Аналіз фінансового стану комунального підприємства "Чернігівське тролейбусне управління" (175865)

Посмотреть архив целиком

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


Кафедра обліку і аудит
Контрольна робота

з дисципліни "Економічний аналіз"

На тему:

Аналіз фінансового стану комунального підприємства «Чернігівське тролейбусне управління»Керівник:

Викладач Сизоненко О.В.


Чернігів 2008


ЗМІСТ


ВСТУП

1. Аналіз форми № 1 «Баланс»

1.1 Характеристика майнового положення підприємства на підставі аналізу активу балансу

1.2 Аналіз структури необоротних активів

1.3 Аналіз структури оборотних коштів підприємства

1.4Аналіз структури пасиву балансу

1.5 Оцінка ліквідності підприємства

2. Аналіз діяльності підприємства на основі форми № 2 «Звіту про фінансові результати»

2.1 Аналіз прибутку

2.2 Оцінка рентабельності

2.3 Аналіз коефіцієнтів ділової активності

ВИСНОВКИ

ЛІТЕРАТУРА


ВСТУП


Аналіз результатів діяльності підприємства, проводиться з метою оцінки його фінансово-економічного стану і визначення реальних шляхів фінансового оздоровлення, для чого основна увага приділяється ефективності використання власного і позикового капіталу, виявленню резервів збільшення балансового прибутку і зростання рівня рентабельності, поліпшенню фінансового стану і платоспроможності підприємства.

Фінансово-економічний стан підприємства визначає його фактичні можливості. Оцінка фінансово-економічного стану підприємства проводиться по сукупності показників, що відображають його забезпеченість власними фінансовими ресурсами і здатність погашати свої боргові зобов'язання.

Значення аналізу фінансово-економічного стану і ухвалення на його основі обґрунтованих управлінських рішень обумовлюється тим, що воно включає комплекс характеристик, основними з яких є:

- динаміка, склад і структура активів, їх стан і рух;

- динаміка, склад і структура джерел власного і позикового капіталу;

- абсолютні і відносні показники, що характеризують фінансову стійкість

підприємства і динаміку зміни її рівня;

  • платоспроможність підприємства і ступінь ліквідності його активів.

Головна мета такого аналізу - своєчасно виявляти і усувати недоліки в поточної господарської діяльності підприємства, знаходити реальні резерви для зростання рівня його платоспроможності і поліпшення показників фінансового стану, визначати можливі шляхи його оздоровлення.

Величина показників фінансово-економічних результатів діяльності підприємства характеризує рівень ефективності його господарювання. Серед них ключове положення займає показник прибутку. Зростання розміру отримуваного прибутку створює базу для здійснення самофінансування і розширення виробництва, для вирішення соціальних проблем в трудових колективах. За рахунок прибутку виконуються зобов'язання підприємства перед бюджетом України і всіма іншими господарюючими суб'єктами.

Метою роботи є оцінка фінансово-економічного стану підприємства, вибір з їх числа найбільш характерних для сучасних економічних умов в Україні і проведення практичного аналізу на підставі даних підприємства, вибраного як об'єкт дослідження.

У контрольній роботі проведено аналіз результатів поточної діяльності комунального підприємства «Чернігівське тролейбусне управління» Чернігівської міської ради, дана оцінка фінансово-економічного стану цього підприємства.

Для досягнення поставленої мети в контрольній роботі вирішені такі завдання:

- вивчені теоретичні аспекти оцінки фінансового стану підприємства;

- проведено аналіз фінансового стану комунального підприємства

«Чернігівське тролейбусне управління»;

Контрольна робота виконана з використанням статистичних і звітних даних комунального підприємства «Чернігівське міське управління».


1. Аналіз форми № 1 «Баланс»


Проведемо аналіз ефективності господарської діяльності комунального підприємства «Чернігівське тролейбусне управління», використовуючи статті форми № 1 «Балансу» і форми № 2 «Звіт про фінансові результати» за 2006 рік та 2007 рік.


1.1 Характеристика майнового положення підприємства на підставі аналізу активу балансу


Для аналізу балансу скористаємось таблицею 1.1

Дані балансу вказані в тис. грн.


Таблиця 1.1. Схема побудови порівняльного аналітичного балансу підприємства за базовий і звітний період

Найменування статей балансу

Код рядка

На початок 2006 року (база)

На кінець 2006 року (база)

На кінець 2007 року (звіт)

Зміна

Абс. величини

Відн. величини

Абс. величини

Відн. величини

Абс. величини

Відн. величини

В абс. величинах

В структурі

Базисні темпи росту, %

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Актив

1.Необо-ротні активи

080

10640,8

61,9

17506,8

75,3

21300,1

79,4

6866,0

13,4

164,5

2.Обо-ротні активи

260

6545,0

38,0

5727,5

24,6

5533,9

20,5

-817,5

-13,4

87,5

3.Витрати майбутніх періодів

270

2,8

0,1

4,2

0,1

3,4

0,1

1,4

0

150

Валюта балансу

280

17188,6

100

23238,5

100

26837,4

100

6049,9

0

135,2

Пасив

1.Власний капітал

380

14921,4

86,8

21116,8

90,9

22920,7

85,4

6195,4

3,4

141,5

2.Забезпечення наступних витрат і платежів

430

133,1

0,8

108,8

0,5

119,5

0,5

-24,3

-0,3

81,7

3.Довгострокові зобов’язання

480

0

0

0

0

0

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

4.Поточні зобов’язання

620

2134,1

12,4

2012,9

8,6

3797,2

14,1

-121,2

-3,8

94,3

5.Доходи майбутніх періодів

630

0

0

0

0

0

0

Валюта балансу

640

17188,6

100

23238,5

100

26837,4

100

6049,9

0

135,2


В 2006 році загальна вартість майна підприємства складала 17188,6 тис. грн. на початок року; 23238,5 тис. грн. на кінець року; в 2007 році – 26837,4 тис. грн. на кінець року. Вартість необоротних активів на початок 2006 року складала 10640,8 тис. грн., на кінець 2006 року – 17506,8 тис. грн., на кінець 2007 року – 21300,1 тис. грн. Вартість оборотних активів на початок 2006 року складала 6545,0 тис. грн., на кінець 2006 року – 5727,5 тис. грн., на кінець 2007 року – 5533,9 тис. грн.

З таблиці видно, що валюта балансу за 2006 рік зросла на 6049,9 тис. грн., або на 35,2 %, за 2007 рік – на 3598,9 тис. грн., або на 15 %.

Зокрема, в 2006 році валюта балансу Активу зросла за рахунок:

- збільшення необоротних активів на 6866,0 тис. грн., або на 64,5 %;

- зменшення оборотних активів на тис. 817,5 грн., або на 12,5 %.

- збільшення витрат майбутніх періодів на 1,4 тис. грн., або на 50%.

Валюта балансу Пасиву в 2006 році зросла за рахунок:

- збільшення власного капіталу на 6195,4 тис. грн., або на 41,5 %;

- зменшення наступних витрат і платежів на 24,3 тис. грн., або на 18,3%;

- збільшення поточних зобов’язань на 121,2 тис. грн., або на 5,7 %.

Також, в 2007 році валюта балансу Активу зросла за рахунок:


Случайные файлы

Файл
162422.rtf
50405.rtf
Bird.doc
82382.rtf
115819.rtf
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.