Розрахунок економічних показників (178767)

Посмотреть архив целиком

Завдання 1. Розрахувати вплив факторів на випуск продукції в натуральному виразі (в абсолютних та відносних показниках), якщо кількість обладнання за планом-2 фактично - 2 одиниці, планова продуктивність одиниці обладнання - 10 т/год., фактична -9,4, плановий фонд робочого часу одиниці обладнання - 7400 год фактичний -7500 год. Зробити висновки.


Для оцінки впливу факторів на зміну обсягу виробництва у звітному періоді у порівнянні із планом застосовується метод ланцюгових підстановок. Здійснивши підстановки показників, формули будуть мати такий вигляд:


В=nф*Тпл*апл-nпл*Тпл-апл

В=nф*Тф*апл-nф*Тпл-апл


де ∆В, ∆ВТ, ∆Ва — відхилення фактичного обсягу виробництва від планового під впливом зміни кількості обладнання, фонду часу роботи одиниці обладнання і його продуктивності, відповідно, натуральних одиниць;

пф, ппл — фактична, планова кількість одиниць обладнання;

Тф> Тпл — фактичний, плановий фонд часу роботи одиниці обладнання, годин;

Зф, Зпл — продуктивність одиниці обладнання, натуральних одиниць за годину.

Далі робляться висновки про ступінь впливу кожного фактору на обсяг виробництва продукції, для чого визначаються відносні показники впливу, які розраховуються відношенням абсолютного значення впливу кожного фактора на випуск продукції за планом.

Загальне відносне відхилення фактичного обсягу виробництва від планового (∆В%) визначається за формулою:


В=Вф-Впл/Впл 100,


де Вф, Впл- фактичний, плановий обсяг виробництва продукції.

Відносний вплив кожного і-го фактору (∆ВІ%) визначається виходячи із виразу:


ВІ%= ∆В/Впл*100,


де ∆Ві — абсолютний вплив і-го фактора на результуючий показник.

Визначення планового та фактичного об’єму виробництва

Вф=2

tф=9,4*1,82=17,11=256650

tпл=7400*10=148000

Визначення відхилення фактичного об’єму виробництва від планового:

В=256650-148000=108650т

В%=∆В/Впл*100=108650/148000*100=73,41%

Вп=2*7400*10-2*7400*10=0

Вт=2*7500*10-2*7400*10=2000т

Ва=2*7500*17,11-2*7500*10=106650т

Перевірка 0+2000+106650=108650, що дорівнює ∆В

Визначити відносний вплив факторів

В%А=0/148000*100%=0

ВА=106650/148000*100%=72,06%

Вt=2000/148000=1,35%

Перевірка 0+72,06+1,35=73,41

Висновок: таким чином ми бачимо, що на підприємстві фактичний об’єм виробництва більше планового на 108650т. Найбільший вплив на виробництво продукції оказує фонд робочого часу, чим він більше буде вироблено продукції.


Завдання 2. Проаналізувати виконання плану з асортименту за даними, наведеними в табл.1.Зробить висновки


Таблиця 1

Вихідні дані для аналізу виконання плану з ассортименту

Вироби

Випуск продукції, шт

Виконання плану

Зараховується

виконання плану з асортименту, шт

план

фактичний

А

218,4

200,20

91,67

200,20

Б

109,2

145,60

133,33

109,2

В

509,6

418,6

82,14

418,6

Г

218,4

254,8

116,67

218,4

Всього

1055,6

1019,2


946,4


Висновок: сучасне оновлення асортименту продукції з урахуванням зміни кон’юнктури ринку є одним із важливіших індикаторів ділової активності підприємства та його конкурентноздатності.

Таким чином ми бачимо , що було виконано план лише по продукції Б,Г. На невиконання плану видів продукції, які залишились могли оказати вплив на не виконання плану такі фактори:

не виконання контрактів на своєчасну поставку матеріалів

затримка в поставці

недоброякісні матеріали та бракЗавдання 3. Розрахувати коефіцієнт ритмічності за даними, наведеними в табл. 2. Зробити висновки


Таблиця 2

Вихідні дані для аналізу ритмічності виробництва

Місяць

Випуск продукції

Кр

І декада

ІІ декада

ІІІ декада

Всього за

місяць


план,т

Факт,т

Факт у межах плану

План.т

Факт.т

Факт у межах плану

План.т

Факт.т

Факт у межах плану

План.т

Факт у межах плану,т


Січень

2912

2548

2548

2730

2366

2366

2730

2912

2730

8372

7644

91,3

Лютий

2730

2366

2366

2548

2184

2184

2730

2912

2730

8008

7280

90,91

Березень

2912

3094

2912

2730

2730

2730

2730

2366

2366

8372

8008

95,65

І квартал


24752

22932

92,6


Висновок: ритмічність – це перш за все рівномірний випуск продукції у відповідності з графіком , таким чином згiдно наданих даних ми бачимо самий високий показник у березнi , тодi як середнiй показник ритмичностi по пiдприэмству дорiвнюэ 92,6.Завдання 4. Розрахувати вплив факторів на величину реалізації продукції (в абсолютному та відносному виразі) за даними табл.3. Зробить висновки


Таблиця 3

Показники

План

Факт

Абсолютне

відхилення,

тис. грн

Вплив фактору

Тис.грн.

%

1.Товарна продукція

2457

1540

-927

-927

-37,73

2.Залишки товарної продукції

на складі

на початок року

на кінець року240

180140

330-100

150-25010,18

3.Залишки відвантаженої, але

нереалізованої продукції

на початок року

на кінець року60

8090

19030

11080-3,25

4.Реалізована продукція

2497

1250

-1257

-1257

51,16


Vпр=2457+240-180+60-80=2497

Vпф=1540+140-330+90-190=1250

Абсолютне ввідхилення =1540-2457=-927

140-240=-100

330-180=150

90-60=30

190-80=110

Прверка=-927-250-80=-1257

-927/2457*100=-37,73%

-250/2457*100=-10,18%

-80/2457*100=-3,25%

V%=-1257/2457*100=51,16%

Перевірка: -37,73-10,18-3,25=51,16%

Висновок: з таблицi аналiзу реалiзацii продукцii ми можемо сказати , що випуск продукцii не довиконаний на 1257 грн, реалiзацiя вiдбулась усього лише на 51,16% вiд запланованного.


Завдання 5. Розрахувати та проаналізувати показники руху основних виробничих фондів (ОВФ) за даними табл..4.Зробити висновки


Таблиця 4

Показники

Факт попереднього

року

Факт звітного року

Вартість ОВФ на початок року, тис. грн

2143,0

2280

Надійшли ОВФ протягом року, тис. грн

241,0

555,1

Вибуло ОВФ протягом року, тис. грн.

104,0

371,83


Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.