Аналіз фінансового стану підприємства "Київська кондитерська фабрика кондитерської корпорації "ROSHEN"" (175866)

Посмотреть архив целиком


Міністерство освіти і науки України

Київський національний економічний університет

Ім. В. Гетьмана
Самостійна робота

з дисципліни:

"Економічний аналіз"

Аналіз фінансового стану підприємства "Київська кондитерська фабрика кондитерської корпорації "ROSHEN""Виконала:

Студентка ІІІ курсу

ФЕФ

Спец. 6508

11 групи

Колісник НаталіяКиїв 2010


План


1. Характеристика галузі підприємства в сучасних умовах (2006р.)

2. Загальний аналіз активу та пасиву балансу

3. Аналіз фінансового стану

3.1 Аналіз коефіцієнтів ліквідності та платоспроможності

3.2 Аналіз ділової активності

3.3 Аналіз показників фінансової стійкості

4. Аналіз фінансових результатів

4.1 Аналіз доходів

4.2 Аналіз витрат

4.3 Показники рентабельності

5. Аналіз руху грошових коштів

5.1 Горизонтальний аналіз руху грошових коштів

5.2 Горизонтальний аналіз руху грошових коштів у результаті інвестиційної діяльності

5.3 Горизонтальний аналіз руху коштів в результаті фінансової діяльності

5.4 Аналіз коефіцієнтів результатів діяльності за рухом грошових коштів

Висновок1. Характеристика галузі підприємства в сучасних умовах (2006р.)


Міжнародна Кондитерська Корпорація ROSHEN - лідер національного ринку кондитерських виробів.

Під власним "солодким знаком якості" ROSHEN виробляє до 200 видів високоякісних кондитерських виробів (шоколадні і желейні цукерки, карамель, шоколад, печиво, вафлі, бісквітні рулети і торти). Загальний обсяг виробництва продукції досягає 400 тисяч тон на рік.

До складу Корпорації входять 4-и українські фабрики (Київська, Вінницька, Маріупольська і Кременчуцька); дві виробничі площадки Липецької кондитерської фабрики "Ликонф" (Росія), Клайпедська кондитерська фабрика (Литва), а також масло молочний комбінат "Бершадьмолоко" та "Літинський племзавод", які забезпечують фабрики корпорації натуральною високоякісною сировиною.

Для покращення умов зберігання сировини та готової продукції, для оптимізації поставок продукції та мінімізації затримок продукції на складі - Корпорація ввела в експлуатацію власний логістичний центр.

Виробничі об'єкти Кондитерської Корпорації ROSHEN сертифіковані відповідно до вимог міжнародних стандартів якості та безпеки продуктів харчування ISO 22000:2005. На підприємствах корпорації ROSHEN працює система управління якістю, яка відповідає вимогам ISO 9001:2000, що підтверджується наявністю у кожної із фабрик Корпорації "Сертифікатів відповідності".

Кременчуцька ж кондитерська фабрика додатково сертифікована відповідно до вимог корпоративного стандарту IFS.

Всі кондитерські фабрики корпорації ROSHEN забезпечені обладнанням для моніторингу контролю якості продукції та відповідних досліджень. Розробкою технологій та запуском високоякісних кондитерських виробів займаються спеціалісти, які пройшли атестацію та навчання у спеціалізованих іноземних центрах.

Корпорація Roshen - провідний виробник кондитерської продукції на ринку Російської Федерації.

Представлені на ринку кондитерські вироби виготовлені за найсучаснішими технологіями. Експлуатація сучасного високовиробничого обладнання, чітке дотримання технології виробництва, використання виключно високоякісної сировини та матеріалів, що застосовуються при виробництві кондитерських виробів є запорукою головних переваг продукції Roshen.

Продукція представлена в Україні, Росії, Казахстані, Білорусі, країнах Кавказу, Середньої Азії, Німеччині, США, Молдові, Ізраїлі, Литві та інших країнах.

Щорічно спеціалісти Корпорації створюють чимало нових виробів. Новинками останнього року стали: пористий шоколад Roshen, шоколад Roshen із цілими лісовими горіхами; серія коробочних цукерок, "Суфле Рошен", цукерки "Candy nut", "Нуга Рошен", "Сливки-Ленивки", карамель "Фру-Стик" - зуміли досить швидко заволодіти серцями ласунчиків, в котре довівши споживачам, що

ROSHEN - це солодкий знак якості!2. Загальний аналіз активу та пасиву балансу


Баланс на 31.12.2006

Актив

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

Відхилення

Темпи зростання, %

тис. грн

% до підсумку

тис. грн

% до підсумку

абсолютне, тис. грн

відносне, %


I. Необоротні активи

133850,1

87,5

227535,4

88,4

93685,3

0,9

170,0

II. Оборотні активи

19075,8

12,5

29830,2

11,6

10754,4

-0,9

156,4

У тому числі: запаси

2474,8

1,6

2784,5

1,1

309,7

-0,5

112,5

векселі одержані

0

0,0

0

0,0

0,0

0,0

0,0

дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги

15406,4

10,1

20277,3

7,9

4870,9

-2,2

131,6

дебіторська заборгованість за рахунками

1170,6

0,7

6754,4

2,6

5583,8

1,9

577,0

поточні фінансові інвестиції

0

0,0

0

0,0

0,0

0,0

0,0

грошові кошти

24

0,02

14

0,005

-10,0

-0,015

58,3

інші оборотні активи

0

0,0

0

0,0

0,0

0,0

0,0

III. Витрати майбутніх періодів

4,6

0,003

27,2

0,01

22,6

0,007

591,3

IV. Необоротні активи та групи вибуття

0

0,0

0

0,0

0,0

0,0

0,0

Баланс

152930,5

100,0

257392,8

100,0

104462,3

-

168,3

Пасив

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

Відхилення

Темпи зростання, %

тис. грн

% до підсумку

тис. грн

% до підсумку

абсолютне, тис. грн

відносне, %


I. Власний капітал

56025,4

36,6

58135,6

22,6

2110,2

-14,0

103,8

II. Забезпечення наступних виплат та платежів

1115,7

0,7

1175,2

0,5

59,5

-0,2

105,3

ІІІ. Довгострокові зобов’язання

0

0,0

0

0,0

0,0

0,0

0,0

ІV. Поточні зобов’язання

95789,4

62,7

198082,0

76,9

102292,6

14,2

206,8

У тому числі короткострокові кредити банків

0

0,0

0

0,0

0,0

0,0

0,0

поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями

0

0,0

0

0,0

0,0

0,0

0,0

векселі видані

0

0,0

0

0,0

0,0

0,0

0,0

кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

63420,1

41,5

173853,9

67,5

110433,8

26,0

274,1

поточні зобов’язання за розрахунками та інші

32369,3

21,2

24228,1

9,4

-8141,2

-11,8

74,8

V. Доходи майбутніх періодів

0

0,0

0

0,0

0,0

0,0

0,0

Баланс

152930,5

100,0

257392,8

100,0

104462,3

-

168,3Для оцінки фінансового стану підприємства на 1-му етапі здійснюється загальний аналіз активу та пасиву.

Згідно балансу активи підприємства збільшились на 104462,3 тис. грн. Зокрема:

  • необоротні активи збільшились на 93685,3 тис. грн.;

  • оборотні активи збільшились на 10754,4 тис. грн.;

  • витрати майбутніх періодів збільшились на 22,6 тис. грн.,

що свідчить про збільшення капітальних вкладень та збільшення оборотних активів за рахунок збільшення дебіторської заборгованості на 10454,7тис.грн.

Аналізуючи джерела утворення активів встановлюємо збільшення власного капіталу на 2110,2 тис. грн. Зокрема за рахунок:

  • збільшення резервного капіталу на 1,9 тис. грн.;

  • збільшення нерозподіленого прибутку на 2108,3 тис. грн.

Згідно аналізу встановлено збільшення короткострокових зобов'язань на 102292,6 тис. грн. Зокрема:

  • кредиторська заборгованість за товари, роботи і послуги збільшилась на 110433,8 тис. грн.

  • поточні зобов'язання за розрахунками зменшились на 8141,2 тис. грн.

Наявність дебіторської і кредиторської заборгованості свідчить про недоліки в роботі підприємства. Кредиторська заборгованість підприємства значно перевищує дебіторську заборгованість, що є негативним явищем для діяльності підприємства.

Порівнюючи валюту балансу на початок та на кінець звітного періоду можна сказати, що вона зросла на 104462,3 тис. грн. Звідси випливає позитивний загальний напрям діяльності підприємства.3. Аналіз фінансового стану


3.1 Аналіз коефіцієнтів ліквідності та платоспроможності


Показник

Формула розрахунку

На початок звітного року

На кінець звітного року

1

Коефіцієнт абсолютної ліквідності (грошової платоспроможності)

0,20

0,15

2

Коефіцієнт поточної ліквідності

0,17

0,14

3

Коефіцієнт загальної ліквідності (розрахункової платоспроможності)

0,0002

0,00007

4

Коефіцієнт ліквідності при мобілізації засобів

0,03

0,01

5

Коефіцієнт власної платоспроможності

-0,8

-0,9


Загальна ліквідність підприємства зменшилась на кінець 2006 року, порівняно з початком. ЇЇ значення свідчать, що оборотних активів недостатньо для покриття зобов'язань. Проаналізуємо кожен із коефіцієнтів:

1. Коефіцієнт абсолютної ліквідності (грошової платоспроможності) знизився, це свідчить про те, що на підприємстві недостатній залишок грошових коштів. Крім того він значно нижчий рекомендованому значенню, що є негативним для підприємства.

2. Коефіцієнт поточної ліквідності нижчий рекомендованого значення (0,5-0,8), що свідчить про необхідність активізації роботи дебіторів.

3. Коефіцієнт загальної ліквідності (розрахункової платоспроможності) нижчий рекомендованого значення (1-2) як на початок, так і на кінець звітного періоду, це свідчить, що оборотних активів не достатньо для покриття зобов'язань. Крім того коефіцієнт загальної ліквідності знизився на кінець періоду порівняно з початком звітного періоду, що свідчить про збільшення кредиторської заборгованості.

4. Коефіцієнт ліквідності при мобілізації засобів нижчий рекомендованого значення (0,5-0,7), що свідчить про недостатність мобілізації запасів для покриття поточних зобов'язань.

5. Коефіцієнт власної платоспроможності є від'ємним, що свідчить про нездатність підприємства погасити зобов'язання за рахунок чистих оборотних активів.

Порівняння активів та зобов’язань за ступенем ліквідності


Активи

Зобов’язання

А1

ГК, поточні фін інвестиції

П1

Кред. заб-сть за товари, поточні зобов’язання за розрахунками

А2

Дебітор. заб-сть та інші об. активи

П2

Короткостр. кредити банків, поточна заб-сть за довгостр. зобов’язаннями

А3

Довгострокові фін інвестиції, ТМЗ

П3

Забезпечення наступних виплат і платежів, довгострокові зобов’язання

А4

Необ. активи (без р. 40-45)

П4

Власний к-л, доходи майбутніх періодів


Умови абсолютної ліквідності:

А1≥П1

А2≥П2

А3≥П3

А4≤П4

Проаналізуємо за цими умовами ліквідність ЗАТ "Лагода":


На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

24,0 < 95789,4

14,0 < 198082,0

16577,0 > 0

6754, 4 > 0

2474,8 > 1115,7

2784,5 > 1175,2

133591,7 > 56025,4

227342,0 > 58135,6


Як бачимо, підприємство не є абсолютно ліквідним. Абсолютно ліквідні активи (А1) не покривають першочергові зобов'язання (П1). Тобто на підприємстві не вистачає грошових засобів і фінансових інвестицій для погашення кредиторської заборгованості за товари, роботи та послуги, а також поточних зобов'язань за розрахунками.


3.2 Аналіз ділової активності


Показник

Формула розрахунку

Значення

1

Коефіцієнт загальної оборотності активів

1,02

2

Коефіцієнт загальної оборотності запасів

62,4

3

Коефіцієнт оборотності готової продукції

-

4

Термін погашення дебіторської заборгованості, днів

31

5

Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості

11,7

6

Термін погашення кредиторської заборгованості, днів

261

7

Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості

1,4


Для отримання доходу запаси необхідно обернути 62 рази.

Термін погашення дебіторської заборгованості приблизно 31 день, тоді як термін погашення кредиторської заборгованості приблизно 261 день, що є позитивно для підприємства, оскільки на дату розрахунку з кредиторами підприємство вже має кошти від дебіторів.3.3 Аналіз показників фінансової стійкості


Показники

Формула розрахунку

На початок

На кінець

Зміни за період

звітного періоду

1

Коефіцієнт фінансової стійкості

0,58

0,29

-0,29

2

Коефіцієнт автономії (фінансової незалежності)

0,37

0,23

-0,14

3

Коефіцієнт заборгованості (фінансової напруги)

0,63

0,77

0,14

4

Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними засобами

-4,02

-5,64

-1,62

5

Коефіцієнт маневрування

-1,37

-2,83

-1,53

6

Коефіцієнт постійного активу

2,39

3,91

1,52

7

Коефіцієнт відношення необоротних і оборотних активів

7,02

7,63

0,61


Коефіцієнт фінансової стійкості нижчий за норму і зменшився на кінець періоду порівняно з початком періоду, то підприємство фінансово не стійке, позиковий капітал перевищує власний і збільшується.

Коефіцієнт автономії характеризує фінансову незалежність підприємства від зовнішніх джерел фінансування. На початок періоду коефіцієнт автономії менше норми, на кінець періоду він ще зменшився, що свідчить про недостатню частку власного капітал серед всіх джерел фінансування.

Коефіцієнт заборгованості первищує рекомендоване значення, що свідчить про залежність від позикового капіталу та недостатність власних засобів. Порівнюючи показник на початок та на кінець звітного періоду бачимо, що він зріс, що призвело ще до більшої залежності підприємства від позикового капіталу.

Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними засобами є від'ємним, що характеризує неможливість проведення незалежної фінансової політики.

Коефіцієнт маневрування набагато нижчий рекомендованого значення, крім того є від'ємним, що свідчить про неможливість маневрування капіталом.4. Аналіз фінансових результатів


4.1 Аналіз доходів


Показник

За минулий рік

За звітний рік

Відхилення

Темп зростання, %

тис. грн

%

тис. грн

%

абсолютне, тис. грн

відносне, %

дохід від реалізації

154909,3

98,1

208614,6

96,8

53705,3

-1,3

134,7

операційні доходи

2382,2

1,5

4799,9

2,2

2417,7

0,7

201,5

дохід від участі в капіталі

0

0,0

0

0,0

0,0

0,0

0,0

інші фінансові доходи

0

0,0

0

0,0

0,0

0,0

0,0

інші доходи від звичайної діяльності

566,2

0,4

2089,7

1,0

1523,5

0,6

369,1

надзвичайні доходи

0

0,0

0

0,0

0,0

0,0

0,0

Усього доходів

157857,1

100,0

215504,2

100,0

57646,5

-

136,5


Доходи в 2006 році порівняно з 2005 збільшилися на 57646,5 тис грн. Дохід від реалізації збільшився на 53705,3 тис грн. Операційні доходи зросли на 2417,7 тис грн. Інші доходи від звичайної діяльності зросли на 1523,5 тис грн. В структурі доходів суттєвих зрушень не відбулося: частка доходу від реалізації зменшилась на 1,30% в загальній сумі доходів, а частка операційних доходів та інших доходів від звичайної діяльності збільшилася відповідно на 0,70% і 0,06%.


4.2 Аналіз витрат


Показник

За минулий рік

За звітний рік

Відхилення

Темп зростання, %

тис. грн

%

тис. грн

%

абсолютне, тис. грн

відносне, %


ПДВ

21426,8

13,6

29995,8

13,9

8569,0

0,3

140,0

акцизний збір

0

0,0

0

0,0

0,0

0,0

0,0

інші відрахування з доходу

0

0,0

0

0,0

0,0

0,0

0,0

собівартість реалізованої продукції

123494,1

78,2

163846,6

76,1

40352,5

-2,1

132,7

адміністративні витрати

7425,2

4,7

10328,1

4,8

2902,9

0,1

139,1

витрати на збут

2171,2

1,4

2661,6

1,2

490,4

-0,2

122,6

інші операційні витрати

2471,6

1,6

4776,7

2,2

2305,1

0,6

193,3

фінансові витрати

0

0,0

0

0,0

0,0

0,0

0,0

втрати від участі в капіталі

0

0,0

0

0,0

0,0

0,0

0,0

інші втрати

526,6

0,3

3152,3

1,5

2625,7

1,2

598,6

податок на прибуток

302,9

0,2

692,7

0,3

389,8

0,1

228,7

надзвичайні втрати

0

0,0

0

0,0

0,0

0,0

0,0

Усього витрат

157818,4

100,0

215453,8

100,0

57635,4

-

136,5


Случайные файлы

Файл
153669.rtf
172289.doc
42316.rtf
1656.rtf
33176.rtf