Транспортні засоби в консервному виробництві (147745)

Посмотреть архив целикомРЕФЕРАТ

НА ТЕМУ

Транспортні засоби в консервному виробництві


ЗМІСТ


1. ТРАНСПОРТНІ ЗАСОБИ

1.1 ТРАНСПОРТНІ ЗАСОБИ З ТЯГОВИМ ОРГАНОМ

1.2 ТРАНСПОРТНІ ЗАСОБИ БЕЗ ТЯГОВИХ ОРГАНІВ

1.3 МОНОРЕЙКОВІ ТРАНСПОРТНІ ЗАСОБИ

1.4 БЕЗРЕЙКОВІ ТРАНСПОРТНІ ЗАСОБИ

1.5 НАСОСИ

2. ОСНОВНІ ПРАВИЛА ОБСЛУГОВУВАННЯ І ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРАУ механічному обладнанні плодово-консервного виробництва розрізняють: транспортні засоби: машини для миття сировини, тари і обладнання; машини для контролю, сортування і калібрування; машини для подрібнення і перемішування; обладнання для обробки сировини; обладнання сокового виробництва; машини для розфасовування, закупорювання та упаковування консервованої плодоовочевої продукції.1. ТРАНСПОРТНІ ЗАСОБИ


Численні транспортні засоби можна поділити на три групи: міжцехові, внутрішньоцехові і зовнішні.

Міжцеховий транспорт забезпечує перевезення основних і допоміжних матеріалів із складських приміщень у цехи і готової продукції на склади. Найпоширеніші безрейкові засоби — самохідні возики, зокрема електровозики, електроштабелеукладачі та автотранспорт. Рідше використовують підвісні шляхи з електроталлю. Внутрішньоцеховий транспорт останнім часом став невід'ємною частиною безперервнопотокових технологічних ліній, переміщуючи продукт, що обробляється, послідовно з однієї машини чи апарата на наступні. Є важливим у роботі консервних заводів, виконує не тільки транспортні функції, а й суто технологічні. До зовнішніх транспортних засобів належать: залізничні, водні й автомобільні. їх призначення — доставка на територію консервних заводів сировини і допоміжних матеріалів та вивезення готової продукції. Зовнішній транспорт не належить до технологічного обладнання консервних заводів, тому нижче описано тільки міжцехові й внутрішньоцехові транспортні засоби. У консервному виробництві використовуються транспортні засоби з тяговим органом і без нього. Обидва види їх можуть безперервно переміщувати вантажі як у горизонтальному, так і у вертикальному (похилому) напрямках. Поряд з транспортними засобами безперервної дії в консервному виробництві застосовуються і періодично діючі — крани, підіймачі, ліфти, для яких характерна наявність робочого (підіймання) і неробочого (опускання) ходів.


1.1 ТРАНСПОРТНІ ЗАСОБИ З ТЯГОВИМ ОРГАНОМ


Стрічкові конвеєри. Слугують не тільки для міжопераційного зв'язку між окремими машинами та апаратами безперервно-потокових ліній, а й для контролю якості продукції (інспекційні), сортування (сортувальні), укладання продуктів в консервну тару (укладальні) тощо, а також для переміщення продуктів у мийних машинах, сушильних та бланшувальних апаратах та ін.

Стрічкові конвеєри складаються з нескінченної стрічки, приводного і натяжного барабанів та опорних роликів, що підтримують стрічку. Пропускна спроможність при переміщенні сипких вантажів на плоскій стрічці, кг/год,


П = 3600 b h v p φ,


де b — ширина шару продукту на стрічці, м; h — висота шару продукту на стрічці, м; v — швидкість руху стрічки, м/с; р — насипна маса продукту, кг/м3; φ — коефіцієнт заповнення стрічки (φ = 0,8...0,9).


Стрічковий конвеєр використовують як укладальний, при цьому продукт, що підлягає укладанню, подається на листах або в тазиках. Продуктивність такого конвеєра, кг/год,де a — відстань між листами, м; т — маса продукту на листі, кг.

Довжина L (м) укладального конвеєра може бути визначена за заданою нормою виробітку одного працівника і загальною продуктивністю кон веєра:де q — норма виробітку одного робітника, кг/год; l — довжина одного робочого місця (при односторонньому розташуванні робочих місць), м; 0,5; 0,75 — незавантажена частина конвеєра відповідно на початку і в кінці стрічки.


У разі влаштування робочих місць з обох боків довжина конвеєра скорочується удвічі. На консервних заводах ширина стрічки звичайно не перевищує 0,8 м, а довжина 10 — 12 м.

Пластинчасті конвеєри. У пластинчастих конвеєрах тяговим органом є ролико-втулковий ланцюг, а несучим — металеві або дерев'яні пластини, що прикріплюються до ланок ланцюга.

Перевага пластинчастих конвеєрів порівняно із стрічковими в тому, що по них можуть переміщуватись матеріали з високою і низькою температурою, великою масою і високою вологістю. Крім того, їх пластини, що контактують з харчовим продуктом, доступні для санітарної обробки і навіть стерилізації.

Продуктивність пластинчастих конвеєрів для переміщення сипких матеріалів обчислюють за тими самими формулами, що і для стрічкових конвеєрів. Швидкість руху настилу пластинчастого конвеєра для сипких матеріалів має становити 0,1 - 0,65, для штучних 0,3 - 0,9 м/с.

Скребкові конвеєри обмежено застосовуються на консервних заводах.

Якщо припустити, що жолоб заповнений продуктом на 50 % геометричної місткості, тобто що коефіцієнт його заповнення φ = 0,5, то пропускна спроможність скребкових конвеєрів, кг/с,


П = Вhvрφ,


де В — ширина лотка, м; h — висота лотка, м; р — щільність продукту, кг/м3; v — швидкість руху скребків, м/с.


Елеватори — це транспортні засоби безперервної дії з тяговим органом, що вертикально переміщує сипкі і штучні матеріали. Від стрічкових і пластинчастих конвеєрів відрізняються вертикальним розміщенням тягового органа, наявністю ковшів для сипких матеріалів і спеціальних захватів — для штучних вантажів.

Елеватор «гусяча шия» призначений для транспортування овочів, фруктів та інших продуктів насипом на певну висоту і довжину. Пропускна спроможність його, т/год: для гороху — 13,5; для овочів — 9,0; для фруктів — 5,85; встановлена потужність — до 0,8 кВт.

Цей елеватор випускається у чотирьох модифікаціях: Р9-КТ2-Е; Р9-КТ2-Е-01; Р9-КТ2-Е-02; Р9-КТ2-Е-03. їх розрізняють за кількістю вбудованих у них прямих коротких секцій, що визначають висоту підіймання продукту. Приводна і натяжна станції з'єднані між собою за допомогою прямих і дугоподібних секцій. Ковшовий конвеєр складається з двох втулково-роликових тягових ланцюгів з порожнистими валиками (осями) і зварних з нержавіючого листового прокату ковшів. Корпус перфорований або, за бажанням замовника, без перфорації. Стояк зварений з труб з перемичками. Душовий зрошувальний пристрій складається з двох труб із соплами, поперечної труби і штуцера з різьбою для приєднання до водопровідної мережі. Набір піддонів утворює жолоб з коробчастим перерізом. Сировина, що транспортується, подається у бункер. Бічні огорожі запобігають розсипанню матеріалів.

Фрикційний елеватор. У жерстяно-баночних цехах консервних заводів корпуси і пусті банки транспортуються фрикційними елеваторами, принцип дії яких ґрунтується на використанні сили тертя, що виникає між стрічкою і циліндричним корпусом банок. У фрикційному елеваторі ремінь під дією сили N притискається до корпусу банки масою G. Для нормальної експлуатації елеватора необхідно, щоб


N>Glf


У разі якщо нерухома стінка зроблена з металу, середнє значення коефіцієнта тертя f = 0,3, тому N ≈3G. Коли ремінь рухається зі швидкістю vр, то банка переміщується ним угору зі швидкістю vб = vр/2.

Тяговим органом фрикційного елеватора є вертикально розміщений ремінь, що охоплює шківи, з яких верхній є ведучим. По жолобу банки надходять на елеватор і затискуються між металевою напрямною і ременем. Ремінь притискується до корпусів банок стиснутими пластинчастими пружинами і стальною стрічкою. У верхній частині елеватора банки потрапляють у жолоб, а звідти — на склад або в етикетирувальні чи банкоукладальні та інші машини.

Станина фрикційного елеватора звичайно має вигляд труби, верхній кінець якої п'ятою кріпиться до стелі, а нижній — до підлоги. Привод розміщений у верхній частині станини.

Пропускна спроможність фрикційних елеваторів (банок за секунду)Величина а залежить від діаметра банки d і становить 1,5 - 2,0 діаметра.


1.2 ТРАНСПОРТНІ ЗАСОБИ БЕЗ ТЯГОВИХ ОРГАНІВ


Гідравлічні конвеєри. Харчова сировина рослинного і тваринного походження, яка переробляється на консервних заводах, має щільність 0,94 - 1,0, тому придатна для гідравлічного транспортування (наприклад, томатів і яблук з сировинних майданчиків). Одночасно з транспортуванням здійснюється первинне миття плодів.

Гідравлічний конвеєр має вигляд жолоба з поперечним перерізом у формі півкола з вертикальними стінками. Схил конвеєра 8-12 мм на 1 м його довжини. Для нормальної роботи гідравлічних конвеєрів радіуси заокруглень мають бути не менше ніж 2,5-3,0 м.

Об'єм води і продукту, що проходять по гідравлічному конвеєру за секунду, обчислюють за формуламиде V — вода + продукт, м3/с; S — площа поперечного перерізу потоку, м2; v — швидкість руху потоку, м/с; k — коефіцієнт його шорсткості; R — гідравлічний радіус, що дорівнює відношенню площі залитого перерізу жолоба до довжини змоченого периметра; і — схил жолоба, м/пог. м.


При швидкості руху суміші (вода + продукт) 0,7 - 0,8 м/с і кратності витрат води відносно продукту 3-5 кг/кг пропускна спроможність гідравлічного конвеєра, т/год,де v — швидкість руху суміші, м/с; S — площа поперечного перерізу жолоба, м2; п — коефіцієнт нерівномірності подачі продукту в конвеєр (п = 0,75...1,5); т — кратність витрат води відносно продукту.


Случайные файлы

Файл
98066.doc
158195.rtf
28496.rtf
103876.rtf
147773.rtf
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.