Экономічний аналіз підприємства (180317)

Посмотреть архив целиком

План


  1. Аналіз структури продукції, що виробляється підприємством

  2. Аналіз з рентабельності виробу

Практичне завдання

Список використаної літератури
1. Аналіз структури продукції, що виробляється підприємством.


Відкрите акціонерне товариство «Хмельпиво» утворено на базі Хмельницького пивоварного заводу, побудованого і пущеного в експлуатацію 1901 року. «Хмельпиво» – одне з найстарших підприємств пивоварної галузі, він побудований більш 100 років тому. У 1992 році завод був перетворений в акціонерне товариство змішаної власності.

ВАТ «Хмельпиво» є юридичною особою, має самостійний баланс, розрахунковий і інші рахунки в установах банку, круглу печатку, штамп і бланки зі своїм найменуванням, власний товарний знак, знак обслуговування й інші символи юридичної особи. Воно може від свого імені здобувати майнові й особисті немайнові права і виконувати обов'язки, виступати як позивач чи відповідач в суді, арбітражному чи третейському суді несучи при цьому відповідальність своїм майном.

Юридичний статус компанії – приватна власність. Дата реєстрації і перереєстрації компанії – первинна реєстрація здійснена – 25.11.1992 р. перереєстрація – 27.01.1999 р.

Для ведення господарської діяльності підприємство має необхідні будинки, спорудження, механізми (варильний, бродильно-таборний цех, цех розливу пива, тарний цех, заводська котельня, компресорний цех, механічний цех, автогосподарство, адміністративний будинок), і так само земельною ділянкою площею 1,127 га.

Водопостачання – вода, ідеально очищена. Електропостачання і газопостачання – не централізоване.

Основними видами діяльності ВАТ «Хмельпиво» є виробництво і реалізація різних сортів пива. З покоління в покоління передається майстерність пивоварства, у результаті протягом багатьох років смакові якості пива, виготовленого на пивзаводі скоряють самих вимогливих шанувальників пива.

З метою збереження добрих традицій у виготовленні пива більш семи років на заводі здійснюється поетапна капітальна реконструкція.

Вищим органом керівництва товариства є Загальні збори акціонерів і Рада директорів. У проміжках між загальними збори акціонерів і засіданнями ради директорів усієї діяльності суспільства керує Правління на чолі з президентом – у межах компетенції, представленої йому Статутом. Президент разом зі службою віце-президентів і головних фахівців організують виробничо-господарську діяльність підприємства

Технічну політику, перспективи розвитку підприємства і шляхи реалізації комплексних програм в усіх напрямках удосконалювання, реконструкції і технічного переозброєння діючого виробництва визначає віце-президент по виробництву разом з головними фахівцями, начальниками цехів, ділянок.

Віце-президент по економіці і провідний інженер здійснюють організацію й удосконалювання економічної діяльності підприємства, що спрямована на підвищення продуктивності праці, ефективності і рентабельності виробництва, досягнення найбільших результатів при найменших витратах матеріальних, трудових і фінансових ресурсів.

Віце-президент з комерції разом з відділом постачання і збуту, головним менеджером здійснюють керівництво діяльністю підприємства в області матеріально-технічного постачання, заготівлі і збереження сировини, збуту продукції, транспортного обслуговування.

Найближчим часом зміни в структурі виробництва не передбачаються. Керуючі ВАТ ведуть цілеспрямовану роботу з реконструкції виробництва з метою випуску високоякісної, конкурентноздатної продукції.

ВАТ «Хмельпиво» не має дочірніх підприємств, філій.

Аналізуючи фінансове положення підприємства за три попередніх роки можна відзначити, що фінансовий стан підприємства постійно поліпшується.Прибуток від реалізації продукції і рентабельність продаж

Показники

Одиниця виміру


2008

2009

1. Дохід від реалізації в відпускних цінах


тис. грн.

1664,93

2325,62

2. ПДВ


тис. грн.

277,48

387,60

3. Акциз


тис. грн.

182,69


241,01


4. Дохід від реалізації в гуртових цінах

тис. грн.

1204,75

1697

5. Витрати на виробництво і реалізацію продукції

тис. грн.

950,12

1307,53

6. Дохід від реалізації

тис. грн.

254,62

389,471


7. Рентабельність

%

26,8

29,8


Якість виробленого пива прямо залежить від якості використовуваної сировини. У своєму виробництві завод використовує як місцеві, так і імпортну сировину і матеріали. Доставка сировини і матеріалів здійснюється автотранспортом від залізничного вокзалу й окремих постачальників.

Цілеспрямовано ведеться робота з поліпшення якості продукції, що випускається. Пиво, що випускається заводом у 2009 році, на державному конкурсі завоювало дві золоті й одну срібну медалі.

В даний час завод робить і реалізує пиво «Проскурівське», «Жигулівське», «Бенефіс», «Гурман», «Кляве», «Компроміс». Великим попитом на ринках міста користується пиво «Проскурівське».

Пиво – це сезонний напій, в результаті у весняно-літній період його випуск здійснюється в три зміни, в осінньо-зимовий період в одну зміну і неповний тиждень.


Динаміка освоєння потужності підприємства

Показник

Одиниця виміру

2008 г.

2009 г.

Зміна, %

Потужність

Тис. бут

2100

3000

142,9

Випуск продукції

Тис. бут

1364,75

1919,36

140,6

Використання потужності

%

65

64

-


У звітному році багато зроблено по відновленню виробництва. Велися роботи з завершення будівництва варильного цеху, були початі роботи з будівництва бродильно-таборного цеху. Обсяг незавершеного будівництва в звітом року склав 3,19 млн. грн. Якщо врахувати виконані, але незакінчені роботи з відновлення виробництва, то ступінь зносу основних засобів заводу складе 23%, а це значить, що коефіцієнт придатності буде 0,77%.

У 2008 році підприємство випускає 1364,75 тис. бут продукції, а в 2009 році обсяг виробництва виріс до 1919,36 тис. бут, що на 40,6% чи на 554,61 тис. бут більше чим у 2008 році. У вартісному вираженні обсяг виробництва склав: 2008 р. – 1169,38 тис. грн., 2009 р. – 1605,73 тис. грн., у 2009 році обсяг виробництва у вартісному вираженні виріс на 37,31% у порівнянні з 2008 р.

Обсяг реалізованої продукції в 2009 році виріс на 40,86% чи на 492,24 тис. грн., у порівнянні з 2008 р. і склав 1697 тис. грн.

Зміни обсягу виробництва продукції вплинула і на чисельність ВП. У 2008 році чисельність ВП складала 172 чоловіки, а в 2009 році – 201 чоловік, що на 16,86% більше, ніж у 2008 році. Це збільшення зв'язане зі збільшенням обсягу виробництва.

У свою чергу зміни чисельності ВП вплинули на річний фонд оплати праці: у 2008 році ФОП дорівнював 129,89 тис. грн., а в 2009 році, зі збільшенням чисельності ВП, ФОП збільшився і склав 202,63 тис. грн. у рік, що на 56% вище, ніж у 2008 році.

Вироблення на одного працюючого в 2008 році складало 6,79 тис. грн., а в 2009 році – 7,98; тис. грн., на 17,5% чи 1,19 тис. грн. більше чим у 2008 році.

Середньомісячна заробітна плата також виросла: якщо в 2008 році вона складала 629,6 грн., то в 2009 році вона в зв'язку зі збільшенням обсягу виробництва підвищилася до 840,1 грн. Таким чином, ріст склав 33,5%.

З кожним роком збільшувалася і собівартість реалізованої продукції: у 2008 році – 950,12 тис. грн, у 2009 році – 1307,53 тис. грн., що на 38,67% більше, ніж у 2008 році.

Зі збільшенням обсягу реалізації продукції збільшувався і прибуток підприємства. У 2008 році прибуток склав 254,62 тис. грн., а в 2009 році – 379,47 тис. грн, що на 49,03% більше чим у 2008 році.

Середньорічна вартість ОВФ у 2008 році склала 301,16 тис. грн., а в 2009 році – 400,37 тис. грн, тобто зросла на 98,90 тис. грн чи на 32,94%.

Фондовіддача розраховується як відношення обсягу виробництва до середньорічної вартості ОВФ. У 2008 році вона склала 0,129 грн, у 2009 році фондовіддача збільшилася на 3,35% стосовно 2008 року і склала 0,133 грн.

Рентабельність продукції, тобто відношення прибутку до собівартості, склала в 2008 р. – 26,8%, і в 2009 р. – 29,8%, тобто виросла на 3%.

Задоволення потреб населення в продуктах харчування вимагає, щоб підприємства харчової промисловості виконували план не тільки в загальному обсязі продукції, але і по асортименту і структурі.

Асортимент характеризує визначену сукупність продуктів, різних по властивості, призначенню і кількості, а також перелік найменувань продукції з вказівкою їх обсягу випуску по кожному виду.


Случайные файлы

Файл
139309.doc
61051.rtf
75098-1.rtf
136473.rtf
169889.rtf
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.