Ринок фінансових послуг (162095)

Посмотреть архив целиком

ЗМІСТ (Варіант №8)


ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ 2

ЗАДАЧІ 4

ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА 15

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 28ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

Варіант №8


1. Торговець ЦП не може бути безпосередньо та опосередковано разом володіти майном іншого торговця вартістю:

 1. понад 5 % статутного фонду,

 2. понад 10 % статутного фонду,

 3. взагалі не може володіти майном іншого торговця.


2. При участі в діяльності по випуску ЦП, що проводиться одночасно з комерційною або комісійною діяльністю, вартість угод, укладених торговцем з іншими торговцями, але не виконаних на даний момент не може перевищувати:

 1. 5 – кратного розміру статутного капіталу,

 2. 10 – кратного розміру статутного капіталу,

 3. 15 – кратного розміру статутного капіталу.


3. Активні ЦП – це:

 1. ЦП, відображені в активі балансу,

 2. ЦП, вартість яких обчислюється за величиною чистих активів,

 3. ЦП, які є об’єктом масової купівлі та продажу.


4. Овербот – це ситуація, коли:

 1. курси продажу ЦП вище за курси купівлі,

 2. курси ЦП внаслідок великого попиту піднімаються занадто високо, створюючи “ринок продавця”,

 3. курси ЦП внаслідок низького попиту падають занадто низько, створюючи “ринок покупця”


5. Фондова біржа – це установа:

 1. комерційна,

 2. некомерційна,

 3. підприємницька.


6. Розташуйте форми бірж у історичному порядку щодо їх виникнення:

 1. фондова,

 2. товарна,

 3. валютна.


Правильне розташування:

1) товарна

2) фондова

3) валютна


7. Розташуйте суб’єкти біржової діяльності у порядку їх організаційно – фінансової субординації:

 1. брокер,

 2. ділер.

 3. Брокерська контора.

Правильне розташування (зверху організаційної структури):

1) ділер

2) брокерська контора

3) брокер


8. Відповідно ст. 36 Закону ”Про цінні папери і фондову біржу” діяльність ФБ припиняється, якщо кількість її членів стає меншою за:

 1. 5,

 2. 10,

 3. 20.


9. Гарантовані цінні папери – це:

 1. акції та облігації корпорацій, по яких емітент гарантує регулярну виплату доходу,

 2. акції та облігації корпорацій, по яких уряд гарантує регулярну виплату доходу.

 3. акції та облігації корпорацій, що застраховані шляхом хеджування.


10. До корпоративних операцій з ЦП не відноситься:

 1. конвертація ЦП,

2) блокування ЦП,

3) дроблення ЦП.


ЗАДАЧІ

Задача 1. Протягом року були отримані наступні результати

економічної діяльності:


Фінансовий обіг держави становив -

ФО

у т. ч. сума податків -

П

Емітовано акцій на суму -

А

у т. ч. іменних -

АІ

Емітовано облігацій на суму -

О

у т. ч. короткострокових -

ОК

Реалізовано похідних цінних паперів -

ПЦП

Реалізовано товарних цінних паперів -

ТЦП


Половина облігацій та ринкових акцій протягом року перепродається.

Визначити величину:


1

Фінансового ринку

ФР

2

Первинного ринку цінних паперів

РЦП 1

3

Вторинного ринку цінних паперів

РЦП 2

4

Ринку фінансових інструментів

РФІ

5

Фондового ринку

ФОР


млрд. грн.

Варіант

ФО

П

А

АІ

О

ОК

ПЦП

ТЦП

8

185

87

42

9

25

7

21

14


Рішення:

1) ФР = ФО – П = 185 – 87 = 98 (млрд. грн.);

2) РЦП 1 = А + О + ТЦП = 42 + 25 + 14 = 81 (млрд. грн.);

3) РЦП 2 = (А – АІ + О) + ПЦП = 0,5 * (42 – 8 + 25) + 21 = 50,5 (млрд. грн.);

4) РФІ = (РЦП 1 – ТЦП) + РЦП 2 = (81 – 14) + 50,5 = 117,5 (млрд. грн.);

5) ФОР = (А – АІ + О – ОК) + ПЦП = 0,5 * (42 – 9 + 25 – 7) = 25,5 (млрд. грн.)

Отже, маємо наступні значення показників (млрд. грн.):


1

Фінансового ринку

98

2

Первинного ринку цінних паперів

81

3

Вторинного ринку цінних паперів

50,5

4

Ринку фінансових інструментів

117,5

5

Фондового ринку

25,5


Задача 2. Протягом року були отримані наступні результати

економічної діяльності:


Фінансовий обіг держави становив -

ФО

Величина збалансованого бюджету -

ДБ

Оборот ринків фінансових послуг, що не пов’язані з обігом цінних паперів -

РФП1

Вартість цінних паперів іменних -

ЦПІ

Вартість цінних паперів товарних -

ЦПТ

Обіг ринку короткострокових цінних паперів -

ЦПК

Обіг позабіржового ринку цінних паперів -

ЦПП


Визначити оборот ринків:


1

Фінансових послуг

РФП

2

Цінних паперів

РЦП

3

Вторинного ринку цінних паперів

РЦП 2

4

Ринку фінансових інструментів

РФІ

5

Фондового ринку

ФР

6

Біржового ринку

БР


млрд. грн.

Варіант

ФО

ДБ

РФП1

ЦП1

ЦПТ

ЦПК

ЦПП

8

206

22

49

16

8

35

25


Рішення:

1) РФП = ФО – ДБ = 206 – 22 = 184 (млрд. грн.);

2) РЦП = РПФ – РФП 1 = 184 – 49 = 135 (млрд. грн.);

3) РЦП 2 = РЦП – ЦПІ = 135 – 16 = 119 (млрд. грн.);

4) РФІ = РЦП – ЦПТ = 135 – 8 = 127 (млрд. грн.);

5) ФР = РФІ – ЦПК = 127 – 35 = 92 (млрд. грн.);

6) БР = ФР – ЦПП = 92 – 25 = 67 (млрд. грн.).

Отже, результуюча таблиця виглядає наступним чином (млрд. грн.):


1

Фінансових послуг

184

2

Цінних паперів

135

3

Вторинного ринку цінних паперів

119

4

Ринку фінансових інструментів

127

5

Фондового ринку

92

6

Біржового ринку

67


Задача 3. Протягом року були отримані наступні результати

економічної діяльності:


Емітовано акцій на суму -

А

у т. ч. іменних -

АІ

Емітовано облігацій на суму -

О

у т. ч. короткострокових -

ОК

Реалізовано похідних цінних паперів -

ПЦП


Половина облігацій та ринкових акцій протягом року перепродається.

Комісійні за послугами професійних посередників ринку фінансових послуг становили (у % до вартості відповідних операцій з цінними паперами)


Андерайтерські послуги –

К1

Реєстраторські послуги –

К2

Депозитарні послуги –

К3

Клірингові послуги –

К4

Брокерські послуги –

К5

Визначити величину доходів фінансових посередників на:


1

Первинного ринку цінних паперів

ДРЦП 1

2

Вторинного ринку цінних паперів

ДРЦП 2

3

Фондового ринку

ДФОР


млрд. грн.

Варіант

А

АІ

О

ОК

ПЦП

8

48

11

25

7

21


Случайные файлы

Файл
rep.doc
53202.doc
61086.rtf
43483.rtf
144348.rtf
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.