цю «роботу».

Який спосіб боротьби з проституці­єю є зараз у правоохоронців, окрім складання адміністративних про­токолів? Виявляється, можна за­стосувати і кримінальну відпові­дальність, хоча довести справу до суду — не завжди легко. Окрім того, що слід тричі на рік затримати одну й ту саму дівчину на проституції (довести це — ціла наука), треба ще направити для подальшого роз­гляду папери за місцем прописки фігура­нтки до адміністративних комісій при мі­ських чи сільських радах. Однак, якщо об­винувачувана не прийшла на розгляд свого питання (певно, перебуваючи за ти­сячі кілометрів від рідної домівки і продо­вжуючи свою «професійну діяльність»), особиста справа так і залишається папі­рцем, доля якого — вкриватися пилом у столах численних кабінетів.

І все ж працівники міліції не опуска­ють рук. Наприклад у Києві лише за перший ква­ртал 2003 року до судів направлено 30 кри­мінальних справ по всіх лініях такого ро­ду злочинів — проституції, звідництву, втягуванню у проституцію тощо. Однак це, на його думку, не є головним в роботі очо­люваного ним відділу; найважливіше - профілактичні заходи: бесіди та лекції в різних аудиторіях, особливо серед молоді, із залученням лікарів та психологів, де­монстрування наукових фільмів, ознайо­млення з побутовими умовами сімей, їх моральним станом, спільні заходи з діль­ничними інспекторами за місцем прожи­вання, схильних до такого способу життя жінок.

Звичайно, далеко не кожна повія пра­гне залишити цей шлях і розпочати поряд­не життя, відмовившись від великих гро­шей. Але такі випадки існують. Напевно, саме повернення лю­дей, що вже прямували у безодню мора­льної деградації, до справжніх людських цінностей, і є кращим досягненням пра­воохоронців, що працюють на цій ниві.

Проституція як явище заснована на :

1. Біологічних особливостях окремих особистостей

2. Етнокультурної ідеології конкретної країни

3. Соціально-економічної ситуації аналізованого моменту.

Проституція - це загальносвітове явище з глибокими історичними коренями. В умовах цивілізованого суспільства проституція перетворилася в проблему. Маючи біологічну основу, проституція не має аналогів у тваринному світі і являє собою чисто людський феномен. Тісно зв'язана з культурою, проституція протистоїть їй як щось далеке і вороже. Культура постійно оновлюється і видозмінюється, зберігаючи кращі досягнення. Проституція залишається майже не порушеної прогресом, гальмує його своїм низинно-примітивним початком.

Основою проституції є порушення сексуальної вибірковості осіб жіночої статі. Біологічне право вибору партнера, надане жінці природою,

може бути порушено:

а) у результаті наявності захворювань, таких як шизофренія, нейроінфекції (менінгіт, енцефаліт), травматичні ураження головного мозку, судинні ураження мозку і мозкових оболонок після перенесення дитячих інфекцій (кір, скарлатина), пухлини мозку, пухлини кори наднирочників;

б) у результаті психічних травм із невротичними наслідками;

в) у результаті зґвалтування;

г) у результаті насильницького заміжжя або інших форм сексуального оволодіння жінкою проти її волі. Наслідком перерахованого може стати утрата вибірковості і схильність до проституції як з метою заробітку, так і з метою одержання сексуального задоволення.


Случайные файлы

Файл
170133.rtf
Fiziolog.doc
140778.doc
14941-1.rtf
8609-1.rtf
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.