Економічні стратегії підприємства, доходи інвестора (181058)

Посмотреть архив целиком

Міністерство освіти і науки України

Національний університет харчових технологій

Кафедра менеджменту


Контрольна робота

з дисципліни: “Корпоративне управління”

Виконала:

студентка 6 курсу

(з. ф. н) спеціальність МЗЕД

Вишняк Антоніна

Перевірив:

Викладач

Березянко Тамара Володимирівна
Київ - 2009


Тема. Аналіз та оцінювання акцій та облігацій


Задача 1.

За привілейованою акцією щорічно виплачують дивіденди в розмірі (за даними таблиці 1). Необхідно знайти вартість цієї акції, якщо мінімально приваблива ставка доходності для інвестора складає (за даними таблиці).


Таблиця 1. Вихідні дані та розрахунок вартості акції

Варіант/показник

1

Розмір дивідендів

12

Ставка доходності

14

Ставка доходності у десятковому дробі

0,14

Вартість акції

85,71


За привілейованою акцією щорічно виплачують дивіденди в розмірі 12 грн. Необхідно знайти вартість цієї акції, якщо мінімально приваблива ставка доходності для інвестора складає 14%.


Вартість акції = Розмір дивідендів/Мінімально приваблива ставка доходності у десятковому дробі 1


Якщо ставка дисконтування r = 14%, то маємо:


V=12/0,14= 85,71 грн.


Таким чином вартість акції дорівнює 85,71 грн.

Задача 2.

Розрахуйте ставку доходності акції за наступними даними.


Таблиця 2. Вихідні дані для розрахунку внутрішньої норми доходності акції

Варіант/показник

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Розмір дивідендів

12

20

18

19

17

14,5

15

14

20

16

Вартість акції

70,0

82,0

94,0

100

80

76

84

96

88

62


Таблиця 3. Розрахунок внутрішньої норми доходності

Варіант/показник

1

Розмір дивідендів

12

Вартість акції

70

Внутрішня норма доходності

17,14


Іноді виникає обернене завдання: оцінити треба внутрішню норму дохідності, коли ми знаємо ринкову вартість акції.

Тоді:

НД (внутрішня норма доходності) = Величина дивідендів/ Ринкова вартість акції 2


НД = 12/70 * 100% = 17,14%.


Доходність для інвестора має два варіанти:

за рахунок перепродажу у разі підвищення курса акцій.

Доходність від перепродажу = купівля за ціною Р1 - продаж за ціною Р2;

за рахунок дивідендів, отриманих за період володіння акцією.

Аналізуючи ефективність інвестування в акції, зазвичай мають справу із середньозваженою дохідністю.

Задача 3.

Виходячи із попередніх статистичних даних про дохідність акції та виплату дивідендів, розрахуємо дохідність за минулі періоди та оцінимо очікувану дохідність.


Таблиця 4. Вихідні дані для розрахунку очікуваної доходності акції

Варіант

Період

Ціна акції Р1

Дивіденди

1

0

50

-


1

55

14


2

52

15

2

0

48

-


1

56

10


2

54

12

3

0

214

-


1

234

56


2

228

54

4

0

55

-


1

52

12


2

48

12

5

0

326

-


1

340

55


2

342

52

6

0

564

-


1

578

56


2

588

54

7

0

48

-


1

56

6


2

54

4

8

0

55

-


1

52

10


2

48

11

9

0

630

-


1

632

56


2

654

54

10

0

50

-


1

55

8


2

52

11


Таблиця 5. Розрахунок очікуваної доходності акції

Варіант

Період

Ціна акції Р1

Дивіденди

Доходність акцій у відповідному періоді

Очікувана доходність акції

1

0

50

-


0,2991

1

55

14

0,3800

2

52

15

0,2182


В першому періоді дохідність становитиме:


Д1 = (55 - 50 + 14) /50 = 0,3800 або 38%.

Д2= (52 - 55 + 15) /55 = 0,2182 або 21,82%.


Тоді сподівана дохідність буде визначена як середня величина за 2 періоди і становитиме:


Дс = (0,3800 + 0,2182) /2 = 0,2991 або 29,91%.

Задача 4.

Оцінити вартість V трирічної облігації номіналом N грн. з купонною ставкою K річних, якщо купонні виплати здійснювались 1 раз на рік, за ставкою дисконтування r% річних.


Таблиця 6. Вихідні дані для оцінки трирічної облігації

Варіант

N (номінал облігації, грн)

K (річна купонна ставка,%)

r (річна ставка дискон-тування,%)

1

1200

6

10

2

900

8

12

3

750

10

14

4

500

12

16

5

1100

4

18

6

1500

8

20

7

2000

6

14

8

1800

10

12

9

600

12

10

10

400

4

8


Таблиця 7. Оцінка вартості трирічної облігації

Варіант

N (номінал облігації, грн)

K (річна купонна ставка,%)

Річні купонні виплати, грн

r (річна ставка дискон-тування,%)

Коефіціент дисконтування

Оцінка вартості трирічної облігації, грн

1

1200

6

72

10

1,1

1287,3


Оцінити вартість трирічної облігації номіналом 1200 грн. з річною купонною ставкою 6% за таких умов:

Ставка дисконтування r = 10% річних

За класичною формулою маємо: 2 3


V= 72/1,1 +72/1,1 + (1200 + 72) /1,1 = 1287,3 грн.


Купонна ставка вища від ринкової норми доходності, це преміальна облігація і її треба продавати вище номіналу. 3

Остання цифра залікової книжки - 2.


Тема. Аналіз та оцінювання акцій та облігацій


Задача 1.

За привілейованою акцією щорічно виплачують дивіденди в розмірі (за даними таблиці 1). Необхідно знайти вартість цієї акції, якщо мінімально приваблива ставка доходності для інвестора складає (за даними таблиці).


Таблиця 1. Вихідні дані та розрахунок вартості акції

Варіант/показник

2

Розмір дивідендів

20

Ставка доходності

8

Ставка доходності у десятковому дробі

0,08

Вартість акції

250,00


Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.