Аналіз інвестиційного проекту (160247)

Посмотреть архив целиком

Вступ


У міжнародній практиці план розвитку підприємства подається у вигляді бізнес-плану, що, по суті, є структурованим описом проекту розвитку підприємства. Якщо проект пов'язаний із залученням інвестицій, то він носить назву» інвестиційний проект». Зазвичай кожний новий проект підприємства в тій чи іншій мірі пов'язаний із залученням нових інвестицій. У найбільш загальному розумінні проект – це спеціальною чином оформлена пропозиція про зміну діяльності підприємства, що переслідує певну ціль (мету).

Проекти прийнято розділяти на тактичні і стратегічні. До останніх належать проекти, що передбачають зміну форми власності (створення орендного підприємства, акціонерного товариства, приватного підприємства, спільного підприємства і т.д.) або кардинальну зміну характеру виробництва (випуск нової продукції, перехід до цілком автоматизованого виробництва і т. п.). Тактичні проекти звичайно пов'язані зі зміною обсягів продукції, що випускається, підвищенням якості продукції, модернізацією устаткування.

Для вітчизняної практика поняття проекту не є новим. Його відмінна якість за старих часів полягала в тому, що основні напрямки розвитку підприємства, як правило, визначалися на вищому по відношенню до підприємства рівні керування економікою галузі. У нових економічних умовах підприємство в особі його власників і вищого складу керування повинно само піклуватися щодо свого подальшого існування, вирішуючи самостійно всі стратегічні і тактичні питання. Така діяльність в області інвестиційного проектування повинна бути певним чином організована.

Практика дозволяє узагальнити досвід розробки проектів і перерахувати типові проекти.

1. Заміна застарілого обладнання як природний процес продовження існуючого бізнесу в незмінних масштабах. Звичайно подібного роду проекти не потребують тривалих і складних процедур обґрунтування і прийняття рішень. Багатоальтернативність може з'являтися у випадку, коли існує декілька типів подібного устаткування і необхідно обґрунтувати переваги одного з них.

2. Заміна устаткування з метою зниження поточних виробничих витрат. Мета подібних проектів – використання більш нового устаткування замість працюючого, але порівняно менше ефективного, що морально застаріло. Цей тип проектів припускає детальний аналіз вигідності кожного окремого проекту, тому що більш зроблене в технічному змісті устаткування ще не однозначно більш вигідно з фінансової точки зору.

3. Збільшення випуску продукції і/ або розширення ринку послуг. Даний тип проектів потребує відповідального рішення, що звичайно приймається верхнім рівнем керування підприємства. Найбільше детально необхідно аналізувати комерційну реалізацію проекту з обґрунтуванням розширення ринкової ніші, а також фінансову ефективність проекту, з'ясовуючи, чи призведе збільшення обсягу реалізації до відповідного зростання прибутку.Аналіз інвестиційного проекту


На діючому заводі планується реконструкція у вигляді впровадження нових технологій, які дозволять поліпшити якість продукції, що випускається, і збільшити обсяг її випуску.

Розрахунковим роком є початок четвертого року з початку реконструкції.

На підприємстві діє три цехи. Під час реконструкції планується переоснащення і будівництво нового цеху по виробництву вініпласту – це новий матеріал, що використовується при виробництві труб.

Початкові інвестиції, необхідні для реалізації інвестиційного проекту, становлять 275 000 г.о. Щорічні надходження від реалізації проекту відповідно дорівнюють:

1 рік – 80 000 г.о.

2 рік – 90 000 г.о.

3 рік – 105 000 г.о.

4 рік – 100 000 г.о.

Планується впровадження автоматичної лінії обробки деталей. До впровадження автоматичної лінії вироби оброблялися на потоковій лінії, що складається з 36 металорізальних верстатів, відсоток зношування яких склав 56%.

Автоматична лінія з 27 верстатів створена на основі нового обладнання із частковим використанням наявних у підприємства верстатів, а саме, 82% від загальної кількості верстатів у новій автоматизованій лінії – це нові верстати, а інші – діючі верстати, що залишилися, демонтуються й продаються по залишковій вартості.

Причому є два варіанти покупки устаткування з різними техніко-економічними характеристиками. Верстати даного виду можуть бути закуплені в Росії в постачальника, з яким налагоджені постійні зв'язки, і в німецької фірми, що запропонувала новий зразок аналогічних верстатів. Дані по кожному варіанті наведені в таблиці 1.

Відбудовна вартість устаткування приймається рівної залишкової вартості.

Нормативний коефіцієнт порівняльної ефективності дорівнює 0,15.

Норматив приведення – 0,1.

Метод нарахування амортизації – лінійний.


Таблиця 1. Дані щодо капітальних вкладень і поточних витрат по новому й діючому устаткуванню.

п/п

Показник

Діюче устаткування

Російське устаткування

Німецьке устаткування

1

Вартість одного верстата без обліку транспортних витрат, тис. грн

23,6

13,9

26,2

2

Вартість транспортування партії устаткування, тис. грн

-

23

5

3

Вартість річного поточного ремонту, тис. грн

2,5

4,3

3,9

4

Витрати на площу під одним верстатом, тис. грн

0,9

1,2

1,7

5

Річні амортизаційні відрахування, тис. грн

Метод нарахування амортизації – лінійний.


Величина споживаної електроенергії за рік

6

потужність установлених моторів, кВт

40

75

80

7

коефіцієнт використання устаткування по потужності

0,7

0,7

1,6

8

коефіцієнт використання устаткування за часом

0,8

0,8

0,8

9

число годин роботи устаткування в році, год

5811

6018

6300

10

Ціна 1 кВт електроенергії, грн

0,16511

Річний фонд оплати праці, тис грн

103

40

40

12

Вартість інструментів і пристроїв у рік, тис грн

8

10

9,5

13

Термін служби верстатів, років

6

8

9

14

Річний випуск продукції, тис шт.

633

961

1200


Розрахуємо залишкову вартість старого устаткування.

Сума зношування:


І = (Ки * Sп) / 100 (1)


де И – сума зношування, грн;

Ки – коефіцієнт фізичного зношування, %. (56%)

Sп – повна вартість основних фондів, грн.

І = 23,6*56/100=13,2 тис. грн


Відбудовна вартість основних засобів: SВ = Sп – І (2)


SВ =23,6 – 13,2 = 10,4 тис. грн.

При виборі варіантів по реконструкції діючих підприємств використовуємо показники порівняльної економічної ефективності капітальних вкладень:

  • поточні витрати Сі

  • одноразові витрати Кі.

  • нормативний коефіцієнт порівняльної ефективності Ен.

Розрахунок здійснюється по мінімуму наведених витрат, які являють собою суму поточних витрат і одноразових витрат, наведених до річної розмірності відповідно до встановленого нормативного коефіцієнта порівняльної ефективності:


Сі + Кі.* Ен = min (3)


Таким чином, розрахуємо кожний з показників для двох варіантів здійснення реконструкції.

ВАРІАНТ 1.

Верстати закуплені в Росії. Кількість нових російських верстатів (Nн):

Nн = 27*82/100=22 (шт.)

Кількість старих верстатів:

27 – 22 = 5 (шт.)

Розрахуємо суму капітальних вкладень (Кір).

1. Розрахуємо вартість нових російських верстатів з урахуванням транспортних витрат і ПДВ (20%).

Кір = 13,9*22*1,2 + 23 = 390 тис. грн.

Розрахуємо поточні витрати (Сір).

Поточні витрати на виготовлення продукції складаються із суми річного поточного ремонту, витрат на площу, займану всіма верстатами, суми річних амортизаційних відрахувань, вартості споживаної електроенергії, фонду оплати праці й вартості інструментів і пристроїв розраховуючи на один рік.

Вартість споживаної електроенергії:


Sэ = Мм * Км * Кв * Т * Це


де Sэ – вартість споживаної електроенергії, грн.;


Случайные файлы

Файл
23491.rtf
145245.rtf
47823.rtf
58100.rtf
73750.rtf
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.