Загальнодержавні податки і збори в Україні. Податкові пільги в державному регулюванні економіки (176370)

Посмотреть архив целиком

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ВІДКРИТИЙ МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ «УКРАЇНА»КОНТРОЛЬНА РОБОТА

з дисципліни «Державне регулювання економіки»

на тему „Загальнодержавні податки і збори в Україні. Податкові пільги в державному регулюванні економіки”

варіант № 28


Виконала

Студентка Цапкова О.О.

заочного відділення

3-го курсу групи ФСН – 42

Викладач_______________

2006 рік


ЗМІСТ


Вступ……………………………………………………………………………...3

1. Визначення загальнодержавних податків і зборів…………………………..3

2. Загальнодержавні податки і збори, що справляються в Україні…………...4

3. Податкові пільги в державному регулюванні економіки………………….12

Висновки………………………………………………………………………...14

Список використаної літератури.........................................................................15


Вступ.

Головним інструментом мобілізації фінансових засобів для покриття державних витрат є загальнодержавні податки і збори. Державне регулювання за допомогою податків і зборів залежить від типу податкової системи, податкових ставок, а також видів та розмірів податкових пільг. Податки в державному регулюванні економіки мають дві ролі :

 • головне джерело фінансування державних витрат;

 • інструмент регулювання.

Так як у задачу державних бюджетних органів входить не тільки обкладання податком джерело прибутків, але й створення тонкого механізму впливу на господарську діяльність.

В державному регулюванні економіки податкові пільги, також, відіграють значну роль у завдяки тому, система пільг є своєрідним орієнтиром для юридичних і фізичних осіб під час вибору ними сфери діяльності, форми одержання доходів, пільги зменшують податковий тиск на платників. Завданням податкових пільг є рівність в галузі оподаткування, виходячи з матеріального становища суб’єкта оподаткування. Пільги надаються на окремий податок або збір і в залежності від обставин, які визначають тип пільги - це звільнення від податку в повному обсязі або часткове.

1. Визначення загальнодержавних податків і зборів

Під загальнодержавним податком і збором до бюджетів та до державних цільових фондів слід розуміти обов’язковий внесок до бюджету відповідного рівня або державного цільового фонду , здійснювати платниками у порядку на умовах, що визначаються законами України про оподаткування.

Платниками є юридичні і фізичні особи, на яких згідно з законами України покладено обов’язок сплачувати податки і збори.

Об’єктами оподаткування є доходи (прибуток), додана вартість продукції (робіт, послуг) , вартість продукції (робіт, послуг), у тому числі митна, або її натуральні показники, спеціальне використання природних ресурсів, майно юридичних і фізичних осіб та інші об’єкти, визначені законами України про оподаткування.


2. Загальнодержавні податки і збори, що справляються в Україні, їх визначення

1) Податок на додану вартість – непрямий податок на додану вартість, який створюється на всіх стадіях виробництва і обігу, він включається у вигляді надбавки в ціну товару, робіт і послуг і повністю сплачується кінцевим споживачем товарів та послуг. ПДВ носить фіскальний характер.

Об’єктами оподаткування виступають:

 • Операції по оплаті вартості послуг по договорах оперативної оренди (лізинг)

 • Операції по передачі права власності на об’єкт застави (з продажу товарів, послуг, робіт на території України, операції з ввозу товарів в Україну, операції з вивозу товарів, робіт, послуг за межі України)

Ставка ПДВ = 20 %

Податкове зобов’язання – це загальна сума податку, одержана (нарахована) платником податку в звітному періоді. Податковий кредит – це сума, на яку платник податку має право зменшувати податкове зобов’язання. Для визначення суми для внесення для бюджету суб’єкт оподаткування заповнює податкову декларацію з ПДВ.

2) Акцизний збір – непрямий податок на споживачів (одержувачів) окремих товарів, визначених законом як підакцизні, що стягуються з них (споживачів) під час здійснення оборотів з продажу таких товарів на митну територію України.

Платниками акцизного збору є :

 • суб’єкти підприємницької діяльності, а також їх філії та відділення – виробники підакцизних товарів на митній території України;

 • нерезиденти, які здійснюють виготовлення підакцизних товарів на митній території України;

 • Будь-які суб’єкти підприємницької діяльності, які імпортують на митну територію України підакцизні товари;

 • Фізичні особи – резиденти та нерезиденти, які ввозять або пересилають підакцизні речі та предмети на митну територію України;

 • Юридичні чи фізичні особи, які купують або одержують підакцизні товари у податкових агентів.

Акцизний збір нараховується лише один раз і платниками його виступають або виробники підакцизних товарів, або суб’єкти, що імпортують підакцизні товари. Для імпортованих товарів об’єктом оподаткування є митна вартість завезених товарів з урахуванням митних зборів і мита. Ставка акцизного збору встановлюється : тверді ставки, у відсотках і в євро.

3) Податок на прибуток підприємств визначається як сума скорегованого валового доходу – сума валових витрат підприємства – суму амортизаційних відрахувань.

Основна ставка податку на прибуток = (оподатковуваний прибуток*30%)/100%.

Ставки оподаткування:

1. Базова ставка 25%.

2. 15 % - суми будь-яких виплат з доходів резидентів на користь нерезидентів з джерелом їх походження з України. Ставка діє на суми доходів нерезидентів у вигляді страхових внесків, платежів, премій від перестрахування ризиків на території України.

3. 50 % від базової ставки – оподатковується прибуток від реалізації інноваційного продукту, заявленого в інноваційних центрах.

4. 6 % - діє ставка від суми доходів нерезидентів, які виплачуються резидентами за фрахт транспортних засобів. Діє також на доходи, отримані страховиком в разі дострокового розірвання договору зі страхування життя.

5. 3 % - діє на валові доходи від страхової діяльності страховиків-резидентів, крім страхування ризиків життя.

Платниками податку є:

 • резиденти – суб’єкти господарської діяльності, бюджетні, громадські та інші підприємства, установи та організації, які здійснюють діяльність, спрямовану на отримання прибутку;

 • нерезиденти – фізичні та юридичні особи, створені в будь-якій організаційно-правовій формі, які отримують доходи з джерелом їх походження з України;

 • НБУ та його установи;

 • Управління залізниці від господарської діяльності залізничного транспорту;

 • Установи пенітенціарної системи (тюрми, колонії).

4) Податок на доходи фізичних осіб (особистий податок)- це форма прямого оподаткування , при якій податком обкладається доход податкоплатника. Платники:

 • громадяни України та іноземні громадяни

- особи без громадянства, які проживають в Україні неменше 183-х днів.

Види особистих податків: традиційний, на прибуток, на надприбуток,

подоходний.

Ставка подоходного податку . Доходи фізичних осіб, одержані за договорами цивільно-правового характеру в Україні оподатковуються за ставкою 13 %.

Об’єкти оподаткування:

 • громадяни, які постійно проживають в Україні. Доход отриманий із різних джерел як на території України так і за її межами

 1. Доходи отримані за місцем основної роботи.

 2. Доходи отримані за сумісництвом.

 3. Доходи від підприємницької діяльності

 • громадяни, які не мають постійного проживання в Україні, доход отриманий із джерел на території України.

5) Мито, що стягується митницею, являє собою податок на товари та інші предмети, які переміщуються через митний кордон України.

Види і ставки мита:

1. За напрямком руху товару

 • ввізне, нараховується на товари та інші предмети при їх ввезенні на територію України, є диференційованим;

 • вивізне нараховується на товари та інші предмети при їх вивезенні.

2. За способом нарахування:

 • адвалерне, що нараховується у відсотках до митної вартості товарів та інших предметів, які обкладаються митом;

 • специфічне, що нараховується у встановленому грошовому розмірі на одиницю товарів та інших предметів, які обкладаються митом;

 • комбіноване, що поєднує обидва ці види митного обкладення.

3. За періодом застосування:

 • загальної дії

 • сезонне, на окремі товари та інші предмети на строк не більше чотирьох місяців з моменту їх встановлення.

4. За ступенем заохочення імпорту:

 • преференціальні, мита, які встановлюються державою для створення особливого сприятливого режиму для однієї або декількох держав при ввезенні всіх чи окремих груп імпортованих товарів;

 • пільгові- створюють режим найбільш сприятливого до імпорту товарів із країн і економічних союзів з якимим Україна уклала угоду про вільну торгівлю або торгівельно-економічні кгоди.

 • Повні, застосовуються до всіх товарів або предметів, які ввозяться на митну територію України.

5. За принципом обмеження імпорту:


Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.