Управління ризиком неплатоспроможності підприємства (163927)

Посмотреть архив целикомКонтрольна робота

з курсу "Управління фінансовими ризиками"

Управління ризиком неплатоспроможності підприємстваЗМІСТ


ВСТУП

  1. Аналіз коефіцієнтів ліквідності, фінансової стійкості, ділової активності, майнового стану та рентабельності

2. Прогнозування ймовірності банкрутства

ВИСНОВОК


ВСТУП


У сучасній практиці управління корпоративними фінансами важливе місце займає проблема якісного та кількісного обґрунтування управлінських фінансових рішень, ефективне прийняття яких неможливо без використання фінансового аналізу. Водночас значна частина управлінських фінансових рішень потребує комплексного (інтегрального)підходу до дослідження об’єкта аналізу. Це, у свою чергу, визначає об’єктивну необхідність визначення загальних принципів і формування ефективних методів організації та проведення комплексного фінансового аналізу.

Фінансовий аналіз має широкий арсенал засобів для прогнозування можливого банкрутства підприємства і дає можливість заздалегідь обґрунтувати та реалізувати заходи щодо забезпечення виходу підприємства з кризової ситуації.

Для оцінки ймовірностей банкрутства підприємства було обрано Закрите акціонерне товариство «Віпол», основним видом діяльності якої є:

  • Поліграфічна діяльність, не віднесена до інших угрупувань;

  • Друкування газет;

  • Роздрібна торгівля канцелярськими товарами.


1. АНАЛІЗ КОЕФІЦІЄНТІВ ЛІКВІДНОСТІ, ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ, ДІЛОВОЇ АКТИВНОСТІ, МАЙНОВОГО СТАНУ ТА РЕНТАБЕЛЬНОСТІ


Показник

01.01.2003

01.01.2004

01.01.2005

01.01.2006

01.01.2007

Показники ліквідності

 

 

 

 

 

Коефіцієнт ліквідності поточної (покриття)

0,525

0,87

1,08

2,45

2,77

Коефіціент ліквідності швидкої

0,235

0,46

0,61

1,49

1,87

Коефіціент ліквідності абсолютної

0,0055

0,035

0,196

0,7

0,66

Показники фінансової стійкості

 

 

 

 

 

Коефіціент фінансової незалежності (автономії)

0,73

0,8

0,78

0,865

0,88

Коефіціент фінансової залежності

1,36

1,24

1,28

1,55

1,14

Коефіціент фінансової стійкості

0,73

0,81

0,8

0,88

0,88

Коефіціент фінансової стабільності ( коефіціент фінансування)

2,76

4,11

3,57

6,42

7,26

Коефіціент фінансового ризику

0,36

0,243

0,295

0,195

0,163

Коефіціент маневреності вланого капіталу

-0,17

-0,03

0,018

0,18

0,24

Показники ділової активності

 

 

 

 

 

Оборотність активів, коефіціент трасформації

0,83

0,95

0,076

1,18

1,209

Коефіціент оборотності обігових коштів (обороти)

5,95

5,66

4,62

4,095

3,608

Період одного обороту обігових коштів (днів)

60,5

63,6

77,92

87,9

99,78

Коефіціент оборотності запасів (обороти)

9,56

10,9

9,78

9,02

9,72

Період одного обороту запасів (днів)

37,66

33,03

36,8

39,9

36,88

Коефіціент оборотності дебіторської заборгованості (обороти)

8,67

12,07

29,15

16,37

38,4

Період погашення дебіторської заборгованості (днів)

41,52

29,83

12,35

21,99

9,375

Коефіціент оборності готової продукції

92,4

82,68

116,65

80,98

80,87

Період операційного циклу (днів)

79,18

62,86

49,15

61,88

46,255

Коефіціент обротності власного капіталу

1,13

1,18

1,38

1,37

1,376

Показники майного стану

 

 

 

 

 

Частка оборотних фондів в обігових коштах

0,487

0,396

2,55

2,94

3,59

Частка основних засобів в активах

0,78

0,77

0,74

0,71

0,66

Коефіціент зносу основних засобів

0,306

0,36

0,407

0,46

0,5

Коефіціент оновлення основних засобів

0,17

0,01

0,035

0,014

0,026

Частка оборотних виробничих активів

0,07

0,066

0,091

0,098

0,093

Коефіціент мобільності активів

0,16

0,2

0,3

0,41

0,5

Показники рентабельності

 

 

 

 

 

Ретабельність активу за чистим прибутком, %

37

4,9

0

5,9

4,98

Рентабельність капіталу, %

5

6

0

7

5,8

Рентабельність реалізованої продукції за прибутком від реалізації, %

1,7

2,5

1,5

6,5

4,4

Рентабельність реалізованої продукції за прибутком від операційної діяльності , %

4,7

2,5

1,5

6,5

4,4

Рентабельність реалізованої продукції за чистим прибутком, %

4,4

51

 

4,9

4,1


Коефіцієнт ліквідності поточної в кінці 2006 року збільшився на 0,32 і становив 2,77. Тенденція збільшення цього показника свідчить про те, що підприємство вчасно ліквідовує борги. Збільшення коефіцієнта ліквідності швидкої на 13 % на кінець 2006 року порівняно з попереднім періодом і склав 1,87, що більше за нормативне значення 1, свідчить , що підприємство має досить ліквідних активів для покриття термінових боргів. Коефіцієнт ліквідності абсолютної несуттєво зменшилась на 0,04 на кінець 2006 року і склав 0,66. Наведений баланс не є абсолютно ліквідним. У 2006 році Ннайліквідніші активи покривають найтерміновіші зобов’язання лише на 1,4%, а швідкореалізованих активів повністю вистачає щоб погасити короткострокові зобов’язання 105%. Повільно реалізовані активи повністю покривають довгострокові пасиви. Важкореалізовані активи покривають 75% постійних пасивів.


Случайные файлы

Файл
174696.rtf
172304.doc
176549.rtf
98948.rtf
58800.rtf
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.