Енергетичний паспорт підприємства. Удосконалення систем тепло- та електропостачання (150269)

Посмотреть архив целиком

Зміст


1 Розробка «Положення про матеріальне стимулювання колективів і окремих працівників підприємства за економію паливно-енергетичних ресурсів

1.1 Загальні відомості про розроблення положення про матеріальне стимулювання

1.2 Приклад «Положення про матеріальне стимулювання колективів і окремих працівників підприємства за економію паливно-енергетичних ресурсів»

2 Розроблення «Енергетичного паспорта підприємства»

3 Підготовка бізнес-плану

4 Модернізація систем газо-, тепло-, електро-, повітро – та водопостачання і водовідведення

Cписок використаних джерел
1. Розроблення «Положення про матеріальне стимулювання колективів і окремих працівників підприємства за економію паливно-енергетичних ресурсів


1.1 Загальні відомості про розроблення положення про матеріальне стимулювання


Механізм нормування витрат паливно-енергетичних ресурсів (ПЕР) на виробництво продукції закладено в основу «Положення про матеріальне стимулювання колективів і окремих працівників підприємств, організацій та установ за економію паливно-енергетичних ресурсів у суспільному виробництві», яке затверджене спільним наказом Держкоменергозбереження та Мінекономіки від 21.06.2000 р. №47/127 [2]. Це Положення розроблене на підставі Закону України «Про енергозбереження» (74/94-ВР) та відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 15 липня 1997 року №786 (786–97-п) «Про порядок нормування питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів у суспільному виробництві».

Метою даного Положення є посилення творчої та ділової активності працівників і керівників підприємств, організацій та установ і їх матеріальної зацікавленості в зниженні енергоємності виробництва шляхом раціоналізації використання паливно-енергетичних ресурсів [3].

Відповідно до Положення матерiальне стимулювання за ефективне використання енергоресурсiв здiйснюється шляхом премiювання працiвникiв у межах встановленої частки (30 відсотків вартостi зекономлених купованих енергоресурсiв) вартостi зекономлених ПЕР за здійснення робіт з підвищення ефективності використання ПЕР, впровадження енергозберiгаючих технологiй, проведення структурної перебудови виробництва, створення i впровадження науково обгрунтованої нормативної бази для ефективного використання енергоресурсiв.


1.2 Приклад «Положення про матеріальне стимулювання колективів і окремих працівників підприємства за економію паливно-енергетичних ресурсів»


ПОГОДЖЕНО

Голова профкому ТОВ «Глухівнафтопродукт»

______________ Г.О. Тупикова

«___»____________ 2010 р.


ЗАТВЕРДЖУЮ

В.О. директора ТОВ «Глухівнафтопродукт»

_____________ В.Г. Пінчук

«____»__________ 2010 р.ПОЛОЖЕННЯ

про матеріальне стимулювання

колективів і окремих працівників

ТОВ «Глухівнафтопродукт»

за економію паливно-енергетичних ресурсів (ПЕР)

 1. Загальні положення.

1.1 Положення розроблено на підставі «Положення про матеріальне стимулювання колективів і окремих працівників підприємств, організацій та установ за економію паливно-енергетичних ресурсів у суспільному виробництві», затвердженого Наказом Держкоменергозбереження та Мінекономіки №47/127 від 21.06. 2000 року та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 липня 2000 року за №405/4526.

1.2 Положення має на меті посилення творчої та ділової активності працівників ТОВ «Глухівнафтопродукт» і їх матеріальної зацікавленості в питаннях економії ПЕР та їх ефективного використання.

1.3 Положення застосовується для матеріального стимулювання працівників, які забезпечили економію ПЕР і води в результаті:

 • підвищення ефективності використання ПЕР;

 • впровадження енергоощадних заходів, технологій та обладнання;

 • виконання основних напрямків по збереженню тепла, електроенергії та води, які передбачені в Програмі енергозбереження та раціонального використання паливно-енергетичних ресурсів в ТОВ «Глухівнафтопродукт».

2 Матеріальне стимулювання здійснюється за ефективне використання енергоресурсів та впровадження енергощадних заходів (технологій, обладнання) шляхом преміювання працівників у межах встановленої частини вартості зекономлених ПЕР, яка підтверджена бухгалтерською звітністю з використанням допоміжної інформації даних оперативного обліку в підрозділах ТОВ «Глухівнафтопродукт».

2.1 Економія енергоресурсів визначається як різниця між наскрізними базовими і фактичними (звітними) витратами ПЕР та води. Показники лічильників знімаються відповідальною особою, яка призначена наказом по підприємству на протязі 3-х днів по закінченню звітного місяця та заносяться в журнал оперативного обліку з датою та її підписом.

2.2 Підставою для матеріального стимулювання є розрахунок зекономлених ПЕР та води, що оформляються економічною службою підприємства, підписується головним енергетиком, головним бухгалтером, головним економістом, державним інспектором з енергозбереження і затверджується директором підприємства.

2.3 Перевірка розрахункових даних щодо економії ПЕР та води здійснюється державним інспектором з енергозбереження.

3 Матеріальне стимулювання може здійснюватись:

3.1 Для колективів окремих підрозділів (служб, відділів і т.ін.) – щомісячно або щоквартально за фактичну економію ПЕР та води, при наявності обгрунтованого підтвердження економії.

3.2 Як правило за економію ПЕР та води нижчепереліченим категоріям працівників:

3.2.1 Електричної енергії:

– електрослюсарі, черговий сторож виробничого блоку;

– черговий сторож адміністративно-побутового корпусу;

– автослюсарі виробничого блоку;

– оператори АЗС №1 – АЗС №5, АГЗС;

– головний інженер-енергетик підприємства.

3.2.2 Холодної води:

слюсарі, черговий сторож виробничого блоку;

– черговий сторож адміністративно-побутового блоку.

3.2.3 Теплової енергії:

механік з ремонту устаткування підприємства.

3.2.4 Стиснутого повітря

автослюсарі виробничого блоку.

3.2.6 Газу:

механік з ремонту устаткування підприємства.

3.3 Для окремих працівників за впровадження енергоощадних заходів, технологій та обладнання преміювання може проводитись тільки за наявності економії придбаних палива, електроенергії та інших енергоносіїв у цілому по ТОВ «Глухівнафтопродукт» накопичувальним підсумком за 6 місяців з коригуванням розмірів премії. Якщо за попередні 5 місяців мали місце перевитрати ПЕР, то розмір фонду, який спрямовується на матеріальне стимулювання колективу, підлягає зменшенню на величину, яка відповідає цим перевитратам.

3.3 Матеріальному заохоченню підлягають працівники, які безпосередньо виконали роботи по впровадженню енергозберігаючих заходів.

 1. Кошти, використані підприємством для матеріального стимулювання за економію ПЕР, зараховуються до валових витрат. Загальна сума коштів, що спрямовуються на матеріальне стимулювання становить 30 відсотків вартості зекономлених придбаних енергоресурсів.

  1. 4.1 З виділених коштів на матеріальне заохочення 15% можуть бути направлені на преміювання працівників обслуговуючих служб підприємства та адміністративних працівників.

  2. 4.2 Сума премії, яка виплачується одному працівнику за економію конкретних видів ПЕР або за впровадження енергоефективних технологій та обладнання граничними розмірами не обмежується.

 2. Пропозиції щодо списку осіб на преміювання та розміру премій у межах суми, яка виділяється для преміювання, представляється головним інженером-енергетиком та затверджується директором підприємства.

 3. Директор підприємства може змінити розмір премії, або позбавити її повністю за невиконання завдання щодо зниження чи перевитрат ПЕР.

 4. Термін введення Положення в дію – 1 травня 2010 року.

Головний інженер-енергетик А.В. Бірюк

Державний інспектор з енергозбереження В.В. Бондаренко

Положення розглянуто і схвалено на засіданні ревізійної комісії.

Протокол № _____ від «___» ________________ 2010 року.
2. Розроблення «Енергетичного паспорта підприємства»


Енергетичний паспорт промислового споживача паливно-енергетичних ресурсів (ПЕР) дозволяє отримувати в концентрованому вигляді об’єктивну інформацію про рівень і ефективність використання ПЕР на промислових підприємствах, об’єктах промисловості і житлово-комунального господарства.

Енергетичний паспорт підприємства розробляють на основі енергетичного обстеження, що проводиться з метою оцінки ефективності використання ПЕР, розробки та реалізації енергозберігаючих заходів. Розробку та ведення паспорта забезпечує споживач ПЕР.

Об’єктами енергетичного обстеження є:

 • виробниче обладнання, машини, установки, агрегати, що споживають ПЕР, перетворюють енергію з одного виду в інший для виробництва продукції, виконання робіт (послуг);

 • технологічні процеси, пов’язані з перетворенням і споживанням палива, енергії і енергоносіїв;

 • процеси, пов’язані з витратою ПЕР на допоміжні потреби (освітлення, опалення, вентиляцію).

Відповідальність за достовірність даних енергетичного паспорта несуть особи, що проводили енергетичні обстеження, адміністративне керівництво споживача ПЕР. Енергетичний паспорт споживача ПЕР має зберігатись на підприємстві, в територіальному органі державного енергетичного нагляду і в організації, що проводила енергоаудит.


Случайные файлы

Файл
28670.rtf
31103.rtf
176167.rtf
109172.rtf
30125-1.rtf
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.