Основні виробничі фонди підприємства (183094)

Посмотреть архив целиком

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОГО НАВЧАННЯКОНТРОЛЬНА РАБОТА


з дисципліни «Економіка підприємства»

Варіант 10

Виконав:

Студент 1-го курса

спеціальність «Міжнародна економіка»

специализация 8.050103

Шаль Эдуард Альбертович

Науковий керівник

Кучерук Галина Юріївна

Киев – 2010

  1. Визначення загальної вартості та структури основних виробничих фондів підприємства


Табл. 1. Наявність основних виробничих фондів на 1 січня поточного року, тис. грн.

Група фондів

Величина основних фондів

Будівельні споруди

2317

Споруди

3739

Передавальні пристрої

190

Машини та обладнання

4153

Транспортні засоби

17171

В тому числі авто

17171

Інструмент, виробничий та господарчий інвентар

193

Інші види основних фондів

152


Рішення

1. Розподіл основних фондів за групами наведено в таблиці 2.

Як бачимо, загальна вартість основних виробничих фондів дорівнює сумі окремих груп і дорівнює 27915 тис. грн. Загальна величина окремих груп дорівнює сумі окремих елементів. Наприклад величина групи 1 дорівнює сумі величин будівлі, споруд та передавальних пристроїв., і т.д.


Табл. 2. Розподіл основних засобів за групами, тис. грн.

Група фондів

Величина основних фондів

Группа 1

6246,0

Будівлі

2317,0

Споруди

3739,0

Передавальні пристрої

190,0

Група 2

21517,0

Машини та обладнання

4153,0

Транспортні засоби

17171,0

В тому числі авто

17171,0

Інструмент, виробничий та господарчий інвентар

193,0

Група 3

152,0

Інші види основних фондів

152,0

Усього

27915,02. Для визначення структури основних виробничих фондів підприємства розраховують питому вагу кожної їх групи у загальній вартості ОФ:де Ii — питома вага 1-ї, 2-ї та 3-ї групи основних фондів (відповідно до державного класифікатора ДК-013-97);

Bn — вартість основних виробничих фондів по підприємству в цілому;

Bni — первина вартість і-ї групи основних виробничих фондів на початок року, грн.

Наприклад, загальна величина основних виробничих фондів дорівнює 27915 тис. грн. (100%), то питома вага групи 1 дорівнює:За цією схемою розраховуємо питому вагу інших груп. У таблиці 3 визначена загальна та відносна елементна структура основних фондів .


Табл. 3. Загальна та відносна елементна структура основних виробничих фондів

Група фондів

Величина основних фондів,

тис. грн.

Питома

вага, %

Группа 1

6246,0

22,4

Будівлі

2317,0

8,3

Споруди

3739,0

13,4

Передавальні пристрої

190,0

0,7

Група 2

21517,0

77,1

Машини та обладнання

4153,0

14,9

Транспортні засоби

17171,0

61,5

В тому числі авто

17171,0

61,5

Інструмент, виробничий та господарчий інвентар

193,0

0,7

Група 3

152,0

0,5

Інші види основних фондів

152,0

0,5

Усього

27915,0

100


До активної частини основних фондів відносять переважно робочі машини й устаткування, транспортні засоби, інструмент, виробничий та господарчий інвентар, транспортні засоби.

До пасивної частини відносяться будівлі, споруди, передавальні пристрої, та інші види основних фондів. Співвідношення окремих видів основних фондів, виражене у відсотках до їхньої загальної вартості на підприємстві, визначає видову (технологічну) структуру використовуваних засобів. За інших однакових умов технологічна структура основних фондів є то прогресивнішою та ефективнішою, що більшою є в їхньому складі питома вага активної частини.

У таблиці 4 та у рис. 1 визначено розподіл основних виробничих фондів за технологічною структурою (розподіл на активну та пасивну частини).


Табл. 3. Розподіл основних виробничих фондів за технологічною структурою.

Група фондів

Величина основних фондів, тис. грн.

Питома вага, %

Активна частина

21517,0

77,1

Пасивна частина

6398,0

22,9

Усього

27915,0

100Рис. 1. Питома вага активної та пасивної частини виробничих основних фондів.


Висновок: за технологічною структурою підприємство має прогресивну форму, тому що в неї переважає питома вага активної частини. Швидше за це транспортне підприємство, тому, що транспортні засоби мають найбільшу вагу.


  1. Визначення річної потреби обігових коштів підприємства.


Маємо вихідні дані (таблиця 5). Треба визначити річну потребу обігових коштів підприємства.


Табл. 5. Склад обігових коштів підприємства.

Обігові кошти підприємства

Елементи обігових коштів

Середньо добова витрата і – го елемента, грн.

Обігові виробничі фонди

Сфера виробництва

1. Виробничі запаси, в т. ч.:

1.1. Сировина, основні матеріали, напівфабрикати

1920,0

1.2. Допоміжні матеріали

1400,0

1.3. Паливо

1200,0

1.4. Тара

1550,0

1.5. Запасні частини для ремонту

22,0

1.6. МШП

15,8

2. Незавершене виробництво

300,0

Фонди обігу

Сфера обігу

1. Витрати наступних періодів

2000,0

2. Готова продукція на складі та відвантажена продукція

17700,0

3. Гроші в касі та на рахунках

8700,0


Рішення

Річна потреба в обігових коштах підприємства визначається за формулою:де Рі – середньодобова витрата і-го елемента обігових коштів (табл. 5).

Тц — тривалість періоду, діб (приймаємо рівним 360 діб).


Наприклад, річна потреба у сировині дорівнює:


= 1920 х 360 = 691200,0 грн.


Річна потреба у допоміжних матеріалах дорівнює:


= 1400 х 360 = 504000,0 грн.


Річна потреба у паливі дорівнює:


= 1200 х 360 = 432000,0 грн.; і т.д.


Результати розрахунків наведено у таблиці 6.


Табл. 6. Розрахунки річної потреби в обігових коштах

Обігові кошти підприємства

Елементи обігових коштів

Середньо добова витрата і – го елемента, грн.

Тривалість періоду, діб

Річна потреба в обігових коштах, тис. грн.

Обігові виробничі фонди

Сфера виробництва

1. Сировина, основні

матеріали, напівфабрикати

1920,0

360

691,2

2. Допоміжні матеріали

1400,0

360

504,0

3. Паливо

1200,0

360

432,0

4. Тара

1550,0

360

558,0

5. Запасні частини для ремонту

22,0

360

7,9

6. МШП

15,8

360

5,7

7. Незавершене виробництво

300,0

360

108,0

8. Обігові виробничі фонди

всього (п. 1+2+3+4+5+6+7)

6408,0

360

2306,8

Фонди обігу

Сфера обігу

9. Витрати наступних періодів

2000,0

360

720,0

10. Готова продукція на складі та

відвантажена продукція

17700,0

360

6372,0

11. Гроші в касі та на рахунках

8700,0

360

3132,0

12. Фонди обігу всього

(п. 9+10+11)

28400,0

360

10224,0

13. Обігові кошти всього

(п. 8+12)

34808,0

360

12530,8


Случайные файлы

Файл
46770.rtf
16846.rtf
59098.rtf
57598.rtf
42443.rtf
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.