Порядок складання звіту про суми пільг в оподаткуванні юридичних та фізичних осіб (161869)

Посмотреть архив целиком

У рядку "Новий (уточнений) розрахунок" указується позначка (Х), якщо подається новий (уточнений) розрахунок збору, що містить виправлені показники. У разі подання загального розрахунку позначок у рядку не робиться.

У разі використання води з різних джерел (з поверхневих та/або підземних) у комірках колонок 4 - 6 проставляються дані про використання води в розрізі таких джерел.

У рядку 01 "Установлений річний ліміт використання водних ресурсів" відображається установлений водокористувачеві річний ліміт використання водних ресурсів. Обсяг води, пропущений через турбіни, до рядка 01 не заноситься, річні ліміти не надаються.

2. У рядку 02 "Обсяг фактично використаної води з урахуванням втрат у системах водопостачання, усього" відображається загальний обсяг фактично використаної води з урахуванням втрат води в системах водопостачання водокористувача наростаючим підсумком за відповідний період (квартал, півріччя, 9 місяців, рік). Фактично використані обсяги води з урахуванням втрат води в системах водопостачання водокористувача заносяться до рядка 02 за даними первинного обліку за показниками вимірювальних приладів. У разі відсутності вимірювальних приладів, як виняток, обсяг використаної води визначається за технологічними даними.

3. У рядку 03 "У межах установленого річного ліміту" відображається обсяг фактично використаної води в межах установленого річного ліміту використання води.

4. У рядку 04 "Понад установлений річний ліміт" відображається обсяг використаної води з урахуванням втрат води в системах їх водопостачання понад встановленого річного ліміту i визначається як різниця рядків 02 i 01.

5. Рядок 05 "Обсяг води, пропущеної через турбіни гідроелектростанцій" заповнюють підприємства гідроенергетики i відображають обсяги води, пропущеної через турбіни гідроелектростанцій за даними первинного обліку за показниками вимірювальних приладів.

6. У рядку 06 "Нормативи збору: з поверхневих водних об’єктів; за підземні води; за користування водами для потреб гідроенергетики" проставляються відповідні нормативи, що встановлені для поверхневих водних об’єктів, підземних вод, за користування водами для потреб гідроенергетики, i наведені в додатках 1, 3 до постанови Кабінету Міністрів України від 18 травня 1999 року № 836 та додатку 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 23 липня 1999 року № 1341.

7. У рядку 07 "Коефіцієнт, який застосовується деякими категоріями водокористувачів для обчислення збору за спеціальне використання водних ресурсів" проставляються водокористувачами, які використовують водні ресурси для: вирощування рибоспадкового матеріалу та товарної риби в ставках та озерах; виробництва сільськогосподарської продукції та зрошення; виробництва тепло - та електроенергії; житлового та комунального господарства, включаючи відомчі; вирощування рису, відповідні коефіцієнти, що встановлені п.8 Порядку справляння збору за спеціальне використання водних ресурсів та збору за користування водами для потреб гідроенергетики i водного транспорту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16.08.99 р. № 1494.

8. У рядку 08 "Нарахована сума збору за спеціальне використання водних ресурсів у межах установленого річного ліміту з початку року" проставляється наростаючим підсумком сума збору за фактично використану воду в межах установленого річного ліміту з початку року, яка розраховується як добуток рядків 03, 06, 07.

9. У рядку 09 "Нарахована сума збору за спеціальне використання водних ресурсів понад установлений річний ліміт з початку року" проставляється наростаючим підсумком нарахована сума збору за використану воду понад установлений річний ліміт з початку року, яка розраховується як добуток рядків (04, 06, 07), помножений на п’ять.

10. У рядку 10 "Нараховано збору за спеціальне використання водних ресурсів з початку року, усього" проставляється нарахована сума збору з початку року, яка становить суму рядків 08 i 09.

11. У рядку 11 "а) у т. ч. за спеціальне використання з поверхневих водних об’єктів" проставляється сума збору, яка нарахована з початку року за спеціальне використання з поверхневих вод.

12. У рядку 12 "б) у т. ч. за спеціальне використання з підземних вод" проставляється сума збору, яка нарахована з початку року за спеціальне використання з підземних вод.

13. У рядку 13 "Нарахована сума збору за користування водами для потреб гідроенергетики з початку року" проставляється нарахована сума збору за користування водами для потреб гідроенергетики з початку року, яка розраховується як добуток рядків 05 i 06.

14. У рядку 14 "Усього нараховано збору за спеціальне використання водних ресурсів за попередній звітний період" проставляється сума збору за спеціальне використання водних ресурсів, що нарахована за попередній звітний період. При складанні розрахунку за I квартал дані до рядка 14 не заносяться, за II квартал заносяться дані I кварталу, за III квартал - півріччя, за IV квартал - 9 місяців.

15. У рядку 15 "Нарахована сума збору за користування водами для потреб гідроенергетики за попередній звітний період" проставляється сума збору за користування водами для потреб гідроенергетики, що нарахована за попередній звітний період. При складанні розрахунку за I квартал дані до рядка 15 не заносяться, за II квартал заносяться дані I кварталу, за III квартал - півріччя, за IV квартал - 9 місяців.

16. У рядку 16 "Підлягає сплаті в звітному кварталі збору за спеціальне використання водних ресурсів, усього" проставляється сума, яка підлягає сплаті до відповідних бюджетів за звітний квартал i розраховується як різниця нарахованих сум збору за спеціальне використання водних ресурсів з початку року i за попередній відповідний звітний період (р.10 - р.14).

17. Рядок 17 "а) у т. ч. до державного бюджету" відображає 100 відсотків нарахованої суми збору за р.16 при використанні водних ресурсів загальнодержавного значення.

18. Рядок 18 "б) до місцевого бюджету" відображає 100 відсотків нарахованої суми збору за р.16 при використанні водних ресурсів місцевого значення.

19. У рядку 19 "Підлягає сплаті в звітному кварталі збору за користування водами для потреб гідроенергетики" проставляється сума, яка підлягає сплаті до Державного бюджету за звітний квартал, i розраховується як різниця нарахованих сум збору за користування водами для потреб гідроенергетики з початку року i за попередній звітний період.

20. Рядки 20 - 28 заповнюються у разі подання нового (уточненого) розрахунку збору, що містить виправлені показники, з використанням показників загального розрахунку за відповідний період.

У разі подання загального розрахунку рядки 20 - 28 розрахунку не заповнюються i в них відповідно проставляються прочерки.

У рядку 20 "Усього нараховано збору за спеціальне використання водних ресурсів за даними раніше поданого розрахунку, що уточнюється" проставляються показники відповідних комірок колонок 4, 5, 6 i 7 рядка 16 загального розрахунку за період, показники якого виправляються.

21. У рядку 21 "Усього нараховано збору за користування водами для потреб гідроенергетики за даними раніше поданого розрахунку, що уточнюється" проставляються показники відповідних комірок колонок 4, 5, 6 i 7 рядка 19 загального розрахунку за період, показники якого виправляються.

22. У рядку 22 "Сума збору за спеціальне використання водних ресурсів (недоплата), яка збільшує податкове зобов’язання в зв’язку з виправленням помилки" проставляється різниця значень відповідних комірок колонок 4, 5, 6 i 7 рядків 16 i 20 нового (уточненого) розрахунку збору, що містить виправлені показники.

23. У рядку 23 "Сума збору за користування водами для потреб гідроенергетики (недоплата), яка збільшує податкове зобов’язання в зв’язку з виправленням помилки" проставляється різниця значень відповідних комірок колонок 4, 5, 6 i 7 рядків 19 i 21 нового (уточненого) розрахунку збору, що містить виправлені показники.

24. У рядку 24 "Сума збору за спеціальне використання водних ресурсів, яка зменшує податкові зобов’язання в зв’язку з виправленням помилки" проставляється різниця значень відповідних комірок колонок 4, 5, 6 i 7 рядків 20 i 16 нового (уточненого) розрахунку збору, що містить виправлені показники.

25. У рядку 25 "Сума збору за користування водами для потреб гідроенергетики, яка зменшує податкові зобов’язання в зв’язку з виправленням помилки" проставляється різниця значень відповідних комірок колонок 4, 5, 6 i 7 рядків 21 i 19 нового (уточненого) розрахунку збору, що містить виправлені показники.

26. У рядку 26 "Сума штрафу в розмірі 10% від суми недоплати зі збору за спеціальне використання водних ресурсів" проставляється показник, який становить 10 відсотків показників відповідних комірок колонок 4, 5, 6 i 7 за рядком 22 нового (уточненого) розрахунку збору, що містить виправлені показники.

27. У рядку 27 "Сума штрафу в розмірі 10% від суми недоплати зі збору за користування водами для потреб гідроенергетики" проставляється показник, який становить 10 відсотків показників відповідних комірок колонок 4, 5, 6 i 7 за рядком 23 нового (уточненого) розрахунку збору, що містить виправлені показники.

28. У рядку 28 "Зміст помилки" платник коротко вказує причину, яка вплинула на розмір податкового зобов’язання зі збору за спеціальне використання водних ресурсів та збору за користування водами для потреб гідроенергетики. У комірках колонок 4, 5, 6 i 7 проставляються прочерки.


Список літтератури


Случайные файлы

Файл
176795.rtf
106949.rtf
33326.rtf
30623.rtf
4963-1.rtf
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.