Статистика основного капіталу (179266)

Посмотреть архив целиком

Міністерство освіти і науки України

Чернігівський державний технологічний університет

Кафедра обліку і аудитуРОЗРАХУНКОВО –ГРАФІЧНА РОБОТА

з дисципліни: Статистика

Варіант №5


Чернігів ЧДТУ 2009


ЗМІСТ


Завдання № 1

Завдання № 2

Завдання № 3

Статистика основного капіталу

ЛітератураЗавдання №1


Варіант №5.

На основі даних по 30 підприємствах необхідно виконати:

1) групування підприємств за вартістю основних фондів, виділивши п’ять груп з рівними інтервалами; одержані групи охарактеризувати числом підприємств, вартістю основних виробничих фондів, чисельністю робітників та випуском продукції в цілому по групі і в середньому на одне підприємство, а також вартістю випущеної продукції в середньому на одного робітника і на 1 гривню основних виробничих фондів; визначити відносні показники структури кількості підприємств, чисельності робітників і випуску товарної продукції;

Результати групувань представити у вигляді таблиць і проаналізувати.


Таблиця 1 – Показники діяльності підприємств

Номер підприємства

Чисельність робітників, тис. осіб

Виробничі основні фонди, млн. грн.

Виробництво продукції, млн. грн.

1

24

7,6

10,7

2

25

5,3

8,0

3

16

7,1

10,6

4

13

8,3

12,4

5

14

6,7

10,0

6

15

7,2

10,8

7

22

6,6

9,9

8

17

6,3

9,4

9

10

7,3

11,0

10

17

6,2

9,3

11

23

7,4

10,6

12

20

6,3

9,5

13

28

5,9

8,9

14

18

6,2

9,3

15

14

5,7

8,6

16

20

6,4

9,5

17

27

5,8

8,5

18

15

6,5

9,7

19

14

5,7

8,6

20

14

6,7

10,0

21

30

6,0

9,0

22

11

7,9

11,9

23

25

5,3

8,0

24

18

5,2

7,8

25

10

7,3

11,0

26

19

6,3

9,5

27

27

5,7

8,5

28

28

5,9

8,9

29

21

6,7

10,0

30

23

5,8

8,7

Всього:

578

193,3

288,6


Оскільки значення групувальної ознаки (вартість основних виробничих фондів) змінюється рівномірно, то виділяємо рівні інтервали за формулою:де – найбільше і найменше значення ознаки;

n – кількість груп (n=5).

Згідно таблиці 1:Таким чиномДо першої групи підприємств (вартість основних виробничих фондів від 5,2 до 5,8млн. грн.) відносяться підприємства №2, №15, №19, №23, №24, №27.

До другої групи (5,8÷6,4 млн. грн.) – №8, №10, №12, №13, №14, №17, №21, №26, №28 і №30.

До третьої групи (6,4÷7,0 млн. грн.) – №5, №7, №16, №18, №20, №29.

До четвертої групи (7,0÷7,6 млн. грн.) – №3, №6, №9, №11, №25.

До п’ятої групи (7,6÷8,3 млн. грн.) – №1, №4, №22.

Розраховуємо питому вагу підприємств і заносимо в стовпчик 3 таблиці 2:Знаходимо кількість працюючих на підприємствах (Ni):Знайдемо кількість працюючих в середньому на одне підприємство:Загальна вартість основних виробничих фондів на підприємствах першої групи:


другої групи:

третьої групи:

четвертої групи :

на підприємствах п’ятої групи :

на всіх підприємствах


Знаходимо вартість основних виробничих фондів в середньому на одне підприємство:Загальна вартість виготовляємої продукції на підприємствах першої групи:


другої групи:

третьої групи:

четвертої групи:

п’ятої групи:

на всіх підприємствах


Знаходимо вартість виготовляємої продукції в середньому на одне підприємство:Визначаємо виробіток продукції на одного працівника:Визначаємо фондовіддачу:
Всі розраховані величини заносимо в таблицю 2.


Таблиця 2 – Групування підприємств галузі за вартістю основних виробничих фондів

Групи підприємств за вартістю основних вироб-ничих фондів, млн. грн.

Кіль-кість підпри-ємств

Питома вага під-при-ємств, %

Кількість працюючих, тис. осіб

Вартість ОВФ, млн. грн.

Виробництво продукції, млн. грн.

Виробіток продукції на одного праців-ника, тис. грн.

Фондовідда-ча, грн/ грн

всього

в серед-ньому на одне підприємство

Всьо-го

в серед-ньому на одне підприємство

Всьо-го

в середньому на одне підпри-ємство5,2÷5,8

6

20,00

123

20,50

32,9

5,48

55,4

9,23

450

1,68

5,8÷6,4

10

33,33

227

22,70

60,7

6,07

97,5

9,75

429

1,60

6,4÷7,0

6

20,00

106

17,67

39,6

6,60

61,9

10,32

584

1,56

7,0÷7,6

5

16,66

84

16,80

36,3

7,26

46,7

9,34

556

1,29

7,6÷8,2

3

10,00

48

16,00

23,8

7,93

28,9

9,63

602

1,21

Всього

30

100,00

588

19,60

193,3

6,44

290,4

9,68

493

1,50


Результати простого групування свідчать про те, що найбільше виробництво продукції досягнено на підприємствах з вартістю основних виробничих фондів 6,4‑7,0млн.грн. (10,32млн.грн. в середньому на одне підприємство). Такий показник досягнено за рахунок ефективного використання трудових ресурсів (виробіток товарної продукції на особу – 584млн.грн.) і за рахунок середнього рівня забезпеченості основними виробничими фондами (6,60млн.грн. на одне підприємство), кількість трудових ресурсів при цьому складає 17670 осіб на одне підприємство.


Случайные файлы

Файл
11694-1.rtf
29958.rtf
90492.rtf
90994.rtf
13002-1.rtf
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.