Дослідження основних макроекономічних ринків Японії (182244)

Посмотреть архив целиком

Державний вищий навчальний заклад

«Українська академія банківської справи Національного банку України»

Кафедра теоретичної та прикладної економіки
Контрольна робота з макроекономіки

на тему: «Дослідження основних макроекономічних ринків Японії»


Суми – 2010


ЗМІСТ


ВСТУП

1. ТОВАРНИЙ РИНОК

2. РИНОК ПРАЦІ

3. ГРОШОВИЙ РИНОК

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


ВСТУП


Мета роботи. Основним завданням аналітичної роботи було проаналізувати економіку Японії та вплив економічної ситуації в останній час на різні ринки країни, зокрема ринок праці, товарний та фінансовий ринок.

Обєкт та предмет завдання. Обєктами нашого аналізу є ринок праці, товарний ринок та фінансовий ринок. В ролі предмету аналізу виступають макроекономічні показники, що характеризують відповідні ринки. Саме на основі них ми будемо робити висновки нашого дослідження

Методи дослідження. Для виконання аналітичної роботи нами було використано наступні загальноприйняті методи економічного аналізу:

  • метод аналізу та синтезу;

  • системно-функціональний метод;

  • економіко-математичне моделювання.

Завдання. Завданням нашої роботи полягало у тому, щоб визначити як змінилася ситуація на кожному з ринків Японії та економіки в цілому протягом останніх років та з’ясувати причини змін.

Інформаційна база. В процесі виконання аналітичної роботи ми мусили оперувати новітніми інформаційними даними, а для цього найкраще підходять саме Internet-джерела. В процесі пошуку даних особлива увага надавалась статистичним макропоказникам.


1. ТОВАРНИЙ РИНОК


Японія - високорозвинена індустріально-аграрна країна. Вона займає 3-е місце у світі за об'ємом промислового виробництва і 4-е - по експорту капіталу.

На світовому ринку Японія - постачальник продукції складних наукомістких галузей промисловості, сучасних конструкційних матеріалів. У країні здобувають кам'яне вугілля, природний газ, нафту, залізну руду і ін., проте більшість корисних копалини Японія імпортує. Широко розвинені чорна і кольорова металургія, машинобудування, виробництво морських судів, побутових електронних приладів, роботів і гнучких виробничих систем, аудіо- та відеотехніки, випуск електроніки, легкових і вантажних автомобілів, хімічна і текстильна промисловість.

Найзначущіші експортні галузі – кораблебудування і машинобудування, хімічна промисловість, а також виробництво комп'ютерів (телекомунікації, промислові автомати і роботи). Хоча вся сировина, а також більшість продуктів харчування імпортується, Японія має позитивний торговий баланс.

На представлених нижче таблицях ми можемо побачити картину зміни валового внутрішнього продукту протягом останніх п’яти років, включаючи як реальний, так і номінальний показники.


Таблиця 1.1 – Реальний валовий внутрішній продукт Японії і показники, які на нього впливають

Рік, квартал

ВВП (реальний, єни)

Витрати споживачів

Державні закупки

Внутрішні інвестиції

Чистий експорт

Експорт

Імпрот

2004

5265777

2899649

933897

1203788

141108

687950

546843

2005

5367622

2936146

948434

1241578

157211

735843

578632

2006

5477093

2979731

952034

1247393

203924

806995

603071

2007

5605110

3004288

970517

1257937

262765

874909

612143

2008

5566178

3022514

978451

1195503

272828

890727

617899

2009 (ІІІ квартали)

3897993

2228030

742049

779734

98316

483513

385197


Таблиця 1.2 – Номінальний валовий внутрішній продукт Японії і показники, які на нього впливають

Рік, квартал

ВВП (номінальний, єни)

Витрати споживачів

Державні закупки

Внутрішні інвестиції

Чистий експорт

Експорт

Імпрот

2004

4983284

2783104

894680

1131586

96260

662863

566603

2005

5017344

2794893

906018

1168849

69560

719127

649567

2006

5073648

2828843

907033

1184666

63485

817563

754078

2007

5158066

2841198

924172

1206714

86324

908304

821980

2008

5075635

2871828

940737

1171542

7356

884937

877581

2009 (ІІІ квартали)

3537410

2079918

685397

744763

309

425735

425426


Згідно з останніми статистичними даними, економіка Японії виходить зі стану рецесії, у якій вона перебувала протягом останніх п’яти років. Із початком цього року японська індустрія знову потрапила в чорну смугу невдач.

Уперше зараз за кілька місяців поточного року в економіці країни спостерігають зростання. Зокрема, валовий внутрішній продукт протягом січня-травня збільшився на 1,4%. 

Дані цифри відповідають щорічному економічному приросту на 5% і перевищують показники Сполучених Штатів за той же період. Як зазначають економічні експерт радіо ВВС, згаданому приросту сприяли активізація споживчого попиту та збільшення експорту автомобілів та електроніки в США та країни Азії. 

Як бачимо за ці останні роки ВВП реальний завжди перевищує ВВП номінальний. Це призводить до встановлення такої ситуації в державі як дефляція (падіння загального рівня цін в національній економіці). Графічне представлення описаних даних маємо нижче:


Рисунок 1.1 – Гістограма зміни рівня реального і номінального ВВП Японії за остання п’ять років


Рисунок 1.2 – Крива зміни індексу цін Японії за останні п’ять років


Ще в кінці листопаду прем'єр-міністр Японії Юкіо Хатояму вперше визнав, що економіка країни "висхідного сонця" виявилася в стані дефляції, яка загрожує замкнутим кругом падіння цін і згортання виробництва.

Організація економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР) рекомендувала Банку Японії в цих цілях продовжувати надм'яку монетарну політику і збільшити об'єми викупу держоблігацій.

Для того, щоб визначити величину внутрішнього валового продукту, що припадає на душу населення, необхідно значення реалного ВВП поділити на загальну чисельність людей, які мешкають в даній державі.

Маємо наступні результати:


Таблиця 1.3 – Величина ВВП на душу населення Японії (дол. США)

Роки

Рівень ВВП

Роки

Рівень ВВП

1997

36857

2003

31368

1998

33655

2004

33708

1999

30164

2005

36559

2000

34459

2006

35752

2001

37567

2007

34131

2002

32554

2008

34274


Рисунок 1.3 – Зміна величини ВВП на душу нас. за останні 12 років


Наступним етапом дослідження є вивчення індексу споживчих цін Японії. Для аналізу було взято дані за останні п’ять років. Як бачимо, їхні величини майже не мінялися, що говорить про дбайливе ставлення з боку держави до свого населення, не дивлячись навіть на певні кризові економічні тенденції у світі.

Зокрема, це також ілюструє стійкий ВВП на душу населення.


Таблиця 1.4 – Зміна індексу споживчих цін Японії за останні шість років

Рік, місяць

Індекс спож. цін

2004

100,3

2005

100,0

2006

100,3

2007

100,3

2008

101,7

2009

100,5


Случайные файлы

Файл
33164.rtf
166498.rtf
23177-1.rtf
12166.rtf
44514.doc
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.