План санації підприємства ВАТ "Авто-Електромаш" (163696)

Посмотреть архив целиком

ЗМІСТ


ПЛАН САНАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА ВАТ „АВТО-ЕЛЕКТРОМАШ” 2

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО БОРЖНИКА 2

РОЗДІЛ 2. ПРАВОВИЙ СТАТУС ТА СТРУКТУРА ВЛАСНОСТІ БОРЖНИКА 7

РОЗДІЛ 3. АНАЛІЗ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОГО СТАНУ БОРЖНИКА 13

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 20


ПЛАН САНАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА ВАТ „АВТО-ЕЛЕКТРОМАШ”


РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО БОРЖНИКА


Предметом дослідження в даній роботі є ВАТ „Авто-Електромаш”, м. Херсон (м. Херсон. Фрунзе, 11). Розглянемо загальні відомості про підприємство в розрізі його історії.

Історія заводу пов’язана із автотракторним електрообладнанням. Розпочавши у 1930 році з ремонту магнето для американських тракторів «Фордзон», а потім із випуску перших радянських динамо «КК» і магнето марки БОШ, вже у 1932 році за рахунок скорочення поставок одного із предметів експорту зекономили державі 1,5 мільйони валюти.

Згодом (1934 р.) завод освоїв виробництво і випуск стендів для випробування якорів динамо, індукційних апаратів, апаратів, що намагнічують, і намоточних верстатів.

В роки Великої Вітчизняної війни завод було повністю зруйновано. У 1946 році завершено відновлення заводу, налагоджено випуск довоєнної продукції.

У 1947 році розпочато випуск електровимірювальних приборів: амперметрів, вольтметрів, трансформаторів току.

В період з 1950 по 1960 рр. освоєно виробництво генераторів постійного току ПН-10 потужністю 1,5 – 0,8 кВт (для освітлення молотильних токів в нічний час), польових електростригальних апаратів РСА 12 і АСХ для стрижки овець.

В свою чергу на базі електростригальних апаратів розпочали випуск пересувних електростанцій ЕС-5 (220 В, 4,5 кВт), електродвигунів змінного току універсального застосування.

Продукція заводу користувалась широким попитом в Україні та інших республіках колишнього СРСР.

У 1958 році прийнято рішення про створення на базі Запорізького заводу «Комунар» першого в Україні заводу автомобіля «Запорожець». Стартери і генератори постачав Московський завод АТЕ-1, а на Херсонський завод було покладено задачу – освоїти виробництво і розпочати випуск запасних частин (полюсні котушки, якорі, колектори), а в 1960 році заводу повністю передано виробництво стартерів і генераторів для першої моделі автомобілю «Запорожець».

У шістдесятих роках, із вводом нових потужностей, завод перетворився на сучасне підприємство із достатньо високим, для того часу, рівнем техніки і технології і повністю перейшов на розробку і випуск автотракторного електронного обладнання (стартери, генератори, комплектуючі для електронних систем запалювання). Вперше в галузі завод освоїв торцевий колектор для стартерів, який дав велику економію міді і зменшення ваги стартера.

В цей період випуск стартерів досяг рівня 1250 тис.шт. на рік, генераторів – до 620 тис.шт., збут продукції заводу розподілився наступним чином.

По Україні – 68%, в Росії – 27%, Білорусі – 5%. Експортні поставки продукції вироблялись майже в 15 країнах світу. Але в результаті прорахунків і помилок реформування економіки, а також недосконалість митних правил і норм валютного регулювання між країнами СНД, хронічної неплатоспроможності споживачів значно зменшився експорт української продукції, доля експорту скоротилась до 8,6% до Росії і до 0,2% до Білорусі.

Новим етапом в історії підприємства стало перетворення його 1994 року у відкрите акціонерне товариство.

З 1996 року обсяги виробництва стабілізувались.

Завод зміг в умовах жорсткої конкурентної боротьби зберегти свою спеціалізацію і продовжити нарощування основних фондів і поповнення колективу.

Основними напрямками розвитку ВАТ «Електромаш» є технічне переозброєння, розширення експортних можливостей, пошук ділових партнерів та інвесторів.

Одночасно приділяється багато уваги підвищенню якості для можливості поставок на зовнішній ринок. Проголошено «Політику в області якості» і визначено ділову філософію з урахуванням перспективного довгострокового планування розвитку підприємства.

Поставлені задачі успішно реалізуються. У 2000 р. отримано сертифікат системи якості за міжнародними стандартами ІСО серії 9000.

За останні роки завод освоїв компакт-генератор 14В 65А і на базі його 12 модифікацій генераторів, в тому числі генератори 14В 85А і 28В 32А, а також гамму запасних частин – приводів і реле стартерів для всіх типів автомобілів.

З 1999 року розпочато випуск стартерів 8,2 кВт 28В – для прямого пуску дизелів середньої потужності, а з 2000 року – генератор 28В 120А – для великих міських автобусів, комбайнів.

Завод випускає стартери, магнето і комплектує ними заводи з виробництва пускових тракторних двигунів. У 2004 році освоєно випуск 12 найменувань термостатів.

Здійснюється комплектація для сімейства ВАЗівських автомобілів всіх типів, включаючи ВАЗ2110 і його модифікації.

ВАТ «Електромаш» в різні роки постачав і постачає свою продукцію на комплектацію заводам: АТ «АвтоВАЗ», м. Тольятті; АТ «Москвич», м. Москва; АТ «Рибінські мотори», м. Рибінськ; «Алтай-дизель», м. Барнаул; Мінський моторний завод; заводи пускових двигунів «Гомсельмаш», м. Гомель; заводи «Іжмаш», «Іжмех», м.Іжевськ; Харківський тракторний завод, Харківський завод «Серп і молот» та інші. В проекті визначено конкретну мету – адаптацію роботи підприємства за кон’юнктури ринку, що динамічно змінюється, підвищення ринкової вартості підприємства.

ПКО «Концерн «Електромаш» заснований у 2002 році. Стратегією концерну є якнайповніше забезпечення потреб ринку і задоволення очікувань споживачів у виробах автотракторного електроустаткування шляхом комплексного підходу до процесів розробки, виробництва і реалізації продукції. Основою «Концерну «Електромаш» є відкрите акціонерне товариство «Електромаш», яке вже більше 70-ти років успішно працює на ринку автотракторного електроустаткування і є єдиним в Україні розробником і виробником стартерів і генераторів для автомобільних, тракторних і мотоциклетних двигунів електровентиляторів системи охолоджування двигуна автомобіля, магнето для тракторних пускових двигунів, хрестовин карданного валу, автомобільних фільтрів. Система управління якістю заводу сертифікована на відповідність міжнародному стандарту DIN ЕN ISO 9001:2000 (сертифікат Ллойда № QS-2478 НН). Всі вироби мають сертифікати відповідності і за своїм технічним рівнем і якістю відповідають світовим зразкам.

Маркетингові дослідження, вивчення каналів реалізації продукції і збут здійснює Торговий дім «Електромаш». Беручи участь в сумісних проектах Міжнародного інституту бізнесу, керівники і головні фахівці підприємства пройшли навчання і стажування в Англії і Франції. Серед ділових партнерів підприємства – гігант автомобілебудування «АВТОВАЗ», _втобаз-DАЕWОО, Харківські тракторні заводи, «Юждізельмаш», «Рибінські мотори», «ІЖМАШ», «Мінський моторний завод», «Алтайдізель». «Волгоградський тракторний завод» тощо. Гарантом плідної співпраці заводу із сьогоднішніми і майбутніми партнерами є щира пошана до їх інтересів, а також створений і збережений на підприємстві високий науково-технічний та інтелектуальний потенціал.

Якість продукції – пріоритетне завдання компанії. Система управління якістю, що функціонує на підприємстві, сертифікована на відповідність міжнародному (Germanischer Lloyd Certification GMBH) і національному (УКРСЕПРО) стандартам ISO 9001:2000.

Впродовж 2001-2004 рр.»Електромаш» є Лауреатом 6, 7, 8 і 9 Національних конкурсів якості, а з 2002 року входить в Клуб лідерів якості України.

У 2004 році компанія отримала сертифікат Європейського фонду управління якістю «Визнання досконалості в Європі», а також була відмічена Асамблеєю ділових кіл суспільним знаком якості товарів і послуг «Вища проба».

В даний час компанія продовжує впровадження процесів згідно філософії TQM (Комплексне управління якістю). Зниження негативного впливу усіх видів діяльності на Навколишнє середовище здійснюється за рахунок ряду розроблених організаційно-технічних заходів, а також застосування менш «шкідливих» технологій, що веде до зменшення кількості забруднюючих речовин, які потрапляють до навколишнього середовища, і утворенню відходів, які не піддаються повторному використанню.

Зважаючи на важливість охорони навколишнього середовища, відповідальність підприємства за постійне поліпшення умов проживання людини, завод планомірно упроваджує систему екологічного менеджменту відповідно до ISO 14001.


РОЗДІЛ 2. ПРАВОВИЙ СТАТУС ТА СТРУКТУРА ВЛАСНОСТІ БОРЖНИКА


ВАТ «Авто-Елетромаш» є відкритим акціонерним товариством. Це так зване товариство капіталів.

Правовий статус ВАТ. Особливості правового статусу ВАТ «Авто-Елетромаш» виражає визначення «акціонерне». Ці особливості обумовлені акціонерною власністю, акціонерним способом формування і функціонування статутного фонду товариства.

Акціонерним визнається засноване на установчому договорі та статуті товариство, яке має статутний фонд, поділений на певну кількість акцій рівної номінальної вартості, і несе відповідальність за зобов'язаннями тільки майном товариства. З визначення випливають особливості акціонерного товариства, які обумовлюють специфіку його юридичного статусу. По-перше, статутний фонд акціонерного товариства має акціонерну природу, формується шляхом емісії та продажу акцій фізичним та/або юридичним особам. По-друге, акціонерне товариство має публічний статус емітента цінних паперів (акцій, облігацій). Інші товариства не мають статусу емітента акцій. Акціонерне товариство є юридичною особою, яка від свого імені випускає акції і зобов'язується своєчасно виконувати обов'язки, що випливають з умов їх випуску. Шляхом випуску і продажу акцій акціонерні товариства і формують свої статутні фонди, і збільшують їх, якщо це необхідно. Акції відкритих акціонерних товариств допускаються до вільного продажу на умовах, визначених Законом України "Про цінні папери і фондову біржу", іншими актами про фондовий ринок. По-третє, фізичні та юридичні особи, які придбали акції акціонерних товариств, фіксуються у реєстрі власників іменних цінних паперів і набувають статусу акціонерів. Права та обов'язки акціонерів визначені статтями 10 і 11 Закону України "Про господарські товариства", статтями 4, 5, 8 і 9 Закону України "Про цінні папери і фондову біржу". По-четверте, особливою ознакою акціонерного товариства є обмеження відповідальності акціонерів. Акціонери відповідають (точніше - несуть ризик відповідальності) за зобов'язаннями товариства тільки в межах належних їм акцій. За ознакою відповідальності акціонерів акціонерне товариство належить до товариств з обмеженою відповідальністю.


Случайные файлы

Файл
26247-1.rtf
91912.rtf
4279-1.rtf
162195.rtf
185439.rtf
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.