Вибір джерел фінансування переозброєння, модернізації та розвитку виробництва (164305)

Посмотреть архив целиком

Міністерство освіти і науки УкраїниКонтрольна робота

з дисципліни: Гроші та кредит

на тему: “Вибір джерел фінансування переозброєння, модернізації та розвитку виробництва”

КиївМета роботи: проаналізувати альтернативні варіанти фінансування придбання підприємством необхідного виробничого обладнання i вибрати найбільш ефективний варіант фінансування технічної реконструкції виробництва підприємства.

Завдання: розрахувати i порівняти рух грошових потоків підприємств при різних варіантах придбання обладнання, вибрати оптимальну форму фінансування програми придбання для підприємства. Для порівняння варiантiв фінансування необхідно порахувати загальну чисту приведену вартість по кожному з них i вибрати той варіант, у якого загальна чиста приведена вартість буде менше.


Вихідні дані

п/п

Назва

Один. виміру

Розмір

1

Вартість обладнання

грн..

1 540 053,90

2

Група основних фондів

-

3

3

Прогнозна ціна продажу обладнання після 6 років експлуатації

грн..

50 435,00

4

Строк використання обладнання

річна

6

5

Річна норма амортизаційних відрахувань (вважаємо датою придбання обладнання період 01.01.2004 р.)

%

15

6

Розмір кредиту

грн..

1 540 053,90

7

Ставка кредиту (річна)

%

18

8

Вартість технічного обслуговування на рік у випадку придбання у власність устаткування за рахунок кредиту

грн..

46 200,00

9

Вартість технічного обслуговування на рік у випадку придбання в лізинг

грн..

38 500,00

10

Ставка лізингової маржі (річна)

%

13


І. Розрахунок загальної чистої приведеної вартості проекту купівлі обладнання за рахунок кредиту банку


Для розрахунку чистої приведеної вартості проекту обладнання за рахунок кредиту банку визначимо рух грошових потоків витрат підприємства за даними умовами.

При укладанні кредитного договору банком розраховуються і встановлюються по роках за допомогою спеціального розрахунку платежі по кредиту для позичальника з урахуванням виплат основного боргу і відсотків по ньому.

Розрахуємо середній розмір платежів по кредиту по роках кредитного договору за формулою:де Pkt – платіж по кредиту в t-у році;

Б – сума основного боргу відповідно до кредитного договору;

dk – річна відсоткова ставка за користування кредитом;

t – строк користування кредитом.

Pkt = 440 317,01 грн.

Відсотки за користування кредитом розрахуємо на основі величини несплаченої частини основного боргу по кредиту за минулий (t-1)-ий розрахунковий період:де Pkpt – розрахунковий річний відсоток за користування кредитом у поточному t-у році;

Pnt-1 – розрахункова сума залишку несплаченого основного боргу по кредиту за попередній (t-1)-й рік;

dk – річна відсоткова ставка за користування кредитом.

Розрахуємо неоплачену частину основного боргу:Рнt = Рнt-1 – Рбt, де


Рнt, Рнt-1 – неоплачена частина основного боргу по кредиту за поточний і попередній розрахунковий періоди.

Рнt1 = 1 376 946,59 грн.

Рнt2 = 1 184 479,97 грн.

Рнt3 = 957 369,35 грн.

Рнt4 = 689 378,83 грн.

Рнt5 = 373 150,01 грн.

Рнt6 = 0,00 грн.

Розрахункова сума основного платежу боргу по кредиту являє собою платіж по кредиту, встановлений банком по роках кредитного договору, за мінусом відсотків за кредит і визначається як:


Рбt = Рkt – Рkpt,де


Рбt – основна сума боргу по кредиту, що підлягає сплаті позичальником банку в поточному розрахунковому t-у році;

Рkt – платіж по кредиту, встановлений банком на поточний t-й розрахунковий рік.

Розрахуємо відсотки за перший рік користування кредитом:

Рkpt1 = 277 209,70 грн.

Рkpt2 = 247 850,39 грн.

Рkpt3 = 213 206,39 грн.

Рkpt4 = 172 326,48 грн.

Рkpt5 = 124 088,19 грн.

Рkpt6 = 67 167,00 грн.

Розрахуємо суму основного платежу боргу Рбt по кредиту за роками користування:

Рбt1 = 163 107,31 грн.

Рбt2 = 192 466,62 грн.

Рбt3 = 227 110,62 грн.

Рбt4 = 267 990,53 грн.

Рбt5 = 316 228,82 грн.

Рбt6 = 373 150,01 грн.

Розрахунок платежів позичальника по обслуговуванню боргу запишемо в таблицю 1.


Таблиця 1. Платежі по обслуговуванню боргу

Показники

Життєвий цикл проекту

0-й рік

1-й рік

2-й рік

3-й рік

4-й рік

5-й рік

6-й рік

Платежі по кредиту Рkt


440 317,01

440 317,01

440 317,01

440 317,01

440 317,01

440 317,01

Відсоток за користування кредитом Рkpt


277 209,70

247 850,39

213 206,39

172 326,48

124 088,19

67 167,00

Основний платіж по боргу Рб


163 107,31

192 466,62

227 110,62

267 990,53

316 228,82

373 150,01

Неоплачена частина основного боргу Рнt

1540053,90

1376946,59

1184479,97

957 369,35

689 378,83

373 150,01

0,00


Розрахуємо суму амортизаційних відрахувань i залишкову вартість обладнання: суму амортизаційних відрахувань по придбаному обладнанню визначимо за формулою:Рat — сума амортизацiйних вiдрахувань, нарахованих у 1:-у поточному роцi;

Сзt-1 — залишкова вартiсть обладнання на початок (t-1)-го попереднього розрахункового перiоду;

Нa — рiчна норма амортизацiйних вiдрахувань, яка дорiвнює рiвна 15% для третьої групи основних фондiв.

Рa1 = 231 008,09 грн.

Рa2 = 196 356,87 грн.

Рa3 = 166 903,34 грн.

Рa4 = 141 867,84 грн.

Рa5 = 120 587,66 грн.

Рa6 = 102 499,51 грн.

Залишкову вартiсть обладнання визначимо як рiзницю мiж залишковою вартiстю (t-1)-го попереднього розрахункового року i сумою амортизацiї, що нараховується в t-му розрахунковому роцi:Сзt1 = 1 309 045,82 грн.

Сзt2 = 1 112 688,94 грн.

Сзt3 = 945 785,60 грн..

Сзt4 = 803 917,76 грн.

Сзt5 = 683 330,10 грн.

Сзt6 = 580 830,58 грн.

Розрахунок суми амортизацiйних вiдрахувань i залишкової вартостi обладнання по роках розрахункового перiоду запишемо до таблицi 2.


Таблиця 2 Амортизаційні відрахування і залишкова вартість обладнання по роках життєвого циклу

Показники

Життєвий цикл проекту

1-й рік

2-й рік

3-й рік

4-й рік

5-й рік

6-й рік

Щорічна амортизація обладнання РatЗалишкова вартість обладнання Сзt

Розрахуємо рух засобів, виходячи з володіння майном. Обчислимо величину після податкової вартості технічного обслуговування по формулі:


Cnmt = Cmt – Pnmt, де


Cnmt – вартість технічного обслуговування устаткування t-го розрахункового року з урахування суми податкового щита;

Pnmt – податковий щит у зв’язку з виконанням технічного обслуговування обладнання в t-у поточному році.

Сума податкового щита, одержаного підприємством за рахунок самостійного виконання технічного обслуговування придбаного обладнання в t-у поточному році визначається як:Cmt –річна вартість технічного обслуговування в t-у поточному році;

Hn – діюча ставка податку на прибуток підприємства дорівнює 25%.

Pnmt = 46 200,00  25 / 100 = 11 550,00 грн.

Cnmt = 46 200,00 – 11 550,00 = 34 650,00 грн. в рік

Амортизаційний податковий щит розраховується для кожного року використання обладнання за формулою (враховується зі знаком “мінус”):Рna1 = 57 752,02 грн.

Рna2 = 49 089,22 грн.

Рna3 = 41 725,84 грн.

Рna4 = 35 466,96 грн.

Рna5 = 30 146,92 грн.

Рna6 = 25 624,88 грн.

Для останнього року дії проекту розраховуємо ліквідаційну вартість обладнання з урахуванням податку на прибуток 25%, ПДВ – 20%:


Случайные файлы

Файл
106743.rtf
142427.rtf
240-2214.DOC
Documents.doc
145392.rtf
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.