Економіко-математична модель оптимізації раціону годівлі великої рогатої худоби (183727)

Посмотреть архив целиком

Економіко-математична модель оптимізації раціону годівлі великої рогатої худобиЗміст


Вступ

1. Результати власних досліджень

1.1 Природно-економічна характеристика господарства.

2. Розрахункова частина

2.1 Економіко-математична модель оптимізації раціону годівлі великої рогатої худоби

Висновок

Список використаної літературиВступ


У вирішенні проблеми забезпечення населення продуктами харчування провідне місце відводиться збільшенню виробництва продукції тваринництва. Прискорене досягнення поставленої мети забезпечує високий генетичний потенціал порід, який підтримується і зростає завдяки ефективному селекційному процесу. Генетичне поліпшення наявних і створення нових порід, типів, ліній, стад є основою селекційних програм при роботі з популяціями та з окремими племінними господарствами.

Радикально покращити планування на основі тільки традиційних методів, як показала практика, неможливо. Тому за останні роки стали інтенсивно розроблятись економіко-математичні методи, котрі базуються на використанні сучасних досягнень математичної науки у повсякденних задачах планування і управління і забезпечують отримання найбільш ефективних рішень, або так званих оптимальних планів

За допомогою ЕВМ до мінімуму скорочується час виконання розрахунків, підвищується продуктивність управлінської праці і звільняються люди від трудомісткої і одноманітної розрахункової праці, а також забезпечується висока точність планових та економічних розрахунків, що при величезних масштабах суспільного виробництва є особливо важливим

Таким чином, виникнення, розвиток і застосування математичних методів та ЕВМ у сфері обліку, планування і управління народного господарства є об'єктивною необхідністю, викликаною науково-технічним прогресом. Вони забезпечують удосконалення планування і управління народним господарством на новій технічній основі.1. результати власних досліджень


1.1 Природно-економічна характеристика господарства


Приватна агрофірма “………” розташована в селі ………. району, ………. області. Відстань до обласного центру – 155 км, відстань до районного центру – 15 км, відстань до найближчого населеного пункту (……..) – 4 км .У північній частині землекористування господарства проходить залізнична дорога Москва – Київ. Відстань до найближчої залізничної станції (м. …….) – 17 км. З заходу на схід через все землекористування у північній частині проходить автотраса Москва – Київ.

Господарство належить до першого агрокліматичного району Сумської області. Цей район помірно теплий, добре зволожений. Ґрунти досить різноманітні від чорноземів до супіщаних та піщаних, іноді глинистих. Рель‘єф місцевості являє собою хвильову рівнину з зустрічаючими ярами та балками.

Середньорічна температура повітря + 4 – 5 ºС. Найбільш теплий місяць – липень, середньодобова температура якого становить + 21 ºС. В окремі спекотні дні максимальна температура повітря досягає + 27 ºС. Холодні місяці січень та лютий з середньодобовою температурою відповідно – 8 ºС та – 12 ºС. В найбільш холодні дні температура знижується до – 25 ºС. Тривалість періоду з стійким сніговим покривом 96 – 105 днів; середня висота снігового покриву 20 см; середня глибина промерзання грунту 88 – 95 см.

Баланс та структура земельних угідь наведено у таблиці 1.

Аналіз даної таблиці свідчить, що за останні чотири роки дещо змінилося землекористування у даному господарстві. Так, загальні площі зменшились на 287 га, сільськогосподарські угіддя – на 235 га, в тому числі рілля – на 178,5 га. Також просліджується тенденція зменшення площ під зернові культури на 217 га, сінокоси – 5,7 га, пасовища – 60,8 га, що в першу чергу негативно для галузі тваринництва, так як загальне поголів`я залишилось практично на одному рівні. Але площа багаторічних трав збільшилась на 108 га.


1. Загальні відомості про господарство

Показник

Роки

2000 р.

2001 р.

2002 р.

2003 р.

Всього закріплено землі, га

1859,4

1859,4

1813,1

1572,39

В т.ч. с.-г. угідь, га

1747,4

1747,4

1753,1

1512,4

З них рілля, га

1135,8

1135,8

1119,3

957,3

зернові культури, га

665

610

601

448

технічні культури, га

65

21

10

20

багаторічні трави, га

94

103

117

202

сінокоси, га

305,1

305,1

327,3

299,4

пасовища, га

284,5

284,5

284,7

223,7

Всього с.-г. тварин, ум.голів

836

805

743

693

На 100 га с.-г. угідь, ум.голів

48

46

42

46

Середньорічних робітників, чол.

140

175

138

155


Навантаження умовних голів на 100 га с.-г. угідь зменшилось на дві голови. Крім того у господарстві на протязі останніх чотирьох років спостерігалося то збільшення, то зменшення кількості працівників. Але все ж таки їх кількість у 2003 році зросла на 15 чоловік.

Врожайність основних культур представлено в таблиці 2.


2. Урожайність сільськогосподарських культур, ц / га

Культура

Роки

2000 р.

2001 р.

2002 р.

2003 р.

Пшениця озима

20,5

19,1

27,3

35,8

Ячмінь ярий

16,2

17,5

29,62

-

Овес

15,93

17,6

26,7

29,3

Горох

20,0

23,0

-

-

Жито

17,4

18,9

21,6

28,5

Кукурудза на зерно

-

-

40,0

44

Цукровий буряк

250

241

282,4

285,1

Кормовий буряк

-

-

-

-

Картопля

90,5

80,1

33,3

48,6

Кукурудза на силос

200

180

210

220

Однорічні трави на з.к.

67,4

-

62,3

70,8

Багаторічні трави на з.к.

194

231

235

243


Звертає на себе увагу відсутність посівів кормового буряку, який є джерелом цукру, особливо для великої рогатої худоби. Загальна врожайність зернових культур достатньо висока і вона з роками збільшується. Але слід пам`ятати, що у 2001 – 2002 роки були сприятливі для врожайності зернових. Просліджується чітка тенденція збільшення врожайності цукрового буряку, кукурудзи на силос, однорічних трав на зелений корм. Найбільш стабільна врожайність багаторічних трав і це є добре бо від них в більшій мірі залежить повноцінність білкового живлення тварин.

Наявність поголів`я тварин у господарстві представлено в таблиці 3, з якої видно що загальне поголів`я худоби дещо збільшилось, хоча поголів`я корів залишилось незмінним.


3. Наявність поголів`я сільськогосподарських тварин

Показник

Роки

2000 р.

2001 р.

2002 р.

2003 р.

Велика рогата худоба всього, голів

900

969

944

959

В т.ч. корів, голів

340

340

340

340

Свиней всього, голів

322

349

306

94

В т.ч. основних свиноматок, голів

60

60

60

27

Коні дорослі, голів

63

71

47

46

На 100 га с.-г. Угідь великої рогатої худоби, голів

52

55

54

63

В т.ч. корів, голів

19

19

19

22

На 100 га ріллі свиней всього, голів

28

31

27

10


З 2000 по 2002 роки поголів`я свиноматок було стабільним, хоча по роках загальне поголів`я мало незначні коливання, що в першу чергу залежить від наявності кормів та врожайності зернових, як основних у годівлі культур. Але у 2003 році спостерігається значне зниження як загального поглів`я свиней так і основних свиноматок. Це пов`язано з бажанням керівництва скоротити поголів`я свиней на фермі. Зменшилось , але стабілізувалось поголів`я коней. Так, їх кількість у 2002 та 2003 роках склала відповідно 47 та 46 голів.


Случайные файлы

Файл
152944.rtf
126394.rtf
45736.rtf
58579.rtf
1685.rtf
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.