Загальні вказівки щодо виконання контрольної роботи (176367)

Посмотреть архив целиком

КОНТРОЛЬНА РОБОТА


Загальні вказівки щодо виконання контрольної роботи

Контрольна робота є обов’язковою частиною навчального процсу. Вона сприяє самостійному вивченню предмету і є однією з умов перевірки знань студентів. При виконанні завдання студенти набувають навички складання таблиць, аналізу інформації, засвоєння знань, формування думок, проведення економічного аналізу ефективності виробничих ресурсів та відпрацювання рекомендацій для підвищення ефективності виробництва та господаювання за сучасних умов.

Контрольну роботу з економічного аналізу передбачається виконувати за окремими темами (по варіантах) на матеріалах конкретного підприємства, що найбільшою мірою забезпечує додержання студентом самостійності при її виконанні, яку ще підтверджує формування додатка до роботи (форми чинної звітності підприємства, що використовувалась при виконанні контрольної роботи).

Конторольну роботу рекомендується виконувати за таким планом:

 • вступ (розкривається мета підготовки контрольної роботи, дається характеристика обєкта дослідження та економічної інформації, яка використовується при виконанні роботи);

 • параграф 1 (розглядаються теоретичні положення,. Які характеризують обєкт дослідження та методику його аналізу);

 • подальші параграфи 2, 3 (присвячуються проведенню економічного дослідження з теми контрольної роботи за даними економічної інформації, яка наводиться в додатк);

 • висновок (даються висновки та пропозиції з питань теми щодо роботи підприємства та шляхів її поліпшення);

 • практичне завдання.

Тему контрольної роботи з економічного аналізу студент обирає самостійно з нижче наведеного переліку за допомогою двох останніх цифр номеру залікової книжки та приведеної нижче таблиці.

Таблиця для вибору теоретичних питань


Остання цифра залікової книжки


Передостання цифра залікової книжки


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

2

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

4

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

5

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

6

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

7

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

8

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10


Контрольна робота повинна виконуватися в строгій відповідності з вказівками та вимогами вузу до їх оформлення. Обєм контрольної роботи повинен складатися з 18 сторінок шкільного зошита чи 12-15 аркушів стандартного паперу, заповненого з однієї сторони (зліва - 3см, справа, зверху і знизу - 2 см).


Зразок титульної сторінки подається:


ІНСТИТУТ ПІДПРИЄМНИЦТВА ТА СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Кафедра економічної теорії


Контрольна робота

з курсу «Економічний аналіз»


Виконав


студент 3-го курсу

заочної форми навчання

спец. «Фінанси»

групи ЗФК-01-2

Ткачук О.Г.

шифр ... (вказується номер залікової книжки)Перевірив

Поліщук В.ПЖитомир - 2003


Тематика теоретичного питання

 1. Аналіз забезпеченості підприємства робочою силою.

 2. Аналіз рентабельності підприємства.

 3. Аналіз загальновиробничих видатків.

 4. Аналіз затрат на матеріали у собівартості продукції підприємства.

 5. Аналіз якості продукції підприємства.

 6. Аналіз ліквідності підприємства.

 7. Аналіз продуктивності праці на підприємстві.

 8. Аналіз собівартості окремих видів продукції.

 9. Аналіз фінансової стабільності підприємства.

 10. аналіз стану основних засобів підприємства.

 11. Аналіз балансового прибутку.

 12. Аналіз створення й використання амортизаційних фондів підприємств.

 13. Аналіз трудомісткості продукції підприємства.

 14. Аналіз платоспроможності підприємства.

 15. Аналіз інвестиційної діяльності підприємства.

 16. Загальна характеристика собівартості продукції підприємства.

 17. Аналіз прибутку від реалізації товарної продукції підприємства.

 18. Аналіз затрат заробітної плати в собівартості продукції підприємства.

 19. Аналіз стану незавершеного виробництва на підприємстві.

 20. Аналіз якості продукції підприємства.

 21. Аналіз стану розрахунків по платежам підприємств з бюджетом.

 22. Аналіз використання матеріалів у виробництві на підприємстві.

 23. Аналіз виробничої потужності підприємства.

 24. Аналіз фінансової стабільності.

 25. Аналіз стану дебіторсокої заборгованості підприємства.

 26. Аналіз стану кредиторської заборгованості підприємства.

 27. Аналіз дослідження номенклатури, асортименту і структури випуску продукції на підприємстві.

 28. Аналіз оборотності оборотних засобів підприємства.

 29. Аналіз ритмічності та комплексності виробництва на підприємстві.

 30. Аналір розподілу прибутку (доходу) на підприємстві.


Практичне завдання


Таблиця для вибору практиччного завданняОстання цифра залікової книжки


0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

задачі

2

7

4

3

10

9

8

1

5

6


Задача №1

Аналіз оплати праці в структурі собівартості (в грн)


п/п

Вид оплати

За планом

Фактично

Відхилення від плану

1

Оплата праці без оплати відпустки

110170

127950


2

Оплата по тарифам

750190

842300


3

Договірна оплата

34270

36630


4

Премія

18190

21240


5

Всі види доплат та надбавок

19270

20110


6

Доплата за надурочний час

-

290


7

Оплата простою

-

12


8

Кількість працюючих, чол.

1200

1210 1. Розрахувати плановий і фактичний фонд з/п та відхилення.

 2. Провести факторний аналіз по видам оплат.

 3. Визначити середній рівень з/п.


Задача №2

Аналіз впливу структурних зрушень на обсяг продукції (в грн)Обсяг продукції

Вид продукції

За планом

Фактично

Виріб А

920

925

Виріб Б

960

980

Виріб В

340

360

Виріб Г

710

680

Всього
Случайные файлы

Файл
147298.rtf
159048.rtf
29033.rtf
178378.rtf
112119.rtf
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.