Аналіз бюджету міста Ужгород (163497)

Посмотреть архив целиком

Завдання 1. Планування видаткової частини місцевого бюджету


Із бюджету району міста з районним поділом фінансується 10 головних розпорядників коштів (табл. 1.1).


Таблиця 1.1.Фінансування розпорядників

Розпорядник коштів

Код відомчої класифікації

Районна в місті державна адміністрація

100

Фонд приватизації комунального майна району

108

Районна рада

110

Управління освіти

120

Управління охорони здоров'я

140

Управління праці та соціального захисту населення

150

Служба у справах неповнолітніх

170

Управління житлово-комунального господарства

190

Відділ культури

200

Фінансове управління

210


Для визначення обсягів асигнувань, необхідних для утримання установ і організацій району міста, зазначені головні розпорядники коштів готують бюджетні запити на підставі інформації, наданої їм розпорядниками коштів нижчого рівня. Порядок розрахунків показників видаткової частини бюджету району міста розглянемо на прикладі управлінь освіти й охорони здоров'я районної в місті державної адміністрації.

Управління освіти

Управління освіти районної в місті державної адміністрації обслуговує 2 вечірні школи. Їх загальна кількість у розрізі видів затверджується щорічно на початку навчального року розпорядженням районної в місті держадміністрації «Про затвердження мережі навчально-вихов них закладів освіти району в місті на відповідний навчальний рік».

Заклади освіти надають Управлінню освіти необхідну інформацію і розрахунки, які є підставою для складання бюджетного запиту.

Варіант III (УО). Скласти бюджетний запит по вечірніх школах району

Розрахунки необхідно виконати у такій послідовності (у розрізі КЕК).

1000 «Поточні видатки».

1100 «Видатки на товари і послуги».

1110 «Оплата праці працівників бюджетних установ».

1111 «Заробітна плата».

Необхідно розрахувати фонд заробітної плати педагогічного персоналу вечірніх шкіл на підставі даних, наведених у табл. 1.2 і 1.3.


Таблиця 1.2 – Зведення фонду заробітної плати педагогічних працівників

Показники

5-9 класи

10-11 класи

Разом

1. Кількість класів на 01.01.2005 р.

5,00

26,00

31,00

2. Кількість педагогічних ставок на клас за тарифікацією

1,22

1,19

X

3. Середня ставка вчителя за тарифікацією, грн.

197,21

199,27

X

4. Кількість педагогічних ставок на всі класи на 01.01.2005 р. (п.1×п.2)

6,10

30,94

37,04

5. Фонд заробітної плати на один місяць у період січень-серпень, грн. (п.3×п.4)

1202,98

6165,41

7368,39

6. Фонд заробітної плати за вісім місяців, грн. (п.5 × 8)

9623,85

49323,31

58947,16

7. Кількість класів на 01.09.2005 р.

5,00

26,00

31,00

8. Кількість педагогічних ставок на всі класи на 01.09.2005 р. (п.7×п.2)

6,10

30,94

37,04

9. Фонд заробітної плати на один місяць у період вересень-грудень, грн. (п.8×п.3)

1202,98

6165,41

7368,39

10. Фонд заробітної плати за чотири місяці, грн. (п.9×4)

4811,92

24661,66

29473,58

11. Разом заробітна плата вчителів за рік, грн. (п.6+п.10)

14435,77

73984,97

88420,74

12. Середні витрати за перевірку зошитів на один клас за тарифікацією, грн.

8,89

8,28

Х

13. Фонд заробітної плати на мі сяць на 01.01.2005 р., грн. (п.12×п.1)

44,45

215,28

259,73

14. Витрати на перевірку зошитів за вісім місяців, грн. (п.13×8)

355,60

1722,24

2077,84

15. Фонд заробітної плати на один місяць на 01.09.2005 р., грн. (п.12×п.7)

44,45

215,28

259,73

16. Витрати на перевірку зошитів за чотири місяці, грн. (п.15×4)

177,80

861,12

1038,92

17. Разом за перевірку зошитів, грн. (п.14+п.16)

533,40

2583,36

3116,76

18. Разом фонд заробітної плати вчителів, грн. (п.11+п.17)

14969,17

76568,33

91537,50


Таблиця 1.3 – Суми доплат педагогічному персоналу в розрізі видів

Вид доплати за:

Сума, грн.

завідування кабінетом

164,16

класне керівництво

12 996,96

бібліотечну роботу

60,00

вислугу років

22 852,68

Разом

36073,8


Заробітну плату адміністративно-господарського персоналу необхідно визначити на підставі даних, наведених у табл. 1.4.


Таблиця 1.4 – Зведення фонду з/п адміністративно-господарського персоналу

Посада

Ставка, грн.

Кількість ставок на 01.01. 2005 р.

Місячний фонд заробітної плати в період з 01.01. до 01.09. 2005 р.

Кількість ставок на 01.09. 2005 р.

Місячний фонд заробітної плати в період 301.09.05 до 01.01.2006 р.

Директор

363,00

2,00

726,00

2,00

726,00

Заступник директора

229,90

3,00

689,70

3,00

689,70

Разом педпра цівників:

X

5,00

1415,70

5,00

1415,70

Заступник директора з АГР

229,90

1,00

229,90

1,00

229,90

Секретар-друкарка

144,00

2,00

288,00

2,00

288,00

Лаборант

161,28

2,00

322,56

2,00

322,56

Завідувач бібліотеки

158,00

2,00

316,00

2,00

316,00

Завгосп

161,00

1,00

161,00

1,00

161,00

Робітник з обслуговування

144,00

2,00

288,00

2,00

288,00

Прибиральниця

149,60

9,50

1421,20

9,50

1421,20

Гардеробник

136,00

2,00

272,00

2,00

272,00

Двірник

136,00

7,00

952,00

7,00

952,00

Сторож

190,40

4,00

761,60

4,00

761,60

Разом адміністративно-господарський персонал

X

32,50

5012,26

32,50

5012,26

Разом на місяць

X

X

6427,96

X

6427,96


На підставі одержаних даних табл. 1.4 розрахуємо річний фонд заробітної плати адміністративно-господарського персоналу.

6427,96·8+6427,96·4=77135,52 грн.

Розмір річного фонду заробітної плати з урахуванням усіх доплат усіх працівників установи:

91537,5+36073,8+77135,52=204746,82 грн.

До витрат на оплату праці працівників установ освіти відносять також:

  • фонд матеріального заохочення (5 % від фонду заробітної плати з урахуванням усіх доплат);

204746,82·5%=10237,34 грн.


Случайные файлы

Файл
165938.rtf
35421.rtf
-95.doc
69331.rtf
177139.rtf
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.