Ціноутворення (163150)

Посмотреть архив целиком

Завдання на контрольну роботу.4. Які складові включає ціна? Охарактеризуйте кожну з цих складових. 14.Класифікація цін за строком дії

30. Основні види ринкових цін

42. Кошторисна вартість будівельно-монтажних робіт, її склад

48. СНіП IV-4-84, їх склад і призначення

56. Витрати на тимчасові будівлі і споруди, порядок їх визначення та призначення

67. Договірні (контрактні) ціни у будівництві, їх склад і застосування

85. Тарифи на комунальні послуги, їх особливості

88. Планування цін на продукцію в бізнес планах

ЛітератураПитання 4. Які складові включає ціна? Охарактеризуйте кожну з цих складових.


Ціна - грошове вираження вартості товару, Економічна категорія за допомогою якої виміряється кількість уречевленої і живої праці на виробництво товару суспільно необхідним робочим часом.

Визначення ціни - справа важлива. Підприємство повинне не тільки зробити, але і збути товар з вигодою для себе, відшкодувати витрати і отримати прибуток. Ціна служить вихідним моментом у плануванні фінансової діяльності підприємства. Завищення ціни приводить до того, що фірма може виявитися за бортом ринку, заниження ж неминуче приведе до банкрутства. Бізнесмени, що не володіють логікою і діалектикою ціноутворення, виявляються неспроможними конкурентами. Ціноутворення - один з найважливіших елементів програми маркетингу. Ціна в кінцевому рахунку відбиває, наскільки правильно була розроблена й успішно була реалізована ця програма. Якщо товар реалізується за наміченою ціною, це свідчить про успіх, якщо ж споживач відмовляється купувати продукцію за цією ціною, це невдача. Через ціну реалізуються основні результати діяльності фірми і, отже, вона визначає ефективність цієї діяльності.

Ціноутворення - достатньо складний процес, через те, що ціна - багатофакторне явище. Вона може робити рух у визначених границях. Мінімальний рівень ціни визначається витратами на виробництво і реалізацію продукції.

Ціна повинна відшкодовувати валові витрати виробництва і витрати обігу і забезпечити деякий прибуток. Максимальна границя ціни задається попитом.

Ціноутворення по витратах. [Л - 8]

Даний спосіб широко розповсюджений у зв'язку з тим, що він досить нескладний для малих підприємств. Визначається вартість виготовлення, закупівель матеріалів для виробництва, додаються всі інші витрати і установлена величина прибутку. У результаті обчислень виходить ціна товару.

Типовим прикладом ціноутворення по витратах є роздрібна торгівля. Ціна тут визначається в такий спосіб: до величини засобів, витрачених на закупівлю додається визначений відсоток на покриття інших витрат, відсоток прибутку (плюс відповідний відсоток для виплати ПДВ, якщо даний податок стягується).

Спеціальний відсоток додається до закупівельної ціни для покриття часу обігу товару чи послуги (такий час одержав назву оборотність запасів). Чим нижче цей показник, тим більше часу потрібно для того, щоб розпродати всі запаси зі складу, і тим самим нижче стає відсоток прибутку. При торгівлі швидкопсувними товарами, можливо обернути весь обсяг запасів кілька разів у продовж тижня.

Ціноутворення по витратах на промислові товари іноді дуже приблизно, причому для одержання ціни, що покриває прибуток досить додати 1-2%. У деяких компаніях свій відсоток нараховується на кожнім етапі діяльності: закупівлі, виробництві, маркетинговій діяльності і т.д. [Л - 7]

Такий поліпшений метод визначення ціни необхідний для контролю за витратами і прибутком і встановлення більш точної ціни, приймаючи до уваги конкуренцію на ринку. Було вирішено дотримувати методу розрахунку по витратах і розраховувати реальні витрати при визначенні ціни в міру росту числа вироблених товарів.

Приведемо ряд факторів, що впливають на кінцевий розмір ціни на ту чи іншу продукцію, тобто всі складові ціни. [Л - 3]

Вартість матеріалів - тут задається фактична вартість матеріалів, необхідних для виробництва одиниці товару.

Придбані деталі - у цій статті враховується вартість придбаних для виготовлення виробу матеріалів (наприклад ручок, петель, гвинтів, скла і т.п.).

Збереження матеріалів і деталей - збереження матеріалів, компонентів, що комплектують частин, придбаних деталей вимагає складської площі. І цей складський простір повинен окупатися за рахунок ціни товару.

Праця - вартість праці, яка потрібна для виготовлення одиниці товару, повинна бути ретельно перелічена.

Це особливо важливо при розширенні виробництва і найманні більшої кількості працівників для виробництва.

Збереження готової продукції - на складі зберігаються не тільки вихідні матеріали, але і готова продукція доти, поки вона не буде реалізована. Вартість збереження готової продукції звичайно вище, ніж вихідних матеріалів, тому що необхідні кращі умови, а також більше простору в зв'язку з громіздким упакуванням.

Адміністративні витрати - у невеликих компаніях загальне адміністрування на початковому етапі часто здійснюється власником, членами його родини і т.п. З розвитком справи адміністративна діяльність поступово переходить у компетенцію людей, що займаються цим професійно й одержують за це гроші.

З найперших днів варто включити в ціну розумні витрати по роботі, зв'язаної з бізнесом.

Менеджмент - якщо не враховувати витрати по менеджменту у вартості товару, то доходи компанії можуть різко упасти.

Витрати по збуту - збут продукції завжди складає проблему. І він дуже важливий для підприємства тому що якщо вироблені товари не знайдуть покупця, то бізнес стане невигідним, або, простіше говорячи, прогорить.

Тому не можна забувати про збутові витрати і варто включати в цінову відомість їхній у реальному розмірі.

Реклама - у ціну товару необхідно включати і націнку за рекламу. У ціновій відомості націнка складає визначений відсоток від ціни товару.

Непередбачені витрати - при розрахунку витрат по будь-якому методу, рекомендується виділяти рядок на непередбачені витрати, куди будуть включатися витрати, що не підходять не під одну позицію даної цінової відомості.

При необхідності прийняття способу розрахунку цін по витратах для даного товару, розробляється стандартна величина різниці між ціною і собівартістю.

Така величина повинна розраховуватися наприклад у випадку, коли є товар, що складається з постійної і перемінної частин.

Збираються дані по витратах і підраховується розмір націнки на собівартість, необхідний для покриття усіх витрат.

У такий спосіб можна вивести досить зручну формулу для визначення ціни.

2. Питання 14. Класифікація цін за строком дії.


У залежності від ряду економічних ознак усі ціни класифікуються по видах і підвидам – у залежності від галузей, що обслуговуються ними, і сфер економіки, у залежності від території дії, від порядку відшкодування споживачем транспортних витрат по доставці вантажів, ступінь волі цін від впливу держави при їхньому визначенні, у залежності від ступеня новизни товару, у залежності від терміну дії, ціни обслуговуючі зовнішньоторговельний обіг і використовувані в обліку і статистиці й інші. [Л - 5]

На товари, реалізовані на ринку відносно тривалий час, установлюються наступні види цін.

Змінна ціна – установлюється майже в прямій залежності від співвідношення попиту та пропозиції і поступово знижується в міру насичення ринку (особливо оптова ціна, а роздрібна ціна може бути дещо стабільною). Такий підхід до встановлення ціни застосовується найчастіше на вироби масового попиту. Тут тісно взаємодіють ціни й обсяги випуску товару.

Довгострокова ціна – установлюється на товари масового попиту. Вона не піддана змінам протягом тривалого часу. Однак у залежності від господарської кон"юктури можуть вноситься зміни у вироби (зменшаться їхній розмір, незначно погіршуватися якість) при збереженні ціни.

Сезонні ціни - закупівельні і роздрібні ціни на деякі сільськогосподарські продукти (овочі, фрукти), реалізовані в різний час року (по сезонах).

Тимчасові оптові ціни - оптові ціни, дію яких обмежено визначеним терміном, установлюється на продукцію вперше освоювану на відповідному виробництві.

Тимчасові роздрібні ціни - роздрібні ціни, дію яких обмежено як правило до 6 місяців. Дані ціни встановлюються на окремі види товарів які уперше надходять у роздрібну торгівлю. [Л - 8]

Ціни споживчого сегмента – установлюються на приблизно ті самі види товарів і послуг, реалізованих різним соціальним групам населення з неоднаковим рівнем доходів (можуть установлюватися, наприклад, на різні модифікації легкових автомобілів, на авіаквитки). Головне тут установити правильне співвідношення цін на різні вироби і послуги.

Єдині оптові ціни - оптові ціни, які встановлюються на однакові види промислової продукції - засоби виробництва і предмети споживання. Ціни, що регулюються урядом, міністерствами.

Поточні ціни - ціни і тарифи, що діють в даний період. Підрозділяються на оптові ціни, закупівельні, роздрібні ціни, а так само ціни і розцінки в будівництві, тарифи і ціни на послуги транспорту й інших організацій.

Гнучка ціна – ціна, що швидко реагує на зміну співвідношення попиту та пропозиції на ринку. Застосування її виправдане, якщо можливі сильні коливання попиту та пропозиції у відносно короткий термін: зниження цін до кінця дня при продажі деяких продуктів харчування (свіжа риба, квіти і т.д.).

Переважна ціна – передбачає певне зниження цін на товари підприємством, що займає домінуюче положення (частка ринку 70-80%) на ринку і може забезпечити значне зниження витрат виробництва за рахунок збільшення обсягів випуску й економії на витратах по реалізації товарів.


Случайные файлы

Файл
49315.rtf
270.rtf
~$Лаба1.doc
JURY.DOC
ref-15661.doc
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.