Порядок складання звіту про суми пільг в оподаткуванні юридичних та фізичних осіб (161869)

Посмотреть архив целиком

Кафедра бухгалтерського обліку і аудиту


Контрольна робота

з дисципліни: "Податкова звітність"


Содержание


1. Порядок складання звіту про суми пільг в оподаткуванні юридичних осіб та фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності (1-ПП). Навести приклад

2. Порядок складання, подання, виправлення помилок у Розрахунку збору за спеціальне використання водних ресурсів та збору за користування водами для потреб гідроенергетики

Список літтератури

Додаток А1. Порядок складання звіту про суми пільг в оподаткуванні юридичних осіб та фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності (1-ПП). Навести приклад


Усі підприємства незалежно від форм власності та відомчої підпорядкованості обчислюють обсяги фактично одержаних пільг з оподаткування у розрізі видів податків і пільг щодо кожного податку та на підставі цього повинні складати звіт за встановленою формою.

Форма № 1-ПП подається до державних податкових інспекцій за місцем реєстрації платника податків у терміни подання квартальної (річної) бухгалтерської звітності.

Звіт за формою № 1-ПП заповнюється лише за тими видами податків, зборів та інших обов'язкових платежів, за якими чинним податковим законодавством передбачена пільга підприємству, яке подає звіт.

Сьогодні бухгалтер підприємства може використовувати Довідник № 19 пільг, наданих чинним законодавством юридичним особам зі сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів станом на 01.10 2001 р., зазначений у листі ДПАУ від 22.10 2001 р. № 19.

Облік та кодування податків, зборів та інших обов'язкових платежів і наданих пільг (графи Звіту 1 "Код податку, збору, іншого обов'язкового платежу", 2 "Найменування податку, збору, іншого обов'язкового платежу", 6 "Перелік пільг, наданих згідно з чинним законодавством", 7 "Код пільг") провадяться відповідно до Переліку пільг, наданих чинним законодавством, тобто згідно з Довідником.

До граф 3, 4, 5 "Реквізити бюджетної класифікації" заносяться за кожним податком, збором та іншим обов'язковим платежем реквізити класифікації доходів і витрат державного та місцевих бюджетів України, яка затверджується Міністерством фінансів України і діє на момент складання Звіту. Главу, розділ, параграф бухгалтерія підприємства проставляє на підставі даних наказу Мінфіну "Про класифікацію доходів і витрат Державного та місцевих бюджетів України" від 16.07.92 р. № 35.

Для заповнення графи Звіту 8 "Сума податку, несплаченого через отримання пільг: всього" бухгалтерією підприємства, організації, установи проводиться розрахунок невнесених до бюджету податків, зборів та інших обов'язкових платежів згідно із затвердженими формами податкових декларацій, розрахунків та довідок, встановлених чинними законодавчими або нормативними актами за кожним видом платежу.

У графі Звіту 9 "Сума податку, несплаченого через отримання пільг: з них несплачені до Держбюджету" проставляється частина суми платежу з графи 8, яка згідно з нормативами розмежування даного платежу між бюджетами, затвердженими Верховною Радою України, повинна була надійти до Державного бюджету України. Тобто Верховна Рада України затверджує нормативи, що розмежовують платіж між Державним бюджетом України та місцевими бюджетами, а бухгалтерія підприємства, у свою чергу, розраховує суму податку, що мала надійти до Державного бюджету України. Інформація щодо розмежування платежу між бюджетами знаходиться у законах України про Державний бюджет України на відповідний рік. У 2006 році діє Закон України "Про Державний бюджет України на 2006 рік".

Графи Звіту 10,11 “Термін користування пільгами у звітному періоді: дата початку та дата кінця" заповнюються із зазначенням числа та місяця у цифровому виразі для перевірки спеціалістами податкових інспекцій правильності застосування пільг.

Наведену інформацію Звіту платники податків повинні відображати наростаючим підсумком у тисячах гривень без десяткових знаків зі скороченою позначкою “тис. грн. ", а також надавати інспекторам документи, що підтверджують одержані пільги з оподаткування.

Форма № 1-ПП согласно Инструкции № 419 (п.1.2 и 2.1):

представляется всеми плательщиками НДС, в том числе физическими лицами - СПД. Ее могут не подавать только те СПД, которые не пользовались льготами по НДС, то есть не заполняли в декларации по НДС: строки 2, 3, 4 в разделе 1 "Налоговые обязательства" и строки 12.3, 13.2 и 15 в разделе 2 "Налоговый кредит";

представляется органам ГНС по месту регистрации СПД в сроки, предусмотренные для квартальной налоговой отчетности. Последний день подачи Формы за I квартал 2006 г. - 10 мая;

заполняется в гривнях без десятичных знаков (с округлением по общеустановленным правилам) нарастающим итогом с начала года.

При заполнении Формы необходимо руководствоваться Справочником льгот, который периодически публикует ГНАУ.

Заполнение Формы.

Напомним порядок заполнения отдельных граф Формы:

графы 1 и 2 - это код налога и его название согласно бюджетной классификации, которая утверждена Приказом № 604;

графы 3 и 4 - код льготы и ее название, которые приведены в Справочнике льгот;

графы 5 и 6 - сумма льготы. Порядок ее расчета рассмотрен в следующем разделе консультации. Поскольку НДС полностью уплачивается в государственный бюджет, то в графах 5 и 6 указывается одинаковое значение;

графы 7 и 8 - даты начала и окончания пользования льготой. Если льгота введена до начала отчетного периода и заканчивается по его истечении (например, льготы согласно пп.5.1.7, 5.1.8 Закона об НДС и т.д.), то проставляется дата начала и окончания отчетного периода. Если налогоплательщик начал свою деятельность не с начала отчетного периода (например,20 февраля 2006 г), то датами пользования льготой будут 20.02.06 г. и 31.03.06 г. соответственно;

графы 9 и 10 заполняются в случае, если законодательством установлены требования о целевом использовании сумм НДС (например, льготы для сельхозтоваропроизводителей).

Льготы по НДС.

Для удобства мы составили таблицу 1 с помощью которой можно быстро и легко определить сумму льготы. Достаточно подставить необходимые значения в готовую формулу и вычислить результат. Обозначения в формулах на украинском языке, как в оригинале.


Таблица 1

Определяем сумму льготы по НДС (на основании Правил № 419)

Тип льготы

Формула для расчета суммы льготы (СП)

Источник данных для формулы (строки декларации по НДС)

1. Освобождение от налогообложения

СП = (V пост. зв. -

(V прид. з податком + V прид. без податку)) х 20%


V пост. зв. - объемы поставок товаров (услуг), освобожденных от обложения НДС (стр.4) или не являющихся объектом налогообложения (стр.3).

V прид. з податком - объемы приобретения (изготовления, строительства) на территории Украины с НДС и импорта товаров, а также объемы получения от нерезидента на таможенной территории Украины услуг в целях использования в операциях, которые не подлежат и/или освобождены от налогообложения (показатели стр.10.2, 13.1, 13.3, увеличенные на сумму НДС).

V прид. без податку - объемы приобретения на территории Украины и импорта товаров (услуг) без НДС (стр.11.2, 13.2)

2. Операция не является объектом налогообложения (кроме операций банков, других финансовых учреждений и страховых организаций)

3. Поставка по нулевой ставке

СП = (V пост, нуль - V прид) х 20%

V пост, нуль - объемы поставки товаров (услуг), облагаемых по нулевой ставке (стр.2).

V прид. - объемы приобретения на территории Украины товаров (услуг) с НДС для поставок товаров (услуг) по нулевой ставке (стр.10.1, 11.1 и 12.

Показатели этих строк отражаются без НДС)

4. Возмещение из бюджета при применении нулевой ставки

СП = ПК факт, сплач.

ПК факт, сплач. - сумма НДС, фактически уплаченная поставщикам в предыдущем налоговом периоде за товары (услуги), которые используются в операциях, облагаемых по нулевой ставке (стр.10.1, 12.1, 12.2, 12.4, 12.5)

5. ВЭД-бартер

СП = (V экспорт, бартер. - (V прид. з податком + V прид. без податку)) х 20%

V експорт, бартер. - объем экспорта товаров (сопутствующих услуг) по бартерным операциям (стр.2.1* - в части бартерных объемов).

V прид. з податком - объемы приобретения на территории Украины товаров (услуг) и импорта товаров (услуг) с НДС для экспорта по бартерным операциям (показатели стр.10.2, 13.1 і 13.3, увеличенные на сумму НДС).

V прид. без податку - объемы приобретения товаров (услуг) на территории Украины и импорта без НДС для экспорта по бартерным операциям (стр.11.2, 13.2)

6. Льготный импорт

СП = V імп. х 20%

V імп. - объем импорта товаров (сопутствующих услуг), освобожденных от налогообложения (стр.12.3, 13.2, 15)

7. Возвратная тара

СП = V звор. тари х х 20%

V звор. тари - общая стоимость возвратной тары, отраженной в графе 11 раздела III налоговых накладных, выписанных за отчетный период

* Если предприятие отражает в декларации объем экспорта в рамках бартерных операций в стр.4, то для расчета суммы льготы используются данные стр.4.


Случайные файлы

Файл
176795.rtf
106949.rtf
33326.rtf
30623.rtf
4963-1.rtf
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.