Аналіз інноваційної діяльності підприємств України за період 2002-2008 рр (175843)

Посмотреть архив целиком

РОБОТА

на тему:

«Аналіз інноваційної діяльності підприємств України за період 2002-2008рр.»


Аналіз інноваційної діяльності підприємств України 2002-2007 рр.


У 2003-2004 роках в інноваційній сфері проявилися тенденції, які свідчать про розгортання певних деструктивних явищ.

У 2002-2004 рр. кількість промислових підприємств, що впроваджували інновації, скоротилась більше, ніж на 36 % (порівняно з 2000-2002 роками), що є дуже значним падінням, яке відбулося всього за два роки.

У 2003 р. продовжувалось зростання кількості поданих заявок на видачу охоронних документів та кількості отриманих охоронних документів у Державному департаменті інтелектуальної власності України. Кількість поданих заявок зросла з винаходів - на 22,9 %, корисних моделей - на 44,3 %, промислових зразків - на 2,8 %. У свою чергу, кількість отриманих охоронних документів зросла з винаходів - на 20,9 %, корисних моделей - на 67,5 %, промислових зразків - на 19,9 % (у порівнянні з 1999-2000 рр.). Але ці показники не можуть тішити, враховуючи, що в 2003р. питома вага деклараційних патентів склала 71,7 % і збільшилась порівняно з 2002 р. на 4,8 проц. пункти (див. табл. 1).


Таблиця 1. Питома вага деклараційних патентів у загальній кількості виданих патентів на винаходи (1999-2003 рр)


1999

2000

2001

2002

2003

Питома вага зареєстрованих патентів без проведення експертизи по суті (з 2000 р. - деклараційних патентів) у загальній кількості виданих патентів Державним департаментом інтелектуальної власності України, %

12,1

70,4

80.1

66,9

71,7


У 2003 р. продовжувалось зростання кількості використаних об'єктів інтелектуальної власності. Причому необхідно зазначити, що це зростання відбувалось при певному поліпшенні галузевої структурі: ліцензійних договорів. Зміна в 2004 р. законодавства у сфері охорони прав інтелектуальної власності призвела до виведення з господарського обігу об'єктів інтелектуальної власності - деклараційних патентів на винаходи. Це спричинило значні зміни в динаміці показників інноваційної діяльності підприємств та організацій України.


Таблиця 2. Кількість та динаміка поданих заявок на видачу охоронних документів в 2003-2004 рр.


Подано заявок на видачу охоронних документівДержавний департамент інтелектуальної власності України

Патентні відомства іноземних держав2003

2004

2004 до 2003, %

2003

2004

2004 до 2003, %

Усього у тому числі:

- винаходи

- корисні моделі

- промислові зразки

7703

7013 319

371

7034

3466 3214 354

91,3

49,4

1007,5

95,4

336

253 52 31

305

179

55 71

90,8

70,8 105.8 229,0


Кількість заявок на винаходи, поданих у 2004 р. до Державного департаменту інтелектуальної власності України, порівняно з 2003 р. зменшилась у 2 рази, в той же час, число заявок на корисні моделі зросло в 10 разів (див. табл. 2)

Аналогічні процеси відбувалися в сфері отримання охоронних документів у Державному департаменті інтелектуальної власності України. На 9,2 % зменшилось число отриманих патентів на винаходи, а на корисні моделі - збільшилось у 4,7 рази (див. табл. 3). Такі процеси також стали наслідком суттєвих змін в законодавстві України з питань охорони інтелектуальної власності.


Таблиця 3. Кількість та динаміка отриманих охоронних документів в 2003-2004 рр.


Отримано охоронних документів

Використано об'єктів промислової власностіУкраїни

іноземних держав
2003

2004

2004 до 2003,%

2003

2004

2004 до 2003, %

2003

2004

2004 до 2003, %

Усього

у тому числі:

7312

7627

104,3

193

222

115,0

4366

5347

122.5

- винаходи


6706

6088

90,8

129

140

108,5

3592

4122

114.8

- корисні моделі268

1264

471,6

31

52

167,7

181

574

317.1

- промислові зразки


338

275

81,4

33

30

90,9

593

651

109.8


Звісно, що ситуація, яка склалася в 2000-2003 рр., коли 70-80 % патентів на винаходи були деклараційними, є не нормальною. Врешті-решт, вона не сприяла економічному пожвавленню і залученню капіталовкладень у стратегічній перспективі.

Однак повне виведення з господарського обігу деклараційних патентів було б виправданим в умовах, коли існувала можливість проведення кваліфікаційної експертизи за всіма заявками якісно і в оптимальні терміни. Для цього потрібен комплекс ресурсів, який включає відповідні фінансові, інформаційні, технологічні ресурси та розгалужений штат висококваліфікованих експертів. Звісно, що на сьогодні день в повному обсязі такого комплексу ресурсів держава не має. Враховуючи сказане, можемо констатувати, що ліквідація деклараційних патентів може призвести до того, що заявки розглядатимуться роками, а інновації в цей час не використовуватимуться.

У 2004 р. продовжувалось зростання конкурентоспроможності вітчизняного інноваційного потенціалу на міжнародній арені, хоча призупинилися його темпи. Кількість патентів на винаходи та корисні моделі, отриманих за кордоном, в 2004 р. відповідно зросла на 8,5 та 67,7 % (в 2003 р. ці показники відповідно складали 20,6 та 158,3 %), а кількість отриманих охоронних документів на промислові зразки взагалі зменшилась на 9,1 % (див. табл. 3).

На жаль, необхідно констатувати, що в 2004 р. майже на 30 % зменшилась кількість заявок на винаходи, поданих українськими суб'єктами в патентні відомства іноземних держав, та суттєво призупинилися темпи подачі заявок на видачу охоронних документів на корисні моделі (див. табл. 2). З високою часткою ймовірності можна передбачати, що коли ці тенденції збережуться протягом наступних 2-3 років, то вони неминуче призведуть до початку падіння конкурентоспроможності вітчизняного інноваційного потенціалу на світовій арені.

У 2000-2004 рр. в інноваційній сфері економіки України переважали в основному деструктивні процеси. В 2000 р. розпочалося певне інноваційне зростання, яке, однак, тривало всього три роки. Вказане зростання, без сумніву, було позитивним явищем. Але через його певні характерні особливості воно не могло стати підґрунтям для інноваційного розвитку економіки не тільки в середньостроковій та стратегічній, а навіть у тактичній перспективі.

У 2003-2004 рр. в інноваційному секторі розпочалися певні деструктивні процеси. Особливе занепокоєння викликає значне зниження кількості промислових підприємств, що впроваджували інновації. Крім того, зменшення кількості заявок на винаходи, поданих в патентні відомства зарубіжних країн, може призвести в перспективі до суттєвого зменшення конкурентоспроможності вітчизняного інноваційного потенціалу на світовій арені, певне підвищення якого відбулося в 2000-2002 рр.


Таблиця 4. Кількість інноваційно-активних промислових підприємств за видами економічної діяльності у період 2005-2007 рр.

 

2005

2006

2007

всього

відсотків до загальної кількості підприємств

всього

відсотків до загальної кількості підприємств

всього

відсотків до загальної кількості підприємств

Всього

21

6,5

22

6,5

25

7,3

Добувна промисловість

-

-

-

-

-

-

Переробна промисловість

у тому числі

18

6,6

19

6,7

24

8,3

виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів

3

2,8

4

3,8

6

6

легка промисловість

-

-

-

-

-

-

оброблення деревини та виробництво виробів з деревини, крім меблів

-

-

-

-

-

-

целюлозно-паперове виробництво; видавнича діяльність

1

7,1

1

7,1

1

6,7

хімічна та нафтохімічна промисловість

-

-

-

-

-

-

виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції

3

10,3

4

14,3

4

13,8

металургійне виробництво та виробництво готових металевих виробів

2

11,8

2

11,8

1

5,3

машинобудування

9

15,5

8

12,9

12

19

виробництво машин та устаткування

5

14,3

5

13,9

7

20

виробництво електричного, електронного та оптичного устаткування

3

15

2

8,3

4

15,4

виробництво транспортних засобів та устаткування

1

33,3

1

50

1

50

виробництво та розподілення електроенергії, газу та води

3

7,5

3

6,8

1

2,3


Случайные файлы

Файл
13665.rtf
26234-1.rtf
84377.doc
34072.rtf
112954.rtf
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.