ВІДКРИТИЙ МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ

УКРАЇНА”

БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ ТА УПРАВЛІННЯ


Кафедра “Фінанси”
Контрольна робота з дисципліни:

«Статистика»Виконав:

Студент III курсу

спеціальності “Фінанси”

групи ФН-33

Дата виконання:____________

Науковий керівник:


Зміст


1. Задача 1. За даними Статистичного офісу ЄС про питому вагу населення віком від 65 років (табл. 1.) визначити оптимальну кількість груп.

2. Задача 2. За даними Міністерства внутрішніх справ України про кількість зареєстрованих злочинів (табл.2.) скласти групування регіонів, утворивши 4 групи з рівними інтервалами та визначити відносні величини просторових порівнянь. За базу порівняння слід брати дані по Київській області

3. Задача 3. За даними Національного банку України про групування комерційних банків за розміром статутного капіталу необхідно визначити: дисперсію, середнє квадратичне відхилення та коефіцієнт варіації.

4. Задача 4. За даними Національного банку України про основні макроекономічні показники у 2002-2007 роках (табл. 4) визначити показники динаміки.

5. Задача 5. За даними про валовий внутрішній продукт України у 1997-2007 роках визначити точковий прогноз і порівняти з даними Держкомстату.

6. Задача 6. За даними Національного банку України про процентні ставки за кредитами, наданими у 2007 році не фінансовим корпораціям і некомерційним організаціям, що обслуговують домашні господарства, у розрізі видів валют і строків погашення визначити сезонні коливання.

7. Задача 7. За даними про випуск продукції підприємствами галузі визначити:

1) індекси цін змінного та фіксованого складу, структурних зрушень;

2) абсолютний загальний приріст середньої ціни, приріст ціни внаслідок змін самих цін і структурних зрушень;

3) абсолютне зростання вартісного обсягу реалізації продукції внаслідок зростання середньої ціни, в тому числі в результаті змін цін на окремих підприємствах і завдяки зміни структури реалізованої продукції.

Список використаної літератури


Задача 1. За даними Статистичного офісу ЄС про питому вагу населення віком від 65 років (табл. 1.) визначити оптимальну кількість груп


Таблиця 1.

Питома вага населення віком старше 65 років у країнах – членах ЄС, %

Варіант

28

Рік

2030

ЄС – 25

24,07

ЄС -15

25,01

Євро зона

25,06

Бельгія

24,07

Чеська Республіка

23,06

Данія

22,06

Німеччина

27,05

Естонія

21,02

Греція

24,06

Іспанія

24,07

Франція

24,02

Італія

27,05

Латвія

21,03

Литва

21,04

Люксембург

19,08

Угорщина

22,03

Нідерланди

22,05

Австрія

25,01

Польща

22,06

Португалія

24,03

Словацька Республіка

20,08

Фінляндія

26,01

Швеція

23,01

Об’єднане королівство

22,09


Розв’язання.

1) Визначаємо оптимальну кількість груп, що визначається за формулою Стерджеса:


m = 1 + 3,322 lg n, де


n — обсяг сукупності;

m — число інтервалів.

За умовою задачі n= 24.

За таблицею десятинних логарифмів lg 24= 1,38021.


m = 1+3,322 ∙ 1,38021 ≈ 6


Висновок

За даними Статистичного офісу ЄС про питому вагу населення віком від 65 років оптимальна кількість груп становить 6.


Задача 2. За даними Міністерства внутрішніх справ України про кількість зареєстрованих злочинів (табл.2.) скласти групування регіонів, утворивши 4 групи з рівними інтервалами та визначити відносні величини просторових порівнянь. За базу порівняння слід брати дані по Київській області


Таблиця 2.

Зареєстровані злочини в Україні у 2007 році

Найменування регіонів

Варіант 28

АР Крим

20649

Вінницька

10352

Волинська

8176

Дніпропетровська

35393

Донецька

48882

Житомирська

7723

Закарпатська

5135

Запорізька

27140

Івано-Франківська

5603

Київська

11904

Кіровоградська

6996

Луганська

27691

Львівська

15121

Миколаївська

11126

Одеська

19773

Полтавська

14488

Рівненська

5788

Сумська

8937

Тернопільська

4803

Харківська

25197

Херсонська

9882

Хмельницька

8372

Черкаська

7827

Чернігівська

7269

Чернівецька

4918


Розв’язання.

1) Розраховуємо крок інтервалу за формулою:


, де


Xmax – найбільше значення ознаки сукупності,

Xmin – найменше значення ознаки сукупності,

m – число (групування) груп.


За умовою задачі m = 4, відповідно до табл.2 Xmax = 48882, Xmin = 4803.2) Визначаємо рівні інтервали, тобто крок інтервалу буде однаковий в усіх чотирьох групах:

1 група – 4803 – 15822,75 до 15822,75

2 група – 15822,75 – 26842,50 15822,76 – 26842,50

3 група – 26842,50 – 37862,25 26842,51 – 37862,25

4 група – 37862,25 – 48882 37862,26 і більше


Таблиця 2.2.

Розподіл регіонів за кількістю зареєстрованих злочинів у 2007 році

Групи регіонів за кількістю зареєстрованих злочинів

Число регіонів

Найменування регіонів

до 15822,75

18

Вінницька, Волинська, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Кіровоградська, Львівська, Миколаївська, Полтавська, Рівненська, Сумська, Тернопільська, Херсонська, Хмельницька, Черкаська, Чернігівська, Чернівецька

15822,76 – 26842,50

3

АР Крим, Одеська, Харківська

26842,51 – 37862,25

3

Дніпропетровська, Запорізька, Луганська

37862,26 і більше

1

Донецька


3) Визначимо відносні величини просторових порівнянь за формулою:


, де


Ya - значення показника по об’єкту а;

Yb - значення показника по об’єкту b.

За умовою задачі за базу порівняння беремо дані по Київській області, тобто Ya = 11904, Yb – дані з таблиці 2 по кожній області окремо. Для визначення відносних величин просторових порівнянь у %, відносні величини просторових порівнянь у разах множимо на 100. Підставляємо дані у формулу і результат записуємо у табл. 2.3.Таблиця 2.3.

Відносні величин просторових порівнянь зареєстрованих злочинів у 2007р.

Найменування регіонів

Кількість зареєстрованих злочинів

Відносні величини просторових порівнянь, рази

Відносні величини просторових порівнянь, %

1.

2.

3.

4.

АР Крим

20649

0,58

58

Вінницька

10352

1,15

115

Волинська

8176

1,45

145

Дніпропетровська

35393

0,34

34

Донецька

48882

0,24

24

Житомирська

7723

1,54

154

Закарпатська

5135

2,32

232

Запорізька

27140

0,44

44

Івано-Франківська

5603

2,12

212

Кіровоградська

6996

1,70

170

Луганська

27691

0,48

48

Львівська

15121

0,79

79

Миколаївська

11126

1,07

107

Одеська

19773

0,60

60

Полтавська

14488

0,82

82

Рівненська

5788

2,06

206

Сумська

8937

1,33

133

Тернопільська

4803

2,48

248

Харківська

25197

0,47

47

Херсонська

9882

1,20

120

1.

2.

3.

4.

Хмельницька

8372

1,42

142

Черкаська

7827

1,52

152

Чернігівська

7269

1,64

164

Чернівецька

4918

2,42

242


Случайные файлы

Файл
31515.rtf
18452.rtf
3660.rtf
143049.rtf
161122.rtf
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.