Національна економіка (181191)

Посмотреть архив целиком

Національна економіка

розрахункові завданНЯЗавдання 1


Визначити структуру активів національного багатства, виділивши:

1. Фінансові активи;

2. Нефінансові активи:

а) створені та нестворені;

б) матеріальні та нематеріальні.


Вихідні дані:

Види активів

млн. грн.

1

Земля (вартісна оцінка)

1440

2

Корисні копалини (вартісна оцінка)

1960

3

Основні виробничі засоби

290

4

Запаси матеріальних оборотних засобів

130

5

Державні резерви предметів споживання

40

6

Державні резерви засобів виробництва

70

7

Запаси готової продукції на складах підприємств

150

8

Витрати на розробку родовищ корисних копалин

35

9

Вартість засобів програмного забезпечення

20

10

Твори мистецтва

480

11

Грошові кошти

840

12

Монетарне золото

2380

13

Акції

380

14

Депозити

510

15

Цінності

860

16

Худоба на вирощуванні

80

17

Авторські права, торгові знаки

105

18

Прямі іноземні інвестиції

230


Розв’язок:


Загальний обсяг активів національного багатства = Сума всіх активів


Загальний обсяг активів національного багатства складає 10 млрд. грн.


Фінансові активи = депозити + прямі іноземні інвестиції + грошові кошти +акції + монетарне золото


Фінансові активи = 4340 млн. грн.

Фінансові активи = 4340/10000*100% = 43,4% (від всіх активів)

Нефінасові активи = 10000 − 4340 = 5660 млн. грн.

Нефінансові активи = 5660/10000*100% = 56,6% (від всіх активів)


Створені нефінансові активи = Основні виробничі засоби+Запаси матеріальних оборотних засобів + Державні резерви предметів споживання + Державні резерви засобів виробництва + Запаси готової продукції на складах підприємств + Твори мистецтва + Цінності +Худоба на вирощуванні


Створені нефінансові активи = 2100 млн. грн. (21% від усіх активів)


Створені нематеріальні нефінансові активи = Витрати на розробку родовищ корисних копалин + Вартість засобів програмного забезпечення


Створені нематеріальні нефінансові активи = 55 млн. грн. (0,55% від усіх активів)


Нестворені нефінансові активи = Земля (вартісна оцінка) + Корисні копалини (вартісна оцінка)


Нестворені нефінансові активи = 3400 млн. грн. (34% від усіх активів)


Нестворені нефінансові нематеріальні активи = Авторські права, торгові знакиНестворені нефінансові нематеріальні активи = 105 млн. грн. (1,05% від усіх активів)

Відповідь: Фінансові активи = 4340 млн. грн. (43,4%),

Нефінасові активи = 5660 млн. грн. (56,6%) в т.ч.

Створені нефінансові активи = 1810 млн. грн. (21%),

Створені нематеріальні нефінансові активи = 55 млн. грн. (0,55%),

Нестворені нефінансові активи = 3400 млн. грн. (34%),

Нестворені нефінансові нематеріальні активи = 105 млн. грн. (1,05%)


Завдання 2


Визначити обсяг та структуру національного багатства країни у звітному році.

Вихідні дані:

1. Обсяг національного багатства країни у базовому році склав 2000 у.г.о.

2. Структура національного багатства країни у базовому році (%):


Всього

в тому числі:

Створені нефінансові активи

Нестворені нефінансові активи

Фінансові активи

100,0

55,0

30,0

15,0


3. Темп приросту фінансових активів в звітному році 30%.

4. Питома вага основних виробничих фондів та державних матеріальних резервів у складі створених нефінансових активів в базовому році складала відповідно 50 та 15%.

5. Темп росту основних виробничих фондів у звітному році склав 30%.

6. Приріст державних матеріальних резервів у звітному році склав 25 у.г.о.

7. Приріст та вибуття нестворених нефінансових активів у звітному році відповідно склали 50 та 30 (у.г.о.).

Розв’язок:

Створені нефінансові активи б.р. = 2000*0,55 = 1100 (у.г.о.)

Нестворені нефінансові активи б.р. = 2000*0,3 = 600 (у.г.о.)

Нестворені нефінансові активи з.р. = 600+50−30 = 620 (у.г.о.)

Фінансові активи б.р. = 2000*0,15 = 300 (у.г.о.)

На основі віднайдених даних побудуємо таблицю:


Всього

в тому числі:

Створені нефінансові активи

Нестворені нефінансові активи

Фінансові активи

2000

1100

600

300


Фінансові активи з.р. = 300*1,3= 390 (у.г.о.)

Основні виробничі фонди б.р. = 1100*0,5 = 550 (у.г.о.)

Основні виробничі фонди з.р. = 550*1,3 = 715 (у.г.о.)

Державні матеріальні резерви б.р. = 1100*0,15 = 165 (у.г.о.)

Державні матеріальні резерви з.р. = 165+25 = 190 (у.г.о.)

Створені нефінансові активи з.р. = 1100−(550+165)+715+190 = 1290(у.г.о.)

Обсяг національного багатства з.р. = 1290+620+390 = 2300(у.г.о.)

Створені нефінансові активи з.р. = 1290/2300*100% = 56,08%

Нестворені нефінансові активи з.р = 620/2300*10% = 26,95%

Фінансові активи з.р = 390/2300*100% = 16,95%

На основі знайдених показників побудуємо таблицю, що віддзеркалюватиме обсяг і структуру нац..багатства у звітному році


Всього

в тому числі:

Створені нефінансові активи

Нестворені нефінансові активи

Фінансові активи

У.г.о

% до НБ

У.г.о

% до НБ

У.г.о

% до НБ

У.г.о

% до НБ

2300

100

1290

56,08

620

26,95

390

16,95


Відповідь: Отже, у звітному році обсяг та структура національного багатства складає 2300у.г.о.(100%), створених нефінасових активів − 1290у.г.о.(56,08%), нестворених нефінансових активів − 620 у.г.о.(26,95%), фінансових активів − 390 у.г.о.(16,95%).


Завдання 3


Визначити чисельність та темп приросту економічно активного населення країни у звітному році.

Вихідні дані:

1. Чисельність зайнятого населення у працездатному віці в базовому році становила 18900 тис. ос., що складає 90% від загальної чисельності зайнятих та 81% від загальної чисельності економічно активного населення.

2. Чисельність осіб молодше працездатного віку становить 700 тис. ос.

3. Темп приросту зайнятих працездатного віку у звітному році склав 3% а осіб старше працездатного віку: -5%.

4. Чисельність безробітних у звітному році скоротилась на 15%, а осіб молодше працездатного віку не змінилась.

Розв’язок:

1)Загальна чисельність зайнятих б.р. = 18900*100%/90%= 21000 (тис. чол.)

Зайняті особи старше працездатного віку б.р. = 21000−18900 = 2100 (тис. чол.)

2)Економічне активне населення б.р. = 18900*100%/81% = 23333,33 (тис. чол.)

Зайняті працездатного віку з.р. = 18900*1,03 = 19467 (тис. чол.)

Зайняті особи старше працездатного віку з.р. = 21000*0,95 = 19950 (тис. чол.)

3)Безробітні б.р. = 23333,33 − 21000 = 2333,33 (тис. чол.)

Безробітні з.р. = 2333,33 *0,85 = 1983,33(тис. чол.)

4)Економічно активне населення з.р. = 19467+19950+1983,33 = 31400,33 (тис. чол.)

Темп приросту Економічно активного населення(ЕАН)= (Чисельність з.р − чисельність б.р.)/Чисельність б.р.*100%

Темп приросту ЕАН = (31400,33 −23333,33)/ 23333,33 *100% = 34,57%

Відповідь: Отже, темп приросту економічно активного населення складає 34,57%, а чисельність економічно активного населення в звітному році складає 31400,33 тис. чол.


Завдання 4


Визначити чисельність безробітних населення країни, якщо чисельність зайнятого населення у віці старше 70-и років становить 1200 тис. ос., що складає 6% від загальної чисельності зайнятих та 4% від загальної чисельності економічно активного населення.

Розв’язок:

Чисельність безробітних знайдемо за формулою:


Б= Економічно активне населення(ЕАН) – Чисельнвсть зайнятих(З)


Загальна чисельність зайнятих(З)=1200*100%/6=20000 тис. ос.

Загальна чисельність економічно активного населення=1200*100%/4=30000 тис. ос.


Случайные файлы

Файл
174054.rtf
90341.rtf
628.doc
80827.rtf
14454-1.rtf
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.