Податкові відрахування (161832)

Посмотреть архив целиком

Завдання 1


а) На підприємстві працює 29 особи, з них 7 за сумісництвом. Ставку комунального податку місцевим органом самоврядування встановлено на рівні граничної. Визначити розмір комунального податку за місяць і за квартал.

Рішення:

Гранична ставка комунального податку встановлена на рівні 10%. Кількість осіб, які враховуються в розрахунку комунального податку – 22 (працюючі за сумісництвом не враховуються). Неоподаткований мінімум доходів громадян встановлено на рівні 17 грн.

Кількісний склад працівників за відповідний базовий податковий (звітний) період дорівнює показнику середньооблікової кількості штатних працівників, визначеному відповідно до Інструкції зі статистики кількості працівників, затвердженої наказом Державного комітету статистики України від 28.09.2005 N 286, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 30.11.2005 за N 1442/11722. При цьому, якщо рішенням органу місцевого самоврядування про встановлення комунального податку визначено базовий податковий (звітний) період календарний місяць, то указується середньооблікова кількість штатних працівників за такий місяць, якщо календарний квартал (півріччя, рік) - сума середньооблікової кількості штатних працівників за кожен місяць кварталу (півріччя, року).

Розмір комунального податку за місяць становитиме:


22 х 17 х 10% = 37,40 грн.


Розмір комунального податку за квартал становитиме:


22 х 3 х 17 х 10% = 112,20 грн.


б) За звітний місяць фонд оплати працівників підприємства становив 10 тис. грн. Визначити розмір відрахувань до Пенсійного фонду та Фондів соціального захисту населення.

Рішення:

Згідно Закону України «Про Державний бюджет України на 2007 рік» норми відрахувань до Пенсійного фонду та Фондів соціального захисту населення встановлено:

До Пенсійного фонду – 33,2%;

До Фонду соціального страхування на випадок безробіття – 1,3%;

До Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань – встановлюється виходячи з класу професійного ризику ≈ 1%

До Фонду соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності – 1,5%.

Розмір відрахувань на підприємстві за звітний місяць становить 3700,00 грн., у тому числі:

Пенсійний фонд – 3320,00 (10000 х 33,2%)грн.

Фонд безробіття – 130,00 (10000 х 1,3%) грн.

ФССНВПЗ – 100,00 (10000 х 1%)грн.

ФСС – 150,00 (10000 х 1,5%)грн.


Завдання 2


За даними господарських операцій визначити склад валових витрат підприємства та валових доходів, суму податку на прибуток до сплати, також визначити податковий кредит та податкове зобов’язання, суму сплати до бюджету ПДВ.


Зміст операцій

Бухгалтерський облік (2.1)

Податковий облік (2.1)

Дебет

Кредит

Сума

Валові

доходи

Валові витрати

Сума

Вхідні данні

Балансова вартість основних засобів на початок року:

Група 4


14300

Група 2, амортизуємих за старими нормами амортизації


7400

Залишок товарів на початок періоду

281


30500
Господарчі операції

1. Перерахована передплата за товари

371

311

18600


+

15500

2. Відбитий податковий кредит по ПДВ

641

644

3100

-

-

-

3. Оприбутковано товар, оплачений в попередньому періоді

281

631

12500

-

-

-

4. Сума ПДВ у складі податкового кредиту

644

631

2500

-

-

-

5. Затрати на транспортування товарів, включені в первісну вартість

281

631

300

-

+

300

6. Відбитий податковий кредит по ПДВ

641

631

60

-

-

-

7. Сплачені послуги по транспортуванню товарів

631

311

360

-

-

-

8. Реалізовані товари

361

702

60000

+

-

50000

9. Відбиті податкові зобов’язання по ПДВ

702

641

10000

-

-

-

10. Отримана оплата от покупця

311

361

60000

-

-

-

11. Нарахована з/плата працівникам

92

661

5000

-

+

5000

12. Зроблені нарахування на фонд оплати праці

92

65

1890

-

+

1890

13. Нараховані комунальний податок, податок на землю

92

641

300

-

+

300

14. Отримана безповоротна фінансова допомога

311

718

2500

+

-

2500

15. Реалізован комп’ютер

361

742

4800

-

-

-


742

641

800

-

-

-

131

104

1200

-

-

-

972

104

2150

+

-

650

16. Підписаний акт виконаних робіт і сплачена вартість послуг.

93

631

3210

-

+

3210

641

631

642

-

-

-

631

311

3852

-

-

-

17. Списана собівартість реалізованого товару

902

281

31500

-

-

-

18. Нарахована амортизація у податковому обліку на:
-

-

-

- основні засоби групи 4
-

+

2145

- основні засоби групи 2 амортизуємих по старим нормам
-

+

462,50

19. Отриманий аванс від покупця

311

361

15000

+

-

12500

20. Нараховані податкові зобов’язання по ПДВ

643

641

2500

-

-

-

21.Придбані акції підприємства А

143

371

3000

-

+

3000

22. Реалізовані акції підприємства А

681

741

4000

+

-

4000


Приймаємо період – квартал, виходячи з цього:

1. До складу валових доходів відносимо

а) стр.01.1 Декларації з податку на прибуток «Доходи від продажу товарів (робіт, послуг)» (згідно пп 4.1.1 ЗУ «Про оподаткування прибутку підприємств) – 63150 в тому числі:

Стр.8 – 50000 грн. (60000 – 10000)

Стр 19 – 12500 грн. (15000 – 2500)

Стр. 15 – 650 (4800 – 800 – 3350) грн. (У звязку з тим, що невідома балансова вартість комп’ютера в податковому обліку, приймаємо її рівною початковій вартості (3350))


Случайные файлы

Файл
109107.rtf
55871.rtf
1665.rtf
1463.rtf
59445.rtf
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.