Порівняльна оцінка ефективності підгодівлі курей-несучок преміксами різного виробництва (14036)

Посмотреть архив целиком

Міністерство аграрної політики України

Біолого-технологічний факультет спеціальність 6130200

Кафедра годівлі тваринДипломна робота на присвоєння кваліфікаційного рівня "спеціаліст"

"Порівняльна оцінка ефективності підгодівлі курей-несучок преміксами різного виробництва"

Львів 2010


ЗМІСТ


ВСТУП

1. ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ

1.1 Особливості забезпечення потреби сільськогосподарської птиці в обмінній енергії та в поживних мінеральних і біологічно-активних речовинах

1.2 Основи ефективної годівлі курей-несучок різних ліній

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ГОСПОДАРСТВА

2.1 Місце знаходження та природно-кліматичні умови птахофабрики "Ражнівської"

2.2 Виробнича структура та господарсько-фінансова діяльність підприємства

3. МАТЕРІАЛ,МЕТОДИКА ТА ОБҐРУНТУВАННЯ ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ

4. РЕЗУЛЬТАТИ ВЛАСНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

4.1 Аналіз кормової бази та раціонів годівлі курей-несучок на птахофабриці

4.2 Порівняльна оцінка впливу ефективності застосування різних преміксів на продуктивність і якість продукції курей-несучок

5. ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА ПІДГОДІВЛІ КУРЕЙ-НЕСУЧОК ПРЕМІКСАМИ РІЗНОГО ВИРОБНИЦТВА

6. ОХОРОНА ПРАЦІ

7. ЦИВІЛЬНА ОБОРОНА

8. ОХОРОНА ПРИРОДИ

ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИВСТУП


У виробництві продуктів харчування птахівництво є однією із важливих і перспективних галузей тваринництва, від якої при невеликих затратах праці і кормів одержують значну кількість цінних дієтичних харчів для людини.

Найбільш повне забезпечення всезростаючих потреб населення в продуктах харчування, промисловості у сировині може бути досягнутим лише при умові пропорціонального розвитку галузей сільського господарства, в тому числі птахівництва .

Так, як птиця здатна перетворювати малоцінні речовини у високоцінні в біологічному відношенні продукти харчування для населення .

Одне із важливих завдань, які стоять перед птахівництвом є підвищення ефективності використання кормів .

Особлива увага на даний час звертається на повноцінну годівлю, при цьому враховують не тільки наявність поживних речовин в раціоні, але і надається велика увага до співвідношення протеїну і енергії, амінокислот в раціоні, рівню мінеральних речовин в раціоні і вмісту вітамінів .

Повноцінна годівля має прямий вплив на її продуктивність і якість продукції .

В даний час у зв’язку із створенням і широким розповсюдженням високопродуктивних порід і ліній птиці значне місце має уточнення норми годівлі і розробка рецептів комбікормів для курей . відомо, що деякі лінії леггорнів відрізняються один від одного по здатності використовувати кальцій . несучки із різним рівнем продуктивності неоднаково використовують поживні речовини корму .

У розв’язанні вищезгаданих проблем, а також потреба у застосуванні раціональної годівлі курей у ВАТ птахофабрика ‘ Ражнівська" Львівської області послужила темою нашої дипломної роботи .


1. ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ


    1. Особливості забезпечення потреби сільськогосподарської птиці в обмінній енергії та в поживних мінеральних і біологічно – активних речовинах


Виробництво продуктів птахівництва на промисловій основі - вимоги впровадження науково - обгрунтованої системи розведення, утримання, годівлі сільськогосподарської птиці, яка включає комплекс зоотехнічних, ветеринарних і організаційних заходів, що забезпечують ритмічне виробництво яєць і м’яса птиці при найменших затратах праці, кормів .

На земні кулі налічується декілька сотень порід і породних груп птиці, у тому числі майже 100 порід курей . Всі породи курей поділяються на 5 основних груп : яєчні, м’ясні, м’ясо – яєчні, декоративні і бійцівські . З яєчних порід у промислових господарствах нашої країни розводять переважно леггорнів, а у спеціалізованих господарствах для виробництва інкубаційних і харчових яєць використовують спеціалізовані лінії і кроси як вітчизняного, так і закордонного походження Лінії - це однорідна внутрішньо породна або міжпородна група птиці, що походить від видатних плідників та спеціалізована за однією чи кількома господарськими корисними ознаками, успадкованими потомством .

Кросами називається комплекс спеціалізованих поєднаних ліній і їх гібридів,одержаних згідно з відповідною схемою схрещування. До складу кросу може входити дві, три, чотири і більше ліній .Основне при схрещуванні ліній – одержання продуктивнішого порівняно з батьками потомства .

В Україні широкого поширення набули кури яєчного напрямку продуктивності таких кросів :

- дволінійні – " БОРКИ - 117 " – створені на основі ліній порід леггорн і род - айленд

- трилінійні – "БІЛОРУС " - 9 – для створення цього кросу використали 2 лінії породи леггорн –5 і 6 та 1 лінію ( 4 ) каліфорнійської породи

- чотирилінійні – "ХАЙСЕКС КОРИЧНЕВИЙ "– цей крос включає дві батьківські форми ( Т - 8 і Т - 5 ) породи род – айленд і дві материнські лінії порід леггорн ( 8 ) і білий плімутрок ( В-2 )

"ЛОМАН БРАУН" – складається з чотирьох ліній породи род - айленд : А, В, С і Д

" ЗОРЯ - 17 "– крос створений на основі чотирьох ліній породи леггорн : С -1, С-2, К-5 і L-5

  • "ТЕТРА - SL"– для цього кросу при створені були використані лінії породи род –айлант

Домашня птиця як і всі тварини на Землі, потребують різноманітні корми, що входять в їх раціон, які повинні містити білки, жири, вуглеводи, мінеральні речовини, вітаміни, амінокислоти, ферменти тощо.

Основна роль в годівлі птиці належить обмінній енергії . Тому, на потребу птиці в енергії впливає дуже багато факторів. Перш за все, це температура зовнішнього середовища . якщо температура знижується, то

значна частина енергії корму піде на підтримання нормальної температури тіла . кури задовільняють свою потребу в енергії в основному за рахунок двох груп хімічних речовин, які називаються вуглеводами і жирами

За даними В. Н. Агеева /1973 /, і . Єгоров /1993 /, встановлено, що курям яєчних порід живою масою 1,8 –2,0 кг в періодом максимальної продуктивності при оптимальних умовах утримання і температурі 15 – 20˚С в добовому раціоні потрібно 280 – 330 ккал обмінної енергії . На показники продуктивності курей – несучок підвищення рівня енергії в раціонах має негативний вплив лише в перші два місяці яйцекладки.Бо надлишок в раціоні обмінної енергії може спричинити ожиріння птиці і зниження несучості на 20-30 %. В наступному місяці яйцекладки висококалорійний раціон помітно підвищував продуктивність курей – несучок .

Одним із важливих факторів, що впливають на продуктивність птиці є вміст протеїну в кормах . Кількість протеїну в кормах має важливе значення оскільки такі високобілкові продукти, як яйце м’ясо, пір’я можуть утворюватися лише при певній кількості протеїну . /Т. В. Засуха, 1999/ .

Продуктивність курей приблизно на 20 – 30℅ визначається рівнем протеїну в раціоні. Надлишок протеїну також небажаний тому, що приводить до підвищення обміну речовин і не ефективному використанні протеїну на енергетичні цілі . Потреба птиці в протеїні залежить від доступності азоту кормових компонентів, їх амінокислотного складу, а також рівень енергопротеїнового відношення / В .Ф. Каравашенко, 1987 ; П. З. Столярчук,1989 ; Р. Ріхтер,1992 /.

Енерго - протеїнове співвідношення - важливий фактор регулювання жировідкладення, протеїнового живлення і підвищення продуктивності птиці, особливо молодняк .Цей показник визначає скільки енергії припадає на 1 % протеїну .

До недавнього часу в практиці енергетична цінність кормо сумішок для птиці враховувалося рідко, а основна увага приділялася білковому живленні . Птиця задовольняє свою потребу в енергії, з’їдаючи відповідну кількість корму . Енергетична цінність комбікормів, а саме поживних речовин індексу амінокислот . Так за повідомленням А. Авдоміна /1984/, А. Ф. Кузнєцова /1993/ встановлено, що величина чистої енергії корму при включенні в раціон кормових жирів підвищується .

Корми, які містять багато білків ( протеїну ) бувають тваринного і рослинного походження . Якість протеїну залежить від його амінокислотного складу . Протеїни кормів тваринного походження (кров'яне, м’ясо – кісткове, рибне, пір'яне борошно, молоко тощо ) є біологічно повноцінними тому, що в його склад входять найважливіші незамінні для організму птиці амінокислоти – лізин, метіонін, триптофан, цистин, аргонін,гліцин /всього відомо 21 амінокислот, які входять в склад протеїну /.Білки кормів рослинного походження – шроти,макуха соєва і соняшникова – бідні на незамінні амінокислоти. Жири корму витрачаються в організмі птиці на підтримку температура тіла, а також, як матеріали для утворення жиру в організмі і сприяють кращому росту молодняку /І. І. Грабовський, Г. І .Калачнюк,1984 ; Н. В. Редько,1990 / .

Дослідження В. І . Георгівського /1979/, Л. Е. Ботка /1975 /, Г. О. Богданова /1990/ довели,що потреба птиці у вітамінах та мінеральних речовинах є незначною,але обов’язково повинна бути збалансована і забезпечена у певному співвідношенні . Відсутність або нестача їх викликає у птиці розлади обміну речовин, що знижує інтенсивність росту та продуктивність курей .

Кури є найбільш чутливі до нестачі вітаміну у кормах, що зв’язано з її біологічними особливостями / висока швидкість росту, недостатній синтез і обмежене всмоктування ендогенних вітамінів у травному тракті /. В даний час комбікорми птиці збалансовують по 14 вітамінах . Основна роль їх у тому, що вони беруть участь в організмі птиці .Згідно даних зарубіжної і вітчизняної літератури - вказують на необхідність розробки методів ранньої діагностики недостатньої забезпеченості вітамінами по біохімічних показниках /Езерська А. В., Мальцеєв В. С., 1996 / .


Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.