Відпускні ціни на продукцію (182483)

Посмотреть архив целиком

Задача


Завод подетальної спеціалізації випускає три вироби: А, Б, В.

Розрахувати випускні ціни всіх виробів при таких вихідних даних.

КN=1,39


п/п

Вироби

Показники

А

Б

В

1.

Річний випуск РВ, шт.

139000

250000

400000

2.

Норма витрати металу, НВМ кг/шт.

13,9

12,5

8

3.

Чиста маса виробу, Вч кг/шт.

11,12

11

7

4.

Ціна металу, Цм грн/т

4800

5200

5000

5.

Ціна відходів, Цвідх грн/т

900

900

900

6.

Розмір транспортно-заготівельних витрати, %

3,5

3,5

3,5

7.

Технічні норми часу по операціях (хв./шт.) та розряди робіт
13,9, III

12, III

8, IV

13,9, IV

7, V
15, III

13, IV

13,9, IV

6, V

8, VI
8, III

13,9, III

6, IV

8, V

7, VI

8.

Додаткова заробітна плата ЗПдод, %

25

27

23


9. Сума витрат на утримання та експлуатацію обладнання згідно з кошторисом – (∑ВУЕО) – 1390000 грн.;

10. Сума загальновиробничих витрат згідно з кошторисом – (∑ЗВВ) – 600000 грн.;

11. Інші виробничі витрати (ІВВ) – 2,5%;

12. Сума адміністративних витрат згідно з кошторисом – (∑АР) – 500000 грн.;

13. Сума витрат на збут витрат згідно з кошторисом – (∑ВЗ) – 278000 грн.;

14. Планова рентабельність виробництва (Rвир) – 13,9 %;

15. Вартість виробничих фондів (ВВФ) – 13900000 грн.;

Розрахунок затрат за окремими статтями калькуляції проводиться наступним чином: всі прямі витрати, які безпосередньо пов’язані з процесом виготовлення продукції, включаються до собівартості одиниці продукції за нормами або згідно з даними прямого обліку, а непрямі витрати спочатку визначаються в цілому по підприємству, цеху, а інколи по виробничій дільниці шляхом розробки відповідних кошторисів (кошторис витрат на використання та утримання обладнання; кошторис загальновиробничих витрат тощо), а потім одержані суми розподіляються на собівартість конкретних видів продукції пропорційно прийнятій базі розподілу.

Розрахунок окремих статей калькуляції ведеться в такій послідовності:

1. Сировина і матеріали.

Витрати за статтею калькуляції сировина та матеріали включаються до собівартості продукції наступним чином:

а) встановлюються норми витрат кожного виду затрат на одиницю продукції;

б) у відповідності з встановленими нормами витрат, цінами придбання матеріалів та величиною транспортно-заготівельних витрат розраховуються кошторисні ставки на одиницю продукції за наступною формулою:


, де


- норма витрат матеріалу (кг/шт.).;

- ціна придбання матеріалу (грн./ кг);

- коефіцієнт транспортно-заготівельних витрат (1,035)

Розрахунки виконуються для виробів А, Б і В.


,

,

.


Розмір ПДВ розраховується за формулою:


.


Розрахунок:

ПДВА = 1/6 * 4,8 = 0,8; Всм А = 13,9 * (4,8 – 0,8)*1,035 = 57,546

ПДВБ = 1/6 * 5,2 = 0,867; Всм Б = 12,5 * (5,2 – 0,867) * 1,035 = 56,058

ПДВВ = 1/6 * 5 = 0,833; Всм В = 8 * (5 – 0,833) * 1,035 = 34,503

2. Зворотні відходи.

Вартість зворотних відходів визначається за наступною формулою:


, де


чиста маса деталі (кг),

ціна зворотних відходів без ПДВ (грн./кг).

Розрахунок для виробів А, Б і В:


,

,

.


Розрахунок:

ВЗВА = (13,9 – 11,12) * 0,9 = 2,502

ВЗВБ = (12,5 – 11) * 0,9 = 1,35

ВЗВВ = (8 – 7) * 0,9 = 0,9

3. Всього матеріальних затрат.

Дана стаття розраховується як різниця між вартістю сировини і матеріалів і вартістю зворотних відходів:


.


Відповідно для виробів А, Б і В:


,

,

.


Розрахунок:

ВМЗА = 57,546 – 2,502 =55,044

ВМЗБ = 56,058 – 1,35 = 54,708

ВМЗВ = 34,503 – 0,9 = 33,603

4. Основна заробітна плата.

Розрахунок основної заробітної плати ведеться за наступною формулою:


, де


n – число операцій технологічного процесу (n=5); - штучна норма часу на j-операції по виготовленню і-ої деталі (хв./шт.);

- часова тарифна ставка 1-го розряду (грн./шт.);

- тарифний коефіцієнт на j-ій операції по виготовленню і-ої деталі.

Годинна тарифна ставка розраховується за формулою:


, де


коефіцієнт генеральної угоди (1,2);

середня кількість робочих днів у місяці (22);

тривалість зміни (8 годин).

Відповідно для виробів А, Б і В:


,

,

.


Тарифні коефіцієнти вибираються з тарифної сітки.


Розряд

I

II

III

IV

V

VI

КТ

1,0

1,0

1,35

1,5

1,7

2,0


Розрахунок:

ЧТ1 = 4,43 грн/год

ЗПОСН А = 4,43*(13,9/60*1,35+12/60*1,35+8/60*1,5+13,9/60*1,5+7/60*1,7) = 5,887

ЗПОСН Б = 4,43*(15/60*1,35+13/60*1,5+13,9/60*1,5+6/60*1,7+8/60*2) = 6,406

ЗПОСН В = 4,43*(8/60*1,35+13,9/60*1,35+6/60*1,5+8/60*1,7+7/60*2) = 6,437

5. Додаткова заробітна плата.

Розрахунок виконується за формулою:


, де


% – розмір додаткової заробітної плати.

Відповідно для виробів А, Б і В:


,

,

.


Розмір% визначається середньою тривалістю відпусток та величиною доплат (з таблиці вихідних даних).

Розрахунок:

ЗПдод А = 0,25 * 5,887 = 1,472

ЗПдод Б = 0,27 * 6,406 = 1,73

ЗПдод В = 0,23 * 6,437 = 1,481

6. Відрахування на соціальне страхування визначаються за наступною формулою:

, де

розмір відрахувань на соціальні заходи (0,3955).

Відповідно для виробів А, Б і В:


,

,

.


Розрахунок:

ВОС А = 0,3955 * (5,887 + 1,472) = 2,91

ВОС Б = 0,3955 * (6,406 + 1,73) = 3,218

ВОС В = 0,3955 * (6,437 + 1,481) = 3,132

7. Витрати на утримання та експлуатацію обладнання.

Ці витрати розподіляються між різними видами продукції пропорційно основній заробітній платі основних робітничих робітників в такому порядку:

а) спочатку визначається фонд основної заробітної плати основних виробничих робітників за наступною формулою:


, де


річний випуск і-виробу;

n – кількість найменування продукції, яка випускається (3),

б) визначається величина витрат на утримання і експлуатацію обладнання, що припадають на 1 грн. основної заробітної плати основних виробничих робітників за формулою:


,


в) розмір витрат на утримання та експлуатацію обладнання і-ого виробу визначається наступним чином:


.


Відповідно для виробів А, Б і В:


,

,

.


Розрахунок:

а) ФЗПОСНОВР = 5,887 * 139000 + 60406 * 250000 + 6,437 * 400000 = 4994593

б) КВУЕО = (1390000 * 100)/4994593 = 27,83

в) ВУЕО А = (27,83/100) * 5,887 = 1,638

ВУЕО Б = (27,83/100) * 6,406 = 1,723

ВУЕО В = (27,83/100) * 6,437 = 1,791

8. Загальновиробничі витрати.

Загальновиробничі витрати розподіляються між різними видами продукції

пропорційно сумі основної заробітної плати основних виробничих робітників і витрат на утримання і експлуатацію обладнання наступним чином:

а)) визначається величина загальновиробничих витрат експлуатацію, що припадають на 1 грн. суми основної заробітної плати основних виробничих робітників і витрат на утримання та експлуатацію обладнання за формулою


,


б) розраховуються розмір загальновиробничих витрат, що припадають на і-ий виріб наступним чином:


.


Відповідно для виробів А, Б і В:


,

,

,


Розрахунок:

а) КЗВВ = (580000 * 100)/(4994593 + 1390000) = 9,084

б) ЗВВ А = (9,084/100) * (5,887 + 1,638) = 0,684

ЗВВ Б = (9,084/100) * (6,406 + 1,723) = 0,738

ЗВВ В = (9,084/100) * (6,437 + 1,791) = 0,747

9. Інші виробничі витрати.

Ці витрати звичайно розподіляються між різними видами продукції пропорційно виробничій собівартості наступним чином:


, де


%ІВВ – розмір інших виробничих витрат (3,5% – з таблиці вихідних даних).

Відповідно для виробів А, Б і В:


,


Случайные файлы

Файл
179081.rtf
дз2 Витёк.doc
KR.DOC
144951.rtf
112468.rtf
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.