Розрахунок норми амортизації (178770)

Посмотреть архив целиком

Міністерство освіти і науки України

Національний технічний університет України НТУУ «КПІ»

Факультет менеджменту та маркетингуРозрахункова робота

з економіки підприємства


Київ – 2010


1. Вартість обєкта основних засобів, який амортизується, складає 11 000 грн. Строк корисного використання – 9 років. Протягом перших 2 років експлуатації обєкт амортизувався за методом прискореного зношення залишкової вартості. У зв’язку зі зміною умов використання об’єкту, який передбачає порядок отримання від його використання економічних вигод, було прийнято рішення змінити метод нарахування амортизації - перейти до прямолінійного методу. Визначити річні суми амортизації, річні норми амортизації, накопичений знос і залишкову вартість за роками.


Розвязання

 1. Знайдемо норму амортизації за методом прискореного зношення залишкової вартості, річну суму амортизації, накопичений знос та залишкову вартість за перші 2 роки:


На= - норма амортизації

Аt =


Роки

Первинна вартість

Річна сума амортизації

Накопичений знос

Залишкова вартість

1

11 000

2 420

2 420

8 580

2

11 000

1 888

4 308

6 692

табл. 1


 1. Знайдемо норму амортизації за прямолінійним методом, річну суму амортизації, накопичений знос та залишкову вартість.


На= - норма амортизації

Ар = (грн.)Роки

Первинна вартість

Річна сума амортизації

Накопичений знос

Залишкова вартість

3

6 692

956

956

5 736

4

6 692

956

1 912

4 780

5

6 692

956

2 868

3 824

6

6 692

956

3 824

2 868

7

6 692

956

4 780

1 912

8

6 692

956

5 736

956

9

6 692

956

6 692

0

табл. 2


Відповідь: Протягом перших 2 років при використанні амортизаційного методу прискореного зношення залишкової вартості норма амортизації складала 22 %. Річні суми амортизації, накопичений знос та залишкову вартість за цей період наведено у таблиці 1.

Протягом наступних 7 років при використанні прямолінійного методу нарахування амортизації норма амортизації складала 14,286%. Річні суми амортизації, накопичений знос та залишкову вартість за цей період наведено у таблиці 2.


2. Енергоблок відпрацював за рік 8250 годин і виробив 1100 млн кВт*год електроенергії. Максимальна потужність енергоблоку 200 мВт. Визначити коефіцієнт екстенсивності та інтенсивності та загального використання енергоблоків.

Дано:

Тфакт = 8250 год

Qфакт= 1100 млн кВт*год

П=200 мВт

Розв’язання:

 1. Знайдемо коефіцієнт екстенсивності:

Кекс =

Тк = Дк*tзм*S

Тк = 365*24 = 8760 (год)

Кекс = = 0,94

 1. Знайдемо коефіцієнт інтенсивності:

Кінт =

Qmax = П*Тф

Qmax = 200*1000*8250 = 1650 (млн. кВт*год)

Кінт = = 0,67

 1. Знайдемо коефіцієнт загального використання

Кі = Кекс* Кінт

Кі = 0,94*0,67 = 0,63

Кекс - ?

Кінт - ?

Кі - ?Відповідь: Коефіцієнт екстенсивності використання енергоблока становить 0,94, коефіцієнт інтенсивності – 0,67, коефіцієнт загального використання – 0,63.

3. Розрахувати первісну вартість сировини і матеріалів С1 і С2 ,якщо транспортні витрати доставки матеріалів С1 і С2 – 240 грн з ПДВ. Транспортні витрати розподіліть між окремими видами сировини і матерілів, пропорційно їх вартості.


С1

С2

С3

залишок

надходження

залишок

надходження

залишок

1 надходження

2 надходження

Кількість, кг

Ціна за кг, грн без ПДВ

Кількість, кг

Ціна за кг, грн без ПДВ

Кількість, кг

Ціна за кг, грн без ПДВ

Кількість, кг

Ціна за кг, грн без ПДВ

Кількість, кг

Ціна за кг, грн без ПДВ

Кількість, кг

Ціна за кг, грн без ПДВ

Кількість, кг

Ціна за кг, грн без ПДВ

2400

1,3

1000

2,0

-

-

100

3,0

2

2,0

4

3,0

15

5,0


Розвязання

 1. Знайдемо транспортні витрати без ПДВ:

240 – 120%

х – 100%

х = 200 (грн) – транспортні витрати без ПДВ

 1. Розподілимо транспортні витрати між окремими видами сировини і матеріалів:

Для цього визначаємо відношення вартостей товарів С1 і С2

1000*2 = 2000 (грн) – вартість надходжень товару С1

100*3 = 300 (грн) – вартість надходжень товару С2

Нехай х – транспортні витрати товару С1, тоді (200-х) - транспортні витрати товару С2. Тодіх = 174 (грн) – транспортні витрати товару С1

(200-х) = 26 (грн) – транспортні витрати товару С2

 1. Визначимо первісну вартість сировини і матеріалів С1 і С2:

wперв С1 = 2000+174 = 2174 (грн) – первісна вартість С1

wперв С2 = 300+26 = 326 (грн) – первісна вартість С2

Відповідь: Первісні вартості сировини і матеріалів С1 і С2 становлять відповідно 2174 грн та 326 грн.


4.Розрахувати ціну одиниці кожного матеріалу С1, С2 і С3, за якою він відпускається в цех для виробництва продукції за умови, що сировина і матеріали С1 відпускається на виробництво за середньозваженою собівартістю, С2 – за ідентифікацфйною собівартістю, С3 – за собівартістю FIFO.

С1

С2

С3

залишок

надходження

залишок

надходження

залишок

1 надходження

2 надходження

Кількість, кг

Ціна за кг, грн без ПДВ

Кількість, кг

Ціна за кг, грн без ПДВ

Кількість, кг

Ціна за кг, грн без ПДВ

Кількість, кг

Ціна за кг, грн без ПДВ

Кількість, кг

Ціна за кг, грн без ПДВ

Кількість, кг

Ціна за кг, грн без ПДВ

Кількість, кг

Ціна за кг, грн без ПДВ

2400

1,3

1000

2,0

-

-

100

3,0

2

2,0

4

3,0

15

5,0


Розвязання

 1. Знайдемо ціну С1 за методом середньозваженої собівартості: 1. Знайдемо ціну С2 за методом ідентифікаційної собівартості:

ціна С2 = 3 (грн)

 1. Знайдемо ціну С3 за методом FIFO:

ціна за методом FIFOціна першої поставки, отже

ціна С3 = 3 (грн)

Відповідь: Ціни С1, С2 і С3 дорівнюють 1,5 грн, 3 грн та 3 грн відповідно.


5. Задайте самостійно та внесіть до таблиці норми витрат сировини С1, С2, С3 на вироби А і В та розрахуйте вартість сировини і матеріалів (ціна з попередньої задачі).


Сировина і матеріали

Витрати на одиницю продукції, кг

А

В

С1

5

10

С2

11

3

С3

7

5

Розв’язання

ЦС1 = 1,5 (грн)

ЦС2 = 3 (грн)


Случайные файлы

Файл
123200.rtf
Darvin.doc
116298.rtf
123663.rtf
179988.rtf
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.