Діяльність Управління Пенсійного фонду України в м. Павлоград Дніпропетровської області (160682)

Посмотреть архив целиком

Виконання доходної частини бюджету


Послідовна політика Уряду, спрямована на підвищення розмірів пенсійних виплат, доведення мінімального розміру пенсії до рівня прожиткового мінімуму вимагає активізації роботи щодо наповнення бюджету Фонду коштами, достатніми для своєчасного фінансування підвищених розмірів пенсій.

Тому основним напрямком роботи управління Пенсійного Фонду України в м. Павлоград Дніпропетровської області протягом звітного періоду було наповнення бюджету Фонду коштами, достатніми для забезпечення своєчасної та в повному обсязі виплати підвищених розмірів пенсій відповідно до норм Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», виконання доручення Президента України від 22 серпня 2005 року №1–104 громадськими інспекторами праці було призначено 2 спеціаліста управління Пенсійного фонду України в м. Павлоград Дніпропетровської області.

За підсумками 2005 року сумісно з державними інспекторами праці проведено 4 перевірки підприємств, за результатами яких по виявлених порушеннях складено 4 приписа. Передано до суду 2 протоколи, які знаходяться на розгляді в суді.

Проводиться щоденний моніторинг надходження коштів від найбільших бюджетоутворюючих підприємств міста. Аналіз динаміки надходження коштів від 4 найбільших платників, а також бюджетних організацій міста показав зростання обсягів надходження у порівнянні з 2004 роком на 67%. Так від підприємств ВАТ «Павлоградвугілля» за 2004 рік надійшло 61157,4 тис. грн., причому найменший показник по надходженню коштів припадає на травень місяць і становить – 799,8 тис. грн., причина якому несплата страхових внесків у повному обсязі, а вже у липні місяці цей показник досяг кульмінаційного рівня і становив – 10887,9 тис. грн., що свідчить про сплату заборгованості перед ПФУ за 1,5 місяців

Загальний обсяг надходження коштів від зазначених підприємств у 2005 році становив 17101,8 тис. грн.

Аналіз середньомісячних надходжень страхових внесків на одного працюючого свідчить про їх зростання у порівнянні з 2004 роком на 15% і дорівнює 302,69 грн.

Не зважаючи на перевиконання показників дохідної частини бюджету Фонду, борг до Пенсійного фонду в м. Павлоград Дніпропетровської області протягом 2005 року збільшився на 1276,2 тис. грн. і на 1 січня 2006 року складає 8472,8 тис. грн., з яких понад 45,4% припадає на житлово-комунальні підприємства. У грудні в цілому по управлінню відбулось значне зменшення суми боргу.

Темп зростання боргу у 2005 році в цілому по управлінню в м. Павлоград Дніпропетровської області становить 17,7% проти 28,7% у 2004 році, борг підприємств житлово-комунального господарства міста збільшився протягом 2005 року на 15,3%, у 2004 році – на 23,2%.

В загальній сумі боргу, що склався на початок 2006 року:

  • борг підприємств щодо яких порушено справу про банкрутство – 1979,8 тис. грн.

  • борг підприємств, які визнані банкрутами, – 1583,0 тис. грн.

  • дієвий статус боргу – 4910,0. грн.

Заборгованість з відшкодування витрат на виплату пільгових пенсій у порівнянні з початком року збільшилась на 30,4 тис. грн. і становить 280,4 тис. грн. Зростання заборгованості відбулось за рахунок підприємств щодо яких проводиться впровадження справи про банкрутство або які визнані банкрутами.

Станом на 01.01.06 заявлена сума кредиторських вимог
складає 3493,1 тис. грн. при загальній заборгованості підприємств-банкрутів – 3903,4 тис. грн. Всього в рахунок погашення боргу з початку року надійшло – 1222,6 тис. грн.

З метою соціального захисту та додержання конституційного права працюючих на пенсійне забезпечення, управлінням Пенсійного фонду в м. Павлоград Дніпропетровської області здійснено комплекс заходів, спрямованих на погашення заборгованості до Пенсійного фонду суб’єктами господарювання.

Управління Пенсійного фонду України в м. Павлоград Дніпропетровської області повною мірою використовує надані діючим законодавством право контролювати виконання суб’єктами господарювання додержання норм Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» щодо нарахування і сплати страхових внесків та стягувати у безспірному порядку своєчасно несплачені кошти.

Здійснюється оперативний контроль стану заборгованості окремо по кожному підприємству-боржнику, проводиться спостереження динаміки структури боргу та загального обсягу заборгованості. Проведено наради з представниками міськвиконкому та керівниками підприємств-боржників.

Налагоджена тісна взаємодія з відповідними службами міста органами місцевого самоврядування, органами юстиції, судовими органами та прокуратурою. Цим службам щомісяця надається інформація про стан заборгованості та перелік підприємств-боржників.

Щотижня до міськвиконкому в м. Павлоград Дніпропетровської надаються пропозиції щодо запрошення керівників підприємств-боржників на спільні засідання комісій міськвиконкому з питань забезпечення податкових та інших надходжень до місцевого бюджету, а також з питань погашення заборгованості із заробітної плати та соціальних виплат і забезпечення обов’язкових платежів до Пенсійного фонду в м. Павлоград Дніпропетровської області. Протягом року проведено 16 засідань комісій, на які було запрошено 75 керівників підприємств-боржників по страхових внесках.

На виконання доручення Президента України від 22.08.2005 №1–1/859 щодо своєчасності сплати страхових внесків до Пенсійного фонду України в м. Павлоград Дніпропетровської області та вжиття в установленому порядку заходів для погашення заборгованості, що утворилася у зв’язку з несплатою, несвоєчасною сплатою або сплатою не в повному обсязі таких внесків, Пенсійним фондом в м. Павлоград Дніпропетровській області встановлений контроль за виконанням затверджених заходів. Доведене завдання з погашення боргу, що виник до 01.01.05, в сумі 3559,9 тис. грн. виконане на 28,3%. В рахунок погашення боргу до бюджету Фонду надійшло 1007,8 тис. грн.

Для збереження наданих громадянам Конституцією України гарантій і прав на соціальний захист, щодо їх забезпечення у разі повної, часткової або тимчасової втрати працездатності, між головним управлінням Пенсійного фонду України в Дніпропетровській області та Дніпропетровською міжгалузевою радою професійних спілок заключна Угода про співпрацю. Це сприятиме стимулюванню соціального прогресу на засадах соціального партнерства та забезпечуватиме взаємну підтримку у досягненні спільних цілей щодо ефективної дії системи пенсійного страхування та захисту інтересів найманих працівників, пов’язаних з формуванням та реалізацією їх пенсійних прав.

З метою наповнення бюджету Фонду та забезпечення соціального захисту непрацюючих громадян, управлінням проводиться роз’яснювальна робота з незастрахованими особами по залученню їх до добровільної участі у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування. Але проведена робота дає досить слабкі результати. Станом на 01.01.06 року платниками страхових внесків на добровільних засадах зареєстровано 2 особи. В 2005 році укладено 2 угоди на добровільну участь, терміном до 1 року, від яких надійшло 0,4 тис. грн.

Юридичним сектором управління Пенсійного фонду України в м. Павлоград Дніпропетровської області постійно ведеться робота, спрямована на правильне застосування, неухильне додержання та запобігання невиконанню вимог актів законодавства, інших нормативних документів працівниками управління, працює постійно діючий семінар «Правова освіта».

В результаті звірки з виконавчою службою кількості направлених на виконання наказів суду, рішень про накладення штрафів, постанов про адміністративне правопорушення, вимог про сплату боргу, а також перевірки стягнутих сум органами Державної виконавчої служби з боржників до бюджету Пенсійного фонду України в м. Павлоград Дніпропетровської області надійшло 1164,1 тис. грн.

  1. За ухилення від реєстрації в органах Пенсійного фонду України в м. Павлограді Дніпропетровської області та порушення порядку обчислення і сплати збору на обов’язкове державне пенсійне страхування порушники притягуються до адміністративної відповідальності відповідно до ст. 165–1 КУпАП та ст. 106 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування». Так, станом на 01.01.06 відповідно до ст. 165–1 КУпАП накладено 4 адміністративних штрафи на суму 544,0 грн., з них сплачено, в тому числі по накладених в минулих роках 1826,4 грн., що складає 29,7% від суми накладених. За ст. 106 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» накладено 20 адміністративних стягнень на суму 2720,0 грн., з них сплачено 1496,0 грн., що складає 55,0% від суми накладених.

Одним з основних напрямів правової роботи є відшкодування заборгованості в судовому порядку.

Так, станом на 01.01.06 сума боргу по внесках на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, яка підлягає відшкодуванню в судовому порядку становить 4949,7 тис. грн. До господарського суду подано позовні заяви на суму 486,5 тис. грн., в тому числі через органи прокуратури в інтересах Пенсійного фонду України в м. Павлоград Дніпропетровської області подано позовні заяви на суму 746,4 тис. грн. Задоволено 4838,4 тис. грн. Надійшло за позовними заявами 1204,6 тис. грн. Знаходиться на виконанні у відділі Державної виконавчої служби рішень суду на суму 3264,5 тис. грн.

В управлінні м. Павлоград Дніпропетровської області проведено роботу по погашенню сум заборгованості по виплачених пенсіях внаслідок трудового каліцтва, професійного захворювання та по втраті годувальника з цих причин. Станом на 01.01.06 сума боргу за регресними вимогами, виплачених до 01.04.01 яка підлягає відшкодуванню в судовому порядку становить 6,5 тис. грн. До господарського суду подано позовні заяви на суму 6,5 тис. грн. Передано на виконання до Державної виконавчої служби рішення суду на суму 6,5 тис. грн.


Случайные файлы

Файл
145437.rtf
179943.rtf
96531.rtf
86366.rtf
106762.rtf
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.