Варіанти інвестування грошових коштів (160485)

Посмотреть архив целиком
Варіанти інвестування грошових коштів1. Інвестування грошових коштів за рахунок прибутку


В результаті проведення аналізу фінансових ресурсів було виявлено недостачу оборотних коштів на суму 376 тис. грн., внаслідок чого підприємство скоротило випуск товарної продукції і було вимушене ліквідувати дільницю по виробництву корпусних меблів. Одним з варіантів інвестування грошових коштів в оборотні засоби підприємства, при умові максимального завантаження виробничих площ, може бути інвестування за рахунок прибутку. Це надасть можливість підвищити обсяг випуску товарної продукції, збільшити прибуток, зменшити постійні витрати.

а ) диван - ліжко:


Виручка від реалізації = Р * К = 388,90 * 3600 = 1400040 грн.


де: К - об'єм продажу, шт.

Р - ціна диван - ліжк, грн.


Валові витрати = V * K + FC = 311,52 * 3600 + 82102 = 1121472 грн.

Прибуток від реалізації = Виручка від реалізації - Валові витрати = 1400041 - 1121472 = 278569 грн.


Малюнок 1 Структура виручки від реалізації диванівб ) крісло:


Виручка від реалізації = Р * К = 158,20 * 7200 = 1139040 грн.

Валові витрати = V * K + FC = 108,98 * 7200 + 82102 = 866758 грн.

Прибуток від реалізації = Виручка від реалізації - Валові витрати = 1139040 - 866758 = 272282 грн.


Малюнок 2 Структура виручки від реалізації крісел


Балансовий прибуток від реалізації диванів та крісел становить 550851 грн.

Податок на додану вартість = 550851 * 0,2 = 110170,2 грн.

Податок на прибуток = 550851 * 0,3 = 165255,3 грн.

Чистий прибуток = 550851 - 110170,2 - 165255,3 = 275425,5 грн.

Як бачимо з розрахунків підприємство не в змозі погасити недостачу оборотних коштів за рахунок прибутку. Проаналізувавши кошторис витрат на виробництво диванів можна зробити висновок, що 57,48 % затрат складають затрати на матеріали, отже потрібно шукати комплексні шляхи виходу підприємства з кризового стану знижуючи собівартість виготовлення продукції і шукаючи зовнішні та внутрішні джерела інвестування.2. Інвестування грошових коштів за рахунок внутрішніх резервів підприємства та банківського кредиту


Оскільки у підприємства немає оборотних коштів для того щоб розширити виробництво товарної продукції потрібно шукати внутрішні резерви зниження собівартості. Одним з напрямків зниження собівартості може бути зменшення витрат на сировину і матеріали.


Таблиця 1 Витрати на сировину і матеріали для виробництва диванів

Назва: сировини, матеріалу

Одиниця виміру

Ціна грн.

Норма витрат

Сумагрн.

1

2

3

4

5

Сировина

ЧМЗ хвойна

м3

216,66

0,04146

8,98

ЧМЗ тверда заготовка

м3

298,18

0,00034

0,10

ДВП

м2

1,96

8,2748

16,22

Фанера 16 мм.

м3

589,76

0,00176

1,04

Пластік

п / м

0,045

4,4

0,20

Заготовка шпона

м2

1,77

2,9

5,13


м2

1317,95

0,0027

3,56

ДСП

м3

235

0,066

15,51

Всього сировина:
50,74

Матеріали

Смола

кг.

0,88

1,373

1,21

Шліфер

м2

8,00

0,0103

0,08

Клей ПВА

кг.

3,79

0,6

2,27

Нітролак

кг.

4,49

0,4

1,80

Розчинник

кг.

1,92

0,0352

0,07

Тканина меблева

м2

8,35

7,5

62,62

Тік

м2

1,54

4,21

6,48

Нитки х / б

кот.

2,12

0,332

0,70

Нитки капронові

п / м

0,02

6,3

0,13

Ватін

м2

7,75

3,896

30,19

Паролон

кг.

11,41

0,2

2,28

Пружинний блок

м2

15,21

2,4

36,50

Шнур круглий

кг.

4,85

0,082

0,40

Опора 1285

шт.

0,05

2,02

0,02

Планка

шт.

0,01

2

0,02

Фіксатор

шт.

0,01

2

0,02

Колпачок

шт.

0,01

2,02

0,02

Гудзик

шт.

0,04

18,18

0,73

Стяжка 445

шт.

0,06

8,424

0,51

Гвинт М8 х 80

шт.

1,84

2,02

3,71

Марлія

м2

0,60

0,005

0,003

Шурупи

кг.

3,22

0,127

0,41

Гвіздки

кг.

1,40

0,133

0,19

Всього матеріали:
150,34

Всього сировина і матеріали
201,08


Як бачимо з структури витрат на сировину і матеріали, 41,6 % витрат займає меблева тканина і 20,08 % ватин тому, з допомогою технолога, переглянувши норми на споживання вдалось зменшити їх питому вагу в собівартості продукції до 52,66 % , це в свою чергу надасть можливість, зменшити собівартість виготовлення диванів і збільшити прибуток від реалізації.


Таблиця 2 Cтруктура собівартості, виготовлення дивану, по статтям затрат

N

п/п

Статті витрат

Собівартість по фактутис. грн.

1

2

3

1.

Сировина

50,74

2.

Матеріали

150,37


Сушка дерева

3,48

4.

Фонд оплати праці

18,20

5.

Відрахування на заробітну плату

9,28

6.

Затрати на утримання і експлуатацію обладнання

21,68

7.

Цехові затрати

14,80

8.

Всього: цехова собівартість

268,31

9.

Загальнозаводські затрати

36,70

10.

Всього: виробнича собівартість

305,01

11.

Невиробничі затрати


9,52

12.

Всього: повна собівартість

314,53


Малюнок 3 Питома вага витрат на сировину і матеріали в собівартості виготовлення дивану


Точка беззбитковості:


FC

Qc = 

P – V


де: Qc - критичний об'єм продажу, шт. ;

FC - умовно-постійні виробничі витрати, грн. ;

Р - ціна одиниці продукції, грн. ;

V - змінні виробничі витрати, грн.

Умовно - постійні витрати ( FC ) :

амортизаційні відрахування - 4118 грн.

комунальні витрати - 19200 грн.

управлінські витрати - 58784 грн.

Всього 82102 грн.

Змінні виробничі витрати на одиницю виготовлення продукції ( V ) :

сировина - 50,74 грн.

матеріали - 150,34 грн.

сушка деревини - 3,48 грн.

фонд заробітної плати - 18,20 грн.

утримання обладнання - 21,68 грн.

Всього 268,44 грн.


FC 82102

Qc = = = 619 шт.

P - V 401,11 - 268,44


де: Р - ціна диван ліжка, 401,11 грн.

Знизивши собівартість виготовлення продукції підприємство, за рахунок кредиту, може розширити виробництво продукції і збільшити оборотні кошти. Банк надає підприємству кредит для збільшення оборотних коштів в розмірі 376 тис. грн. терміном на один рік, під 70 відсотків річних. Після закінчення строку користування кредитом підприємство повинно буде повернути банку, з врахуванням відсотків 639,2 тис. грн.

Виручка від реалізації = Р * К = 401,11 * 3600 = 1443996 грн.

Валові витрати = V * K + FC = 268,44 * 3600 + 82102 = 998486 грн.

Прибуток від реалізації = Виручка від реалізації - Валові витрати = 1443996 - 998486 = 445510 грн.

Будуємо графік розрахунку точки беззбитковості:Витрати


c

248287 Qреалізація продукції

валові витрати


змінні виробничі

витрати

умовно - постійні витрати

82102


0 619 Штук

Малюнок 4 Графік розрахунку точки беззбитковості (диван - ліжко)


Таблиця 3 Витрати на сировину і матеріали для виробництва крісел

Назва: сировини, матеріалу

Одиниця виміру

Ціна грн.

Норма витрат

Сума грн.

1

2

3

4

5

Сировина

ЧМЗ хвойна

м3

216,66

0,0051

1,10

ЧМЗ тверда заготовка

м3

298,18

0,00017

0,05

1

2

3

4

5

ДВП

м2

1,96

2,863

5,61

ДСП

м3

235

0,028

6,58

Шпон

м3

1,17

0,25

0,44

Всього сировина:
13,78

Матеріали

Смола

кг.

0,88

0,6168

0,55

Шліфер

м2

8,00

0,026

0,21

Клей ПВА

кг.

3,79

0,72

2,73

Нітролак

кг.

4,49

0,09

0,40

Розчинник

кг.

1,92

0,0074

0,01

Тканина меблева

м2

8,35

3,0

25,05

Тік

м2

1,54

4,21

6,48

Нитки х / б

кот.

2,12

0,2

0,42

Нитки капронові

п / м

0,02

3,9

0,08

Ватін

м2

1,38

3,5

4,83

Ватнік

м2

7,75

0,52

4,03

Паролон

кг.

11,41

0,9

10,27

Пружинний блок

м2

15,21

0,26

3,95

Шнур круглий

кг.

4,85

0,016

0,08

Опора 1285

шт.

0,04

4

0,16

Мішковина

м2

1,54

0,8525

1,31

Гудзик 1832 - 86

шт.

0,04

10,1

0,40

Стяжка 445

шт.

0,06

8,424

0,51

Гвинт М8 х 80

шт.

1,84

0,286

0,53

Шайба М 8,2

шт.

3,45

0,374

1,12

Гайка М 8,5

шт.

4,80

0,043

0,21

Гвіздки

кг.

1,40

0,04

0,06

Скоба 417

кг.

3,45

0,32

0,96

Шурупи

кг.

3,22

0,048

0,15

Всього матеріали:
64,5

Всього сировина і матеріали
78,28


Зменшивши норму витрат на меблеву тканину і ватин ми зменшили їх питому вагу в собівартості продукції на 8,54 грн.


Таблиця 4 Cтруктура собівартості, виготовлення крісла, по статтям затрат

N п/п

Статті витрат

Собівартість по фактутис. грн.

1

2

3

1.

Сировина

13,78

2.

Матеріали

65,4


Сушка дерева

1,31

4.

Фонд оплати праці

7,13

5.

Відрахування на заробітну плату

3,56

6.

Затрати на утримання і експлуатацію обладнання

13,72

7.

Цехові затрати

12,12

8.

Всього: цехова собівартість

102,69

9.

Загальнозаводські затрати

22,23

10.

Всього: виробнича собівартість

124,92

11.

Невиробничі затрати

3,27

12.

Всього: повна собівартість

128,19


Малюнок 5 Питома вага витрат на сировину і матеріали в собівартості виготовлення крісел

Точка беззбитковості:

Умовно - постійні витрати ( FC ) :

амортизаційні відрахування - 4118 грн.

комунальні витрати - 19200 грн.

управлінські витрати - 58784 грн.

Всього 82102 грн.

Змінні виробничі витрати на одиницю виготовлення продукції ( V ) :

сировина - 13,78 грн.

матеріали - 64,5 грн.

сушка деревини - 1,31 грн.

фонд заробітної плати -7,13 грн.

утримання обладнання -13,72 грн.

Всього 102,44 грн


FC 82102

Qc = = = 762 шт.

P - V 210,21 - 102,44

Будуємо графік розрахунку точки беззбитковості:


Витрати


c

160180 Qреалізація продукції

валові витрати


змінні виробничі

витрати

умовно - постійні витрати

82102


0 762 Штук

Малюнок 6 Графік розрахунку точки беззбитковості ( крісло )


Виручка від реалізації = Р * К = 210,21 * 7200 = 1613512 грн.

Валові витрати = V * K + FC = 102,44 * 7200 + 82102 = 769670 грн.

Прибуток від реалізації = Виручка від реалізації - Валові витрати = 1613512 - 769670 = 843842 грн.Балансовий прибуток = 445510 + 843842 = 1289352 грн.

Податок на додану вартість = 1289352 * 0,2 = 257870,4 грн.

Податок на прибуток = 1289352 * 0,3 = 386805,6 грн.

Чистий прибуток = 1289352 - 257870,4 - 386805,6 = 644676 грн.

1) Середня ставка доходу ( ССД ):


Середні річні майбутні чисті доходи

ССД = 

Половина початкових інвестицій


Середні річні майбутні чисті доходи 644676

ССД = = = 3,43

Половина інвестиційних коштів 188000


2) Оцінка проекту за методом чистої приведеної вартості


ЧТВ = ТВ - ІК


де: ТВ - теперішня вартість, грн.

ІК - інвестиційні кошти, грн.


ТВ = ГП * PVIF


де: ГП - грошовий потік, грн.

PVIF - процентний фактор теперішньої вартості, %


ЧТВ = ТВ - ІК = 495755,84 - 376000 = 119755,84 грн.

ТВ = ГП * PVIF = 644676 * 0,769 = 495755,84 грн.3) Оцінка проекту за індексом прибутковості:


ТВ 495755,84

ІП = = = 1,31

ІК 376000


4) Оцінка проекту за терміном окупності:


ІК 376000

ТО = = = 0,58 років

ГП 644676


5) Внутрішня ставка доходу ( ВСД ):


ПІ 376000

 = = 0,583

ГП 644676


по таблиці А - 3, теперішньої вартості анюїтету [15, с. 350 ], знаходимо внутрішню ставку доходу. ВСД дорівнює 40 %

6) Оцінка інвестиційного ризику:


 =


де: N - число спостережень;

t - число періодів;

ЕR - сподіваний дохід, тис. грн.

Рі - значення ймовірності доходів

Розподіл значень ймовірностей запроектованого доходу


Таблиця 5

Оцінка можливого результату

Запроектований доход, тис. грн.

Значення ймовірностей

Можливий доход, тис. грн.

1

2

3

4

Песимістична

278

0,20

56

Стримана

450

0,60

270

Оптимістична

644

0,20

128

Вцілому


1,0

454 (ЕR )


Вирахування середньоквадратичного відхилення


Таблиця 6

І

Е

ЕR

( Е - Е R )

( Е - ЕR )2

Pi

( Е - ЕR )2 Pi

1

2

3

4

5

6

7

1

278

454

-157

24649

0,20

4930

2

450

454

15

225

0,60

135

1

2

3

4

5

6

7

3

644

454

190

36100

0,20

7220Дисперсія = 12285


Ймовірність

Сподіваний доход

Малюнок 7 Розподіл ймовірності очікуємого доходу


7) Коефіцієнт варіації:


 110

СV = = = 0,24

ЕR 454


Таким чином оцінивши інвестиційний проект можна зробити висновок, проект може бути прийнятий до реалізації. Термін окупності інвестиційних проекту складає 0,5 року, чистий прибуток, що залишається в розпорядженні підприємства після сплати обов'язкових платежів становить 644676 грн.Висновки і пропозиції


В цілому ситуація на підприємстві критична. Недостача оборотних коштів і великі витрати на сировину і матеріали призвели до зменшення обсягів виробництва продукції і ліквідації ділянки зборки корпусних меблів Сумісний аналіз фінансових коефіцієнтів, проведений по даним табл. 2.3 відображає загальне погіршення фінансової ситуації на підприємства за аналізуємий період. Коефіцієнт автономії підвищився з 0,15 до 0,45 , що характеризує збільшення фінансової незалежності підприємства , зниження ризику фінансових труднощів в майбутніх періодах, підвищує гарантії виплати підприємством своїх зобов'язань. Коефіцієнт маневреності знизився з 0,39 до 0,30 - це пояснюється не достатком власних коштів підприємства, що знаходяться в мобільній формі і зниженням можливості їх маневрування. Хоч коефіцієнт забезпеченості запасів і затрат власними джерелами і підвищився з 0,17 до 0,28 все ж він майже в троє нижче від нормативної величини , що говорить про недостатнє забезпечення запасів і затрат власними джерелами формування. Відповідно коефіцієнт ліквідності знизився з 0,44 до 0,31 тобто знижуються прогнозовані платіжні можливості підприємства при умові своєчасного проведення розрахунків з дебіторами. Існує " неписане правило ", що мінімальною гарантією інвестицій є коефіцієнт ліквідності не менше 2,0 . Зниження коефіцієнта нижче 1,0 означає наявність високого фінансового ризику, так як в інвестуванні і підприємництві наявні засоби більш важливі ніж простий факт прибутку. Низький рівень ліквідності може свідчити про ускладнення в збуті продукції або поганій організації матеріально - технічного постачання.

Коефіцієнт абсолютної ліквідності в зв'язку з відсутністю найбільш ліквідних активів (грошових коштів в касі, коштів на розрахунковому рахунку, відсутністю короткострокових фінансових вкладень) на початку року дорівнював нулю, тобто підприємство не могло в разі необхідності швидко реалізувати свої активи і розрахуватись з кредиторами. На кінець року в касі підприємства з'явились грошові кошти і це призвело до збільшення коефіцієнта абсолютної ліквідності до 0,002 , нормативне значення цього коефіцієнта 2. Коефіцієнт покриття або платіжоспроможності підвищився з 1,06 до 1,17 , але все ще нижче від нормативного значення, а це значить що підприємство має низький рівень платіжоспроможності при умові своєчасних розрахунків з дебіторами і продажі в разі необхідності матеріальних оборотних коштів. Коефіцієнт майна виробничого призначення підвищився з 0,308 до 0,416 і знаходиться нижче критичної границі допустимої норми, тому потрібно знайти додаткові кошти для збільшення майна виробничого призначення.

Фактичний обсяг виробництва знаходиться нижче точки беззбитковості, тобто підприємство не покриває з допомогою прибутку витрат на виробництво і реалізацію товарної продукції. Низький рівень ліквідності свідчить про ускладнення в збуті продукції і поганій організації матеріально - технічного постачання.

1. Для виходу підприємства з кризового стану потрібно шукати комплексні

шляхи зменшення витрат на виробництво і збут продукції та оздоровлення фінансової ситуації за рахунок інвестування грошових коштів.

2. На інвестиційний процес негативно впливає відсутність чіткої визначеності та послідовності у проведенні державної інвестиційної політики. Одним з основних факторів скорочення обсягів капітальних вкладень, насамперед небюджетних, є високий рівень інфляції, який об'єктивно призводить до переливу капіталу в сфери з швидким обігом та не дає змоги накопичити необхідний інвестиційний потенціал для реалізації довгострокових проектів. Наслідком впливу інфляційних процесів є високий рівень процентів за банківські кредити, що робить їх неефективними та невигідними для інвесторів у довгостроковий період використання. Без подолання інфляції забезпечити становлення і функціонування ринку довгострокових інвестиційних кредитів як основи капітального будівництва в ринкових умовах практично неможливо.

Для активізації інвестиційного процесу важливе значення має не тільки стримування інфляції, зменшення ставок за кредити, послаблення податкового пресу , а й концентрація необхідного капіталу, призначеного для інвестицій. Така концентрація повинна, насамперед, ґрунтуватися на механізмах, які дозволяють залучати капітал в найефективніший сфери економіки. Проте перспективи поліпшення інвестиційного клімату в Україні пов'язуються, перш за все, з підвищенням політичної стабільності та зниженням інфляції. Падіння інфляційної прибутковості переорієнтує капітали фінансових ринків у виробничий сектор, підвищить привабливість національної економіки для іноземних кредитних ресурсів, які залишаються поки що дешевшими, ніж внутрішні.

4. Підвищенню кредитного та, відповідно, інвестиційного рейтингу в цілому сприятиме освоєння кредитних ресурсів міжнародних фінансових організацій. Однак головним джерелом інвестиційних ресурсів при падінні обсягів централізованих (бюджетних) капіталовкладень залишаться власні ресурси підприємств - прибуток та амортизація, частка якої збільшуватиметься за рахунок індексації основних фондів та поступового зменшення термінів амортизації.

5. Для того, щоб покращити ситуацію на Меблевій фабриці потрібно інвестувати грошові кошти в оборотні засоби підприємства. Це може бути короткостроковий кредит банку або частина нерозподіленого прибутку підприємства від реалізації товарної продукції. В результаті детальних розрахунків було доведено, що за рахунок прибутку підприємство не в змозі вийти з скрутного становища, оскільки великі затрати на сировину і матеріали призводять до зниження виручки від реалізації. В результаті проведення комплексних заходів по зменшенню витрат на сировину і матеріали удалось зменшити собівартість продукції і підвищити рентабельність продажу з нуля до 0,79 , що в свою чергу надало можливість за рахунок кредиту збільшити обігові кошти і обєм випуску продукції.Бібліографія


1. Бланк И. А. Инвестиционный менеджмент. - К. : МП " ИТЕМ " ЛТД , 2005. - 447 с.

2. Бочаров В. В. Финансово - кредитные методы регулирования рынка инвестиций. - М. : Финансы и статистика, 1999 - 143 с.

Балабанов И. П. Основы финансового менеджмента. Как управлять капиталом ? - М. : Финансы и статистика, 1995. - 384 с.

4. Балабанов И. Г. Финансовый менеджмент. - М. : Финансы и статистика, 1999. - 224 с.

5. Ефимова О. В. Как анализировать финансовое положение предприятия (практическое пособие ) - М. : " Интел - Синтез ", 1994. - 124 с.

6. Заруба О. Д. Основи фінансового аналізу та менеджменту: Навчальний посібник. К. : Міністерство освіти України, 2005. - 108 с.Случайные файлы

Файл
116502.rtf
145167.rtf
148665.rtf
NTKURSOW.DOC
24637-1.rtf