Визначення доцільністі інвестицій (180885)

Посмотреть архив целиком

Зміст


1 частина. задача 3

2 частина. практичне завдання 31

Перелік посилань 35


1 частина. задача


Вихідні дані (27 варіант).

Визначити доцільність інвестицій в додаткове обладнання, яке дозволить підприємству додатково виконати термінове одноразове замовлення. На момент отримання додаткового замовлення:

– повна собівартість продукції підприємства – 157 грн./т.;

– частка умовно-постійних витрат в собівартості продукції – 37%;

– ціна продукції підприємства – 187 грн./т.;

– потужність обладнання, встановленого на підприємстві – 252 т/місяць;

– ступінь завантаженості наявного обладнання – 82%;

– обсяги додаткових термінових одноразових замовлень:

а) 13 т;

б) 73 т;

– відсотки зміни ціни продукції за додатковими замовленням над звичайною ціною:

а) 18%;

б) 8%;

– потужність додаткового обладнання, яке може бути встановлене на підприємстві – 190 т/місяць;

– вартість додаткового обладнання – 570 000 грн.

Умови сплати встановлення додаткового обладнання - рівними частками щомісячно протягом 5 років.

При вирішення задачі з управління прибутком підприємства для визначення та обґрунтування управлінського рішення щодо доцільності або недоцільності одноразового додаткового виробництва і реалізації певних обсягів продукції підприємства необхідно:

1) розрахувати доход, витрати змінні, постійні та сумарні, маржинальний доход та прибуток (як на одиницю продукції, так і на весь обсяг виробництва);

2) побудувати графік беззбитковості (на весь обсяг виробництва та на одиницю продукції, із застосуванням засобів Microsoft Excel), відзначивши на ньому існуючий обсяг виробництва та виробничу потужність обладнання; показати лінії доходу, витрат змінних, постійних та сумарних, маржинального доходу та прибутку;

3) визначити точку беззбитковості (у натуральному виразі, грошовому виразі, відсотках до виробничої потужності обладнання та існуючого обсягу виробництва), розрахувати запас безпечності;

4) розрахувати доход, витрати змінні, постійні та сумарні, маржинальний доход та прибуток (як на одиницю продукції, так і на весь обсяг виробництва) в разі прийняття першої пропозиції щодо виробництва і реалізації додаткового обсягу продукції, які не потребують встановлення додаткового обладнання;

5) порівняти поточні фінансові результати та фінансові результати, які мають бути отримані в разі прийняття першої пропозиції, зробити висновок про доцільність чи недоцільність виробництва і реалізації вказаного додаткового обсягу продукції в існуючих умовах виробничо-господарської діяльності підприємства;

6) розрахувати доход, витрати змінні, постійні та сумарні, маржинальний доход та прибуток (як на одиницю продукції, так і на весь обсяг виробництва) в разі прийняття другої пропозиції щодо виробництва і реалізації додаткових обсягів продукції, які потребують встановлення додаткового обладнання;

7) побудувати новий графік беззбитковості (на весь обсяг виробництва та на одиницю продукції, із застосуванням засобів Microsoft Excel), відзначивши на ньому існуючий обсяг виробництва та виробничу потужність обладнання; показати лінії доходу, витрат змінних, постійних та сумарних, маржинального доходу та прибутку, продовжити лінії доходу, витрат змінних, постійних та сумарних, маржинального доходу та прибутку з урахуванням встановлення додаткового обладнання;

8) порівняти поточні фінансові результати та фінансові результати, які мають бути отримані в разі прийняття першої пропозиції, зробити висновок про доцільність чи недоцільність виробництва і реалізації вказаного додаткового обсягу продукції в існуючих умовах виробничо-господарської діяльності підприємства; особливу увагу звернути на довгострокові фінансові результати.


Хід вирішення задачі.


1. Розраховуємо фінансові результати діяльності підприємства без встановлення додаткового обладнання.

Розраховуємо обсяг виробництва продукції на підприємстві:


т/місяць.


Розраховуємо загальні витрати на весь обсяг виробництва продукції:


грн./місяць.


Визначаємо частку змінних витрат в собівартості продукції підприємства:Розраховуємо величину питомих змінних витрат:


грн./т.


Розраховуємо змінні витрати на весь обсяг виробництва продукції:


грн./місяць.


Розраховуємо умовно-постійні витрати на весь обсяг виробництва продукції:


грн./місяць.


Перевірка:


%fc.


Розраховуємо умовно-постійні витрати, які приходяться на 1 т виготовленої продукції:


грн./т.


Перевірка:

грн./т.


Розраховуємо доход від реалізації усього обсягу виготовленої продукції:


грн./місяць.


Розраховуємо маржинальний доход на весь обсяг виробництва продукції:


грн./місяць.

Розраховуємо питомий маржинальний доход:


грн./т.


Перевірка:


грн./т.


Розраховуємо прибуток від реалізації всього обсягу виробництва продукції:


грн./місяць.


Перевірка


грн./місяць.


Розраховуємо питомий прибуток від реалізації 1 т виготовленої продукції:


грн./т.


Перевірка:


грн./т.

або


грн./т.

Результати розрахунків заносимо в таблицю 1.1.


Таблиця 1.1 – Фінансові результати діяльності підприємства без

встановлення додаткового обладнання

Показники

Питомі (на 1 т продукції), грн./т.

Загальні (на весь обсяг виробництва), грн./місяць

Доход, TR

187,00

38 641,68

Собівартість продукції, TC

157,00

32 442,48

Змінні витрати, VC

98,91

20 438,76

Умовно-постійні витрати, FC

58,09

12 003,72

Маржинальний доход, CM

88,09

18 202,92

Прибуток, NI

30,00

6 199,20


2. Будуємо графік беззбитковості для чинних умов діяльності підприємства, розраховуємо точку беззбитковості та запас безпечності.

Графік беззбитковості для умов, що розглядаються в показниках, розрахованих на весь обсяг виробництва і реалізації продукції, наведений на рисунку 1.1. Аналогічний графік для питомих показників на 1 т виготовленої та реалізованої продукції наведений на рисунку 1.2.

Розраховуємо обсяг виробництв, який відповідає точці беззбитковості:


т/місяць.


Розраховуємо значення доходу підприємства, який відповідає точці беззбитковості:


грн./місяць.


Перевірка:

грн./місяць.

.


Рисунок 1.1 – Графік беззбитковості для чинних умов діяльності підприємства


Рисунок 1.2 – Графік беззбитковості для чинних умов діяльності підприємства (питомі показники)


Розрахуємо обсяг виробництва, який відповідає точці беззбитковості, у відсотках до фактичного обсягу виробництва:


.


Розрахуємо обсяг виробництва, який відповідає точці беззбитковості, у відсотках до виробничої потужності підприємства:


.


Запас безпечності підприємства в існуючих умовах виробничо-господарської діяльності становить:


.


Перевірка:


.


3. Розрахуємо фінансові результати діяльності підприємства в разі прийняття першої пропозиції щодо виконання та реалізації додаткового термінового одноразового замовлення обсягом 13 т та за ціною що на 18% нижча за звичайну:


Розрахуємо обсяг виробництва наступного місяця:


т/місяць.Оскільки виробничі потужності підприємства


т/місяць т/місяць


задовольняють виробничим потребам, встановлення додаткового обладнання не потребується, а отже, додаткові умовно-постійні витрати підприємства будуть відсутні


.


Планові умовно-постійні витрати на весь обсяг виробництва продукції при прийнятті першої пропозиції щодо додаткового виробництва та реалізації 18 т продукції становитимуть


грн./місяць.


Розраховуємо планові змінні витрати на весь обсяг виробництва продукції:


грн./місяць.


Розраховуємо додаткові змінні витрати на весь обсяг виробництва продукції:


грн./місяць.


Перевірка:


грн./т.

Розраховуємо планові загальні витрати на весь обсяг виробництва продукції:


грн./місяць.


Розраховуємо планову середню собівартість 1 т продукції:


грн./т.


Розраховуємо додаткові загальні витрати на весь обсяг виробництва продукції:


грн./місяць.


Розраховуємо ціну продукції за додатковим замовленням:


грн./т.


Розраховуємо додатковий доход від додаткового замовлення:


грн./місяць.


Розраховуємо доход від реалізації усього обсягу виготовленої продукції:


грн./місяць.


Розраховуємо питомий маржинальний доход на 1т додаткової продукції:


грн./т.

Розраховуємо маржинальний доход від реалізації усього обсягу додатково виготовленої продукції:


грн./місяць.

Перевірка

грн./т.


Розраховуємо маржинальний доход на весь обсяг виробництва продукції:


Случайные файлы

Файл
131687.rtf
118145.rtf
81982.rtf
47067.rtf
113547.rtf
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.