Моніторинг виробничої програми підприємства (177181)

Посмотреть архив целиком

Макіївський економіко – гуманітарний інститут

Кафедра «Економіка підприємства»
Індивідуальне контрольне завдання

з дисципліни «Економічна діагностика»

Моніторинг виробничої програми підприємства
Виконав: Голубов Д. М.


Студент групи: О/З ЕП – 4М


Перевірила: доц. Загорна Т.О.

(посада, І.П.Б. виклад.)


Макіївка, 2010


Оцінка виробничої програми


Виробнича програма підрозділів основного виробництва як сукупність продукції певної номенклатури (конкретного виду), яка має бути виготовлена в плановому періоді у визначених обсягах згідно зі спеціалізацією і виробничою потужністю цих підрозділів, наведена в Додатку Б.

Оцінимо відповідність виробничої програми наявним на підприємстві потужностям по виготовленню обумовленого виду продукції, від найшовши останню за показниками роботи підприємства за формулою:


, тон


Пв = 170·3 ·(1·7·8,1·52-600-200)

Пв =1095684 тон

Ступінь сформованості виробничої програми оцінимо за коефіцієнтом використання виробничих потужностей підприємства за формулою:


, частка одиниці.


KВП = 1100000 / 1095684 = 1,003

Для оцінки ефективності використання виробничого обладнання при виготовленні певного виду продукції обчислимо коефіцієнт екстенсивного використання обладнання (), коефіцієнт інтенсивного використання обладнання (), інтегральний коефіцієнт () та резерв потужності () за формулами:, частка одиниці,


, частка одиниці


, частка одиниці


, частка одиниці


Обчислимо коефіцієнт екстенсивного використання обладнання:


, частка одиниці


Обчислимо календарний фонд робочого часу за рік, годин:


Тк = ТЗМ ·nЗМ = 8,1·1 = 8,1


ТД· 8,1= 56,7

ТкТ ·56,7 = 2948,4

Тф= 2148,4·170 =365228

КЕКС = 365228 / 2948,4·170 = 0,73

Обчислимо коефіцієнт інтенсивного використання обладнання:


, частка одиниці


Рф = 1100 000 / 170 = 6470,6 тон

= 2948,4800 = 2148,4 (час роботи одиниці обладнання)

= 6470,6 / 2148,4 = 3,01 тон/час (продуктивність одиниці обладнання)

КІНТ = 3,01 / 3 = 1,004

Обчислимо інтегральний коефіцієнт:


, частка одиниці


КІНТЕГР = 0,73 · 1,004 = 0,73

Обчислимо резерв потужності:


, частка одиниці


RП = 1 – 0,73 = 0,27

На основі отриманих показників можемо зробити висновок: виробнича програма підприємства за ринковими потребами сформована ефективно.


Ресурсне обґрунтування виробничої програми підприємства


Баланс робочого часу одного облікового працівника

Показники

Періодичний рафік роботи

днів

годин

1. Календарний фонд

365

2920

- вихідні дні

104

832

- святкові дні

10

80

2. Номінальний фонд робочого часу

251

2008

Планові невиходи з причин:- основні (чергові) відпустки

24

192

- додаткові відпустки за шкідливість умов праці

4

32

- хвороби та декретні відпустки

3

24

- виконання державних обов’язків

1

8

- цілодобові простої

1

8

- учбова відпустка

1

8

Разом невиходів

34

272

3. Ефективний фонд робочого часу

217

1736

Тривалість зміни

-

8


Розрахунки облікової чисельності основних виробничих працівників (ЧПР) та загального річного фонду оплати їх праці (ФОППР) виконуються за вихідними даними, наведеними у Додатку В і Б.

Обчислимо штат основних виробничих працівників (їх облікова чисельність):


,


ЧПР = 2 050 000 / 1736 · 1,05 = 1125 прац.

Обчисливши потрібну чисельність виробничих працівників, розподілимо на відповідні категорії, тобто на основних виробничих працівників (ЧОСН), допоміжних працівників (чдоп) та черговий і ремонтний персонал (ЧРЕМ) за відсотковими даними, наведеними в Додатку В.

ЧОСН = 1125 · 65% / 100% = 731 прац.

ЧДОП = 1125 · 25% / 100% = 281 прац.

ЧРЕМ = 1125 · 10% / 100% = 113 прац.

Річний фонд оплати праці виробничих працівників розрахуємо за формулою:, грн.,


ФОППР ОСН = (1+15% /100) ·4,8 ·1736 ·731 = 7004968 грн

ФОППР ДОП = (1+15% /100) ·3,3 ·1736 ·281 = 1851262 грн

ФОППР РЕМ = (1+15% /100) ·2,5 ·1736 ·113 = 563983 грн


Склад, чисельність та фонд заробітної плати виробничих працівників підприємства

Групи та професії працівників

Наявна чисельність, осіб

Тарифна ставка за розрядом виконуваних робіт, грн. / годину

Ефективний фонд робочого часу, годин

Тарифний заробіток, грн.

Преміальний відсоток до тарифного заробітку, %

Розмір премії, грн.

Річний фонд заробітної плати, грн.

1

2

3

4

5

6

7

8

Виробничі працівники,

в тому числі:
1. Основні працівники

731


1736

4,8

15

0,72

7004968

2. Допоміжні працівники

281


1736

3,3

15

0,5

1851261

3. Черг. та рем. персонал

113


1736

2,5

15

0,38

563983

Разом виробничих працівників

1125


9420213


Для розрахунку загальної чисельності керівників, спеціалістів і службовців скористуємось формулою, отриманою експериментальним шляхом для підприємств лакофарбової галузі хімічної промисловості:


, осіб,


де λ – коефіцієнт галузевої специфіки виробництва (для підприємств лакофарбової галузі хімічної промисловості ).

ЧУПР = 0,99 ·11250,677 ·0,6 = 64 осіб

Обчисливши загальну чисельність управлінців, розподілимо на відповідні категорії керівників (чк), спеціалістів (чсп) і службовців (чсл) за обійнятими посадами, скориставшись наведеними в Додатку Д відсотковими даними.

ЧКЕРІВ = 64 ·0,2 = 13

ЧСПЕЦ = 64 ·0,6 = 38

ЧСЛУЖ = 64 ·0,2 = 13

Фонд оплати праці керівників, спеціалістів і службовців розрахуємо, виходячи зданих, наведених в Додатку Д і формули:


, грн.,


ФОПКЕРІВ = 1000 ·12 ·(1 + 0,3) = 15600 грн

ФОПСПЕЦ = 900 ·12 · (1 + 0,3) = 14040 грн

ФОПСЛУЖ = 700 ·12 ·(1 + 0,3) = 10920 грн


Розрахунок річного фонду оплати праці

адміністративно-управлінського персоналу

Посада

Кількість осіб

Місячний оклад, грн.

Преміальний відсоток до окладу, %

Сума премії, грн.

Місячна заробітна

плата, грн.

Річний фонд оплати праці, грн.

1

2

3

4

5

6

7

1. Керівники

13

1000

30

300

13390

160680

2. Спеціалісти

38

900

30

270

12090

145080

3. Службовці

13

700

30

210

9490

113880

Разом управлінського персоналу

64

419640


Случайные файлы

Файл
169131.rtf
71296.rtf
24400.rtf
30221.rtf
72569-1.rtf
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.