Податки та їх розрахунки (163791)

Посмотреть архив целиком

Задача 1


Визначити суму оподаткованого прибутку та податку на прибуток, що сплачується підприємством, якщо здійсненні слідуючи операції: реалізувало продукцію на суму А грн.., отримало безповоротну фінансову допомогу Б грн.., доходів від продажу електричної енергії В грн.., , використала не за призначенням кошти страхового резерву Г грн.., придбало сировину Д грн., , внесло до страхових резервів К грн.., сплатило торговий патент Л грн.., амортизаційні відрахуванні склали М грн..


Варіант

А

Б

В

Г

Д

К

Л

М

10

120480

5900

10460

23150

1950

2058

3050

11000


Прибуткове оподаткування є важливим елементом системи прямих податків, яке дозволяє регулювати доходи суб’єктів господарювання та формувати надходження до бюджету.

Об’єктом оподаткування є прибуток, який визначається за даними податкового обліку шляхом зменшення суми скоригованого валового доходу звітного періоду на:

- суму валових витрат платника податку;

- суму амортизаційних відрахувань.

Розв’язування:


ОП = ВД – ВВ – А


 1. ВД1реалізувало продукцію на суму - 120480 – 120480 / 6 = 20080 = 100400 грн.

 2. ВД1 = отримало безповоротну фінансову допомогу – 5900

 3. ВД1 = доходів від продажу електричної енергії – 10460 – 10460 / 6 = 1743,33 = 8716,67 грн.

 4. ВВ1 = використала не за призначенням кошти страхового резерву – 23150 грн.

 5. ВВ1 = придбало сировину 1950 – 1950 / 6 = 325 = 1625 грн.

 6. ВВ1 = внесло до страхових резервів – 2058 грн


ОП = 115016,67 – 26833 – 11000 = 77183,67 грн.

77183,67*0,25=19295,92 грн


Відповідь: оподаткованого прибутку та податку на прибуток – 19295,92 грн.. сума сплачується підприємством.


Задача 2


В першому кварталі підприємство здійснило ремонт основних виробничих фондів на суму А грн.. Балансова вартість основних виробничих фондів цієї групи на початок звітного року склала Б грн. Виплати пов'язані з придбанням сировини, складають В грн. виплатило дивіденди Г грн. Крім того, перераховано до благодійного фонду К грн. Сума амортизаційних відрахувань Л грн. Оподаткований прибуток за попередній звітній період становить М грн. Отримана безповоротна фінансова допомога в сумі Н грн. Відвантажено товарів на суму С грн. (втому числі ПДВ).

Визначити суму податку на прибуток, яку повинно перерахувати підприємство до бюджету за звітній період.


Варіант

А

Б

В

Г

К

Л

М

Н

С

10

2500

20900

10550

15350

1075

1200

24930

11943

45955Валовий дохід – загальна сума доходу платника податків від усіх видів діяльності отриманого протягом звітного періоду у грошовій, матеріальній формах як на території України, так і за її межами.

Валові витрати виробництва й обігу – це сума будь яких витрат платника податків у грошовій, матеріальній і нематеріальній формах, здійснюваних як компенсація вартості товарів, робіт, послуг, які купуються для їхнього подальшого використання у власній господарській діяльності.

 1. (відвантажено товарів в тому числі ПДВ) – 45955 – 45955/6 = 38295,83 грн.

 2. ВД – (отримана безповоротна фінансова допомога) – 11943 грн.

 3. ВВ – (ремонт основних виробничих фондів) – 2500 грн.

 4. ВВ – (витрати пов’язані з придбанням сировини) – 10550 грн.

 5. ВВ – (перераховано до благодійного фонду) – 1075 грн.

 6. Амортизаційних відрахувань становить – 1200 грн.

 7. Оподаткований прибуток за попередній звітний період – 24930 грн.

 8. Виплатило дивіденди – 15350 грн.

 9. Балансова вартість основних виробничих фондів цієї групи на початок звітного року склала – 20900 грн.


ПП = ВД – ВВ – А = 50238,83 – 14125 – 1200 = 34913,83 грн.

34913 * 0,25 = 8728,46 грн.


Якщо балансова вартість залишків з матеріальних активів на кінець звітного періоду перевищує їх балансову вартість на початок того ж звітного періоду, то різниця включається до складу валових доходів у такому звітному періоду – 34913,83 – 20900 = 14013,83 грн. – ця сума включається до складу валових доходів.


Задача 3


Підприємством за звітній період здісненні наступні господарські операції: придбана сировина на суму X грн. (в тому числі ПДВ); отримало майно як компенсацію за примусове відчуження державою майна на суму У грн.., реалізовано продукції на суму С грн. (в тому числі ПДВ); доходи від спільної діяльності та у вигляді дивідендів Н грн.., придбані продукти для дитсадка, що перебуває на балансі, на суму К грн.; витрачено на проведення презентації В грн.; зараховано амортизації СА грн.; використано на добродійні цілі М грн.; податок на прибуток склав за попередній період З грн..

Визначити оподаткований прибуток і обчислити податок на прибуток, що підлягає сплаті до бюджету.


Варіант

X

У

С

Н

К

В

СА

М

З

10

1050

2045

7516

1545

518

11

340

65

795


Сума ПДВ яка сплачується в бюджет різниця між нарахованою сумою податкових зобов’язань по ПДВ і сплаченої (нарахованої) сумою ПДВ постачальника, що не потребує визначення доданої вартості.

Розв’язування:


ОП = ВД – ВВ – А

 1. ВД1 = 0

 2. ВД1 = 0

 3. ВД1 = 7516 – 7516 / 6 = 1252,66 = 6263,34грн.

 4. ВД1 = 1545 – 1545 / 6 =257,5 = 1287,5 грн.

 5. ВВ1 = 218 – 218 / 6 = 36,33 = 181,67 грн.

 6. ВВ1 = 11 – 11 / 6 = 1,83 = 9,16

 7. ВВ1 = 0

 8. ВВ1 = 0

ОП = 7550,83 – 255,83 – 340 = 6955 грн.

ПДВ = 1252,66 + 257,5 + 36,33 + 1,83 = 2038,99 + 795 = 2833,99 грн.


Відповідь: оподаткований прибуток – 6955 грн. ПДВ – 2833,99 грн.


Задача 4


Підприємством за звітній період було придбано товарів на суму А грн. При реалізації застосовувалася торгова надбавка 60%, вартості реалізованої продукції. Витрати на відрядження фізичних осіб склали С грн.. Придбали мобільний телефон вартістю Р грн.. Перерахована добродійна допомога в сумі БП грн. Податок на прибуток за попередній звітній період П грн.

Визначити оподатковуваний прибуток і податок на прибуток підприємства.


Варіант

А

С

Р

БП

П

10

17340

12590

2500

194

159


Прибуток, який визначається шляхом зменшення суми скоригованого валового доходу звітного періоду на суму валових витрат платника податку та суму амортизаційних відрахувань.

Ставка податку на прибуток становить 25 % до об’єкту оподаткування.

Формула визначення:


ОП = ВД1 – ВВ1 – А


Відповідь: оподаткуваний прибуток – 12301 грн., податок на прибуток – 3075,25 грн.


Задача 5


На балансі сільськогосподарського автотранспортного підприємства значиться наступні транспортні засоби:

- легкові автомобілі з об'ємом циліндрів двигуна Н см3 в кількості Л штук;

- спеціальні автомобілі для перевезення не менше 10 осіб з об'ємом циліндрів двигуна 2500 см3 в кількості Р штук;

- вантажні автомобілі з об'ємом циліндрів двигуна 15000 см3 в кількості Г штук;

- трактора колісні - А штук з об'ємом циліндрів двигуна 3400 см3. Визначити суму податку з власників транспортних засобів.


Варіант

Н

Л

Г

Р

А

10

990

38

43

12

19


Случайные файлы

Файл
29562-1.rtf
144318.rtf
101996.rtf
151492.rtf
36409.rtf
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.