004- (DIADA)

{ }


1

Beee eo 1 .(Beop A B )

Hao Fi=-162.00 oa copoc Om=7.120

ooe copee EPS=0.000

Beee eo 1 apa B

Koopa X=-0.126 Y=-0.041

Copoc V=0.946

Hao copoc &=-72.00

poe copoc: Vx=0.292, Vy=-0.899

W=6.732

Hao cope &=18.00

poe cope: Wx=6.403, Wy=2.080

pa (2 - 3 ). apa B1

Koopa o a apae ocaeo ap X=0.000 Y=-0.430

Hao apae ocaeo ap 107.99

oa copoc apae Om=-0.000

ooe copee EPS=-16.464

eo 2 .(Hapaee ap B1)

Hao Fi=107.99 oa copoc Om=-0.000

ooe copee EPS=-16.464

eo 3 .(Hapaee ap B1)

Hao Fi=107.99 oa copoc Om=-0.000

ooe copee EPS=-16.464

a D a ee 3

Koopa X=-0.250 Y=0.339

Copoc V=0.000

Hao copoc &=17.99

poe copoc: Vx=0.000, Vy=0.000

W=13.319

Hao cope &=17.99

poe cope: Wx=12.668, Wy=4.114

Toa S3 a ee 3

Koopa X=-0.125 Y=-0.046

Copoc V=0.000

Hao copoc &=17.99

poe copoc: Vx=0.000, Vy=0.000

W=6.651

Hao cope &=17.99

poe cope: Wx=6.326, Wy=2.054

pa (4 - 5 ). apa E

Koopa X=-0.507 Y=0.359

Copoc V=0.000

Hao copoc &=-0.00

poe copoc: Vx=0.000, Vy=-0.000

W=12.356

Hao cope &=-0.00

poe cope: Wx=12.356, Wy=-0.000

eo 4 .(Beop D E )

Hao Fi=175.65 oa copoc Om=0.000

ooe copee EPS=15.990

eo 5 .(Hapaee ap E1)

Hao Fi=180.00 oa copoc Om=0.000

ooe copee EPS=0.000

Toa S4 a ee 4

Koopa X=-0.377 Y=0.349

Copoc V=0.000

Hao copoc &= 9.41

poe copoc: Vx=0.000, Vy=0.000

W=12.684

Hao cope &= 9.41

poe cope: Wx=12.513, Wy=2.073


2

Beee eo 1 .(Beop A B )

Hao Fi=-132.00 oa copoc Om=7.120

ooe copee EPS=0.000

Beee eo 1 apa B

Koopa X=-0.089 Y=-0.099

Copoc V=0.946

Hao copoc &=-42.00

poe copoc: Vx=0.703, Vy=-0.633

W=6.732

Hao cope &=48.00

poe cope: Wx=4.505, Wy=5.003

pa (2 - 3 ). apa B1

Koopa o a apae ocaeo ap X=0.000 Y=-0.430

Hao apae ocaeo ap 105.01

oa copoc apae Om=-1.501

ooe copee EPS=-23.402

eo 2 .(Hapaee ap B1)

Hao Fi=105.01 oa copoc Om=-1.501

ooe copee EPS=-23.402

eo 3 .(Hapaee ap B1)

Hao Fi=105.01 oa copoc Om=-1.501

ooe copee EPS=-23.402

a D a ee 3

Koopa X=-0.210 Y=0.351

Copoc V=1.214

Hao copoc &=15.01

poe copoc: Vx=1.173, Vy=0.315

W=19.020

Hao cope &= 9.52

poe cope: Wx=18.758, Wy=3.145

Toa S3 a ee 3

Koopa X=-0.105 Y=-0.040

Copoc V=0.606

Hao copoc &=15.01

poe copoc: Vx=0.586, Vy=0.157

W=9.498

Hao cope &= 9.52

poe cope: Wx=9.368, Wy=1.570

pa (4 - 5 ). apa E

Koopa X=-0.467 Y=0.359

Copoc V=1.163

Hao copoc &=-0.00

poe copoc: Vx=1.163, Vy=-0.000

W=19.049

Hao cope &=-0.00

poe cope: Wx=19.049, Wy=-0.000

eo 4 .(Beop D E )

Hao Fi=178.31 oa copoc Om=1.220

ooe copee EPS=12.150

eo 5 .(Hapaee ap E1)

Hao Fi=180.00 oa copoc Om=0.000

ooe copee EPS=0.000

Toa S4 a ee 4

Koopa X=-0.338 Y=0.355

Copoc V=1.179

Hao copoc &= 7.73

poe copoc: Vx=1.168, Vy=0.158

W=18.969

Hao cope &= 4.79

poe cope: Wx=18.903, Wy=1.585


3


Beee eo 1 .(Beop A B )

Hao Fi=-102.00 oa copoc Om=7.120

ooe copee EPS=0.000

Beee eo 1 apa B

Koopa X=-0.028 Y=-0.130

Copoc V=0.946

Hao copoc &=-12.00

poe copoc: Vx=0.925, Vy=-0.197

W=6.732

Hao cope &=78.00

poe cope: Wx=1.400, Wy=6.585

pa (2 - 3 ). apa B1

Koopa o a apae ocaeo ap X=0.000 Y=-0.430

Hao apae ocaeo ap 95.26

oa copoc apae Om=-2.996

ooe copee EPS=-12.204

eo 2 .(Hapaee ap B1)

Hao Fi=95.26 oa copoc Om=-2.996

ooe copee EPS=-12.204

eo 3 .(Hapaee ap B1)

Hao Fi=95.26 oa copoc Om=-2.996

ooe copee EPS=-12.204

a D a ee 3

Koopa X=-0.074 Y=0.376

Copoc V=2.424

Hao copoc &= 5.26

poe copoc: Vx=2.414, Vy=0.222

W=12.257

Hao cope &=-31.08

poe cope: Wx=10.497, Wy=-6.328

Toa S3 a ee 3

Koopa X=-0.037 Y=-0.028

Copoc V=1.210

Hao copoc &= 5.26

poe copoc: Vx=1.205, Vy=0.111

W=6.121

Hao cope &=-31.08

poe cope: Wx=5.242, Wy=-3.160

pa (4 - 5 ). apa E

Koopa X=-0.332 Y=0.359

Copoc V=2.428

Hao copoc &=-0.00

poe copoc: Vx=2.428, Vy=-0.000

W=10.282

Hao cope &=-0.00

poe cope: Wx=10.282, Wy=-0.000

eo 4 .(Beop D E )

Hao Fi=-176.31 oa copoc Om=0.863

ooe copee EPS=-24.529

eo 5 .(Hapaee ap E1)

Hao Fi=180.00 oa copoc Om=0.000

ooe copee EPS=0.000

Toa S4 a ee 4

Koopa X=-0.202 Y=0.367

Copoc V=2.423

Hao copoc &= 2.65

poe copoc: Vx=2.421, Vy=0.112

W=10.868

Hao cope &=-17.06

poe cope: Wx=10.390, Wy=-3.188


4

Beee eo 1 .(Beop A B )

Hao Fi=-72.00 oa copoc Om=7.120

ooe copee EPS=0.000

Beee eo 1 apa B

Koopa X=0.041 Y=-0.126

Copoc V=0.946


- .
, VIP-.
. .