Рівні та критерії деталізації Української класифікації товарів (145276)

Посмотреть архив целикомКОНТРОЛЬНА РОБОТА

Рівні та критерії деталізації УКТ ЗЕД. Діалогова Інтернет-технологія визначення коду товару по УКТ ЗЕДЗміст


1. Рівні та критерії деталізації УКТ ЗЕД

2. Практичне завдання №1

3. Практичне завдання №2

Список використаної літератури1. Рівні та критерії деталізації УКТ ЗЕД


В основу товарної класифікаційної схеми Митного тарифу України [2] (товарна номенклатура) покладено Українську класифікацію товарів зовнішньоекономічної діяльності, яка ґрунтується на Гармонізованій системі опису та кодування товарів [3]. Усі товари, що підлягають митному контролю та оподаткуванню, систематизуються за розділами, групами, товарними позиціями і товарними субпозиціями, найменування і цифрові коди яких уніфіковано з Гармонізованою системою опису та кодування товарів.

Правовою основою Гармонізованої Системи є Міжнародна угода про Гармонізовану Систему найменування і кодування товарів від 14.06.83 р. Серед можливих напрямків застосування системи названі: митна справа; статистика зовнішньої торгівлі; вантажні тарифи і т.д. Основне призначення системи — полегшити міжнародну торгівлю, збір, співставлення й аналіз статистичних даних у міжнародній торгівлі. У Міжнародній угоді зазначені три основні обов'язки договірних сторін:

1) вони повинні розробляти свої митні тарифи на ввезення за Гармонізованою Системою;

2) в основі номенклатури, застосовуваної при збиранні статистичних даних із зовнішньої торгівлі, повинна лежати також Гармонізована Система;

3) договірні сторони мусять опубліковувати свої статистичні дані із зовнішньої торгівлі на базі шестизначного товарного коду ГС.

Застосовувана в Україні, як і в більшості цивілізованих країн світу, Товарна номенклатура зовнішньоекономічної діяльності також створена на основі Гармонізованої системи, її шестизначного коду. Українська класифікація товарів зовнішньоекономічної діяльності (далі — УКТЗЕД) складається на основі Гармонізованої системи опису та кодування товарів. В Українській класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності товари систематизовано за розділами, групами, товарними позиціями, товарними підпозиціями, найменування і цифрові коди яких уніфіковано з Гармонізованою системою опису та кодування товарів. Для докладнішої товарної класифікації використовується сьомий, восьмий, дев'ятий та десятий знаки цифрового коду.

Структура десятизнакового цифрового кодового позначення товарів в Українській класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності включає код групи (перші два знаки), товарної позиції (перші чотири знаки), товарної підпозиції (перші шість знаків), товарної категорії (перші вісім знаків), товарної підкатигорії (десять знаків).

Ведення УКТЗЕД передбачає [4]:

відстежування змін та доповнень до міжнародної основи УКТЗЕД, пояснень та інших рішень щодо тлумачення цієї основи, які приймаються Всесвітньою митною організацією;

деталізацію УКТЗЕД на національному рівні та введення додаткових одиниць виміру;

розроблення пояснень та рекомендацій з метою забезпечення однакового тлумачення і застосування УКТЗЕД;

прийняття рішень щодо класифікації та кодування товарів в УКТЗЕД;

поширення інформації, що стосується застосування УКТЗЕД;

ведення та зберігання еталонного примірника УКТЗЕД (у паперовому та електронному виглядах);

організацію роботи з видання і поширення УКТЗЕД та Пояснень до УКТЗЕД;

здійснення інших функцій, необхідних для ведення УКТЗЕД.

Ведення УКТЗЕД здійснює Державна митна служба України згідно з порядком, встановленим KM України.

Митні органи класифікують товари, тобто відносять товари до класифікаційних групувань, зазначених в Українській класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності. Рішення митних органів щодо класифікації товарів для митних цілей є обов'язковими для підприємств і громадян.

Структура товарної номенклатури ЗЕД поділяється на розділи (XXI); групи (97) — перші два знаки в коді товару; позиції (перші чотири знаки в коді); субпозиції (перші шість знаків) — це і є код товару згідно з ГС); підсубпозиції — усі дев'ять знаків коду. Зміст розділів уже вказує на об'єднання товарів за ознакою їх приналежності до окремих галузей економіки:

живі тварини і продукти тваринного походження;

продукція хімічної і зв'язаних з нею галузей промисловості;

текстиль і текстильні вироби;

засоби наземного, повітряного і водного транспорту, їх час тини і приналежності.

Як випливає з наведених прикладів, при класифікації товарів важливу роль відіграє або матеріал, з якого складається товар, або призначення товару. Ці принципи використовуються при розподілі як на розділи, так на групи і позиції.

Головний принцип, покладений в основу Гармонізованої Системи, і, як наслідок, в основу ТН ЗЕД, це — принцип виробництва (від сировини через напівфабрикати до готового виробу): руда залізна; залізо і сталь нелегована чи в злитках інших первинних формах; прокат із заліза; труби з чорних металів; ключі гайкові; верстати токарські металорізальні тощо.

При цьому для сировинних товарів і напівфабрикатів вирішальну роль при їхній класифікації відіграє критерій матеріалу, а при багаторазовій переробці товару на передній план висувається його призначення. Однак зустрічаються змішані форми, коли властивості матеріалу також відіграють роль і в рамках призначення товару (наприклад, — шкала для годинників класифікується в товарній групі 70, а не в групі 91 — як частини). Таким чином, розподіл товарів у ТН ЗЕД відбувається за критеріями, що випливає з призначення товару та властивості матеріалу.

У ТН ЗЕД суворо дотримується принцип однозначного віднесення товарів до класифікаційних груп відповідно до приміток до розділів, по групах, конкретних позиціях і Основних правилах інтерпретації.

У такий спосіб конкретному товару має відповідати тільки один код.

Структура УКТ ЗЕД [2]

РОЗДІЛ I. ЖИВІ ТВАРИНИ; ПРОДУКТИ ТВАРИННОГО ПОХОДЖЕННЯ

Група 01.Живі тварини

Група 02.М’ясо та харчові м’ясні субпродукти

Група 03. Риба і ракоподібні, молюски та інші водяні безхребетні

Група 04. Молоко та молочні продукти; яйця птахів; натуральний мед; харчові продукти тваринного походження, в іншому місці непойменовані Група 05. Продукти тваринного походження, в іншому місці не зазначені

РОЗДІЛ II. ПРОДУКТИ РОСЛИННОГО ПОХОДЖЕННЯ

Група 06.Живі рослини та продукти квітництва

Група 07.Овочі, рослини, корені та харчові коренеплоди

Група 08.Їстівні плоди та горіхи; цедра цитрусових або шкірки динь

Група 09.Кава, чай, мате (парагвайський чай) та прянощі

Група 10.Зернові культури

Група 11.Продукція борошно-мельно-круп’яної промисловості; солод; крохмаль-інулін; пшенична клейковина

Група 12.Насіння і плоди олійних рослин; насіння інше, плоди і зерна; технічні або лікарські рослини; солома і корми

Група 13. Шелак природний неочищений; камеді, смоли та інші рослинні соки та екстракти

Група 14. Рослинні матеріали для виготовлення плетених виробів; інші продукти рослинного походження, не включені до інших угруповань

РОЗДІЛ III. ЖИРИ ТА ОЛІЇ ТВАРИННОГО АБО РОСЛИННОГО ПОХОДЖЕННЯ; ПРОДУКТИ ЇХ РОЗЩЕПЛЕННЯ; ГОТОВІ ХАРЧОВІ ЖИРИ; ВОСКИ ТВАРИННОГО АБО РОСЛИННОГО ПОХОДЖЕННЯ

Група 15. Жири та олії тваринного або рослинного походження; продукти їх розщеплення; готові харчові жири; воски тваринного або рослинного походження

РОЗДІЛ IV. ГОТОВІ ХАРЧОВІ ПРОДУКТИ; АЛКОГОЛЬНІ ТА БЕЗАЛКОГОЛЬНІ НАПОЇ І ОЦЕТ; ТЮТЮН ТА ЙОГО ЗАМІННИКИ

Група 16.Готові харчові продукти з м’яса, риби або ракоподібних, молюсків або інших водяних безхребетних

Група 17.Цукор і кондитерські вироби з цукру

Група 18.Какао та продукти з нього

Група 19.Готові продукти із зерна зернових культур, борошна, крохмалю або молока; борошняні кондитерські вироби

Група 20.Продукти переробки овочів, плодів, горіхів або інших частин рослин

Група 21.Різні харчові продукти

Група 22.Алкогольні і безалкогольні напої та оцет

Група 23.Залишки і відходи харчової промисловості; готові корми для тварин

Група 24.Тютюн та промислові замінники тютюну

РОЗДІЛ V. МІНЕРАЛЬНІ ПРОДУКТИ

Група 25.Сіль; сірка; землі та каміння; штукатурні матеріали, вапно та цемент

Група 26.Руди, шлаки та зола

Група 27.Мінеральні палива; нафта та продукти її перегонки; бітумінозні речовини; воски мінеральні

РОЗДІЛ VI. ПРОДУКЦІЯ ХІМІЧНОЇ ТА ПОВ’ЯЗАНИХ З НЕЮ ГАЛУЗЕЙ ПРОМИСЛОВОСТІ

Група 28.Продукти неорганічної хімії; сполуки неорганічні або органічні дорогоцінних металів, рідкісноземельних металів, радіоактивних елементів або ізотопів

Група 29.Органічні хімічні сполуки

Група 30.Фармацевтична продукція

Група 31.Добрива

Група 32.Екстракти дубильні або фарбувальні; таніни та їх похідні, пігменти та інші барвники, фарби і лаки; мастики, чорнила

Група 33.Ефірні олії та резиноїди; парфумерні, туалетні та косметичні препарати

Група 34.Мило, поверхнево-активні органічні речовини, мийні засоби, мастильні матеріали, штучний віск, готовий віск, суміші для чищення або полірування, свічки та аналогічні вироби, пасти для ліплення, пластилін, «зуболікарський віск» і суміші на основі гіпсу для стоматологічних цілей


Случайные файлы

Файл
CBRR2911.DOC
17073.rtf
183144.rtf
8279.rtf
37124.rtf
Чтобы не видеть здесь видео-рекламу достаточно стать зарегистрированным пользователем.
Чтобы не видеть никакую рекламу на сайте, нужно стать VIP-пользователем.
Это можно сделать совершенно бесплатно. Читайте подробности тут.