Індекси змінного складу (176694)

Посмотреть архив целиком

Зміст


Завдання 1

Завдання 2

Завдання 3

Завдання 4

Завдання 5

Список використаної літератури
Варіант 6


Завдання 1


За наведеними даними обчисліть:

 1. зведені індекси середньої матеріаломісткості продукції змінного та фіксованого складу;

 2. індекс впливу структурних зрушень;

 3. зміну загального обсягу матеріальних витрат у цілому і в тому числі за рахунок окремих факторів.

Зробіть узагальнюючі висновки.


Показники

Підприємство №1

Підприємство №2

Базисний період

Звітний період

Базисний період

Звітний період

Вартість виробленої

продукції, тис. грн.

582,8

570,1

633,4

712,5

Матеріальні витрати,

тис грн.

376,2

342,4

410,2

541,6


Рішення


В термінах індексів змінного складу, фіксованого складу та структурних зрушень динаміка матеріаломісткості продукції по двох підприємствах розраховується за наступними формулами:

а) Індекс змінного складу

, зниження матеріаломісткості на 6,2%


б) Індекс фіксованого складу

, зростання на 4,9%

в)Індекс структурних зрушень


Індекс структурних зрушень показує, як змінився середній рівень матеріаломісткості (зниження на 11,04%) тільки за рахунок структурних зрушень, тобто зниження самої матеріаломісткості.

Загальна зміна матеріальних витрат:

свідчить про то що загальні матеріальні витрати зросли на 12,4%

Загальна вартість виробленої продукції:

зросла на 5,46%, тобто матеріальні витрати за рахунок зміни вартості виробленої продукції збільшились на 6,59% (1,1241/1,0546 = 1,0659)


Висновки:


а) у звітному періоді загальні матеріальні витрати зросли на 12,41 %, але загальна вартість виробленої продукції зросла на 5,46 %;

б) Індекс структурних зрушень показує, як змінився середній рівень матеріаломісткості (зниження на 11,04%) тільки за рахунок структурних зрушень, тобто зниження самої матеріаломісткості.

в) Загальна матеріаломісткість зросла на 4,93%, тільки за рахунок зміни вартості виробленої продукції.


Завдання 2


Маємо дані про попит та пропозицію на ринку праці служби зайнятості у І півріччі 1998 і 2000 років за категоріями працівників.


Категорії

працівників

Середньомісячна кількість

незайнятих громадян,

тис. осіб q1

Середньомісячна кількість вільних робочих місць і вакантних посад, тис. осіб q2

1998 р.

2000 р.

1998 р.

2000 р.

Робітники

34,1

33,0

155,8

126,9

Службовці

21,3

20,8

9,6

13,2

Усього

55,4

53,8

165,4

140,1


Необхідно визначити:

 1. зміну чисельності незайнятих громадян і вільних робочих місць та вакантних посад за допомогою відносних і абсолютних показників динаміки;

 2. структуру попиту та пропозиції на ринку праці служби зайнятості та її зміни за допомогою абсолютних і відносних показників;

 3. показники координації для характеристики співвідношення попиту та пропозиції. Обчислені показники зведіть до окремих таблиць і проаналізуйте.

Загальний індекс кількості 1 незайнятих чи зниження на 2,9% чи на 3,2 тис. осіб у абсолютному вираженні.

Загальний індекс кількості 2 робочих міст чи зниження на 15,3% чи на 50,6 тис. осіб у абсолютному вираженні.


Загальний індекс попиту за 3 категоріями працівників у звітному періоді розраховується за формулою:

що відповідає темпу зниження попиту на місце 12,78% чи -0,38 осіб на місце у абсолютному вираженні.


Для характеристики динаміки попиту (пропозиції) в реальному вираженні, використовують індекс фізичного обсягу (індексованою величиною є кількість незайнятих, а фіксованою – кількість вільних робочих міст):

,

чи 2,97%, в абсолютному вираженні 0,0888 громадян на місце.

де – Попит поточного року для незайнятих громадян базисного року.

Схарактеризувати вплив зміни робочих міст може індекс робочих міст:

І(q2)= , чи 15,3%, в абсолютному вираженні -0,47 громадян на місце.

 

1 998р.

2 000р.

1 998р.

2 000р.

Іq1

Іq2

Іп

Робітники

34,1

33

155,8

126,9

1,02974

0,847037

0,872228

Службовці

21,3

20,8

9,6

13,2

0,08879

-0,47026

-0,38147

Усього

55,4

53,8

165,4

140,1

 

 

 


Індексний метод дозволяє оцінювати вплив кожного з факторів також і в абсолютному вираженні. Абсолютні зміни можна обчислити за формулами:

 • загальний приріст попиту

П = П1 –П0 = ∑р21 /q11 - ∑р20/ q10 = 0,38 громадян на місце;

- за рахунок зміни кількості незайнятих громадян

П(q1) = ∑q20q11 - ∑q20q10 = 0,0888 громадян на місце;

- за рахунок зміни робочих місць

П(q2) = ∑q21q11 - ∑q20q11 = 0,47 громадян на місце.


Завдання 3


Маємо такі дані про ситуацію із виробництвом продукції, що склалася по країні, млрд. грн. (дані умовні) :

 1. Валовий випуск (в основних цінах) 2805,4

 2. Податки на продукти та імпорт 196,4

 3. Субсидії на продукти та імпорт 59,4

 4. Проміжне споживання 1312,4

 5. Витрати на кінцеве споживання 1102,1

 6. Валове нагромадження 382,8

 7. Сальдо експорту та імпорту продуктів і послуг 65,5

 8. Статистичне розходження 79,6

Визначте обсяг валового внутрішнього продукту (ВВП) в ринкових цінах:

- виробничим методом;

- методом кінцевого використання.

Зробіть висновки стосовно використання різних методів визначення ВВП.


Рішення


1. Виробничий метод визначення ВВП


Оскільки валова додана вартість окремих секторів економіки визначається в основних цінах, то при обчисленні ВВП сумарну додану вартість секторів необхідно скоригувати на сальдо податків і субсидій на продукти та імпорт (додати податки і виключити субсидії). Сальдо податків і субсидій називають чистими податками (ЧП):


ВВП = ВДВ усіх секторів чи галузей економіки + чисті податки на продукти та імпорт,

або ВВП = ΣВВ – ΣПС + ΣЧП, (3.1)

де ВВ – валовий випуск;

ПС – проміжне споживання;

ЧП – чисті податки на продукти та імпорт.

ВВП виробничим методом = Валовий випуск - Проміжне споживання + Чисті податки на продукти та імпорт = 2805,4 - 1312,4 + (196,4 – 59,4) = 1630 (млрд. грн).

Чисті податки на продукти та імпорт =Податки на продукти та імпорт - Субсидії на продукти та імпорт = 196,4 – 59,4 = 137 млрд. грн..

Інші чисті податки на виробництво та імпорт =

= Інші податки на виробництво та імпорт - інші субсидії на виробництво та імпорт = 0 – 0 = 0 млн. грн..

Чисті податки на виробництво та імпорт =

= Чисті податки на продукти та імпорт + Інші чисті податки на виробництво та імпорт = 0 + 0 = 0 млн. грн..

Чисті податки на продукти та імпорт включають податки, величина яких безпосередньо залежить від кількості чи вартості товарів і послуг, вироблених, реалізованих або імпортованих виробничою одиницею - резидентом; при цьому з неї виключається розмір відповідних субсидій.


2. Визначення ВВП методом кінцевого використання


Цим методом визначається ВВП на стадії його використання. Цей метод показує, як підприємства, домашні господарства та уряд використовують ВВП на приватне споживання, інвестиції та експорт. Цим методом розрахунок ВВП виконується за такою схемою:


1. Кінцеве споживання (1.1 + 1.2 + 1.3)


1.1. Витрати на кінцеве споживання домашніх господарств;

1.2. Витрати на кінцеве споживання державних установ;

1.3.Витрати на кінцеве споживання приватних некомерційних (громадських) організацій, які обслуговують домашні господарства.


2. Валове нагромадження (2.1 + 2.2)

2.1. Валове нагромадження основного капіталу (валові інвестиції);

2.2. Зміни запасів матеріальних оборотних коштів.

3. Сальдо експорту і імпорту продуктів і послуг (чистий експорт).

4. Валовий внутрішній продукт (1 + 2 + 3).


ВВП методом кінцевого використання =

= Витрати на кінцеве споживання + Валове нагромадження + Сальдо експорту/імпорту = 1102,1 + 382,8 + 65,5 = 1550,4 млрд. грн.


Случайные файлы

Файл
56438.rtf
33687.rtf
110183.doc
12748-1.rtf
75320-1.rtf
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.