Статистичне вивчення інвестиційної діяльності (179324)

Посмотреть архив целиком

Полтавська державна аграрна академія


КОНТРОЛЬНА РОБОТА

З СТАТИСТИКИ

Тема

Статистичне вивчення інвестиційної діяльності
Виконав студент

Сілков Євген Олександрович


Полтава-2009


Зміст


Вступ

Розділ 1. Статистичний аналіз рівня та динаміки інвестиційної діяльності

1.1 Аналіз динаміки інвестиційної діяльності

1.2 Виявлення тенденцій інвестиційної діяльності

Розділ 2. Аналіз взаємозв’язків та вивчення факторів впливу інвестиційної діяльності

2.1 Застосування методу аналітичних групувань

2.2 Дисперсійний аналіз

Висновки

Список використаних джерел

ДОДАТКИВступ


Дослідження проблеми інвестування економіки завжди знаходилось у центрі уваги економічної думки.

Актуальність досліджуваної теми обумовлена тим, що інвестиції торкаються найглибших основ господарської діяльності, визначають процес економічного зростання в цілому. У сучасних умовах вони виступають найважливішим засобом забезпечення умов виходу з економічної кризи, структурних зрушень у народному господарстві, зростання технічного прогресу, підвищення якісних показників господарської діяльності на мікро - і макрорівнях. Активізація інвестиційного процесу є одним із надійніших механізмів соціально-економічних перетворень. Економічна ситуація, яка склалась зараз в Україні, дуже складна. Серед сукупності причин, що сприяли економічній кризі та утримують перехід України на траєкторію економічного зростання, чи не найголовнішою є низька інвестиційна активність.

Об́єктом даного дослідження є інвестиційна діяльність в Україні.

Предметом дослідження є вивчення ефективності капітальних вкладень.

Загальновідомо, що ефективне реформування економіки будь-якої країни, її структурне перетворення з якісним оновленням товаровиробництва, ринкової та соціальної інфраструктури немислимі без відповідних капіталовкладень, тобто без належного інвестування. Без надійних капіталовкладень неможливо забезпечити створення і впровадження новітніх технологій, систем сучасної організації та управління товаровиробництвом і збутом продукції, розвиток ринкової інфраструктури, інформатизацію суспільства тощо. Це фундаментальні основи для забезпечення конкурентоспроможності національного товаровиробництва, без чого не може бути й успішної інтеграції нашої країни в Європейське співтовариство. Складні відтворювальні процеси відбуваються виключно на базі інвестування. Чим воно активніше, тим швидші темпи відтворення і ефективних ринкових перетворень.

Крім того інвестиції дають змогу впроваджувати науково-технічні досягнення у виробництво і на цій основі забезпечувати зростання ВНП, продуктивності праці, реальних доходів на душу населення, а також вирішувати багато соціальних проблем. Дослідженнями встановлено пряму залежність між темпами зростання ВНП та інвестиціями, бо конкурентоспроможність і темпи розвитку підприємства визначаються інвестиціями. Без них підприємство будь-якої форми власності приречене на банкрутство. Тому у розвинутих країнах приділяється серйозна увага інвестиційній діяльності. Органи державного управління у цих країнах використовують широкий спектр методів її стимулювання:

  • прискорена амортизація;

  • раціональна податкова система;

  • кредити та регулювання банківських процентних ставок;

  • заохочення лізингу.

В Україні ж дотепер не створено обґрунтованої системи державної підтримки інвестиційної діяльності підприємств. Як наслідок цього, в інвестиційній діяльності країни утворилося замкнуте коло, коли недоінвестування народного господарства посилює спад виробництва, що, в свою чергу, спричиняє зниження інвестиційних можливостей суб’єктів господарювання та держави. Вивести Україну з цієї ситуації може лише науково обґрунтована інвестиційна політика держави.


Розділ 1. Статистичний аналіз рівня та динаміки інвестиційної діяльності


Інвестиції відіграють центральну роль в економічному процесі, вони визначають загальний ріст економіки. В результаті інвестування засобів в економіку збільшуються обсяги виробництва, росте національний прибуток, розвиваються та йдуть в перед в економічній конкуренції галузі та підприємства, що в найбільшому степені задовольняють попит на ті чи інші товари та послуги. Отриманий приріст національного прибутку частково знову накопичується, проходить подальше збільшення виробництва, процес повторюється безперервно. Таким чином інвестиції, що утворюються за рахунок національного прибутку, в результаті його розподілу, самі обумовлюють його ріст, розширене відтворення. При чому, чим ефективніше інвестиції, тим більше ріст національного прибутку, тим значніші абсолютні розміри накопичення (при даній його частці), які можуть бути знову вкладеними в виробництво. При достатньо високій ефективності інвестицій приріст національного прибутку може забезпечити підвищення частки накопичення при абсолютному рості споживання. Отже, в широкому розумінні інвестиції є вкладанням капіталу з метою його збільшення. При цьому приріст капіталу повинен бути достатнім, щоб компенсувати інвестору відмову від використання коштів на споживання в теперішньому періоді, винагородити його за ризик та відшкодувати збитки від інфляції в майбутньому періоді.


1.1 Аналіз динаміки інвестиційної діяльності


Для аналізу динаміки інвестиційної діяльності розглянемо інвестиції в основний капітал за 2002 – 2007 р.р. у фактичних цінах (Додаток А). Ряд динаміки складається з двох елементів: 1) ряду рівнів – це розмір інвестиції в основний капітал у млн. грн.; 2) ряду періодів - це моменти часу, до яких належать рівні ряду – роки. Обидва елементи називаються членами ряду динаміки.Далі розраховуємо аналітичні показники ряду динаміки та заносимо їх у таблицю 1.1.


Таблиця 1 Розрахунок аналітичних показників ряду динаміки

Показники ряду

Символи

Роки

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Рівень ряду (інвестиції в основний капітал, млн.грн.)

у

1831

2158

2887

3709

4760

6672

Абсолютний приріст : базисний ланцюговий

х

327

1056

1878

2929

4841

х

327

729

822

1051

1912

Коефіцієнти зростання: базисний ланцюговий

х

1,179

1,577

2,026

2,600

3,644

х

1,179

1,338

1,285

1,283

1,402

Темп зростання: базисний ланцюговий

х

117,9

157,7

202,6

260,0

364,4

х

117,9

133,8

128,5

128,3

140,2

Темп приросту: базисний ланцюговий

х

17,9

57,7

102,6

160,0

264,4

х

17,9

33,8

28,5

28,3

40,2

Абсолютне значення одного процента приросту

х

18,31

21,58

28,87

37,09

47,6


1.Середній рівень інтервального ряду визначається за формулою середньої арифметичної простої з рівнів ряду:


.


Середній рівень моментного ряду розраховується за формулою середньої хронологічної:2. Середній абсолютний приріст розраховується за формулою середньої арифметичної простої з ланцюгових приростів:3. Середній коефіцієнт зростання визначається за формулою середньої геометричною з ланцюгових коефіцієнтів зростання:


Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.