Аналіз впливів на суму витрат підприємства (175823)

Посмотреть архив целиком

Контрольна роботаЗ дисципліни: «Економічний аналіз»
Задача 1


Проаналізуйте с/в виробленої продукції. Розрахуйте вплив чинників на загальну суму витрат. Зробіть висновки.


види

Випуск продукції

Перемінні витратиплан

факт

план

фактсума, тис. грн

питома вага, %

сума, тис. грн

питома вага, %

сума, тис. грн

рівень, %

сума, тис. грн

рівень, %

А

27840


2802057,64

16285


В

22160


2183059,73

12934


С

12440


1333058,44

7766


Д

19440


1976059,35

11904


Всього

81880


82940X

48889Постійні витрати по плану – 16720 тис. грн.

фактично – 16850 тис. грн.


Відповідь.


Види

Випуск продукції

Перемінні витратиплан

факт

план

факт


сума, тис. грн

питома вага, %

сума, тис. грн

питома вага, %

сума, тис. грн

рівень, %

сума, тис. грн

рівень, %

А

27840

34; 0

28020

33,8

16047,0

57,64

16285

58,1

В

22160

27,1

21830

26,3

13236,2

59,73

12934

59,2

С

12440

15,2

13330

16,1

7269,9

58,44

7766

58,3

Д

19440

23,7

19760

23,8

11537,6

59,35

11904

60,2

Всього

81880

100,0

82940

100,0

48090,7

59,35

48889

58,9


Визначимо суму перемінних витрат за планом.


А

27840

/

100%

х

57,64

= 16047,0

тис. грн

В

22160

/

100%

х

59,73

= 13236,2

тис. грн

С

12440

/

100%

х

58,44

= 7269,9

тис. грн

Д

19440

/

100%

х

59,35

= 11537,6

тис. грн

Всього

81880

/

100%

х

59,35

= 48090,7

тис. грнВизначимо рівень перемінних витрат фактично.


А

16285

/

28020

х

100% =

58,1

%

В

12934

/

21830

х

100% =

59,2

%

С

7766

/

13330

х

100% =

58,3

%

Д

11904

/

19760

х

100% =

60,2

%

Всього

48889

/

82940

х

100% =

58,9

%


Питома вага кожного виду продукції:


За планом

А

27840

/

81880

х

100%

=

34,0

%

В

22160

/

81880

х

100%

=

27,1

%

С

12440

/

81880

х

100%

=

15,2

%

Д

19440

/

81880

х

100%.

=

23,7

%


ФактичноА

28020

/

82940

х

100%

=

33,8

%

В

21830

/

82940

х

100%

=

26,3

%

С

13330

/

82940

х

100%

=

16,1

%

Д

19760

/

82940

х

100%

=

23,8

%


Відхилення в питомій вазі
А

33,8

-

34,0

=

– 0,22

%В

26,3

-

27,1

=

– 0,74

%С

16,1

-

15,2

=

+ 0,88

%Д

23,8

-

23,7

=

+ 0,08

%
За планом випуск продукції мав становити 81880 тис. грн.

Фактично сталося зростання випуску і досягло 82940 тис. грн.

Зростання становить:

82940 – 81880,0 = + 1060,00 тис. грн..,

в динаміці:

82940 / 81880 х 100% = 101,3%

101,3 – 100,0 = + 1,3%

Тобто випуск продукції зріс на 1,3%, або на 1060 тис. грн.

Питома вага виробу А фактично склала 34%, що на 0,2% менше запланованої величини. Питома вага виробу В фактично склала 27,1%, що на 0,7% менше запланованої величини. В той же час питома вага виробів С і Д зросла відповідно на 0,88% та 0,08% і фактично склали 15,2% та 23,7%.

Загальна сума витрат.

план 48090,7 + 16720 = 64810,7 тис. грн.

факт 48889 + 16850 = 65739,0 тис. грн.

Відхилення: 65739,0 – 64810,7 = + 928,3 тис. грн.

Загальна сума витрат зросла на 928,3 тис. грн.

При цьому перемінні витрати зросли на:

48889 – 48090,7 = + 798,3 тис. грн.

Постійні витрати зросли на: 16850 – 16720 = + 130,0 тис. грн.

Розрахуємо вплив чинників на загальну суму витрат.48090,7

+

16720,0

= 64810,7

тис. грн.

Зміна постійних витрат


48090,7

+

16850

= 65739,0

тис. грн

Зміна перемінних витрат


48889

+

16720

= 65609,0

тис. грн


48889

+

16850

= 65739,0

тис. грн


65739,0

-

64810,7

= 928,3

тис. грн


65609,0

-

65739,0

= -130,0

тис. грн

Сумарний вплив факторів

928,3

+

-130,0

= 798,3

тис. грн


Случайные файлы

Файл
121583.rtf
104178.rtf
2210.rtf
179976.rtf
21508-1.rtf
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.