Визначення потужності дизель-генераторів систем надійного живлення на АЕС (151497)

Посмотреть архив целиком
Курсова робота

Визначення потужності дизель-генераторів систем надійного живлення на АЕСЗміст


1 Визначення потужності дизель-генераторів систем надійного живлення

2 Особливості визначення потужності дизель генераторів систем надійного живлення блоків із ВВЕР-1000

2.1 Розрахунок струмів короткого замикання

2.2 Вибір високовольтного встаткування й струмоведучих частин головної схеми

2.2.1 Вибір вимикачів і роз'єднувачів 750 кВ

2.2.2 Вибір вимикачів і роз'єднувачів 330 кВ

2.2.3 Вибір вимикача навантаження

2.2.4 Вибір проводу струму генератор-трансформатор (24 кВ)

2.2.5 Вибір трансформатора напруги (750 кВ)

2.2.6 Вибір трансформатора напруги (330кВ)

2.2.7 Вибір трансформатора струму (750 Кв)

2.2.8 Вибір трансформатора струму (330кВ)

2.2.9 Вибір гнучких шин ОРУ-750 кВ

2.2.10 Вибір гнучких шин для осередків ОРУ-750 кВ

2.2.11 Вибір гнучких шин ОРУ-330 кВ

2.2.12 Вибір гнучких шин для осередків ОРУ-330 кВ

Література1 Визначення потужності дизель-генераторів систем надійного живлення


Потужність дизель-генератора при східчастому пуску асинхронного навантаження вибирають по потужності, споживаної (Рпотр i) електродвигунами, підключеними до секції надійного живлення, і зростаючої з пуском чергового щабля. Повинне виконуватися умоваде nст – число щаблів пуску; Рн дг – номінальне навантаження дизель-генератора.

Значення Рпотр визначається по номінальній потужності двигуна Рдв н, його коефіцієнту завантаження й КПДПо формулах, визначаються потужності, споживані двигунами по завершенні операції пуску відповідного щабля. У той же час у процесі пуску черги, особливо при проходженні окремими електродвигунами критичного ковзання, величина навантаження на дизель-генератор може короткочасно збільшитися в порівнянні зі сталим режимом. Для дизелів існують заводські характеристики припустимих граничних навантажень.

Визначення навантаження в процесі пуску асинхронних двигунів представляє складне й трудомістке завдання. Пускову потужність двигуна можна оцінити на основі потужності, споживаної в сталому номінальному режимі , коефіцієнтів потужності номінального режиму , при пуску й кратності пускового струму К i


(3.3)


Тоді пускова потужність на кожному із щаблів пуску визначається як сума потужностей, споживаних у сталому режимі раніше запущеними двигунами, і пускової потужності двигунів, що запускаються в даному щаблі. Повинне виконуватися умова


(3.4)


де Рдоп дг – навантаження, що допускається на дизель-генератор у перехідному процесі, як правило, Рдоп дг Рн дг.

Значення cos пуск визначається з формули


(3.5)


де Кп – кратність пускового моменту.

Слід зазначити, що пускова потужність, обумовлена по формулі (3.3), є величиною умовної, тому що в процесі пуску напруга знижується.

Розрахунок потужності дизель-генератора доцільно вести в табличній формі. Приклад розрахунку наведений у таблиці 3.1.


Таблиця 1 - Розрахунок потужності дизель-генератор

Черговість пуску

Механізм

Рдв н

квт

Рпотр

квт

Cos ном

Рпуск

квт

Стала потужність щабля

Пускова потужність

+

+ Рпуск j

1

Еквівалентний трансформатор. живлення АБП.

1000

800

0,3

1500

800

1500

2

Еквівалентний трансформатор пит. навантаження 0,4кВ

1000

800

0,3

1500

1600

3000

3

Еквівалентний трансформатор пит. навантаження 0,4кВ

1000

800

0,3

1500

2400

4500

4

Насос технічної води

1250

1170

0,22

2080

3570

2880

5

Насос аварійного упорскування бору

800

560

0,3

1680

4130

4560

6

Аварійний живильний насос

800

560

0,3

1680

4690

6240

7

Насос спринклерний реактора

500

362

0,3

1006

5052

7246


З таблиці 1 видно, що до установки може бути прийнятий дизель-генератор номінальною потужністю Рн дг = 5600 кВт, що допускає перевантаження 6200 кВт у плині 1 години.


2 Особливості визначення потужності дизель генераторів систем надійного живлення блоків із ВВЕР-1000


Відповідно до основної концепції безпеки експлуатації атомних електростанцій на АЕС повинні бути передбачені автономні системи безпеки в технологічній частині й відповідно автономні системи надійного живлення, що включають у тому числі й автономні джерела живлення - дизель генератори. Вимоги до проектування автономних систем надійного живлення визначаються ПРАВИЛАМИ ПРОЕКТУВАННЯ СИСТЕМ АВАРІЙНОГО ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ АТОМНИХ СТАНЦІЙ. Для блоку з реактором ВВЕР-1000 число таких систем прийнято три. Основними споживачами цих систем є електродвигуни механізмів, що забезпечують розхолоджування реактора й локалізацію аварії в аварійних різних режимах з повною втратою змінного струму (насоси системи аварійного охолодження зони, аварійні живильні насоси, спринклерні насоси й т.п.). У випадку зникнення напруги на секції 6 кВ надійного живлення другої групи або з появою імпульсу по технологічному параметрі «більшу» або «малу» течі в першому контурі або розрив паропроводу другого контуру, живлення на секції надійного живлення подається від генераторів, що підключаються автоматично до них дизель. Кожна із цих систем надійного живлення повинна бути здатна по потужності підключених дизель-генераторів і составу механізмів забезпечити аварійне розхолоджування реактора при будь-якому виді аварії. У таблиці 2 наведений перелік механізмів, що беруть участь у східчастому пуску від генератора системи безпеки.


Таблиця 2 - перелік механізмів, що беруть участь у східчастому пуску

Черговість

пуску

Механізм

Рдв н квт

Час включення

1

Трансформатор живлення випрямляча АБП каналу безпеки

1000

0

1

Система охолодження

7

0

2

Насос подачі бору високого тиску

55

5

2

Насос аварійного упорскування бору

800

5

2

Насос аварійного розхолоджування

800

5

3

Насос технічної води відповідальних споживачів (2 одиниці)

630

10

4

Скрупульозна система охолодження боксу

110

20

4

Скрупульозна система охолодження центрального залу

110

20

4

Скрупульозна система охолодження шахти апарата

110

20

4

Насос

75

20

5

Спринклерний насос

500

30

5

Насос промконтура

110

30

6

Аварійний живильний насос

800

40


Коефіцієнт завантаження Кзгр механізмів із цій таблиці доцільно прийняти Кзгр= 0,7-0,8.

Разом з тим, при проектуванні схеми електропостачання власних потреб АЕС повинне бути забезпечене надійне живлення механізмів, які забезпечили схоронність основного встаткування машинного залу й реакторного відділення блоку. Для рішення цього завдання сучасні енергоблоки оснащуються системою надійного живлення загально блокових споживачів. Як аварійні джерела надійного живлення загально блокових споживачів також використовують дизель генератори.


Таблиця 3 - Споживачі загально блокових секцій 6 кВ, BJ, BK.

Приєднання

Найменування

Навантаження BJ

Навантаження BK

1

Насос гідростатичного підйому ротора

SC91D

315

315

2

насос (допоміжний)

RL51D

800

800

3

насос

TK21D

800

800

4

Насос водопостачання РДЕС

VH10D

250

250

5

Трансформатор 6/04 кВ, невідповідальних споживачів CJ, CK

BU31

1000

1000

6

Трансформатор 6/04 кВ, АБП (УВС)

BU17

250

7

Трансформатор 6/04 кВ, АБП (загально блокових)

BU18

250

8

Трансформатор 6/04 кВ, РДЕС

BU37

250

РАЗОМ:

3298,5 кВ·А

3075,5 кВ·АПри зупинці одночасно двох загально блокових секцій (BJ, BK) запускаються два дизелі генератора (дизель генератор свого блоку підключається до однієї секції, дизель-генератор сусіднього блоку підключається через перемичку до другої секції). У випадку не запуску одного із цих генераторів або не включення відповідного вимикача дизель генератора на одну із секцій відбувається включення вимикачів перемички між секціями. Останній режим (один дизель-генератор на обидві секції) приймається в якості розрахункового при виборі потужності загально блокових дизель-генераторів.

Потужність цього дизель генератора повинна бути достатня для включення відповідальних загально блокових механізмів і механізмів машинного залу, що забезпечують аварійне розхолоджування основного встаткування блоку. У таблиці 4 наведений перелік механізмів, що беруть участь у східчастому пуску від загально блокового дизель генератора.


Таблиця 4 - Основні механізми й етапи східчастого прийому навантаження на загально блокових дизель генератор


Черговість

пуску

Механізм

Рдв н

квт

1

Трансформатор надійного живлення випрямного пристрою загально блокового АБП (2 одиниці)

1000

1

Трансформатор надійного живлення випрямного пристрою УВС

400

1

Насос технічної води дизель-генератора

250

1

Охолодження приводів СУЗ

110

2

Допоміжний живильний насос

800

3

Насос

55

3

Масляний насос

15

4

Поживний насос

800


У цей час на АЕС із реакторами ВВЕР-1000 як автономні джерела живлення споживачів 2 групи надійності використовують автономні досмажування станції АСД-5600. АСД-5600 складається з дизеля 78Г и синхронного генератора СБГД-6300-6МУ3. Генератор має наступні технічні дані:

 • номінальна активна потужність Рн = 5600 кВт;

 • номінальна напруга Uн = 6300 У;

 • номінальний струм статора Iн = 723 А;

 • номінальні оберти n = 1000 про/хв.

Генератор забезпечує пуск асинхронних двигунів, що викликають раптове збільшення навантаження до 150% з cos . Разом з тим, генератор у будь-якому тепловому стані забезпечує тривалі перевантаження: 10% - 1 година, 25% - 15 хвилин, 50% - 2 хвилини.


2.1 Розрахунок струмів короткого замикання


Розрахунок струмів к.з. виробляється для вибору або перевірки параметрів електроустаткування, а також для вибору або перевірки релейного захисту й автоматики.

Розглядати будемо перше завдання, де досить уміти визначати струм к.з., що підтікає до місця ушкодження, а в деяких випадках також розподіл струмів у галузях схеми, що безпосередньо примикають до нього. При цьому основна мета розрахунку складається у визначенні струму к.з. для найбільш важкого режиму роботи мережі. Облік роблять приблизно, допускаючи при цьому, що вона має максимальне значення в розглянутій фазі. Допущення, що спрощують розрахунки, приводять до деякого перебільшення струмів к.з. (погрішність практичних методів розрахунку не перевищує 10%), що прийнято вважати припустимим.

Розрахунок струмів при трифазному к.з. виконується в наступному порядку:

а) складається розрахункова схема;

б) за розрахунковою схемою складається електрична схема заміщення;

в) шляхом поступового перетворення приводять схему заміщення до найбільш простого виду так, щоб кожне джерело живлення або група джерел, що характеризує певним значенням результуючої ЕДС, були пов'язані із крапкою к.з. одним результуючим опором Хрез;

г) визначається початкове значення струму к.з. Iн.о., потім ударний струм і, при необхідності, періодичного й аперіодичну тридцятимільйонного струму для заданого моменту часу t.

Розрахунок струмів короткого замикання для АЕС робимо на


2.2 Вибір високовольтного встаткування й струмоведучих частин головної схеми


Для надійного електропостачання споживачів високовольтна апаратура й струмоведучі частини розподільних пристроїв вибирають так, щоб вони володіли:

 • електричною міцністю (здатність довгостроково витримувати максимальна робоча напруга й протистояти короткочасним перенапругам);

 • відповідною навантажувальною здатністю, завдяки якій протікання тривалих (форсованих) струмів навантаження не викликає їхнього ушкодження, прискореного зношування ізоляції, неприпустимого нагрівання;

 • термічною стійкістю, тобто здатністю короткочасно протистояти термічній дії струмів короткого замикання, не перегріваючись понад припустимі межі;

 • динамічною стійкістю, що полягає в наявності таких запасів механічної міцності, при яких динамічні зусилля, що виникають між струмоведучими частинами при протіканні по них ударних струмів короткого замикання, не приводять до їхнього ушкодження, самовідключенню контактів апаратів;

 • необхідною здатністю, що відключає (для вимикачів високої напруги).


2.2.1 Вибір вимикачів і роз'єднувачів 750 кВ


Обраний тип вимикачів: ВНВ-750-4000-40

Обраний тип роз'єднувачів: РЛНД-750/4000


Таблиця № 2.1 - Вибір вимикачів і роз'єднувачів

№№

п/п

Параметри, що визначають умови вибору

Умови

вибору

Перелік умов

Значення

розрахункове

гарантійне

вим1

Рід установки вимикача

відкритий

відкритий

відкритий


2

Наявність і вид АПВ

потрібно АПВ

доп. АПВ3

Номінальна напруга

UНС=750 кВ

UН=750 кВ

UН=500 кВ

UНС UН

4

Максимальна робоча напруга

UМС=787 кВ

UМ=787 кВ

UМ=525 кВ

UМС UМ

5

Тривалий струм навантаження при температурі навколишнього середовища Vокр.= 35 0С

IФ= 3503 А

IН= 4000 А

IН= 4000 А

IФ IН

6

Час відключення вимикача


tо= 0,04 з7

Власний час відключення вимикача


tс.о.= 0,06 з8

Час спрацьовування релейного захисту

tр.з.= 0,01 з
9

Час від виникнення к.з. до початку розбіжності контактів вимикача

= tр.з.+ tс.о.= 0,01+0,06=0,07з
10

Діюче значення к.з. у момент початку розбіжності контактів вимикача

Iн= 18,05 кА

Iно= 40 кА


Iн Iно

11

Повний струм к.з. у момент розмикання контактів вимикача

iкт=47,08 кА

iк=63 кА


12

Тепловий імпульс

Вк расч.= 241,66 кА2

Вкгар.=1600 кА2

Вкгар.=1600 кА2

Вк Вк гар.

13

Ударний струм

iуд =54,37 кА

Iскв =63 кА

Iскв =160 кА

iуд iскв2.2.2 Вибір вимикачів і роз'єднувачів 330 кВ

Обраний тип вимикачів: ВНВ-330Б-3200-40В1

Обраний тип роз'єднувачів: РП-330Б-2/3200УХЛ1


Таблиця № 2.2 - Вибір вимикачів і роз'єднувачів

№№

п/п

Параметри, що визначають умови вибору

Умови

вибору

Перелік умов

Значення

розрахункове

гарантійне

вим1

Рід установки вимикача

відкритий

відкритий

відкритий


2

Наявність і вид АПВ

потрібно АПВ

доп. АПВ3

Номінальна напруга

UНС=330 кВ

UН=330 кВ

UН=330 кВ

UНС UН

4

Максимальна робоча напруга

UМС=340 кВ

UМ=363 кВ

UМ=363 кВ

UМС UМ

5

Тривалий струм навантаження при температурі навколишнього середовища Vокр.= 35 0С

IФ= 700,5 А

IН= 3200 А

IН= 3200 А

IФ IН

6

Час відключення вимикача


tо= 0,04 з7

Власний час відключення вимикача


tс.о.= 0,06 з8

Час спрацьовування релейного захисту

tр.з.= 0,01 з
9

Час від виникнення к.з. до початку розбіжності контактів вимикача

= tр.з.+ tс.о.= 0,01+0,06=0,07з
10

Діюче значення к.з. у момент початку розбіжності контактів вимикача

Iн= 24,46 кА

Iно= 40 кА


Iн Iно

11

Повний струм к.з. у момент розмикання контактів вимикача

iкт=58,09 кА


12

Тепловий імпульс

Вк расч.= 344,88 кА2

Вк расч Вк гар.

13

Ударний струм

iуд =64,34 кА

iуд iскв


2.2.3 Вибір вимикача навантаження


У генераторному ланцюзі блоку 1000 Мвт між генератором і відгалуженнями до робочих трансформаторів власних потреб (с.н.) установлюємо комплекс агрегатний генераторний КАГ-24-30/30000 на напругу 24 кВ і струмом відключення 30 ка.


Таблиця № 2.3 -

№№

п/п

Параметри, що визначають умови вибору

Умови

вибору

Перелік умов

Значення

розрахункове

гарантійне


Обраний тип: КАГ-24-30/30000

1

Номінальна напруга

UНС=24 кВ

UН=24 кВ

UНС UН

2

Тривалий струм навантаження при t середовища Vокр.=350С

Iфорс=26,8 кА

Iно = 30 кА

Iфорс Iно

3

Тепловий імпульс

Вк расч= 54863.56 кА2з

Вк гар=I2ноtп =108300кА2з

Вк расч Вк гар

4

Ударний струм

iуд = 570.02 кА

iуд iскв


2.2.4 Вибір проводу струму генератор-трансформатор (24 кВ)


Таблиця № 2.4

№№

п/п

Параметри, що визначають умови вибору

Умови

вибору

Перелік умов

Значення

розрахункове

гарантійне


Обраний тип: ТЕН-500В1

1

Номінальна напруга

UНС=24 кВ

UН=24 кВ

UНС UН

2

Номінальний струм

IНг=26,8 кА

IНт= 30 кА

IНг IНт

3

Ударний струм

iуд =570.02 кА

iскв =570 кА

iуд iскв

Убудовані трансформатори струму: ТШЛ-24Б-2000/5

Убудовані трансформатори напруги: ЗНОМ-24; ЗОМ-1/242.2.5 Вибір трансформатора напруги (750 кВ)


Таблиця № 2.5 - Вибір трансформатора напруги

№№

п/п

Параметри, що визначають умови вибору

Умови

вибору

Перелік умов

Значення

розрахункове

гарантійне


Обраний тип: НДЕ-750

1

Рід установки

відкрите

відкрите


2

Номінальна потужність у необхідному класі точності

Sн3= 500 ВА

Sн3= 600 ВА


3

Номінальна напруга

UНС=500 кВ

UН=500 кВ

UНС UН

4

Клас точності

1

1


5

Схема з'єднання

1/1-0

1/1-0


6

Вторинне навантаження від генераторних приладів для найбільш навантаженої фази


Таблиця № 2.6 Вторинне навантаження трансформатора напруги

Найменування

Тип

Потужність

Число котушок

Cos

Sin

Число проведення.

Сумарна потужність

Р, мВт

Q,мВар

Вольтметр що показує

Е-335

2

1

1

0

1

2,0

Ваттметр що показує

Д-335

1,5

2

1

0

1

3,0

Варметр що показує

Д-335

1,5

2

0

1

1

3,0

Вольтметр що реєструє

Н-348

10

2

1

0

1

20

Варметр що реєструє

Н-348

10

2

0

1

1

20

Лічильник Вт-Година-Активної

И-675

3

2

0,38

0,925

1

6

14,6

Лічильник Ва-реактивної

И-673М

3

2

0,38

0,925

1

6

14,6


Р=37

Q=52,2


2.2.6 Вибір трансформатора напруги (330кВ)


Таблиця № 2.7 - Вибір трансформатора напруги

№№

п/п

Параметри, що визначають умови вибору

Умови

вибору

Перелік умов

Значення

розрахункове

гарантійне


Обраний тип: НКФ-330

1

Рід установки

відкрите

відкрите


2

Номінальна потужність у необхідному класі точності

Sн3= 500 ВА


3

Номінальна напруга

UНС=330 кВ

UН=330 кВ

UНС UН

4

Клас точності

1

1


5

Схема з'єднання

1/1-0

1/1-0


6

Вторинне навантаження від генераторних приладів для найбільш навантаженої фази

Таблиця № 2.8 - Вторинне навантаження трансформатора напруги

Найменування

Тип

Потужність

Число котушок

Cos

Sin

Число проведення.

Сумарна потужність

Р, мВт

Q,мВар

Вольтметр що показує

Е-335

2

1

1

0

1

2,0

Ваттметр що показує

Д-335

1,5

2

1

0

1

3,0

Варметр що показує

Д-335

1,5

2

0

1

1

3,0

Вольтметр що реєструє

Н-348

10

2

1

0

1

20

Варметр що реєструє

Н-348

10

2

0

1

1

20

Лічильник Вт-Година-Активної

И-675

3

2

0,38

0,925

1

6

14,6

Лічильник Ва-реактивної

И-673М

3

2

0,38

0,925

1

6

14,6


Р=37

Q=52,22.2.7 Вибір трансформатора струму (750 Кв)


Таблиця № 2.9 - 7 Вибір трансформатора

№№

п/п

Параметри, що визначають умови вибору

Умови

вибору

Перелік умов

Значення

розрахункове

гарантійнеОбраний тип: ТРН-750В1

1

Рід установки

відкрите

відкрите


2

Номінальна напруга

UНС=750 кВ

UН=750 кВ

UНС UН

3

Тривалий первинний струм навантаження

Iф=3503 А

I1Н=4кА

Iф I1Н

4

Вторинний струм

I2=1 А

I2Н=1 А

I2 = I2Н

5

Клас точності

0,5Р

0,5Р


6

Вторинне навантаження

S2=15,6 ВА

S2Н=40 ВА

S2 S2Н

7

Перетин сполучних проводів

Sпр1,49 мм2,

Sв=2,5 мм2

Sпр Sв= Sст

8

Тепловий імпульс

Вк расч.= 369.60

ка2*з

Вк гар.= 1600

ка2*з

Вк расч Вк гар.

9

Ударний струм

iуд =54,37 кА

Iдин =120 кА

iуд iскв


Таблиця № 2.10 Вторинне навантаження трансформатора струму

Найменування

Тип

Навантаження, ВА

фаза «А»

фаза «В»

фаза «З»

Амперметр що показує

Е-335

0,2

0,2

0,2

Ваттметр що показує

Д-335

0,2

0,2

Варметр що показує

Д-335

0,2

0,2

Ваттметр що реєструє

Н-348

5

5

Варметр що реєструє

Н-348

5

5

Лічильник

И-675

2,5

2,5

2,5

Лічильник

И-673М

2,5

2,5

2,5=15,6

=5,2

=15,6


Загальний опір приладів:rконт=0,1 (Ом), де rконт — перехідний опір контактів.

Вторинне навантаження:Опір проводів:Перетин проведення:Приймаємо перетин проведення 1,5 мм2.


2.2.8 Вибір трансформатора струму (330кВ)


Таблиця № 2.11 - Вибір трансформатора струму

№№

п/п

Параметри, що визначають умови вибору

Умови

вибору

Перелік умов

Значення

розрахункове

гарантійне


Обраний тип: ТРН-330-В1

1

Рід установки

відкрите

відкрите


2

Номінальна напруга

UНС=330 кВ

UН=330 кВ

UНС UН

3

Тривалий первинний струм навантаження

Iф=700,5 А

I=1 кА

Iф I

4

Вторинний струм

I2=1 А

I=1 А

I2 = I

5

Клас точності

0,2

0,2


6

Вторинне навантаження

S2=29,16 ВА

S=40 ВА

S2 S

7

Перетин сполучних проводів

Sпр1,1 мм2,

Sв=2,5 мм2

Sпр Sв= Sст

8

Тепловий імпульс

Вк.= 344.88 кА2*з

Вк расч Вк гар.

9

Ударний струм

iуд =64,34 кА

iуд iскв


Таблиця № 2.12 - Вторинне навантаження трансформатора струму

Найменування

Тип

Навантаження, ВА

фаза «А»

фаза «В»

фаза «З»

Амперметр що показує

Е-335

0,5

0,5

0,5

Ваттметр що показує

Д-335

0,5

0,5

Варметр що показує

Д-335

0,5

0,5

Ваттметр що реєструє

Н-348

10

10

Варметр що реєструє

Н-348

10

10

Лічильник

И-675

2,5

2,5

2,5

Лічильник

И-673М

2,5

2,5

2,5=26,5

=5,5

=26,5


Загальний опір приладів:rконт=0,1 (Ом), де rконт — перехідний опір контактів.

Вторинне навантаження:Опір проводів:Перетин проведення:Приймаємо перетин проведення 1,5 мм2.


2.2.9 Вибір гнучких шин ОРУ-750 кВ


Таблиця № 2.13 - Вибір гнучких шин

№№

п/п

Параметри, що визначають умови вибору

Умови

вибору

Перелік умов

Значення

розрахункове

гарантійне


Обраний тип: 3АС-700/86

1

Форсований струм навантаження

IФ= 3503 А

Iдоп=3660 А

Iф Iдоп

2

Перетин проведення за умовами нагрівання тривалим струмом навантаження

Sвибр= 700 мм2

Sтабл= 700 мм2

Sтабл Sвибр

3

Кількість проводів у фазі

nвибр= 3

nкор= 3

nкор nвибр

4

Відстань між проводами у фазі

авибр= 400 мм

акор= 400 мм

акор авибр


2.2.10 Вибір гнучких шин для осередків ОРУ-750 кВ


Таблиця № 2.14 - Розрахунок виробляється по найбільших параметрах струмів і напруг:

№№

п/п

Параметри, що визначають умови вибору

Умови вибору

Перелік умов

Значення

розрахункове

гарантійнеОбраний тип: 5АС-800/105

1

Максимальний робочий струм навантаження при нормальному режимі роботи

IФ= 3503А2

Перетин проведення, обумовлене по економічній щільності струму при числі годин використання максимуму навантаження й економічної щільності струму iЕ=1 А/мм2

SЕ=4121 мм2

Sвибр=5800мм2

Sвибр

3

Перетин проведення за умовами нагрівання форсованим струмом навантаження

Sвибр= 800 мм2

Sтабл= 800 мм2

Sтабл Sвибр

4

Кількість проводів у фазі

nвибр= 5

nкор= 5

nкор nвибр

5

Відстань між проводами у фазі

авибр= 600 мм

акор= 600 мм

акор авибр


2.2.11 Вибір гнучких шин ОРУ-330 кВ


Таблиця № 2.14 - Розрахунок виробляється по найбільших параметрах струмів і напруг:

№№

п/п

Параметри, що визначають умови вибору

Умови

вибору

Перелік умов

Значення

розрахункове

гарантійне


Обраний тип: 2АС-240/32

1

Форсований струм навантаження

Iф=700,5 А

Iдоп=1220 А

Iф Iдоп

2

Перетин проведення за умовами нагрівання тривалим струмом навантаження

Sвибр= 210 мм2

Sтабл= 240 мм2

Sтабл Sвибр

3

Перетин проведення по короні

Sвибр= 240 мм2

Sкор= 240 мм2

Sкор Sвибр

4

Кількість проводів у фазі

nвибр= 2

nкор=2

nкор nвибр

5

Відстань між проводами у фазі

авибр= 400 мм

акор= 400 мм

акор авибр2.2.12 Вибір гнучких шин для осередків ОРУ-330 кВ


Таблиця № 2.15 - Розрахунок виробляється по найбільших параметрах струмів і напруг

№№

п/п

Параметри, що визначають умови вибору

Умови

вибору

Перелік умов

Значення

розрахункове

гарантійне


Обраний тип: 3АС-240/32

1

Максимальний робочий струм навантаження при нормальному режимі роботи

Iм=700,5 А2

Перетин проведення, обумовлене по економічній щільності струму при числі годин використання максимуму навантаження й економічної щільності струму iЕ=1 А/мм2

SЕ = 637,3

Sвибр=3240мм2

SЕ Sвибр

3

Перетин проведення за умовами нагрівання форсованим струмом навантаження

Sвибр= 240 мм2

Sтабл= 240 мм2

Sтабл Sвибр

4

Перетин проведення по короні

Sвибр= 240 мм2

Sкор= 2400 мм2

Sкор Sвибр

5

Кількість проводів у фазі

nвибр= 3

nкор= 3

nкор nвибр

6

Відстань між проводами у фазі

авибр= 600 мм

акор= 600 мм

акор авибр


У даному курсовому проекті виконані основні розрахунки, які забезпечують роботу дизель-генераторів систем надійного живлення на АЕСЛітература


 1. «Електрична частина станцій і підстанцій» Підручник/ О.А. Васильєв і ін. - 2-е видання, перероблене й доповнене. – К., 2000

 2. Рожкова Л.Д., Козулін В.С. Електроустаткування станцій і підстанцій. Підручник для технікумів. – К., 2006

 3. Неклепаєв Б.Н., Крючков Н.П. Електрична частина електростанцій і підстанцій. Довідкові матеріали для курсового й дипломного проектування. Підручник. – К., 1989

 4. Двоскин П.Н. Схемы и конструкции распределительных устройств – 3-е изд. М.: Энергоатомиздат, 1985

5.Гук Ю.Б. и др. Проектирование электрических станций и подстанций. Учебное пособие для ВУЗов /Ю.Б.Гук, В.В. Колтан, С.С.Петров


Случайные файлы

Файл
referat_5year.doc
84943.rtf
16297.rtf
24111.rtf
95283.rtf