Енергетичний паспорт підприємства. Удосконалення систем тепло- та електропостачання (150269)

Посмотреть архив целиком

Енергетичний паспорт складається з наступних розділів:

 • загальні відомості про споживача ПЕР;

 • відомості про споживання ПЕР (загальне споживання енергоносіїв, споживання електроенергії, споживання теплової енергії, споживання котельно-пічного палива, споживання моторного палива);

 • відомості про ефективність використання ПЕР;

 • заходи з енергозбереження і підвищення ефективності використання ПЕР;

 • висновки.

Заключний розділ енергетичного паспорту споживача ПЕР має містити:

 • перелік зафіксованих при обстеженні споживача фактів невиробничих витрат ПЕР із зазначенням їх величин у вартісному і натуральному виразі;

 • пропоновані напрямки підвищення ефективності використання ПЕР з оцінкою економії ПЕР у вартісному і натуральному виразі із зазначенням витрат, строків впровадження і окупності;

 • кількісну оцінку зниження рівня невиробничих витрат ПЕР за рахунок впровадження енергозберігаючих заходів.

Типові форми енергетичного паспорту промислового споживача ПЕР включають:

 • титульний аркуш енергетичного паспорту споживача ПЕР;

 • загальні відомості про споживача ПЕР, що містять інформацію про найменування, реквізити підприємства, об’єм виробництва основної і допоміжної продукції, чисельність персоналу та інші відомості про підприємство;

 • відомості про загальне споживання енергоносіїв, що містять інформацію про річне споживання і комерційний облік споживання всіх видів енергоносіїв, що використовуються споживачем ПЕР;

 • відомості про споживання електроенергії, інформацію про трансфор-маторні підстанції, електроприймачі встановленої потужності з короткою енергетичною характеристикою енергоємного обладнання, інформацію про власне виробництво електричної і теплової енергії, а також річний баланс споживання електроенергії;

 • відомості про споживання (виробництво) теплової енергії, що містять інформацію про склад і роботу котелень (котельних агрегатів, що входять до складу власної ТЕС), відомості про технологічне обладнання, що використовує теплову енергію, розрахунково-нормативне споживання теплової енергії, а також річний баланс споживання теплової енергії;

 • відомості про споживання котельно-пічного і моторного палива, про використання вторинних енергоресурсів, альтернативних палив, відновлюваних джерел енергії, що містять інформацію про характеристики паливовикористовуючі агрегати, про використання моторних палив транспортними засобами та ін., а також баланси споживання котельно-пічного і моторного палива;

 • відомості про показники ефективності використання ПЕР, що містять інформацію про питомі витрати ПЕР;

 • відомості про енергозберігаючі заходи, що містіть інформацію про енергоефективні заходи по кожному виду ПЕР [4].

Енергетичний паспорт ТОВ «Глухівнафтопродукт» розроблено згідно Постановою Кабінету Міністрів України від 15.11. 1995 р. №911 та наказом Держкоменергозбереження України від 8.08.1997 р. №74. Паспорт призначений для відображення фактичного складу енергогенеруючого, енергоспоживаючого та енергопостачального обладнання, енергоспоживаючих технологічних процесів, цехів, дільниць, споруд та ін., їхніх характеристик та стану використання паливно-енергетичних ресурсів у виробництві, залучення до енергетичного балансу вторинних енергетичних ресурсів, поновлюваних та альтернативних джерел енергії та інших відомостей, які забезпечують можливість аналізу стану енергоспоживання підприємства і ефективності використання ПЕР та розробки заходів щодо енергозбереження, розвитку та технічного переозброєння.

Паспорт розроблений для підприємств усіх форм власності і підпорядкування, які повинні складати звіт по формі №11 МТП Мінстату України та мають річне споживання ПЕР понад 1000 т (в умовному обчисленні), або споживання 3000 Гкал і більше тепло енергії на рік, або дозволену потужність електроенергії 100 кВт і більше.

Відповідальність за вірогідність заповнення і своєчасність внесення змін до енергетичного паспорта покладається на керівника підприємства або іншу посадову особу наказом по підприємству.

Після заповнення енергетичний паспорт є документом суворої звітності і підлягає реєстрації у регіональному відділенні Центральної державної інспекції з енергозбереження. Термін дії паспорта – 5 років. Ступінь секретності документа встановлюється при необхідності підприємством самостійно. Термін зберігання енергетичного паспорта – 10 років.

Складання енергетичного паспорта дає можливість одержати загальну характеристику підприємства за всіма складовими (структура, продукція, займані площі та економічні показники; повний перелік енергетичного обладнання, обсяги споживання енергоресурсів та енергетичні баланси; системи енергопостачання та системи обліку енергоресурсів та ін) і є відправною точкою для розробки програми з енергозбереження.
3. Підготовка бізнес-плану


Бізнес-план являє собою всебічний опис бізнесу і середовища, в якому він діє, а також системи керування, якої він потребує для досягнення поставлених цілей. Приклад бізнес плану, розробленого для ТОВ «Глухівнафтопродукт» наведено нижче.

Бізнес-план для ТОВ «Глухівнафтопродукт»

Розділ 1 Анотація для керівництва

  1. Офіційна назва підприємства – ТОВ «Глухівнафтопродукт»

  2. Контакти та адреса


Таблиця 1 – Контакти та адреса

Контактний посадовець

Пінчук В.Г.

Посада

В.о. директора

Адреса

м. Глухів, вул. Гоголя буд. 19 А

Країна

Україна

Тел./факс

Тел.: 2–24–41


  1. Юридичний статус

[×] Акціонерне підприємство

[] Буде приватизоване

[] Приватна фірма

[] Інше

  1. Короткий опис цілей і основних задач проекту

У бізнес-плані запропоновано два інвестиційні проекти для підприємства ТОВ «Глухівнафтопродукт».

Проект №1 Установка газового пальника в котлі КОЛВІ-ТЕРМОНА КТН 100 СЕ.

Котел марки КОЛВІ-ТЕРМОНА КТН 100 СЕ призначений для теплопостачання у системах опалення будинків, громадських і виробничих будівель і споруд, в яких в якості теплоносія використовується вода з мінімальною кількістю солей Са і Мg. Котел розрахований на використання в системах опалення з вимушеною циркуляцією води.

Котел має номінальну продуктивність 98 кВт, а його ККД складає не менше 90%.

Газовий пальник дозволить більш ефективно спалювати природній газ і зменшити його номінальну витрату, яка на даний момент становить 11,4 м3/год. Вибраний пальник комплектується пристроєм керування, пристроєм іонізаційного контролю горіння, реле тиску повітря. Вузол впуску повітря для горіння облицьований звукоізоляційним матеріалом.

Проект №2 Заміна циркуляційного насоса з 3 кВт на 1,5 кВт.

Пропонується замінити циркуляційний насос котельної виробничого блоку (котел КОЛВІ-ТЕРМОНА КТН 100 СЕ) на менш потужний, що дасть значну економію у використанні електроенергії.

  1. Джерела коштів і їх використання

Дані про джерела коштів і їх використання для здійснення запропонованих проектів у таблиці 2


Таблиця 2 – Джерела коштів і їх використання

Вид коштів

Джерела коштів

Кошти

грн.

%

Банківський кредит:

Місцеві банки

8000

76


Міжнародні банкиІншіАкціонерний капітал

Місцеві банки
Міжнародні банкиіншіГрантиВласні кошти претендента

ста

2500

24

Разом

10500

100


  1. Очікуавний термін впровадження проекту

Тривалість часу проектування, закупівлі та установлення устаткування становитиме близько чотирьох місяців.

  1. Передбачувана дата впровадження проекту

Пропонується почати роботи щодо впровадження проекту з травня 2010 р.

Коротка характеристика підприємства

Історична довідка та характеристика основних фондів підприємства

Товариство з обмеженою відповідальністю «Глухівнафтопродукт» було зареєстровано 29 липня 1997 року №166 Глухівським міськвиконкомом і розташоване за адресою м. Глухів вул. Гоголя, 19А.

Підприємство займається зберіганням та реалізацією паливо мастильних матеріалів (бензин, дизпаливо, мастила), які закупаються по оптовим цінам у ТОВ «Бахмачнафтосервіс», ТОВ «Нафторес» (Київ), ТОВ «Нафтопродукт» (Лебедин), газ (пропан, бутан) – у ТОВ «Промгаз» (Суми) і продає їх вроздріб. Зберігаються нафтопродукти в підземних резервуарах.


Случайные файлы

Файл
28670.rtf
31103.rtf
176167.rtf
109172.rtf
30125-1.rtf
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.