Короткострокова і довгострокова рівновага фірми (176868)

Посмотреть архив целиком

Міністерство освіти України

Факультет економічної підготовки

Кафедра Економічної теоріїКОНТРОЛЬНА РОБОТА

З дисципліни: «Мікроекономіка»

м. Алчевськ, 2009ЗМІСТ


1. Теоретичне питання. Короткострокова і довгострокова рівновага фірми

1.1 Рівновага фірми в короткостроковому періоді

1.2 Фірма у довгостроковому періоді

2. Практичне завдання

Завдання 1 (№2)

Завдання 2 (№5)

Завдання 3 (№7)

Завдання 4 (№11)

Завдання 5 (№14)

Література1. ТЕОРЕТИЧНЕ ПИТАННЯ. КОРОТКОСТРОКОВА І ДОВГОСТРОКОВА РІВНОВАГА ФІРМИ


Якщо покупця при придбанні товару на ринку цікавить, перш за все, його корисність, то для продавця (виробника) центральне місце займають витрати виробництва. Оскільки в умовах довершеної конкуренції виробник практично не може впливати на рівень ринкової ціни, остільки саме рівень витрат виробництва надає визначальну дію і на розмір прибутку, і на можливості розширення виробництва, і на те, чи залишиться фірма взагалі на даному ринку або буде вимушена покинути його.

Галузева пропозиція як сума ринкової пропозиції окремих фірм залежить зрештою від рівня витрат виробництва, а вид кривої пропозиції безпосередньо зв'язаний з динамікою витрат.

Як правило, основна частина витрат фірми це явні витрати - грошові виплати постачальникам чинників виробництва. Іншими словами, явні витрати фірми - це її фактичні витрати на устаткування, сировину, енергію, полуфабрікати, заробітну плату, оренду приміщення і т.д.

Разом з тим, часто фірма використовує ресурси, які належать їй самій (власний капітал в грошовій формі, власні виробничі приміщення, професійні навики власника фірми і т. п.). Фірма не несе безпосередніх грошових витрат на оплату цих ресурсів, вони для неї є немов-би «безкоштовними». Проте в світі обмежених ресурсів дійсно безкоштовного нічого не буває, кожен ресурс має свою альтернативну вартість. Тому використання фірмою такого «безкоштовного» (з погляду бухгалтера) ресурсу фактично пов'язане з відмовою від отримання доходу при його альтернативному застосуванні, тобто з певними витратами. Такі альтернативні витрати використання ресурсів, що належать самій фірмі, називаються неявними витратами.

Хоча неявні витрати не відбиваються в бухгалтерській звітності (не відносяться на бухгалтерські витрати), їх необхідно враховувати при ухваленні економічних рішень, що дозволяє эфективно використовувати всі залучені в процес виробництва ресурси. Виходячи з цього, в поняття «економічні витрати» повинна включатися альтернативна вартість всіх використовуваних ресурсів, у тому числі і нормальний прибуток як мінімальний дохід підприємця, необхідний для залучення і удержання цього ресурсу в даному виробничому процесі. Так, до нормального прибутку увійдуть: відсоток на власний капітал, орендна плата, яку можна було б отримати, наймаючи власну будівлю, дохід від продажу власних послуг праці і т.п.

У зв'язку зі сказаним раніше, є істотні відмінності між поняттями бухгалтерський і економічний прибуток. Бухгалтерський прибуток - це різниця між загальною виручкою фірми і явними (грошовими) витратами. Економічний прибуток - це різниця між загальною виручкою фірми і всіма витратами (явними і неявними, включаючи нормальний прибуток підприємця). Таким чином, економічний прибуток є доходом, отриманим понад нормальний прибуток.

Визначимо тепер основні види витрат фірми в короткостроковому періоді. Витрати підрозділяються на дві великі категорії: постійні і змінні. Постійні витрати - це витрати, які залишаються незмінними, яким би не був обсяг виробляємої продукції. До них відносяться: плата за оренду приміщення, витрати на устаткування, оплата управлінського і адміністративного персоналу і т.п.

Змінні витрати змінюються в прямій залежності від обсягу виробництва. Вони пов'язані з витратами на купівлю сировини і робітничої сили. Динаміка змінних витрат нерівномірна: починаючи з нуля, у міру зростання виробництва вони спочатку ростуть дуже швидко; потім, у міру подальшого збільшення обсягів виробництва, починає позначатися чинник економії на масовому виробництві, і зростання змінних витрат стає вже повільнішим, ніж збільшення продукції. Надалі, проте, коли вступає в дію закон убуваючої продуктивності, змінні витрати знову починають випереджати зростання виробництва.


1.1 Рівновага фірми в короткостроковому періоді


Слід підкреслити, що про розділення витрат на постійні і змінні можна говорити тільки стосовно короткострокового періоду функціонування фірми. Іншими словами, виходячи з аналізу видів витрат і їх динаміки, ми можемо провести відмінність між короткостроковим і довгостроковим періодами функціонування фірми. У короткостроковому періоді постійні витрати залишаються незмінними, фірма може змінювати обсяг продукції, що випускається, тільки за допомогою зміни величини змінних витрат. У довгостроковому періоді всі витрати стають змінними, тобто це достатньо тривалий часовий інтервал для того, щоб фірма могла змінити свої виробничі потужності. Так, за наявності безробіття і знаходженні на ринку праці працівників відповідної кваліфікації легко збільшити обсяг виробництва за рахунок маси живої праці.

Аналогічна ситуація може мати місце при використанні додаткових ресурсів сировини або енергії. Природно, що при цьому доводиться зважати на специфіку виробництва. Так, приріст обсягу продукції (наприклад, у виробництві меблів по індивідуальних замовленнях) можна легко отримати шляхом залучення додаткових робітників. Але абсолютно інша ситуація складається, коли необхідно розширити виробничі потужності, площі виробничих приміщень і т.п. Тут необхідний час вимірюється місяцями, а іноді, скажімо, у важкому машинобудівництві або металургії – роками. З цього виходить, що просто необхідно при економічному аналізі розрізняти короткостроковий і довгостроковий періоди.

З погляду економіки, суть відмінності полягає в можливості зміни виробничих потужностей. В рамках короткострокового періоду неможливо ввести нові виробничі потужності, але можливо підвищити ступінь їх використання. В межах довгострокового періоду можна розширити виробничі потужності. Звичайно, рамки цих періодів для різних галузей різні. Розподіл на два періоди має велике значення при визначенні стратегії і тактики фірми в максимізації прибутку.

В тій же галузі діють не однакові, а абсолютно різні фірми з різними розмірами, організацією і технічною базою виробництва, а значить, і з різним рівнем витрат. Порівняння середніх витрат фірми з рівнем ціни дає можливість оцінити положення цієї фірми на ринку.

В умовах довершеної конкуренції при будь-якому рівні ціни існує свого роду «зовнішня межа», при якій виробники вступають в дану галузь або ж виштовхуються з неї. Підвищення ціни обумовлює поява нових фірм і збереження старих. Зниження ціни призводить до того, що підприємства з високим рівнем витрат стають збитковими і повинні дану галузь покинути.

Нижче показано три можливі варіанти положення фірми на ринку. Якщо лінія ціни Р лише торкається кривої середніх витрат АС в мінімальній точці М, то фірма в змозі лише покрити свої мінімальні витрати. Точка М в даному випадку є точкою нульового прибутку.Слід особливо підкреслити, що кажучи про нульовий прибуток, ми не маємо на увазі, що фірма взагалі не отримує ніякого прибутку. Як вже було показано, у витрати виробництва включаються не тільки витрати на сировину, устаткування, робочу силу, але і відсоток, який фірми могли б отримати на свій капітал, якби вкладали його в інші галузі. Іншими словами, нормальний прибуток як нормальна віддача від капіталу, визначувана шляхом конкуренції у всіх галузях з однаковим рівнем ризику, або винагорода чинника підприємництва є складовою частиною витрат. Зазвичай чинник підприємництва розглядається як постійний чинник. У зв'язку з цим нормальний прибуток відноситься на постійні витрати.

Якщо середні витрати нижчі за ціну, то фірма при певних обсягах виробництва (від Q1 до Q2) отримує в середньому прибуток вище за нормальний, тобто надприбуток, або квазіренту. Нарешті, якщо середні витрати фірми при будь-якому обсязі виробництва вище ринкової ціни, то дана фірма терпить збитки і розориться, якщо не буде реорганізована або не піде з ринку.

Динаміка середніх витрат характеризує положення фірми на ринку, проте сама по собі не визначає лінії пропозиції і точки оптимального обсягу виробництва. Дійсно, якщо середні витрати нижчі за ціну, то на цій підставі ми можемо лише стверджувати, що в інтервалі від Q1 до Q2 знаходиться зона прибуткового виробництва, а при обсязі виробництва Q3, якому відповідають мінімальні середні витрати, фірма отримує максимальний прибуток на одиницю продукту. Проте чи означає це, що точка Q3 – це точка оптимального обсягу виробництва, де фірма досягає своєї рівноваги.

Виробника, як відомо, цікавить не прибуток на одиницю продукції, а максимум загальної маси отримуваного прибутку. Лінія середніх витрат не показує, де досягається цей максимум. У зв'язку з цим необхідно розглянути так звані граничні витрати, тобто додаткові витрати, пов'язані з виробництвом додаткової одиниці продукції найбільш дешевим способом. Граничні витрати виходять як різниця між витратами виробництва n одиниць і витратами виробництва n-1 одиниць:


Случайные файлы

Файл
47241.rtf
29785.rtf
115071.rtf
178276.rtf
28687-1.rtf
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.