Економічний механізм природокористування (168817)

Посмотреть архив целиком

Зміст


Система економічних платежів та внесків за використання природних ресурсів

Витрати на охорону навколишнього середовища

Державний природоохоронний контроль

ЛітератураСистема економічних платежів та внесків за використання природних ресурсів


У відповідності до Закону України “Про охорону навколишнього природного середовища” економічний механізм природокористування передбачає:

 • взаємозв’язок господарської діяльності підприємств з раціональним використанням природних ресурсів та ефективністю заходів по охороні навколишнього природного середовища на основі економічних важелів;

 • визначення джерел фінансування заходів щодо охорони навколишнього природного середовища;

 • встановлення лімітів використання природних ресурсів, викидів і скидів забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище та розміщення відходів;

 • встановлення нормативів і розмірів платежів за використовування природних ресурсів, викиди і скиди, забруднення навколишнього середовища та інший шкідливий вплив;

 • надання суб’єктам господарської діяльності пільг при впровадженні ними маловідходних енерго- і ресурсозберігаючих технологій та нетрадиційних видів енергії, здійсненні інших ефективних заходів щодо охорони навколишнього природного середовища;

 • відшкодування в установленому порядку збитків, завданих порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища.

Одним із принципів охорони довкілля визнано безоплатність загального та платність спеціального використання природних ресурсів, а також принцип стягнення збору за забруднення навколишнього природного середовища та погіршення якості природних ресурсів, компенсації шкоди, заподіяної порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища.

Економічний механізм природокористування складається з системи економічних платежів та внесків за використання природних ресурсів, а також витрат на охорону навколишнього середовища.

Відповідно до ст. 14 Закону України “Про систему оподаткування” до податків і зборів екологічного призначення можна віднести: збір за спеціальне використання природних ресурсів; збір за забруднення навколишнього природного середовища; збір за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету; плату (податок) за землю. До складу збору за спеціальне використання природних ресурсів, включені платежі за:

 • спеціальне використання лісових ресурсів та користування земельними ділянками лісового фонду;

 • використання водних ресурсів та користування водами для потреб гідроенергетики і водного транспорту;

 • користування надрами для видобування корисних копалин.

Всі екологічні платежі мають подвійне навантаження: по-перше, кошти від їх справляння повинні спрямовуватися на фінансування комплексу заходів щодо збереження і відтворення довкілля; по-друге, внаслідок їх обчислення здійснюється контроль за обсягами використання природних ресурсів, дотримання встановлених лімітів на використання природних ресурсів, викидів та скидів забруднюючих речовин тощо.

Особливості цих платежів полягають, насамперед, в тому, що нормативно-правові акти, які регламентують їх справляння, постійно балансують між сферами екологічного та податкового права. Це пов’язано з тим, що справляння зазначених платежів відбувається відповідно до вимог податкового законодавства, а нормативи платежів розраховують відповідно до нормативних актів у сфері екологічного права.

В податковій звітності можна одержати інформацію за видами платежів, об’єктами обчислення зборів та каналами розподілу платежів (табл. 1, 2).

Таблиця 1. Об’єкти обчислення платежів за використання природних ресурсів та забруднення довкілля

Вид платежів

Об’єкти обчислення збору

1. Збір за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету

 • Обсяг видобутих та погашених у надрах корисних копалин

2. Плата за користування надрами для видобування корисних копалин

 • Обсяг фактично погашених у надрах балансових та позабалансових запасів корисних копалин

 • Обсяг фактично видобутих з надр корисних копалин

 • Вартість мінеральної сировини чи продукції, її первинної переробки, віднесена до обсягу видобутку чи обсягу погашених в надрах запасів корисних копалин

3. Збір за використання водних ресурсів та користування водами для потреб гідроенергетики і водного транспорту

 • Фактичний обсяг води, який використовують водокористувачі, з урахуванням обсягу втрат води в їх системах водопостачання

 • Обсяг води, пропущений через турбіни гідроелектростанцій

 • Тоннаж (місце) - доба експлуатації вантажних самохідних і несамохідних та пасажирських суден

4. Збір за спеціальне використання лісових ресурсів та користування земельними ділянками лісового фонду

 • Обсяг деревини, що відпускається на пні, живиця, другорядні лісові матеріали, продукція побічного користування та окремі земельні ділянки лісового фонду

5. Збір за забруднення навколишнього природного середовища

 • Обсяги забруднюючих речовин, які викидаються в атмосферне повітря

 • Обсяги забруднюючих речовин, які скидаються безпосередньо у водний об’єкт

 • Обсяги відходів, що розміщуються у спеціально відведених для цього місцях чи на об’єктах

 • Обсяги фактично використаних видів пального, при спаленні яких утворюються забруднюючі речовини

6. Плата (податок) за землю

 • Земельна ділянка, яка перебуває у власності або користуванні, у тому числі на умовах оренди


Таблиця 2. Розподіл платежів за використання природних ресурсів

Вид платежів

Розподіл платежів, %

Державний бюджет України

Обласний бюджет

Місцеві бюджети

1. Збори за забруднення навколишнього природного середовища:

міста Київ та Севастополь

інші населенні пункти

30

30

50

70

20

2. Платежі за спеціальне водокористування та користування водами для потреб гідроенергетики і водного транспорту:

забір води з водних об’єктів:

загальнодержавного значення

місцевого значення

користування водами для потреб гідроенергетики і водного транспорту
80


100
20

100


3. Платежі за спеціальне використання лісових ресурсів:

державного значення

місцевого значення і користування земельними ділянками лісового фонду


8020
100

4. Платежі за користування надрами:

видобування корисних копалин:

загальнодержавного значення

місцевого значення та за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин

пошук та розвідка родовищ корисних копалин

користування надрами континентального шельфу40


80

10060


100

20
5. Збір за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету

100

6. Плата (податок) за землю

30

10

60


Природоохоронні фонди області, які формуються за рахунок зборів за забруднення навколишнього середовища, грошових стягнень за порушення норм і правил охорони навколишнього середовища та шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища в результаті господарської та іншої діяльності, характеризуються такими даними (табл. 3, 4).Таблиця 3. Екологічні збори за забруднення навколишнього природного середовища тис.грн.

Джерела формування зборів

Пред’явлено

Фактично сплачено

2007

2008

2009

2007

2008

2009

За викиди, скиди, розміщення відходів у межах встановлених лімітів:

кількість підприємств

сума

у т.ч.:

забруднення водних об’єктів

забруднення атмосферного повітря стаціонарними джерелами

розміщення відходів382

1462,6


504,1


875,3

83,2387

1256,8


491,3


652,8

112,7343

741,4


226,3


436,5

78,6250

528,4


79,6


426,1

22,7248

734,7


301,3


392,7

40,7225

361,5

37,6


289,6

34,3

За викиди, скиди, розміщення відходів понад встановлені ліміти:

кількість підприємств

сума

у т.ч.:

забруднення водних об’єктів

забруднення атмосферного повітря стаціонарними джерелами

розміщення відходів7

7,9


3,4


4,4

0,17

51,8


21,0


30,825

74,8


63,9


7,6

3,32

0,3


0,3


0,0

0,04

2,1


1,9


0,213

8,8


3,1

2,6


3,1

За викиди в атмосферне повітря від пересувних джерел:

кількість підприємств

сума148

21,0137

14,8259

115,082

10,879

11,3161

79,0

За збитки, заподіяні природі, та штрафи за порушення природоохоронного законодавства

кількість підприємств

сума6

10,36

20,43

1,55

9,33

3,83

1,4

Разом

1501,8

1343,8

932,7

548,8

751,9

450,7


Случайные файлы

Файл
115909.rtf
165589.rtf
14441.rtf
26916.rtf
12359.rtf
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.