Рейтингова оцінка підприємства (164263)

Посмотреть архив целикомКОНТРОЛЬНА РОБОТА

за темою «Рейтингова оцінка підприємства»
«Рейтингова оцінка підприємства»


Виконати рейтингову оцінку підприємств на підставі рівня показників їхнього фінансового стану. Значення показників фінансового стану підприємств, що беруть участь у оцінці, наведені в таблиці.

Вихідні дані для рейтингової оцінки


Показник

Номер підприємства

1

2

3

4

Коефіцієнт абсолютної ліквідності

0,14

0,25

0,16

0,21

Коефіцієнт термінової ліквідності

0,97

0,78

0,68

0,75

Коефіцієнт поточної ліквідності

1,7

1,6

1,8

1,9

Коефіцієнт автономії

0,7

0,65

0,92

0,82

Коефіцієнт маневреності власних коштів

0,21

0,16

0,24

0,25


Розрахуємо показник R, що характеризує ступінь відповідності фактичних значень фінансових показників кожного підприємства, що беруть участь в оцінці, показникам еталонного підприємства. Формула має вигляд:деКіф — фактичний рівень і-го показника; Кімах — еталонне значення і-го показника; і — кількість оціночних показників; j — кількість підприємств, що беруть участь у оцінці.

Підприємство із мінімальним значенням показника R буде мати найбільш стійкийфінансовий стан, тому що фактичні значення його показників найбільш наближені до еталонного.


Рейтингова оцінка методом еталонного підприємства

Показник

Номер підприємства

Еталон

1

2

3

4

Коефіцієнт абсолютної ліквідності

0,14

0,25

0,16

0,21

0,25

Коефіцієнт термінової ліквідності

0,97

0,78

0,68

0,75

0,97

Коефіцієнт поточної ліквідності

1,7

1,6

1,8

1,9

1,9

Коефіцієнт автономії

0,7

0,65

0,92

0,82

0,92

Коефіцієнт маневреності власних коштів

0,21

0,16

0,24

0,25

0,25


Визначаємо показник відповідності фактичних фінансових коефіцієнтів еталонному рівню для кожного підприємства:

Підприємство № 1Підприємство № 2Підприємство № 3Підприємство № 4На підставі значень показника R підприємства будуть проранжовані за рівнем фінансового стану у такий спосіб:

Розташування підприємств за рівнем фінансового стану за результатами рейтингової оцінки методом еталонного підприємства:Місце

підприємства

Значення R

1

4

0,091

2

3

0,224

3

2

0,280

4

1

0,289


МЕТОД СУМИ МІСЦЬ

При оцінці методом суми місць кожному показнику підприємств, що беруть участь в оцінці, надається місце в залежності від його значення (чим ближче значення показника до оптимального — тим вище місце). Далі визначається сума місць за кожним підприємством. Найбільш високе місце в рейтингу посяде підприємство з мінімальною сумою місць.

Приклад рейтингової оцінки методом суми місць


Показник

підприємства, місце

1

2

3

4

Коефіцієнт абсолютної ліквідності

4

1

3

2

Коефіцієнт термінової ліквідності

1

2

4

3

Коефіцієнт поточної ліквідності

3

4

2

1

Коефіцієнт автономії

3

4

1

2

Коефіцієнт маневреності власних коштів

3

4

2

1

Сума місць

14

15

12

9


На основі отриманих даних підприємства будуть проранжовані за рівнем фінансового стану у такий спосіб:


Розташування підприємств за рівнем фінансового стану за результатами рейтингової оцінки методом суми місць.

Місце

підприємства

Сума місць

1

4

9

2

3

12

3

1

14

4

2

15

література


  1. Білик М.Д., Павловська О В., Притуляк Н.М., Невмержицька Н.Ю., Фінансовий аналіз: Навч. посібник. - К : КНЕУ, 2005. -592 с.

  2. Бланк И.А. Управление формированием капитала. К.: Ника-центр, 1998. - 544 с.

  3. Костырко Л.А. Стратегия финансово-экономической деятельности хозяйствующего субъекта: методология и организация: Монография. - Луганск: Изд-во ВНУ им. В.Даля. 2002. - 560 с.

  4. Костырко Л.А. Финансовый анализ. - Луганск: Изд-во Восточноукр. гос. ун-та им. В.Даля, 2000. - 185 с.

Костирко Р.О Фінансовий аналіз: Навч посібник. - X. Фактор, 2007. - 784 с.


Случайные файлы

Файл
46524.rtf
129669.rtf
158260.rtf
29686.rtf
123550.rtf
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.