Аналіз виконання планових завдань з виробничої програми за рік (175809)

Посмотреть архив целиком

КОНТРОЛЬНА РОБОТА

з дисципліни “ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ”
Черкаси – 2010


Таблиця 1. Аналіз виконання планових завдань з виробничої програми за рік

п/п

Показники

Одиниці виміру

План

Факт

Відхилення (+,-)

Виконання плану, %

1

Добовий випуск продукції

шт.

60

70

10

116,67

2

Кількість днів роботи на рік

днів

262

262

0

100,00

3

Річний обсяг продукції

тис. шт.

15,72

18,34

2,62

116,67

4

Ринкова ціна за одиницю продукції

грн.

340

340

0

100,00

5

Обсяг товарної (реалізованої) продукції

тис. грн.

5344,8

6235,6

890,8

116,67

6

Середньоспискова чисельність працівників

осіб

101

100

-1

99,01

7

Виробіток одного працівника основного виробництва

грн.

52918,8119

62356

9437,1881

117,83

8

Середньорічна вартість основних виробничих засобів

тис. грн.

1400

1800

400

128,57

9

Фондовіддача


3,82

3,46

-0,35

90,74

10

Витрати на 1 грн. обсягу товарної продукції

грн.

0,7

0,73

0,03

104,29

11

Повна собівартість обсягу товарної (реалізованої) продукції

тис. грн.

3741,36

4551,988

810,628

121,67

12

Прибуток (збиток) від реалізації продукції

тис. грн.

1603,44

1683,612

80,172

105,00

13

Рентабельність реалізованої продукції

%

42,86

36,99

-5,87

86,30


Завдання №1


Таблиця 2. Аналіз річного обсягу продукції

п/п

Показники

Одиниці виміру

План

Факт

Відхилення (+,-)

Виконання плану, %

1

Добовий випуск продукції

шт.

60

70

+10

116,67

2

Кількість днів роботи на рік

днів

262

262

0

100,00

3

Річний обсяг продукції

тис. шт.

15,72

18,34

+2,62

116,67Розрахувати річний обсяг продукції в натуральних величинах.


РОП = КДР *ДВП

РОПпл.= 262 дня*60шт. = 15,72 тис. шт.

РОПфакт.=262 дня*70шт. = 18,34 тис. шт.


Використовуючи прийом абсолютних різниць, визначити вплив зміни факторних показників (добовий випуск продукції та кількість днів роботи на рік) на зміну даних за результативним показником.


ΔРОПΔКДР = ΔКДР * ДВПпл = 0 днів*60шт.=0 шт.

ΔРОПΔДВП = КДРфакт * ΔДВП =262дня*10шт.=2620шт.


Пофакторна перевірка:


ΔРОП = ΔРОПΔКДР + ΔРОПΔДВП = 0 шт. +2620 шт. = 2620 шт. = 2,62 тис. шт.


Висновок:

Отже, річний обсяг продукції за звітний період зріс на 2,62 тис. шт., що у відносному виразі становить 16,67%. На його зростання вплинув тільки один фактор – добовий випуск продукції. Так, за рахунок зростання добового випуску продукції на 10 шт. річний обсяг продукції збільшився на 2620шт. Ще один фактор – кількість днів на рік лишився незмінним, тому ніяк не вплинув на величину річного обсягу продукції.Завдання №2


Таблиця3. Аналіз обсягу товарної (реалізованої) продукції

п/п

Показники

Одиниці виміру

План

Факт

Відхилення (+,-)

Виконання плану, %

1

Добовий випуск продукції

шт.

60

70

+10

116,67

2

Кількість днів роботи на рік

днів

262

262

0

100,00

3

Ринкова ціна за одиницю продукції

грн.

340

340

0

100,00

4

Обсяг товарної (реалізованої) продукції

тис. грн.

5344,8

6235,6

+890,8

116,67


За формулою


ОТП = ДВП × КДР × РЦ


де ОTП – обсяг товарної (реалізованої) продукції; ДВП – добовий випуск продукції; КДР – кількість днів роботи на рік; РЦ – ринкова ціна за одиницю продукції) виконати розрахунки обсягу товарної продукції.


ОТПпл.=60 шт.*262дня*340 грн. = 5344,8 тис. грн.

ОТПфакт.=70 шт.*262дня*340 грн. = 6235,6 тис. грн.


Використовуючи метод ланцюгових підстановок визначити вплив зміни факторних показників (ДВП, КДР, РЦ) на зміну даних за обсягом товарної продукції.


ΔОТПΔдвп = ΔДВП * КДРпл * РЦпл = 10 шт.*262 дня*340грн.= 890800 грн.

ΔОТПΔкдр = ДВПфакт * ΔКДР * РЦпл = 70 шт.*0 днів*340грн.= 0 грн.

ΔОТПΔрц = ДВПфакт * КДРфакт* ΔРЦ = 70 шт.*340 днів*0грн.= 0 грн.


Пофакторна перевірка:


ΔОТП= ΔОТПΔдвп + ΔОТПΔкдр + ΔОТПΔрц = 890800 грн. + 0 грн. + 0грн.= 890800грн. = 890,8 тис. грн.


Таблиця4. Вплив факторів способом ланцюгових підстановок на зміну обсягу товарної (реалізованої) продукції

Номер підстановки

Фактори, які впливають на показник

Обсяг товарної (реалізованої) продукції, тис. грн.

Величина впливу фактора, тис. грн.

Добовий випуск продукції, шт.

Кількість днів роботи на рік

Ринкова ціна за одиницю продукції, грн.

Нульова підстановка

60

262

340

5344,8

-

Перша підстановка, вплив добового випуску продукції

70

262

340

6235,6

890,8

Друга підстановка, вплив кількості днів роботи на рік

70

262

340

6235,6

0

Третя підстановка, вплив ринкової ціни за одиницю продукції

70

262

340

6235,6

0

Разом:

-

-

-

-

890,8


Висновок:

Отже, загалом за даний період обсяг товарної (реалізованої) продукції зріс на 890,8 тис. грн., що у відносному виразі становить 16,67%. На цей показник впливають 3 фактори: добовий випуск продукції, кількість днів роботи на рік та ринкова ціна за одиницю продукції, проте кількість днів роботи на рік та ринкова ціна за одиницю продукції лишилися незмінними (262 дня та 340 грн. відповідно), тому й не мали впливу на зміну обсягу товарної (реалізованої) продукції. А от зростання добового випуску продукції на 10 шт. ( 16,67%) і спричинило зростання обсягу товарної (реалізованої) продукції на 890,8 тис. грн.


Завдання №3


Таблиця 5. Аналіз виробітку одного працівника основного виробництва

п/п

Показники

Одиниці виміру

План

Факт

Відхилення (+,-)

Виконання плану, %

1

Обсяг товарної (реалізованої) продукції

тис. грн.

5344,8

6235,6

890,8

116,67

2

Середньоспискова чисельність працівників

осіб

101

100

-1

99,01

3

Виробіток одного працівника основного виробництва

грн.

52918,8119

62356

+9437,1881

117,83


Случайные файлы

Файл
4513-1.rtf
96281.rtf
77701.doc
153755.rtf
kr_invest.doc
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.