Ефективність фінансових ресурсів підприємства (164069)

Посмотреть архив целиком

Зміст


Завдання

Заліковий модуль І. «Загальні засади організації фінансової роботи на підприємствах»

  1. Місцеві податки та збори. Порядок встановлення та сплати

  2. Відповіді на тестові завдання

  3. Розкрити сутність категорій

  1. Задача

Заліковий модуль ІІ. «Формування, використання та оцінка ефективності фінансових ресурсів підприємства»

2.1 Характеристика наявності, стану, руху та використання основних засобів підприємства

2.2 Відповіді на тестові завдання

2.3 Розкрити сутність категорій

2.4 Задача

Список використаної літератури


Завдання


ЗАЛІКОВИЙ МОДУЛЬ І

«Загальні засади організації фінансової роботи на підприємствах»

1. Дати письмову відповідь на наступне питання:

Місцеві податки та збори. Порядок встановлення та сплати.

2. Дати відповіді на тести:

1 Назвіть об’єкт оподаткування для обчислення ПДВ на вироблену продукцію:

 1. собівартість продукції;

 2. вартість продукції в оптових цінах;

 1. відпускна ціна, включаючи акцизний збір;

 2. відпускна ціна, включаючи акцизний збір і ПДВ.

2 Контроль за цільовим використанням кредиту здійснюється:

 1. Національним банком;

 2. комерційними банками;

 3. підприємствами;

 4. контрольно-ревізійними управліннями.

3 До складу власних і прирівняних до власних джерел фінансових ресурсів входять:

 1. статутний капітал;

 2. цільові внески юридичних і фізичних осіб;

 3. короткострокові кредити банків;

 4. субсидії бюджетні;

 5. страхові відшкодування.

3. Розкрити сутність наступних категорій:

Кредитування, власний капітал, самофінансування, фіксована ціна

Задача

Розрахувати відсутні елементи в графіку погашення кредиту:

Термін погашення кредиту, квартали

Сума основного боргу на початок періоду, грн.

Сума відсотків за даний період, грн.

Сума виплати боргу, грн.

Сума погашення основного боргу, грн.

1


18000.00

61008.78


2

3

4

5

6

Разом366052.68

300000.00


ЗАЛІКОВИЙ МОДУЛЬ ІІ

«Формування, використання та оцінка ефективності фінансових ресурсів підприємства»

1. Дати письмову відповідь на наступні питання:

Характеристика наявності, стану, руху та використання основних засобів підприємства.

2. Дати відповідь на тести:

1 Який з показників не характеризує ефективності використання оборотних коштів:

 1. фондовіддача;

 2. коефіцієнт обертання;

 3. тривалість обороту;

 4. коефіцієнт завантаження.

2 Які напрямки розміщення оборотних коштів можна віднести до високоліквідних активів:

 1. матеріальні оборотні активи;

 2. товари відвантажені;

 3. дебіторська заборгованість;

 4. гроші на банківських рахунках і в касі підприємства.

3. За участю у виробничому процесі основні виробничі фонди поділяють на:

 1. власні та орендовані;

 2. пасивні та активні;

 3. виробничі й невиробничі;

 4. діяльні та бездіяльні.

3. Розкрити сутність наступних категорій:

Група основних фондів, дебітор, актив, норма оборотних коштів

Задача

Визначити норму амортизації і суму річних амортизаційних відрахувань для будівлі, якщо його вартість 8,5 тис. грн.


ЗАЛІКОВИЙ МОДУЛЬ І. Теоретичне питання


  1. Характеристика наявності, стану, руху та використання основних засобів підприємстваСуб'єкти господарювання беруть участь у формуванні фінансових ресурсів місцевих органів влади, сплачуючи місцеві додатки і збори. Це має важливе значення для розвитку місцевої інфраструктури, яка забезпечує реалізацію соціальної та економічної політики держави.

Сплачуючи місцеві податки і збори, суб'єкти господарювання убезпечують наповнення бюджетів місцевих, селищних і сільських рад фінансовими ресурсами, що, своєю чергою, справляє поставний вплив на діяльність підприємств.

Перелік та порядок обчислення і сплати місцевих податків і зборів в Україні було визначено Декретом Кабінету Міністрів від 20 травня1993 року «Про місцеві податки і збори». Було встановлено 17 ви-діР платежів у місцеві бюджети для юридичних і фізичних осіб.

Місцеві податки:

- комунальний податок;

- податок на рекламу. Місцеві збори: - ринковий збір;

- готельний збір;

- за право використання місцевої символіки;

- за паркування автотранспорту;

- за видачу дозволу на розміщення об’єктів торгівлі та сфери послуг;

- за дозвіл на проведення місцевих аукціонів, конкурсного розпродажу і лотерей;

- за право проведення кіно і телезнімань;

- за проїзд по території прикордонних областей автотранспортом, що слідує за кордон, та ін.

Особливості їх стягнення і впливу на фінансово-господарську діяльність суб'єктів господарювання полягають у такому:

 1. Місцеві податки і збори включають до складу валових витрат, що вираховуються зі скоригованого валового доходу, а отже, зменшують суму оподатковуваного прибутку.

2. Місцеві податки і збори суб'єкти господарювання відносять на витрати діяльності, що впливає на формування їх бухгалтерського прибутку.

Органи місцевого самоврядування мають право:

 • запроваджувати тільки ті податки і збори, що передбачені законодавчими актами;

 • установлювати ставки, що не перевищують граничних розмірів, передбачених законодавчими актами;

 • установлювати додаткові пільги для окремих платників податків (визначення ставки, нижчої за мінімальну, або повне звільнення від податку

Комунальний податок. Платниками податку згідно з декретом було визначено юридичних осіб усіх форм власності, що функціонують на території України.

Об'єктом для розрахунку податку є фонд оплати праці, обчислений множенням середньоспискової кількості працівників на місячний неоподатковуваний мінімум доходів громадян. Граничний розмір ставки податку визначено у розмірі 10 % від об'єкта оподаткування (розрахункової величини фонду оплати праці). Податок сплачується щомісяця виходячи із суми об'єкта оподаткування за попередній місяць.

Податок з реклами. Платниками цього податку є суб'єкти підприємницької діяльності, їхні філії, відділення, представництва, постійні представництва нерезидентів, замовники реклами (рекламодавці), виробники і розповсюджувачі реклами.

Податок з реклами стягується з усіх видів комерційних оголошень і повідомлень, що поширюються з допомогою засобів масової інформації (радіо, телебачення, преса), афіш, плакатів, рекламних щитів (на вулицях, магістралях, площах, будинках, на транспорті); або друкуються на спортивному одязі чи майні.

За об'єкт оподаткування беруть вартість послуг за встановлення і розміщення реклами. Ставки податку встановлюються місцевими органами самоврядування.

Збір за право за використання місцевої символіки. Об'єктом оподаткування є товари, роботи, послуги, виготовлені, виконані та надані з використанням місцевої символіки. База оподаткування — це їх вартість. Дозвіл на використання місцевої символіки видається сільськими, селищними та міськими радами.

Платниками податку є суб'єкти підприємницької діяльності, які використовують місцеву символіку з метою одержання прибутку.

Ринковий збір. Платниками цього збору є юридичні особи всіх форм власності, їхні філії, представництва, установи, що не є юридичними особами, фізичні особи, які реалізують сільськогосподарську, промислову продукцію, інші товари на ринках усіх форм власності.

Не справляється ринковий збір зі стаціонарних пунктів торгівлі чи надання послуг, які одержали дозвіл на розміщення своїх об'єктів, та здійснення діяльності на ринках.

Ставки ринкового збору розраховують самостійно адміністрації ринків і переказують до місцевого бюджету.

Ставки збору диференційовано залежно від:

- виду сільськогосподарської та промислової продукції, що реалізується;

 • категорії ринку, благоустрою торговельного місця;

- статусу торговця (юридична чи фізична особа).

Збір за видачу дозволу на розміщення об'єктів торгівлі та сфери послуг. Об'єктом оподаткування є дозвіл на розміщення об'єктів торгівлі та сфери послуг. Платниками збору є юридичні й фізичні особи, які отримують такий дозвіл.

Для визначення розміру ставки передбачається враховувати площу торговельного місця, його територіальне розміщення, вид продукції чи послуг.

У 1998—1999 рр. було підготовлено два варіанти проекту закону «Про місцеві податки і збори». Вони передбачали зменшення загальної кількості таких податків і зборів, але водночас і запровадження кількох нових.

Згідно з Законами України від 20.03.2004 р. № 641-IV «Про внесення змін в Декрет Кабінету Міністрів України "Про місцеві податки і збори"» та від3.04.2003 р. № 703-IV «Про внесення змін в деякі закони України» з 1.01.2004 внесено зміни в систему місцевих податків і зборів.

1. Скасовано готельний збір та збір за проїзд по території прикордонних областей автотранспорту, що проїжджає за кордон.


Случайные файлы

Файл
23715.rtf
16366.rtf
60441.rtf
10785.rtf
94401.rtf
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.