Фіксований податок зі сплатою патенту та ринкового збору (162974)

Посмотреть архив целиком

Харківський інститут економіки ринкових відносин та менеджменту


Контрольна робота

з дисципліни «Організація обліку на підприємствах малого бізнесу»

Лубни 2008 рік


1. Фіксований податок зі сплатою патенту та ринкового збору. Умови реєстрації суб’єкта малого підприємництва


Діяльність громадян, які здійснюють підприємницьку діяльність без створення юридичної особи та самостійно обрали спосіб оподаткування доходів, одержаних від цієї діяльності, за фіксованим розміром податку (далі - фіксований податок) шляхом придбання патенту, до набрання чинності спеціального закону з питань оподаткування фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності регулюється IV розділом Декрету з урахуванням положень п. 9.12 ст. 9 Закону N 889.

Платником фіксованого податку відповідно до статті 14 Декрету є фізична особа - суб'єкт підприємницької діяльності, яка здійснює підприємницьку діяльність з продажу товарів і надання супутніх такому продажу послуг на ринках, сплачуючи згідно з чинним законодавством ринковий збір, і самостійно обрала відповідний спосіб оподаткування доходів від здійснення діяльності при додержанні певних умов, а саме: кількість осіб, які перебувають у трудових відносинах з платником фіксованого податку, не перевищує п'яти; валовий дохід такої фізичної особи від самостійного здійснення підприємницької діяльності або з використанням найманої праці за останні 12 календарних місяців, що передують місяцю придбання патенту, не перевищує семи тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (119000 грн.).

Для того щоб отримати патент, платник податку подає до податкового органу заяву, складену в довільній формі, яка обов'язково має містити: інформацію про місце здійснення підприємницької діяльності, оскільки розміри фіксованого податку встановлюються відповідною місцевою радою залежно від територіального розташування місця торгівлі (ринку); перелік осіб, які перебувають у трудових відносинах з платником податку, або членів його сім'ї, які беруть участь у здійсненні підприємницької діяльності, та їхні ідентифікаційні номери; інформацію про доходи суб'єкта підприємницької діяльності - фізичної особи від здійснення підприємницької діяльності за останні 12 місяців або про неотримання таких доходів. Подається також документ, що засвідчує сплату фіксованого податку в розмірі, встановленому відповідною місцевою радою для самостійного здійснення діяльності, або в розмірі, збільшеному на 50 % за кожну особу, зазначену у заяві, у разі залучення до підприємницької діяльності найманих працівників чи членів сім'ї.

Відповідальність за достовірність даних, зазначених у заяві, несе платник податку відповідно до законодавства України. Для зазначення в заяві розміру одержаного валового доходу такий платник податку повинен вести особистий облік доходів у зручній для нього формі.

Патент про сплату фіксованого податку податковий орган зобов'язаний видати протягом трьох робочих днів.

На підставі цієї заяви у порядку та за формою, затвердженими наказом ДПА України «Про затвердження форми патенту та Порядку його заповнення» від 25.03.98 р. № 137 (зареєстровано в Мін'юсті України 25.03.98 р. за № 196/2636, зі змінами та доповненнями), заповнюється патент, в якому зазначаються сума фіксованої плати та місце здійснення підприємницької діяльності фізичною особою. Патент видається на строк від одного до дванадцяти календарних місяців за вибором платника фіксованого податку. У разі продовження терміну дії патенту на зворотному боці оригіналу патенту за підписом керівника, а в разі його відсутності – заступника керівника державної податкової інспекції, що видала патент, робиться відповідна відмітка на підставі документа про сплату фіксованого податку.

Розмір фіксованого податку, який встановлює відповідна місцева рада залежно від територіального розташування місця торгівлі, не може бути меншим ніж 20 грн. та більшим ніж 100 грн. за календарний місяць для громадян, які здійснюють підприємницьку діяльність самостійно.

У разі коли платник фіксованого податку здійснює підприємницьку діяльність з використанням праці найманих осіб або за участю у підприємницькій діяльності членів його сім'ї, розмір фіксованого податку, встановлений місцевою радою для самостійного здійснення ним підприємницької діяльності, збільшується для такого платника податку на 50 % за кожну особу, оскільки наймані працівники розширюють базу оподаткування такого платника податку.

Громадянин за бажанням може придбати патент на здійснення підприємницької діяльності на всій території України. Для одержання такого патенту фіксований податок встановлено в розмірі 100 грн. на місяць.

Не дозволяється застосування фіксованого податку при здійсненні торгівлі лікеро-горілчаними та тютюновими виробами.

Платникам фіксованого податку, особливо тим, які придбають патенти щомісяця, слід пам'ятати, що заяву (із зазначенням, зокрема, доходу платника фіксованого податку від здійснення підприємницької діяльності за останні 12 місяців, що передують місяцю придбання (продовження) патенту) для своєчасного отримання патенту або продовження терміну його дії, а також документ про сплату фіксованого податку необхідно подати податковому органу завчасно, оскільки здійснення підприємницької діяльності без патенту тягне за собою адміністративну відповідальність суб'єктів підприємницької діяльності.

Патент може бути скасований (з його вилученням) за рішенням керівника податкового органу до закінчення терміну його дії, якщо:

- за дорученням або від імені платника фіксованого податку здійснюється торгівля особою, відомості про яку не внесено до патенту. У цьому випадку громадянин-підприємець позбавляється права застосовувати фіксовану ставку податку протягом 12 календарних місяців, наступних за місяцем вчинення порушення, та сплачує штраф у розмірі повної суми фіксованого податку в розрахунку за місяць за кожну особу, відомості про яку не внесено до патенту;

- платник фіксованого податку, особи, які перебувають з ним у трудових відносинах, а також члени його сім'ї, які беруть участь у підприємницькій діяльності, здійснюють торгівлю лікеро-горілчаними та тютюновими виробами. У цьому випадку громадянин-підприємець притягається до відповідальності згідно із законодавством України.


2. Розрахункова частина


ТОВ «Базис» інд. код 19468038, юридична адреса м. Харків, вул. Пушкінська, 12. Податкова адміністрація Київського району.

Підприємство займається виробничою й торговельною діяльністю, є платником єдиного податку по ставці 6%.

Середня чисельність працюючих за календарний рік складає 15 осіб.

Для забезпечення необхідної деталізації, виходячи із призначення рахунків , на даному умовному підприємстві необхідно до спрощеного плану рахунків ввести субрахунки із зазначенням їхнього коду або умовної позначки.


Код рахунку

Найменування рахунку

Найменування субрахунку

Дебет

Кредит

10

Основні засоби


31200


13

Знос необоротних активів6500

20

Виробничі запаси

Сировина і матеріали

5200


МШП23

Виробництво


8450


26

Готова продукція

Готова продукціяТовари30

Каса


1300


31

Рахунки в банках


19500


40

Власний капітал45500

64

Розрахунки за податками і платежами

Розрахунки по ПДВ


650

Податкові зобов’язанняпо ПДВПодатковий кредит по ПДВРозрахунки єдиного податкуРозрахунки податку з доходів фізичних осіб


260

Розрахунки пенсійного забезпечення


120

Розрахунки зі страхування щодо тимчасової втрати працездатності


110

Розрахунки зі страхування на випадок безробіття


100

66

Розрахунки з оплати праці2010

44

Нерозподілені прибутки10400


Баланс


65650

65650


Случайные файлы

Файл
272261.rtf
29664.rtf
177005.rtf
161451.rtf
20092.doc
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.