Конкуренція, форми конкуренції, її місце та роль в ринковій економіці (176837)

Посмотреть архив целиком

Міністерство аграрної політики України

Полтавська державна аграрна академія


Кафедра фінансово-економічного аналізу та статистики
Контрольна робота

з дисципліни політична економія
Виконала: студентка І курсу заочної форми навчання факультет «Економіки і менеджменту», спеціальність «Економіка підприємства»

Стоян Марія Валеріївна


Полтава - 2009


ПЛАН


Вступ

Конкуренція

Форми конкуренції, її місце та роль в ринковій економіці

Список використаної літератури


ВСТУП


КОНКУРЕНЦІЯ - це змагання між виробниками (продавцями) товарів, а в загальному випадку — між будь-якими економічними, ринковими суб'єктами; боротьба за ринки збуту товарів з метою здобуття вищих доходів, прибутку, інших вигод (від лат. concurrentia - стикатися).

Метою даної роботи є аналіз еволюції поняття "конкуренція" з розвитком економічних теорій, показати яку роль грає держава в розвитку і підтримці конкурентних стосунків в ринковому середовищі.

У системі ринкових стосунків покупці вільно обмінюються благами на багатьох конкурентних ринках.

Конкуренція є механізмом, який вирішує всі економічні проблеми суспільства.

Ринковий характер економічних стосунків означає свободу вибору для покупця і продавця.

Механізм ринку діє через співвідношення попиту і пропозиції, що передбачає необхідну рухливість цін, конкуренцію товарів і, значить, товаровиробників. Конкуренція – це невід'ємна частина ринкового середовища, необхідна умова розвитку підприємницької діяльності.

Конкуренція виникла одночасно з товарним виробництвом, проте лише при капіталізмі вона перетворилася на головний важіль ринкового регулювання суспільного виробництва.

Конкуренція одночасно має і позитивні і негативні сторони.

Позитивний вплив конкуренції на економіку полягає в наступному:

1. вона сприяє розвитку науково-технічного прогресу, постійно заставляючи товаровиробника застосовувати кращі технології, раціонально використовувати ресурси. Завдяки конкурентній боротьбі вимиваються економічно неефективні виробництва, застаріла техніка, неякісні товари;

2. вона чуйно реагує на зміну попиту, веде до здешевлення витрат виробництва, гальмує зростання цін, а у ряді випадків веде до їх зниження;

3. певною мірою вирівнює норму прибутку на капітал і рівень заробітної плати у всіх галузях національної економіки.

До негативних сторін можна віднести:

1. додає бізнесу певну нестабільність, створює умови для безробіття, інфляції і банкротства;

2. веде до диференціації доходів і створює умови для їх несправедливого розподілу;

3. її слідством може бути надвиробництво товарів і недовантаження потужностей в періоди виробничих спадів.

У роки планової економіки в нашій країні конкуренція не грала тієї ролі, яка їй відводиться при ринкових методах господарювання. З точки зору організації планової економіки концентрація виробництва в монополіях вважалася найбільш ефективним способом господарювання, а конкуренція - джерелом хаосу і криз надвиробництва.

Завдяки цьому економіка перетворилася не лише на систему високомонополізованих виробництв, але буквально в суму гігантських промислових натуральних господарств, що самостійно забезпечують себе всім необхідним: від допоміжного виробництва до соціальної сфери.

Все це привело до низької ефективності виробництва, надмірно високого рівня витрат, і, в деяких галузях до глибокого технологічного відставання від передових науково-технічних розробок.

Чим жорстокіша конкуренція на внутрішньому ринку, тим краще національні фірми виявляються підготовленими до боротьби за ринки за кордоном, і тим у вигіднішому положенні опиняються споживачі на внутрішньому ринку і по рівню цін, і за якістю продукції.

Адже конкурентноздатна продукція повинна мати такі споживчі властивості, якими б вона вигідно відрізнялася від схожої продукції інших конкурентів.

Підтримка конкурентного середовища в Україні, як і у всіх розвинених країнах в даний час, стала важливим завданням державного регулювання економіки. А значить, вивчення конкуренції, її роль в розвитку ринкових стосунків є зараз важливим завданням економічних досліджень в нашій країні.


КОНКУРЕНЦІЯ


Конкуренція – це суперництво, економічна боротьба, змагання між продавцями – виробниками за право здобуття максимального прибутку і між покупцями при покупці товарів за велику вигоду.

Конкурентна боротьба сприяє ефективному використанню обмежених ресурсів. Ресурси розподіляються по галузях і видах виробництва так, щоб продукція, отримана від цих ресурсів, приносила їм прибуток. Вона є регулюючою силою в умовах ринку.

Конкуренція виконує в ринковій економіці важливу функцію – вона змушує виробників враховувати інтереси споживача, а значить, і інтереси суспільства в цілому. В ході конкуренції ринок з безлічі товарів відбирає лише ті, які потрібні споживачам. Саме їх вдається продати. Інші ж не користуються попитом, і виробництво їх скорочується.

Конкуренція є конкретним механізмом, за допомогою якого ринкова економіка вирішує фундаментальні питання: що, як і для кого виробляти?

Конкуренція грає важливу роль в ринкових стосунках. Вона стимулює розвиток економіки і самих працівників, діяльність самостійних одиниць.

Через неї товаровиробники як би контролюють один одного. Їх боротьба за споживача призводить до зниження цін, зменшення витрат виробництва, поліпшення якості продукції, розвитку науково-технічного прогресу.

Конкуренція є суперництвом суб'єктів господарської діяльності для досягнення найбільш високих результатів в своїх інтересах. Як економічний закон конкуренція виражає причинно-наслідковий зв'язок між інтересами суб'єктів господарювання і результатами в розвитку економіки.

За наявності конкуренції на ринку виробники постійно прагнуть понизити свої виробничі витрати, аби збільшити прибуток. В результаті підвищується продуктивність, знижуються витрати і компанія дістає можливість зменшити ціни. Конкуренція також спонукає виробників покращувати якість товарів і постійно збільшувати різноманітність пропонованих товарів і послуг. Таким чином, виробники вимушені постійно боротися з конкурентами за покупців на ринку збуту шляхом розширення і поліпшення асортименту високоякісних товарів і послуг, пропонованих за нижчими цінами. Від цього виграє споживач.

Основні умови виникнення конкуренції:

1. повна господарська (економічна) відособленість кожного товаровиробника;

2. повна залежність товаровиробника від кон'юнктури ринку;

3. протистояння всім іншим товаровиробникам в боротьбі за купівельний попит.

Конкуренція – найважливий елемент ринку, що грає роль в підвищенні якості продукції, робіт і послуг, зниженні виробничих витрат, в освоєнні технічних новинок і відкриттів.

Функції конкуренції

Конкуренція направляє обмежені ресурси в ті галузі і види діяльності, на продукцію і послуги яких є попит. Це називається алокаціонною функцією або функцією розміщення.

Інноваційна функція конкуренції полягає в стимулюванні впровадження досягнень науки і техніки, нових технологій, випуску нових видів продукції і послуг, підвищення якості продукції і послуг, і так далі.

Функція конкуренції, що полягає в створенні умов для здобуття доходів і прибутку найбільш успішними підприємствами, що наводить до банкротства підприємства, чия продукція і послуги не користуються попитом у споживача, називається розподільною.

Конкуренція є інструментом (засобом), яке перешкоджає виникненню і існуванню стійкої монопольної влади на ринку. Наприклад, монополіст може призначити ціну. В той же час конкуренція надає покупцеві можливість вибору серед декількох продавців. Чим досконало конкуренція, тим справедливіше ціна. Тобто конкуренція володіє контролюючою функцією.

Конкуренція сприяє встановленню рівноважної ціни, рівнянню попиту і пропозиції. На чисто конкурентному ринку окремі фірми здійснюють незначний контроль над ціною продукції, мають настільки невелику частину від загального обсягу виробництва, що збільшення або зменшення її випуску не робитиме відчутного впливу на ціну товару.

Виробник, так само як і покупець, завжди повинен орієнтуватися на ринкову ціну. Таким чином, конкуренція сприяє досягненню компромісу між продавцями і покупцями. Тут можна відзначити і те, що конкуренція створює тотожність приватних і суспільних інтересів.

Конкуренція підтримує суспільно нормальні умови виробництва і реалізації товарів і послуг. Вона як би підказує товаровиробникам, скільки капіталу вони повинні вкласти у виробництво того або іншого товару. Припустимо, що один продавець витратив на виробництво якого-небудь товару більше засобів, чим інший. При такій ситуації, коли на ринку встановиться рівноважна ціна на даний вигляд товару, більше за прибуток матиме останній продавець, тобто той, хто виробив товар за нижчою собівартістю. А при надлишку даного виду товару станеться, як вже наголошувалося, різке падіння цін, і продавець, що витратив на виробництво багато засобів, зазнає збитків. Таким чином, конкуренція підтримує нормальні для всього суспільства умови виробництва. Макконнелл відзначає, що «в умовах чистої конкуренції ті, що керуються мотивом прибутку підприємці вироблятимуть кожен товар до тієї межі, в якій ціна і граничні витрати зрівнюються». З цього виходить, що в умовах конкуренції ресурси розподіляється ефективно.


Случайные файлы

Файл
3642.rtf
9786-1.rtf
116879.doc
68925.rtf
92527.rtf
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.