Держава та її соціально економічні функції (182333)

Посмотреть архив целиком

Міністерство освіти і науки України

Київський Національний Лінгвістичний Університет

Кафедра менеджменту


Самостійна робота


З предмету: Основи економічної теорії


На тему: Держава та її соціально економічні функції
Виконала:

Василевська О.М.

Студентка групи № 308

Інститут східних мов

Перевірила:

К.е.н. доц. Данченко Л.Г.Вступ


Держава через свою особливу роль у суспільстві за всіх часів тією чи іншою мірою втручалася в економічні процеси . Але спочатку це втручання було зумовлене її власним виникненням і необхідністю, що випливає з цього факту, вилучення на свою користь певної частини суспільного продукту для утримання державної машини: апарату чиновників, державної влади, армії, поліції, судів та ін. Таке вилучення і перерозподіл вимагали від держави створення відповідного законодавства, яке б стояло на сторожі державних інтересів і визначало обов'язки усіх членів суспільства. Зазначені суто утриманські інтереси держави визначали її обмежену, пасивну роль у регулюванні економіки.

1. Постановка завдання


Розкриття співвідношення між функціонуванням ринку, як саморегулюючого механізму і мірою впливу держави та її органів на економічні процеси. Економічні системи світу різняться одна від одної залежно від співвідношення між роллю уряду і ринком в управлінні економіки. Уряд кожної країни окрім фінансування виробництва, здійснює також ряд програм соціального страхування і соціального забезпечення, ставлячи собі за мету перерозподіл доходу між різними сферами суспільної діяльності. Чимало регулюючих заходів, призначених для захисту навколишнього середовища, охорони здоров’я і праці робітників, захисту споживачів від шкідливих продуктів, забезпечення рівного доступу до вакантних робочих місць і контролю за практикою ціноутворення у певних галузях, залучають уряд практично до всіх сфер економічної діяльності.


2. Результати


Сутність держави розкривається та реалізується в її взаємодії із суспільством. Що і як держава робить для впорядкування та вдосконалення суспільної, колективної та приватної життєдіяльності людей характеризується поняттям -функції держави..Нині держава виконує політичну, соціальну, міжнародну та економічну функції.Соціальна функція держави полягає в забезпеченні на всій території країни прав і свобод кожної людини і громадянина. Свобода людини реалізується в суспільстві, у спілкуванні та співпраці людей. За таких обставин тільки державна влада здатна бути гарантом захисту прав і свобод. Виконання соціальної функції передбачає: створення державою умов для відтворення й розвитку людини, формування соціокультурного простору, сприятливого для самореалізації кожної людини; стимулювання творчого зростання людини; утілення в життя принципів соціальної справедливості тощо.[3,с.203] Основні функції держави:

 1. Забезпечити простір для розвитку сучасних продуктивних сил шляхом створення якісно нових, прогресивніших форм власності.

 2. Політика захисту довкілля шляхом створення відповідної законодавчої бази, форма економічного мислення.

 3. Регіональна економічна політика інтенсивного с планування державних інвестиція та стимулювання недержавних інвестиція у відсталі економічні регіони.

 4. Частковий перерозподіл національного доходу на користь найбідніших верств населення через механізм прогресивного оподаткування.

 5. Реалізація стратегій планомірного і пропорційного розвитку економіки шляхом визначення мети і пріоритетів агроекономічного розвитку.

 6. Антимонопольна , втому числі анти трестівська політика, спрямована на певне послаблення монополізму в економіці, на захист конкуренції

 7. Проведення анти циклічних та антикризової політики з метою послаблення циклічності економічного розвитку та глибини економічних криз.

 8. Забезпечення належного рівня розвитку інфраструктури: доріг, зв’язку, транспорту, водопостачання.

 9. Розробка і прийняття правових засад економік.

 10. Виробництво необхідних суспільних товарів та надання відповідних послуг.

 11. Контроль за рівнем зайнятості шляхом стимулювання економічного зросту.

 12. Врегулювання зовнішньоекономічних та валютних відносин.

13.Захист населення від негативних наслідків підприємництва.[2,с.105]

Висновок


Основними економічними функціями держави є розв’язання суперечності між потребами розвитку продуктивних сил й існуючими формами власності, захист довкілля і прав споживачів, проведення регіональної та антимонопольної економічної політики, частковий перерозподіл національного доходу на користь найбідніших верств населення, забезпечення планомірного та пропорційного розвитку економіки, в тому числі інфраструктури, проведення анти циклічної та антикризової політики, розробка і прийняття правових засад економіки, боротьба з безробіттям, інфляцією, регулювання зовнішньоекономічних відносин.

Література


 1. Мочерний С.В.” Політична економіка ”// Навч. посібник. – К.: Знання-Прес, 2002. – 687 с.

 2. Азримян А.Н.” Большой экономический словарь”//Институт новой економики,1999.

 3. Дзюбик С.,Ривак О.” Основи економічної теорії”// – Київ: Основи, 1994. – 336 с


Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.